23 สิงหาคม 2556

คำเผยพระวจนะของทีมจากGlory of Zion ปีแห่งประตู ปี 5774

สวัสดีครับเพื่อนๆผู้อ่านทุกท่าน จากบทความ เตรียมชีวิตก้าวเข้าประตูสู่ปี 5774   ปีแห่งประตู ในครั้งนี้ผมขอนำคำเผยพระวจนะของทีมจาก Glory of Zion  ซึ่งเป็นการรวมผู้นำท่านต่างๆ ในช่วงเดือนพ.ค.2013 ที่ผ่านมา เพื่ออธิษฐานฟังพระเจ้าและมีการปลดปล่อยถ้อยคำการเผยพระวจนะซึ่งสอดคล้องกับการเตรียมชีวิตสู่ปี 5774 ปีแห่งประตู ผมจึงได้นำมาเรียบเรียงเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมชีวิตสู่ปี 5774 ปีแห่งประตู  ดังนี้ครับ
 
คำเผยพระวจนะของทีมจากGlory of Zion 
เกี่ยวกับปีแห่งประตู ปี 5774

Dr.Chuck Pierce,Anne Tate,Jame Vincent,John Dickson,Keith Pierce,Leann Squier,Barbara Wentroble,& Dr.Robert Heidler 
บันทึกโดย Ylva Reynolds(พ..2013)

นี่เป็นเวลาที่จะผลักดันประตูของเราให้เปิดออก!
(A Time to push your door open!)
และองค์เจ้าชีวิตตรัสว่า
"ตาของเราจะมองดูเจ้า แต่บัดนี้เราจะเริ่มที่จะนำทิศทางเจ้าในวิธีที่เจ้าจะรู้ได้ว่า เส้นทางข้างหน้าเจ้ากำลังถูกจุดให้สว่าง เราพูดกับเจ้าว่าเราได้เฝ้าดูเจ้าตลอดมา และไม่มีสิ่งใดที่เจ้าได้ทำที่เรานั้นมองไม่เห็น แต่บัดนี้ เราพูดกับเจ้าว่า เราจะเริ่มที่จะสั่งการในก้าวเดินของเจ้า และในการสั่งการนี้เราจะเริ่มที่จะนำเจ้าผ่านหรือเข้าไปสู่ที่ซึ่งเจ้าไม่เคยไป เสียงของเราจะเปล่งเหนือเจ้าและเส้นทางที่เคยโค้งจะเริ่มยืดตรง เราบอกเจ้าว่า จงมองหาเส้นทางที่ตรงของเจ้า และบนเส้นทางนี้คือการเจิม 4 ตำแหน่ง (การเจิมแบบFour fold anointing) กลับมาหาเจ้า เราบอกว่าตาของเราจ้องดูเจ้า เดี๋ยวนี้เจ้าจะได้ยินเสียงของเรา และได้ยินคำของเราดังมาจากข้างหลังเจ้าเพื่อบอกว่าทางไหนจะที่จะต้องก้าวไป"


(ลนต.8:23-24,1ซมอ.16:13 เจิมปุโรหิต ที่หู(การได้ยิน),หัวแม่มือขวา(การกระทำ),หัวแม่เท้าขวา(ตำแหน่งที่ยืนให้มั่นคง),เจิมที่ศีรษะเป็นการแต่งตั้ง)
เลวีนิติ 8:23-24


23 โมเสสก็ฆ่าแกะนั้นเสีย เอาเลือดเจิมที่ปลายหูข้างขวาของอาโรน และที่นิ้วหัวแม่มือขวาของเขา และที่นิ้วหัวแม่เท้าขวาของเขา
24 แล้วก็นำบุตรทั้งหลายของอาโรนเข้ามา และโมเสสเอาเลือดเจิมที่ปลายหูข้างขวา ที่นิ้วหัวแม่มือข้างขวา ที่นิ้วหัวแม่เท้าข้างขวาของเขา และโมเสสเอาเลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่น
1ซามูเอล 16:13 ซามูเอลจึงนำขวดเขาน้ำมันและเจิมตั้งเขาไว้ท่ามกลางพี่ชายของเขา และพระวิญญาณของพระเจ้าก็สวมทับดาวิดอย่างมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป และซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปยังรามาห์

"เราจะจับที่หูของเจ้า แต้มเจ้าให้ได้ยินเสียงของเรา และถ้อยคำของเราจะมาจากเบื้องหลังของเจ้าและบอกให้เจ้าทราบว่า ทางใดที่เจ้าควรจะไป เจ้าจะมายัง“ประตู” เมื่อเจ้าอยู่ที่สุดปลายแห่งกำลังของเจ้า แล้วเจ้าจะสั่งประตูให้เปิดออก และอีกด้านหนึ่งของประตูจะเป็นพละกำลังเรียวแรง และฤทธานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้า" 
"เจ้าจะมาที่ประตูเมื่อเจ้าสูญสิ้นเรี่ยวแรงของเจ้า และเจ้าจะสั่งประตูให้เปิดออก และที่อีกฟากหนึ่งของประตูนั้น คือเรี่ยวแรงและพลังและฤทธิ์เดชของพระเจ้า เจ้าจะมาที่ประตูเมื่อเจ้าสูญสิ้นความเชื่อของเจ้า และเจ้าจะสั่งประตูให้เปิดออก และที่นั่นคือความเชื่อและฤทธานุภาพของพระเจ้า เจ้าจะมาที่ประตูเมื่อเจ้าสูญสิ้นพลานามัยของเจ้า และที่นั่นคือองค์พระเจ้าผู้รักษา และเจ้าจะสั่งประตูที่นำการรักษานั้นให้เปิดออก"

พวกเรากำลังสื่อว่า นี่คือฤดูการซึ่งพระผู้ไถ่(โดยสิทธิของญาติสนิท(Kinsman Redeemer ) - เหมือนโบอาสไถ่รูธ)ของเราจะไถ่และเปิดทุกๆประตูต่อหน้าเรา

  องค์เจ้าชีวิตจะตรัสถามคุณ ทำไมเจ้ายังรบกับลูกบิดประตูไม่จบสิ้น ที่จริงแล้วศัตรูได้ใช้ลูกบิดประตูเพื่อทำให้เจ้าเขว จงมองดูนี่ ทั้งหมดที่เจ้าต้องทำคือ ผลัก และประตูจะเปิดให้กับเจ้า ไม่ใช่เราหรือที่เป็นพระเจ้าผู้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้กับปุโรหิตเพื่อเขาจะสามารถเข้าสู่อภิสุทธิสถานได้ และแน่นอน เราเป็นพระเจ้าผู้ที่จะเปิดประตูให้กับเจ้า ฉะนั้น จงผลัก ผลัก ผลัก และ เข้ามา เข้ามา เข้ามา เข้ามา เพราะว่าเราต้อนรับเจ้าเข้าสู่ท้องพระโรงของเราในทางใหม่ ใช่แล้ว วันนั้นได้มาถึงแล้วในวันนี้ จงหลุดพ้นจากสิ่งที่ลวงให้เขว เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นกับดักจับเจ้า และจงยกมือขึ้นและผลัก และมองสิ่งที่ถูกเปิดต่อหน้าเจ้าในนามบริสุทธิ์ของเรา

และองค์เจ้าชีวิตตรัสว่า "ลูกบิดประตูก็คือเจ้าเอง ที่คอยถามเราว่า ข้าพระองค์จะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร ข้าพระองค์ไม่รู้วิธีที่จะทำ ข้าพระองค์ไม่มั่นใจว่าจะทำงานนี้ได้อย่างไร ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าจะลงมือกับมันยังไง และพระองค์ทรงตรัสว่า เจ้าอย่าถามคำถามแบบนี้ต่อไปเลย พระองค์ตรัสว่า แค่ผลัก และก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่เราเตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับเจ้า องค์เจ้าชีวิตตรัสว่า ข้างหน้าเจ้านั้นไม่มีคำถาม มีแต่คำตอบสำหรับเจ้า"

และผม (Dr.Chuck Pierce) เพิ่งจะสัมผัสได้เมื่อเช้านี้ว่า องค์เจ้านายกำลังตรัสกับพวกเราว่า  


Dr.Chuck Pierce

นี่ไม่ใช่เวลาพยายามที่จะปิดสิ่งที่เรากำลังพยายามที่จะเปิด และพระเจ้าตรัสว่า นี่คือเวลาที่เจ้าจะต้องรอคอย เพราะพระเจ้าตรัสไว้ว่า เรากำลังเปิดประตูจำนวนหนึ่งให้กับเจ้า และถ้าเจ้าจะอดทน ถ้าเจ้าจะรอคอยเรา เราจะให้สิทธิผ่านประตูแก่เจ้า และพระเจ้าตรัสว่า นี่ไม่ใช่เวลาพยายามที่จะปิดสิ่งที่เรากำลังเปิดเพราะเจ้านั้นอยู่ในฤดูกาลใหม่ และในฤดูกาลก่อนที่สิ่งนั้นถูกปิดและใส่กลอนต่อเจ้า พระเจ้าตรัสว่าเจ้าไม่ได้อยู่ในฤดูกาลนั้นแล้ว จงปรารถนาที่จะให้เราเปิดประตูเหล่านั้นที่เคยปิดและใส่กลอน และมันจะไม่ใช่แค่ประตูเดียว นี่คือฤดูกาลแห่งการทวีคูณ และเราบอกเจ้าว่า เรากำลังทวีคูณจำนวนประตูที่เราจะเปิดให้กับเจ้า
พระเจ้าตรัสว่า "จงมองไปเพียงทิศทางเดียว จงอย่าเขวไป แต่เรากำลังทำให้เจ้ารู้สึกตื่นตัว เรากำลังทำให้ความฝันและนิมิตตื่นขึ้นภายในเจ้า และพระเจ้าตรัสว่า แม้กระทั่งความฝันและนิมิตในอดีตที่ประตูเคยปิดอยู่ก็ตาม จงดูเรา เพราะเราให้สิทธิผ่านประตูและเราให้จำนวนประตูทวีขึ้นแก่เจ้า
ประตูที่เจ้าจะผ่านเข้าไปในฤดูกาลใหม่นี้ ... "
(ขอขอบคุณ เอกจิต จรุงพรสวัสดิ์ ที่ช่วยแปลและเรียบเรียง)
 
จากคำเผยพระวจนะนี้ เราสามารถเตรียมชีวิตเพื่อก้าวสู่ประตูในปี 5774 ได้ดังนี้
1. เปิดประตูด้วยความเชื่อ รักษาความชอบธรรมในพระเจ้า
อิสยาห์ 26:2 จงเปิดประตูเมืองเถิด เพื่อประชาชาติที่ชอบธรรมซึ่งรักษาความซื่อสัตย์ไว้จะได้เข้ามา
 

2. ชีวิตเราจะเป็นดั่งประตูที่รับการชำระเพื่อให้พระเจ้าทรงเสด็จผ่านเข้ามาในชีวิต
 สดุดี 24:3-7 
3 ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า และผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์
4 คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้ที่มิได้ปลงใจในสิ่งเท็จ และมิได้สาบานอย่างหลอกลวง
5 เขาจะรับพระพรจากพระเจ้า และความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขา
6 อย่างนี้แหละเป็นพวกที่เสาะพระองค์ หน้าของท่านนะ ยาโคบเอ๋ย
7 ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้น บานประตูนิรันดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จเข้ามา
3.  เปิดประตูสู่โอกาสในการรับใช้ด้วยการเจิมรูปแบบใหม่
 การเยียวยา การไถ่กลับมา การรื้อฟื้นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ารับใช้ด้วยการเจิมแบบ Four fold anointing คือ การเจิม 4 ตำแหน่งของปุโรหิต(ลนต.8:23-24,1ซมอ.16:13)

4. การเตรียมชีวิตเพื่อรับสิทธิอำนาจเป็นหนทางเข้าสู่ประตูที่จะทำให้ได้รับพระสัญญา ยึดประตูเมืองศัตรู
ปฐมกาล 22:17 ดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น ดังดวงดาวในท้องฟ้า และดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเล เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูทั้งหลายของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์
 
พบกันใหม่เพื่อทำความเข้าใจเรื่องปีแห่งประตูในครั้งต่อไป ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น