06 สิงหาคม 2556

คำอธิษฐานอวยพรในเดือนเอลลูล Elul ปี 5773

คำอธิษฐานอวยพรในเดือนเอลลูล Elul ปี 5773
(ช่วงวันที่ 7 ส.ค.-4 ก.ย.2013)  
เดือนเอลลูล เป็นชื่อเดือนที่ 6 ตามปฏิทินศาสนา (Ecclesiastical calendar) เป็นเดือนที่ 12 ตามแบบปฏิทินราชการ(Civil calendar) ของประเทศอิสราเอล     เดือนนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการเปิดประตูก้าวสู่ปีใหม่ในปี  5774  ดังนั้นจึงต้องละทิ้งสิ่งที่ถ่วงรั้งอยู่และก้าวไปในสิ่งใหม่
(ฮบ.12:1-2)
 
ฮีบรู 12:1-2
1 เหตุฉะนั้น เมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา
หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับ ณ เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า
       ในเดือนนี้ชาวฮีบรูมีธรรมเนียมที่จะอ่านพระคัมภีร์พระธรรมสดุดีบทที่ 27 เป็นกิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่วันแรกของเดือนเอลลูล Elul (ในปี 2013  ตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม ) จนไปถึงวันที่ 1 ในเดือนทิชรี (Tishrei)(ในปี 2013 ตรงกับช่วงในเย็นวันที่ 5 กันยายน เริ่มต้นในปีใหม่ที่เรียกว่า รอช ฮาชชะนาห์ (Rosh Hashanah) ในปี 5774 ปีแห่งประตู  ตัวอักษรฮีบรูคือ เอยิน ดาเลท์ (Ayin Dalet) ดาเลท์ หมายถึงประตู
 
      ดังนั้นจึงขอหนุนใจให้อ่านพระธรรมสดุดีบทที่ 27 ในทุกวันของเดือนนี้  
 
สดุดี  27:1 พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร
เดือนนี้จะเป็นเดือนที่จะวิ่งไปสู่ป้อมปราการเข้มแข็ง ความเข้มแข็งที่มากกว่าความสามารถของคุณที่จะห้อมล้อมคุณ เพราะคุณไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลา
  
สุภาษิต 18:10 พระนามของพระเจ้าเป็นป้อมเข้มแข็ง คนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัย แต่คุณจะไปที่นั้นและปลอดภัยในป้อมเข้มแข็งของพระองค์


        แต่ละเดือนเราเฉลิมฉลองการเริ่มต้นใหม่ในแต่ละเดือนของฮีบรู  ทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงกำหนดวงจรของฟ้าสวรรค์ไว้ เราจึงต้องนำหลักการของพระวจนะมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันของเรา   
สดุดี 8: 3 เมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้
เมื่อฟ้าสวรรค์ประกาศถ้อยคำเหล่านั้น สิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนดังวงโคจร สดุดี 19:6 ดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากสุดปลายฟ้าสวรรค์ข้างหนึ่งและโคจรไปถึงที่สุดปลายอีกข้างหนึ่ง ไม่มีสิ่ง ใดสามารถซ่อนให้พ้นจากความร้อนของมันได้

         เมื่อเราเข้าใจและเชื่อในการอวยพระพรของพระเจ้าในแต่ละเดือน และเราได้ป่าวประกาศถึงพระพร สิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นในชีวิตของเรา

 
1.เดือนแห่งเผ่ากาด 


 เมื่อตอนที่กาดได้ถือกำเนิด นางเลอาห์กล่าวว่า โชคดีจริงๆ"(ปฐก.30:11) ซึ่งมีนัยบ่งบอกถึง การเพิ่มทวี ( นางเลอาห์ดีใจ เพราะพระเจ้าทรงให้มีเด็กที่เกิดขึ้นในครรภ์สาวใช้ของเธอ  ทำให้เธอมีลูกให้กับยาโคบมากกว่านางราเชล  เพราะ "กาด"เกิดจากศิลปาห์สาวใช้ของเธอที่ยกให้เป็นภรรยาของยาโคบ เนื่องจากนางเลอาห์ ไม่มีบุตรให้กับยาโคบแล้ว)

ปฐก.49:19 ยาโคบได้อวยพรกาด ว่า "ฝ่ายกาดนั้นจะมีพวกปล้นไล่ปล้นเขา แต่เขาจะกลับไล่ปล้นติดส้นพวกนั้น" 

เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่บ่งบอกถึง การมีชัย ชัยชนะ มีแรงกดดัน และการทดสอบจาก 2 เดือน (เดือนทัมมุสและอับ)ที่ผ่านมา แต่มาถึงเดือนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการทวีคูณ สิ่งที่เคยถูกศัตรูปล้นเอาไปจะได้กลับคืนเป็น 2 เท่า  จงป่าวประกาศการอวยพรเพิ่มทวีเหนือชีวิตของเรา

 อิสยาห์ 61:6-7  6   แต่เขาจะเรียกเจ้าทั้งหลายว่าปุโรหิตของพระเจ้าคนจะพูดถึงเจ้าว่าเป็นผู้ปรนนิบัติของพระเจ้าของเรา  เจ้าทั้งหลายจะได้รับประทานความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติ  และเจ้าจะอวดความมั่งมีของเขาทั้งหลาย   7   แทนความอายของเจ้าทั้งหลายเจ้าจะได้ส่วนสองส่วน  แทนความอดสู  เขาทั้งหลายจะเปรมปรีดิ์ในส่วนของเขาเพราะฉะนั้น  ในแผ่นดินของเขาทั้งหลาย  เขาจะได้สองส่วนเป็นกรรมสิทธิ์  ความชื่นบานเป็นนิตย์จะเป็นของเขา
 
2. เดือนของความโชคดี  : รางวัลจะเริ่มต้นปรากฏขึ้นเหนือสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณทำ

(แม้ว่าเราในฐานะผู้เชื่อ ไม่ได้เชื่อในเรื่องโชคลาง แต่ในเดือนนี้จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้น การอวยพระพรมาจากสิ่งที่เราได้ทำ ไม่ได้เป็นการรอคอยโชควาสนา)
"รางวัล" คือ เราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณมีหว่าน ถ้าเราไม่ลงแรงอย่างต่อเนื่อง เราจะไม่ได้เห็นรางวัลของเราเพราะสิ่งเหล่านั้นจะสูญหายไป  เราจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงการเผชิญความอุดมสมบูรณ์  อัครทูตเปาโล กล่าวไว้ในพระธรรม

ฟิลิปปี 4:12  "ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำ และรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยาก ความสมบูรณ์พูนสุข และความขัดสน"

เริ่มต้นที่คิดถึง "ความอุดมสมบูรณ์"และ"ความมั่งมี"  เริ่มต้นที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับความมั่งคั่งของพระองค์และมองไปข้างหน้าว่าจะมีมากยิ่งขึ้น
3.เดือนที่องค์จอมกษัตราเสด็จมาอยู่กับเรา (The King is in the field)

จงเข้าใกล้ชิดพระองค์และยอมให้พระพักตร์ของพระองค์ฉายแสงในชีวิตของคุณ คุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการที่จะเข้าใกล้ชิดพระองค์ ให้เราได้เข้าไปสู่ความยำเกรงพระเจ้า เพื่อพระองค์จะเทการทรงสถิตมาเหนือชีวิตของเรา จงรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรงานของคุณและทุกขอบเขตความรับผิดชอบของคุณ พระองค์ปรารถนาที่จะอวยพระพรทุกสิ่งที่คุณทำ

4.เดือนของตัวอักษรฮีบรู י "โยด" เป็นอักษรให้ภาพของมือ ซึ่งหมายถึง"ความเมตตาได้รับการจากพระหัตถ์ของพระเจ้า"

5. เดือนแห่งเดือนแห่งมารดา  เดือนนี้เป็นเดือนที่นางเรเบคาห์ให้กำเนิดยาโคบและเอซาว เราจะให้กำเนิดการอวยพร หรือ ให้กำเนิดสิ่งที่พระเจ้าจะเกลียดชัง เดือนนี้เป็นเดือนที่ต่อจากเดือนอับ (Av) อักษรประจำเดือนคือ

ตัว เธทTeth( ט ) ซึ่งคล้ายกับครรภ์  มีสิ่งดีๆ จะถือกำเนิด เดือนนี้จึงเป็นแห่งการบำรุงเลี้ยง เราจะต้องพิจารณาว่า เรากำลังดูแลใครและใครคือผู้ที่คอยดูแลชีวิตของเรา?  

6. เดือนแห่งการซ่อมสิ่งที่แตกหักไป (ถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกกับเราว่าซ่อมแซมได้ สิ่งนั้นก็จะเสื่อมสลายและตายไป)  เป็นเดือนที่ระบบที่ซับซ้อน จะเริ่มต้นถูกจัดระบบ
 
7.เดือนแห่งมือซ้าย
เดือนนี้เชื่อมโยงต่อเนื่องจากเดือนทัมมุสและเดือนอับ  ทัมมุสเดือนของมือขวาและพันธสัญญาที่เรียงตรงกัน  
(บทเพลงซาโลมอน 5:2-12)  ให้จงระลึกถึงพันธสัญญาทั้งสิ้นของเรา ด้วยว่ามือขวานั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่างๆ และพันธสัญญาต่างๆ  
มือซ้ายเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของเรา ซึ่งควบคุมการรับรู้แห่งการกระทำและควบคุมอารมณ์ดีร้าย  เราต้องแน่ใจว่าอารมณ์ของคุณอยู่ในสภาพที่ดี และยอมให้การกระทำที่ดีออกมาจากอารมณ์ที่ดี เดือนอับเป็นเดือนแห่งการฟังและการตระหนักรู้

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการล่วงรู้ เราจะสัมผัสถึงสันติสุขที่อยู่ภายใน ให้เราหาเวลาที่จะจัดสิ่งต่างๆให้เข้าที่เข้าทาง เป็นเดือนที่มีความสำคัญ การมีความเข้าใจตั้งแต่จุดเริ่มต้น ก็จะสามารถทำให้เราไปสู่ถึงเป้าหมายปลายทางได้
จงยืนยันความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เราต้องรักษาไว้  จงให้พระเจ้านำทางเราและจัดเรียงชีวิตของเราเข้ากับความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่กำลังจะมา
8.เดือนแห่งการค้นหาที่ สถานที่ที่ตนเองจะยืนเป็นที่ๆ จะไปกับพระเจ้า
คนมากมายพลาดที่จะเปิด "หน้าต่างแห่งโอกาส" ที่จะค้นหาที่ของตัวเอง  จึงท่องไปทั่ว ขาดความไว้วางใจ และออกนอกการต่อติดกับพระเจ้า เมื่อหน้าต่างแห่งโอกาสเปิดออก เราก็ไม่อาจเชื่อมต่อติด และท้ายที่สุดก็จะจบลงด้วยการแยกตัว อยู่คนเดียว  เราจึงยืนอย่างมั่นในในสถานที่แห่งการทรงสถิตของพระเจ้า  
 
ให้เราได้อธิษฐานว่า : พระเจ้าข้า อย่าให้ข้าพระองค์พลาดโอกาสต่าง เนื่องจากชีวิตที่ขาดความวางใจของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงเข้ามาจัดการกับรากแห่งการถูกปฏิเสธในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์เข้าสนิทกับพระองค์ และไม่แยกตัวตามลำพัง 

สรุปความและเรียบเรียง จากข้อมูลของ http://arise5.com/updates/2012/08/16/elul/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น