02 สิงหาคม 2556

นิยามคำว่า แม่ -MOTHER แบบพระคัมภีร์ Bible

นิยามคำว่า แม่ -MOTHER แบบพระคัมภีร์ Bible 
M = Million of thing to give - แม่คือผู้ให้ทุกสิ่ง –นางเอวา แม่ผู้ให้กำเนิดทุกสิ่ง แม่ของเสท (ปฐก.3:20)

ปฐมกาล 3:20ชายนั้นเรียกภรรยาของตนว่าเอวา {ศัพท์นี้เหมือนคำที่แปลว่า มีชีวิตอยู่} เพราะนางเป็นมารดาของปวงชนที่มีชีวิต

O = Obey God first - แม่คือผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นอันดับแรก- นางมารีย์ แม่ของพระเยซู(ลก.1:30-38) เชื่อฟังพระเจ้าแม้จะต้องยอมอับอาย ถูกกล่าวหาว่าตั้งครรภ์โดยไม่ได้แต่งงาน


ลูกา 1:30-38
30 แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า "มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว

31ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู ...
34 ฝ่ายมารีย์ทูลทูตสวรรค์นั้นว่า "เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายไม่"
35 ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า "พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า ...
37 เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้"
38 ส่วนมารีย์จึงทูลว่า "ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน" แล้วทูตสวรรค์นั้นจึงจากเธอไป


T = Teach with tears - แม่คือผู้สั่งสอนด้วยน้ำตา -นางยูนีส   แม่ของทิโมธี (2ทธ.1:5) สอนพระวจนะให้ลูกจนเติบโต

2ทิโมธี 1:5 ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่าน อันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่าน และในยูนีสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่าน

H = Heart of purest - แม่คือผู้มีหัวใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง-นางฮันนาห์ แม่ของซามูเอล (1ซมอ.1:26-28) เธอผู้มีหัวใจบริสุทธิ์ในการคร่ำครวญอธิษฐานจนพระเจ้าทรงฟัง
1ซามูเอล 1:26-28
26 นางก็กล่าวว่า "ท่านเจ้าข้า ท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ท่านเจ้าข้า ดิฉันเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ที่นี่ต่อหน้าท่าน และอธิษฐานต่อพระเจ้า
27 ดิฉันอธิษฐานขอเด็กคนนี้และพระเจ้าประทานตามคำทูลขอของดิฉัน
28 เพราะฉะนั้นดิฉันจึงให้ยืมเขาไว้แด่พระเจ้าตราบใดที่เขามีชีวิตอยู่ ดิฉันจะให้ยืมเขาไว้แด่พระเจ้า" และเขาก็นมัสการพระเจ้าที่นั่น

E = Eyes of love - แม่คือผู้ที่มีตาแห่งความรัก - นางฮาการ์แม่ของอิชมาเอล (ปฐก.21:11-17) อยู่ในถิ่นกันดาร ตาแห่งความรักมองลูกที่อดอยากแทบจะตาย หัวใจแม่สลาย จนพระเจ้าประทานการช่วยเหลือ
 
ปฐมกาล 21:11-17
11 อับราฮัมกลุ้มใจ เพราะเรื่องบุตรชายของท่าน
12 แต่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า "อย่ากลุ้มใจเพราะเรื่องเด็กนั้น และทาสหญิงของเจ้า ซาราห์ขออะไรก็จงยอมตามที่นางขอเถิด เพราะชื่อของเจ้าจะสืบต่อไปทางเชื้อสายอิสอัค
13 ส่วนบุตรชายของทาสหญิงนั้น เราจะกระทำให้เป็นชนชาติหนึ่งด้วย เพราะเขาเป็นพงศ์พันธุ์ของเจ้า"
14 อับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืด ให้ขนมปังและน้ำหนึ่งถุงหนังแก่ฮาการ์ ใส่บ่าให้นางพร้อมกับเด็กนั้นแล้วให้ออกจากบ้านไป นางก็จากไปและพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารแห่งเบเออร์เชบา ...
16แล้วนางก็ไปนั่งอยู่ห่างออกไป ประมาณเท่ากับระยะลูกธนูตก เพราะนางพูดว่า "อย่าให้ข้าเห็นความตายของลูกเลย" ขณะที่นางนั่งอยู่แต่ไกล เด็กนั้นก็ตะเบ็งเสียงร้องไห้
17 พระเจ้าทรงสดับเสียงร้องของเด็กนั้น และทูตของพระเจ้าจึงเรียกฮาการ์จากฟ้า กล่าวกับนางว่า "ฮาการ์ เจ้าเป็นอะไรไป อย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็ก ณ ที่ที่เขาอยู่นั้นแล้ว

R = Righteousness - แม่คือผู้ชอบธรรมของพระเจ้า -นางสะโลเม แม่ของยอห์นและยากอบอัครสาวก (มก.15:40,16:1) เธอเป็นแบบอย่างผู้ชอบธรรมของพระเจ้า อยู่ร่วมทุกข์กับพระเยซูจนถึงที่กางเขน

มาระโก 15:40 มีพวกผู้หญิงมองดูอยู่แต่ไกล ในพวกผู้หญิงนั้นมีมารีย์ชาวมักดาลามารีย์มารดาของยากอบน้อย และของโยเสส และนางสะโลเม

มาระโก 16:1 ครั้นวันสะบาโตล่วงไปแล้ว มารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบและนางสะโลเม ซื้อเครื่องหอมมาเพื่อจะไปชโลมพระศพของพระองค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น