03 มกราคม 2557

คำอธิษฐานอวยพรในเดือนเชบัท 5774

คำอธิษฐานอวยพรในเดือนเชบัท(שְׁבָט, -Shevat) 5774 ( มี 30 วัน ในปี 2014 จะอยู่ในช่วงวันที่ 2 ม.ค.- 31 .. 2014 )

(ข้อมูลจาก :http://arise5.com/#/hebrew-months )

เดือนเชบัท เป็นเดือนที่ 11 ตามปฏิทินยิวแบบศาสนา(Ecclesiastical year)เป็นเดือนที่ 5 ตามปฏิทินแบบราชการ(Civil year) ในปี 2014 หรือปี 5774 เป็นปีอธิกมาส(Leap year)จะมีเดือนอาดาร์ 2 เดือน

ในปีนี้ช่วงเวลาจะตรงกันระหว่างปฏิทินโรมันและปฏิทินฮีบรู เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นวันที่ 1 เดือนอาดาร์ที่ 1 และจะเริ่มตรงในวัน 1 เดือนนิสาน ซึ่งเป็นเดือนที่ 1 ตามปฏิทินยิวแบบศาสนา(Ecclesiastical year) ตรงกับ 1 เมษายน ถือเป็นเวลาแห่งการตั้งตรง(Alignment) ระหว่างปฏิทินของเวลาของพระเจ้าและปฏิทินเวลาของโลก
ในช่วงวันที่ 15 เชบัท ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ของต้นไม้ต่างๆ  เดือนนี้ต้นอัลมอนด์จะเริ่มผลิดอกบาน 
ซึ่งจะเริ่มเปลี่ยนจากฤดูหนาว(Winter)เป็นฤดูใบไม้ผลิ(Spring) ในเดือนนิสาน

ดร.ชัค เพียร์ส(Dr.Chuck Pierce) ได้เผยพระวจนะในช่วงเดือนเชบัท และให้ร้องตะโกนว่า

"พระพรนานัปการของข้าพเจ้ากำลังเดินทางมาถึงแล้ว!"
นี่เป็นช่วงเวลาของการประกาศิตว่า "การหายโรคโดยพระเจ้า! การรื้อฟื้นจากสวรรค์!"  
นี่เป็นเดือนที่แม่น้ำทุกสายกำลังเอ่อล้น ขออย่าได้กลัว เมื่อน้ำมากหลายที่อยู่รายล้อมรอบตัวของเรานั้น ดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้น แต่จงประกาศิตว่า ลำธารน้ำแห่งชีวิตจะถูกปลดปล่อยออกมา ซึ่งจะอนุญาตให้รากทั้งสิ้นของพวกเรานั้นได้รับการรดน้ำ และทำนุบำรุงในวิธีการใหม่... 
นี่เป็นเดือนที่ต้นอัลมอนด์ออกดอกบานสะพรั่งในประเทศอิสราเอล ต้นอัลมอนด์เป็นต้นไม้พันธุ์แรกที่เริ่มออกดอกบาน และเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นของวงจรใหม่ จงร้องเรียกหาองค์เจ้าชีวิต
สำหรับการผลิดอกออกผล"ใหม่"ภายในเรา เมื่อพวกเรากำลังอธิษฐาน เราจะออกผลมากในปีนี้ และเพื่อที่เราจะผลิบาน และส่งกลิ่นหอมที่จะเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิตในพระคริสต์

าเชอร์(Asher) เป็นเผ่าที่ติดต่อสัมพันธ์กับเดือนนี้ ชื่อของอาเชอร์ หมายถึง “ความสุข”
พระพรของโมเสสสำหรับเผ่าอาเชอร์นั้นก็คือ
ขอให้อาเชอร์ได้รับพระพรเหนือบรรดาบุตรอื่นๆ ของยาโคบ ขอให้เป็นที่โปรดปรานในบรรดาพี่น้อง ให้เขาจุ่มเท้าลงในน้ำมันมะกอก ขอให้ดาลประตูของเขาเป็นเหล็กและทองสัมฤทธิ์ กำลังของเขาคงอยู่ตลอดชีวิตของเขา” (ฉธบ. 33 :24-25)
อาณาเขตของอาเชอร์นั้น อยู่ในกาลิลีทางฟากตะวันตก เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในคานาอัน  ในเดือนนี้  เป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นบานอันยิ่งใหญ่ พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยพระพรนานัปการของพระองค์ลงมาเหนือชีวิตของเราในเดือนนี้ และในปีนี้ด้วย
(http://pattamarot.blogspot.com/2013/01/12-10-13.html)
ให้เราอธิษฐานอวยพรตามเดือนเชบัท ดังต่อไปนี้

1.เดือนของเผ่าอาเชอร์
เป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความสุขและสิ่งที่ดีต่างๆ
ปฐมกาล 49:20 อาหารของอาเชอร์จะบริบูรณ์ และเขาจะผลิตเครื่องเสวยสำหรับกษัตริย์

พรของยาโคบที่ระบุไว้ว่าอาเชอร์จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งจากอาหารและเครื่องเสวยสำหรับพระมหากษัตริย์

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการอวยพรสำหรับเราในเดือนนี้

2.อย่างไรก็ตาม ต้องระมัดระวังการปล่อยตัวปล่อยใจตามเนื้อหนัง(Overindulgence)
สุภาษิต 23:03 อย่าปรารถนาของโอชะของท่าน เพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวง
จงอ่านหนังสือของแดเนียล บางทีเราอาจจำเป็นที่จะต้องกระทำการ อดอาหารอธิษฐานแบบดาเนียล(กินเฉพาะพืชผัก ผลไม้และน้ำ)ดาเนียลไม่รับประทานอาหารสูงที่พระราชาประทานให้ (ดนล.1:10-12)

3. เดือนที่จะพัฒนาแผนเพื่อรักษาพงศ์พันธุ์ไว้รุ่นต่อรุ่น
ซึ่งหมายถึงคนที่เราเป็นผู้อภิบาลเขาอยู่ ต้นมะกอก(Olive tree)ของเราจะออกดอกออกผลอย่างไร?

4.เดือนของตัวอักษรภาษาฮีบ​​รู ซาเดะ(tsade)

วามชอบธรรมของเรากลายเป็นรากฐานของเรา เราเชื่อมต่อกับต้นไม้ต่าง ในสวนของเรา มีสวนอะไรบ้าง และใครได้รับการเพาะปลูกอยู่ที่นั่น? ต้นไม้ต่าง พร้อมที่จะออกผลแล้วหรือไม่?
จงให้รากของเราเข้าหาน้ำแห่งชีวิต แม่น้ำจะให้อาหารบำรุงแก่ราก  เราเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ

สดุดี 1:3 เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น

5.มองหาผู้ที่จะนำเหยือกน้ำให้เรา
เราจะต้องตัดสินใจหลายอย่างจึงจะสามารถรับการรดน้ำในวิถีทางใหม่ จงวางใจในพระเจ้าที่พระองค์จะนำ ผู้ซึ่งจะทำการปรนนิบัติเราเดินทางมาหาเรา ให้ศึกษาเรื่องราวของเรเบคาห์ในปฐมกาล 24  เธอได้นำน้ำมาให้เอลีเซอร์ (คนรับใช้ของอับราฮัม)ดื่มซึ่งนำไปสู่​​การแต่งงานของเธอกับอิสอัค
และศึกษาเรื่องหญิงชาวสะมาเรียในยอห์น 4 (ผู้มาตักน้ำที่บ่อน้ำพุ และได้รับน้ำแห่งชีวิต)

6.เดือนที่จะต้องป่าวร้องออกไป
"พรที่เป็นของฉันกำลังจะมาถึง" มีการป่าวร้องอยู่ภายในเราว่า "ความกระหายที่ฉันมีจะได้รับการบรรเทา"

ยอห์น 7:37-39
37 ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้น พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า "ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม
38 ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า "แม่น้ำที่มีน้ำธำรงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น""
39 สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ ซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้ เพราะพระเยซูยังมิได้ประสบเกียรติกิจ


7.เดือนนี้เป็นเดือนแห่งปีใหม่ของต้นไม้ต่าง
จงเลือกที่จะกินจากต้นไม้แห่งชีวิต
(ปฐก.3:22 แล้วพระเจ้าตรัสว่า "ดูเถิดมนุษย์มาเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้ว โดยที่รู้สำนึกในความดีและความชั่ว บัดนี้ อย่าปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลต้นไม้แห่งชีวิตมากิน แล้วมีอายุยืนชั่วนิรันดร์")

จงสังเกต ต้นปา​​ล์มทั้ง 70ต้นที่ตำบลเอลิม (Elim)
(อพย.15:27 พวกเขามาถึงตำบลเอลิม ที่มีบ่อน้ำพุสิบสองบ่อ มีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาจึงตั้งค่ายใกล้บ่อน้ำนั้น)
เราเป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวสดในพระนิเวศของพระเจ้า (สดด.52:8) เราเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าทรงปลูกไว้(อสย.60:21,61:3)

สดุดี 52:8 ฝ่ายข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวสด ในพระนิเวศของพระเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้า เป็นนิจกาล

อิสยาห์ 60:21ชนชาติของเจ้าจะชอบธรรมทั้งสิ้น เขาจะได้ที่ดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิตย์ หน่อที่เราปลูก และผลงานแห่งมือของเรานั้น เพื่อเราจะสำแดงพระสิริ

อิสยาห์ 61:3เพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในศิโยน เพื่อประทานมาลัยแทนขี้เถ้าให้เขา น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอย เพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นก่อหลวงแห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์

8.เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีในการเข้าร่วมรับประทานอาหาร 

การอดอาหารแบบดาเนียลของเราจะจบแล้ว หลายคนอดอาหารแสวงหาพระเจ้ามานานจะได้รับคำตอบ และพระเจ้าจะสำแดงว่าจะรับประทานอาหารในแบบที่แตกต่างออกไปได้อย่างไร ขอพระเจ้าที่จะช่วยเราว่าจะรับประทานอะไร หรือ รับประทานอย่างไร

เดือนแห่งกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร ซึ่งมีนัยว่า สิ่งที่เรากินนั้นสร้างชีวิตของเราและทะนุบำรุงอนาคตของเรา

ถ้าเรารับประทานพระวจนะของพระเจ้า เราก็จะสามารถแยกแยะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าให้กับคุณในเชิงพยากรณ์ จงมุ่งมั่นใช้เวลามากเป็นพิเศษในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าในเดือนนี้

จงแน่ใจว่าเราได้รับประทานพระคำของพระเจ้า
สดุดี 34:8 ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระเจ้าประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข
แล้วเราจะสามารถที่จะแยกแยะการเปิดเผยสำแดงใหม่ที่เข้ามา ถ้าเราไม่ทราบถึงความดีงามของพระเจ้า เราก็มีแนวโน้มที่จะพลาดการเปิดเผยสำแดงที่พระองค์ต้องการจะให้เรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น