10 กันยายน 2557

ปี 5775 ปี Ayin Hei


ปี 5775 เป็นปีของอักษรฮีบรูคือ Ayin Hei (อัยยิน เฮ้) เป็นปีแห่งการเฝ้าดู (Behold)สิ่งที่พระเจ้าจะทำอย่างไรกับชีวิตของเรามากขึ้นต่อไป ทั้งนี้เพราะเรายังอยู่ในช่วงทศวรรษแห่งการมองเห็น นั่นคือตัวอักษรอัยยิน คือ 70 และตัวอักษรเฮ้ หมายถึงเลข 5

Hey หมายถึง “to reveal” หรือ “การเปิดผย ,ทำให้เห็น , ให้ปรากฏ , สำแดง, ความสว่าง” “Arms, อาวุธ” “Behold, การฟังหรือดู”
นอกจากนี้ยังหมายถึงอักษรภาพของ "หน้าต่าง" เป็นภาพต่อจากปีที่แล้ว คือ Dalet หมายถึงประตู
เชื่อว่าจะเป็นปีที่พระเจ้าจะเทพระพรจากบัญชร(หน้าต่าง)ท้องฟ้าลงมาสู่ชีวิตเรา (มลค.3:10)

Hey มีค่าเท่ากับ 5 หมายถึง การดูหรือเห็น (Behold)
เลข 5 หมายถึงของประทาน (5fold misnistry) (อฟ.4:11-12)
เลข 5 หมายถึง พระคุณของพระเจ้า (Divine Grace) เป็นภาพของความสมดุลของพระคุณที่อยู่กึ่งกลางของธรรมบัญญัติ (10)

ตัวอักษร Hey นี้ยังปรากฏอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์ (YHWH - יהוה ) อีกด้วย คือตัวโยด เฮ้ ว้าว เฮ้ หากเอามาเรียงกันในความหมายอักษรภาพ จะเป็นคำว่า Behold nail behold hand, ตามที่พระเยซูบอกให้โธมัส มองที่รอยตะปูและที่มือของพระองค์
เจ้าเชื่อจึงจะได้เห็นแต่ผู้ที่ไม่เห็นแต่เชื่อก็เป็นสุข (ยน.20:29)

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ที่ไถ่เราบนไม้กางเขน เราสามารถบอกกับคนทั้งหลายออกไปได้ว่า Hey! Jesus loves you. เฮ้! พระเยซูทรงรักคุณ

เราจะมาร่วมอธิษฐาน นมัสการในเทศกาลเริ่มต้นปีใหม่ Rosh Hashanah 5775 ในค่ำวันพุธที่ 24 ก.ย.นี้ ที่ตึก Glory บางนา เวลา 18.30-22.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น