28 สิงหาคม 2556

คำอธิษฐานอวยพรประจำเดือน ทิชรี (Tishrei)

คำอธิษฐานอวยพรประจำเดือน ทิชรี (Tishrei) (ช่วงวันที่ 5 ก.ย.- 4 ต.ค. 2013)เดือน“ทิชรี ชื่อเดิมคือ เอธานิม (Ethanim)
(1พกษ. 8:2) เป็นเดือนที่ 7 ตามปฏิทินศาสนา (Ecclesiastical calendar) เป็นเดือนแรกตามแบบปฏิทินราชการ(Civil calendar) ของประเทศอิสราเอล เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ (Rosh Hashanah-Head of the year) ในปี 5774 ปีตัวอักษรเอยิน ดาเล็ท(Ayin Dalet) เป็นปีแห่งประตู

ในเดือนนี้จะมีเทศกาลสำคัญอยู่ 3 เทศกาลด้วยกัน (ลนต.23:24-40) เทียบตามปฏิทินสากลจะเป็นดังนี้  

1.ทศกาลเป่าแตรเขาสัตว์ (Rosh Hashanah-โรช ฮาชชะนาห์) เริ่มช่วงเย็นวันที่ 5 กันยายน 2013(วันที่ 1 เดือนทิชรี) เพื่อปลุกเราให้ตื่นขึ้นสู่ความดีของพระเจ้า
2. เทศกาลลบมลทินบาป (Yom Kippur-ยม คิปปูร์) วันที่ 14 กันยายน 2013 (วันที่ 10 เดือนทิชรี) ในช่วงระหว่างวันที่5-14 กันยายน 2013 ช่วงเวลา 10 วันแห่งความยำเกรงพระเจ้า(Days of Awe) เป็นเวลาที่จะหันชีวิตออกจากวิถีแห่งความบาป และหันกลับมาหาพระเจ้าโดยการอดอาหารอธิษฐานเป็นการเตรียมชีวิตกลับใจจากความบาป  
3. เทศกาลอยู่เพิง (Sukkot-สุคคท) ช่วงวันที่ 19 - 26 กันยายน 2013 (วันที่ 15-21 เดือนทิชรี)เพื่อเราจะได้สามัคคีธรรม ชื่นชม และดำเนินอยู่ต่อการทรงสถิตของพระเจ้าและรับความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์
เดือนทิชรี ชื่อเดิมคือ เอธานิม (Ethanim) เป็นเดือนที่กษัตริย์ซาโลมอนได้ถวายพระวิหารเมื่อสร้างเสร็จแล้วแด่พระเจ้า การทรงสถิตของพระเจ้าทำให้เมฆแห่งพระสิริเทลงมาอย่างมากจนบรรดาปุโรหิตไม่สามารถยืนอยู่ได้(1พกษ. 8:2-11)
1)  เดือนแห่งเผ่าเอฟราอิม  บุตรคนที่2 ของโยเซฟ จงเกิดผลและทวีคูณ !
(ปฐก 49.22) โยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผล มีกิ่งเลื้อยไปบนกำแพง ปฐก 49.26 พรของบิดาเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพรของภูเขา ) เดือนนี้เชื่อมโยงกับโยเซฟ การอวยพร 2 เท่า (ปฐก 49.22-26 จากโยเซฟคนเดียว มาเป็น ลูกชาย 2 คน คือ เอฟราอิม กับ มนัสเสห์ ผู้ซึ่งกลายมาเป็น 2 ใน 12 เผ่าของอิสราเอล)


2) เดือนที่ 7 เดือนอันเป็น"ที่รักยิ่ง"(dearest”) เพราะว่าบรรดาเลข 7เป็นที่รัก และการทรงสร้างที่มาจากความ "พอใจ"(satiated) เป็นเดือนที่"เต็มอิ่ม" (“full”month) เป็นการเริ่มต้นใหม่ หมายถึง "ความบริบูรณ์ของพระเจ้า" ระลึกถึงความอุดมสมบูรณ์และความดีของพระองค์ที่กำลังไหลท่วมท้นอย่างเต็มอิ่ม

3) เดือนที่การจัดเตรียมจากเบื้องบนนั้นสร้าง "การเริ่มต้น" (สังเกตว่าเป็นเดือนแรกตามปีปฏิทินฮีบรู) จงคาดหวังว่าสิ่งใหม่ๆกำลัง "เริ่มต้นขึ้น" สำหรับเรา ตอนนี้ ที่ผ่านมาเราอยู่ในเวลาแห่งการตระเตรียม แต่ตอนนี้สิ่งเหล่านั้นกำลังเริ่มต้นแล้ว

4) การเริ่มต้นของ 6 เดือนแห่ง"แสงสะท้อน" นี่จะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของเรา วิธีที่เราใช้เวลา วิธีที่เราทำงาน วิธีที่พืชผลเจริญขึ้น วิธีที่เราเก็บเกี่ยว จงคิดถึงตัวเราเองในฐานะเป็นผู้สะท้อนพระสิริของพระเจ้าไปรอบตัวเรา(อสย.60.1-9, ยน 8.12; 9.5) จงคิดถึงพระเจ้าที่สะท้อนพระสิริของพระองค์บนชีวิต
5) เดือนของตัวอักษรฮีบรู ลาเมด (Lamed) ที่เล็งถึง ความปรารถนายิ่งที่จะหวนกลับสู่แหล่งที่สมบูรณ์ของเราพระเจ้าทรงเป็นแหล่งของเรา เราต้องอธิษฐานว่า "ข้าแต่พระเจ้า ทำอย่างไรเราจึงจะกลับมามั่นใจได้ว่าเราไหลไปตามสิ่งที่พระองค์กำลังทำ?"
 
6) เดือนแห่งการหวนคืน(return) เราต้องป่าวประกาศสิ่งที่เคยกระจัดกระจายไปให้กลับคืนมา

(จำไว้ว่า วิญญาณชั่วต้องการจัดการและทำให้เราหมดไฟ พระเจ้าต้องการรวบรวมและทำให้เราเข้มแข็ง)

7) เดือนแห่งราศีตุลย์ (ตาชั่ง) -Month of Libra (the scales) การกระทำของมนุษย์จะถูกชั่ง และการพิพากษาจะถูกปลดปล่อย ความสมดุล ภาษาฮีบรูจะใช้คำที่มีความหมายว่า ตาชั่งคือ Mozenayim (โมเซนายิม) แปลว่า การชั่งของ 2สิ่ง โดยนำมาถ่วงกันคนละข้างของตาชั่ง 2แขน หากตาชั่งหยุดนิ่งไม่เขยื้อน นั่นคือสภาพสมดุล สังเกตว่า "วันแห่งการลบมลทินบาป"ซึ่งเป็นวันที่ 10 เดือนทิชรีนั้น ถูกมองว่าเป็นวันแห่งการพิพากษา ในเดือนนี้เราจดจ่อกับระบบกระบวนการยุติธรรมมากกว่าในเดือนอื่นๆ
 
 
8) เดือนแห่งการควบคุมสภาพสมดุลอย่างดี บางสิ่งกำลังเข้าสู่การเสร็จสมบูรณ์ ในขณะที่สิ่งอื่นๆเพิ่งจะเริ่มต้น
9) เดือนแห่งการ "แตะต้องสัมผัส" (touch) ให้คิดถึงผู้หญิงที่ฝ่าเข้ามาและแตะเสื้อผ้าของพระเยซู นี่เป็นเวลาที่จะรู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้า แตะพระองค์และให้พระองค์ปลดปล่อยฤทธิ์ของพระองค์ให้คุณ (ลก 8.40-49)สังเกตด้วยว่าเทศกาลอยู่เพิงเกิดขึ้นในเดือนนี้ ก็เพื่อให้เราได้ดำเนินอยู่ในพระสิริของพระเจ้า - คือดำเนินอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์

10) เดือนแห่งถุงน้ำดี (gall bladder) สิ่งนี้บ่อยครั้งจะเชื่อมโยงกับอาการสะดุ้งตื่น ดังนั้นจงคิดถึงการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณ แล้วต้องมั่นใจว่าเราได้กำจัดสิ่งที่ขัดขวางเรา ไม่ให้กลับสู่หรือเข้าสู่ความไพบูลย์ของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับเรา เฝ้าระวังความขมขื่น ต้นปีนี้ เราต้องล้างตัวเราเองจากความขมขื่น ที่เป็นจุดเริ่มต้นของปี(เดือนแรก) เราต้องระวังความขมขื่น และตอนนี้ในเดือนที่7 ให้ไปไกลขึ้นอีกก้าวและต้องมั่นใจได้ว่าเราถูกล้างแล้วจากความขมขื่นทั้งหมด ทั้งต่อคนอื่น ต่อตัวเราเอง และต่อพระเจ้า

ฮีบรู12:15 จงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้า และอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมา ทำความยุ่งยากให้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไป


(ข้อมูลจาก http://www.arise5.com/#/hebrew-months)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น