05 มกราคม 2558

คำอวยพรและคำเผยพระวจนะสำหรับปี 2015

คำอวยพรและคำเผยพระวจนะสำหรับปี 2015 โดยผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงแต่ละท่าน 
ซึ่งรวมจากการอวยพรผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นประโยชน์และกำลังในการดำเนินชีวิตในปี 2015  
(ขอบคุณสำหรับอ.ศิริพร สุกัญจนศิริ(ใหญ่) สำหรับข้อมูลและคำแปลภาษาไทย) 


จาก ซิด โรท  (Sid Roth

พระเจ้าตรัสเช่นนี้ว่า "...อย่ากลัวเลย และอย่าท้อถอยเลย... เพราะว่าการสงครามนั้นไม่ใช่ของท่าน แต่เป็นของพระเจ้า(2 พศด.20:15).”

My word to you for 2015: "...This is what the Lord says: Do not be afraid! Don’t be discouraged...for the battle is not yours, but God’s (2 Chronicles 20:15)."จาก โจเซฟ ปรินซ์(Joseph Prince)

ในขณะที่คุณก้าวเข้าไปในฤดูกาลใหม่นี้ จงมั่นใจในความรักที่องค์พระเยซูเจ้ามีต่อคณ และที่พระเมตตาอย่างมากมายที่สดใหม่จะมีให้แก่คุณในทุกๆวันของปี 2015 เพราะว่าพระองค์รักคุณ คุณสามารถมอบทุกสิ่งที่ห่วงใยสำหรับปีข้างหน้าให้แก่พระองค์ และคาดหวังที่จะเห็นการทะลุทะลวงเป็นส่วนตัว และเราอธิษฐานขอการปกป้องสันติสุข และการอวยพรของพระเจ้ามาเหนือคุณและคนที่คุณรัก จงชื่นชมยินดีในการทรงสถิตและสันติสุขอย่างเต็มเปี่ยมของพระองค์วันนี้!

Wishing one and all a blessed new year! As you step into this new season, be confident of our Lord Jesus' love for you, and that His fresh mercies are available to you every day of 2015. Because He loves you, you can release all your concerns for the year ahead to Him and expect to see His goodness manifest in every area. We look forward to rejoicing with you in your personal breakthroughs, and we pray the Lord’s protection, peace and blessings be upon you and your loved ones. Enjoy His presence and perfect peace today!


จากอัครทูต  แอ็เซิล ซิพแพค  (Apostle Axel Sippach)

ขอให้สันติสุขและความมั่งคั่งจงทวีคูณแก่ท่านในปีนี้ ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความสำเร็จในหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเชื่อมาตลอดว่าจะปรากฏขึ้น และขอให้พระพรต่างๆไล่ทันคุณ และขอให้เป็นปีที่สิ่งใหม่ๆเริ่มต้นขึ้นในชีวิตของคุณ และของประทาน ตะลันต์และศักยภาพทั้งหลายที่ซ่อนอยู่ภายในจะปรากฏออกมาเพื่อจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้น ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณดำเนินชีวิตในความเป็นจริงของการเป็นหุ้นส่วนกับสวรรค์ในชีวิตของคุณเพื่อจะทำให้แผ่นดินของพระเจ้ารุกหน้าไปในโลกในฐานะของการเป็นผู้ครอบครอง (king) และเป็นปุโรหิต

May much grace and shalom - peace and prosperity be multiplied to you this year. May it be a year of fulfillment where many things you have been believing for become manifested and where manifest blessings overtake you. And may it be a year many new things get initiated in your life, and hidden gifts, talents and potential come forth to be developed. May it be the greatest year where you walk in the reality of heaven's partnership in your life to advance the Kingdom in the earth as a king and a priest.


จาก โจนาส คลาร์ก (Jonas Clark)

ปี 2015 พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่า "เจ้าได้เห็นสิ่งที่เจ้าทำมาตลอด ตอนนี้จงดูสิ่งที่เราทำ เราได้เปิดประตูหนึ่งที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถปิดได้" พระองค์ยังตรัสอีกว่าเราควรจะทำการปรับเปลี่ยน (Shift) ในฝ่ายวิญญาณและเชื่อใน 5 สิ่งสำหรับปีนี้คือ การเพิ่มพูน อิทธิพล การขยาย โอกาส และการเลื่อนขั้น"

Happy New Year, it's 2015! The Holy Spirit .. He said, "You have seen what you have done, now see what I have done. I have opened a door that no man can shut." He continued that we should make a spiritual shift and believe for five things this year: Increase, influence, expansion, opportunity, and promotion."


จาก โจเอล ออสติน  (Joel Osteen)


 Joel&Victoria Osteen 
ปี 2015 เป็นปีของคุณ ความโศกเศร้าของคุณจะเปลี่ยนเป็นความชื่นชมยินดี ความโดดเดี่ยวจะถูกเปลี่ยนเป็นความรัก และความขาดแคลนจะถูกเปลี่ยนเป็นความอุดมสมบูรณ์
  
อนาคตของคุณได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้ อย่าดำเนินชีวิตไปเหมือนกับขับรถยนต์แทนที่จะมองกระจกหน้าแต่กลับคอยมองแต่กระจกที่ส่องหลัง (อดีต) ตลอดเวลา เพราะชีวิตของคุณเต็มได้ด้วยสิ่งที่เป็นไปได้

Your future starts today. Don’t go through life looking in the rearview mirror. Your life is filled with possibility.

จาก วิคตอเรีย ออสติน   (Victoria Osteen)

ในขณะที่เราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเป็นวันๆ สะท้อนความคิด ความฝัน และวางแผนสิ่งที่จะทำนับไม่ถ้วนที่เขียนส่งกันไปทั่วโลก แต่นี่เป็นเวลาที่จะกล่าวลากับสิ่งเก่าและทักทายสิ่งใหม่ เป็นเวลาที่จะทำความสะอาดสิ่งที่เกรอะกรังจากอดีตและเตรียมพื้นที่สำหรับสิ่งที่พระเจ้ามีให้สำหรับอนาคตของเรา แต่สิ่งที่ดิฉันรักมากที่สุดสำหรับคืนก่อนวันปีใหม่คือ ความหวังใจที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาพร้อมกับความคิดของการเริ่มต้นอย่างสดใหม่ - การเริ่มต้นใหม่ - อยู่แค่ดวงอาทิตย์ของวันใหม่ขึ้นแค่นั้นเอง

As we approach the New Year, most people are filling their days reflecting, dreaming, and planning as countless resolutions are penned all over the world. It’s a time to say goodbye to the old and hello to the new; a time for cleaning out the clutter of the past and making room for what God has in store for the future. But what I love most about New Year’s Eve is the hope that is stirred with the idea that a fresh start—a new beginning—is just one sunrise away.

จากเบธเอล มิวสิค  (Bethel Music)

 พวกเราขอป่าวประกาศว่าปี 2015 จะเป็นปีที่พระสัญญาทั้งหลายสำเร็จ ได้รับการรื้อฟื้นกำลังใหม่ และได้รับความกล้าหาญอย่างที่ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้เพื่อที่จะชนะ ขอพระเจ้าอวยพรในขณะที่คุณก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่นี้
We declare that 2015 will be a year of fulfilled promises, renewed strength and unstoppable courage to overcome. Be blessed as you step into this season.จาก เคนเน็ท คอปแลนด์ (Kenneth Copeland)

 ปี 2015 - จงเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเปิดประตูมากมายสำหรับคุณอย่างที่ไม่มีใครสามารถปิดได้

BELIEVE that the Lord is opening doors for you that no man can shut! 


จาก  จอยซ์ ไมเออร์  (Joyce Meyer)

จงทำให้ปี 2015 เป็นปีแห่งการขอบพระคุณ!
Make 2015 a year of gratitude!จาก ร๊อบ ฮอท์ซกิ้น (Rob Hotchkin)

พระเจ้าพูดกับผมเกี่ยวกับปี 2015 ว่า "สิ่งที่จำกัดเจ้ามาตลอดบัดนี้จะถูกจำกัด สิ่งซึ่งรั้งเจ้าไว้มาตลอด บัดนี้จะถูกรั้งเอาไว้" 2015 จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่จริงๆ!!
That which has limited you will now be limited. That which has held you back will now be held back. 2015 is going to be a grand year!

จาก แมท ซอร์เจอร์  (Matt Sorger)


 2015 เป็นปีแห่งสองเท่า ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่ พระเจ้าสร้างพื้นที่เพื่อการเกิดผลที่เพิ่มพูนขึ้น ถุงหนังเหล้าองุ่นใหม่ สูงขึ้นไปในการเผยพระวจนะและการได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจน ลึกยิ่งขึ้นในความรู้ถึงพระองค์ และทำในสิ่งที่เราเห็นพระบิดาทำเท่านั้น ความเชื่อที่เคลื่อนภูเขา อุปสรรคทั้งสิ้นและสิ่งกีดขวางถูกย้ายออกไป และความโปรดปรานที่เหนือธรรมชาติอย่างล้นเหลือ

2015 is a year of double portion, all things becoming new, Sabbath rest, God creating space for increased fruitfulness, new wineskin, higher level of the prophetic & hearing God's voice with crystal clarity, deeper knowledge of Him, doing only what we see the Father doing, faith to move mountains, all obstacles & hindrances removed, and extravagant supernatural favor.

จากแพ็ททีเซีย คิง (Patricia King)

 "ปีที่กำลังจะมาถึงเป็นปีแห่งการจดจำพระสัญญาทั้งหลายของเรา ไม่ว่าสิ่งที่เจ้าเห็นว่ากำลังเกิดขึ้นรอบตัวเจ้าจะเป็นอย่างไร - พระสัญญาทั้งหลายของเรานั้นแน่นอนและมันจะเป็นชัยชนะสำหรับผู้ที่เชื่อ
"ความสับสนวุ่นวาย การเขย่าต่างๆ และความสับสนจะเต็มโลกนี้ และพระคำรวมทั้งวิถีทางทั้งหลายของพระเจ้าจะถูกท้าทายและการต่อต้านมากมาย แต่ผู้ที่ยืนอยู่บนพระคำของเราและดำเนินชีวิตโดยพระสัญญาทั้งหลายของเราจะเป็นสุขได้รับพรเหลือที่จะนับได้

"เรากำลังเชื้อเชิญให้เจ้าตัดสินใจอย่างดีที่จะดำเนินชีวิตไปกับพระคำและพระสัญญาทั้งหลายของเราเท่านั้น ถ้าเจ้าเลือกทิศทางนี้ เราจะนำเจ้าไปสู่ที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเจ้าจะยืนอยู่อย่างมั่นคง และได้รับพรท่ามกลางวันที่ชั่วร้าย เราจะนำเจ้าเข้าสู่ทุ่งนาทั้งหลายที่เหลืองอร่ามเพื่อการเก็บเกี่ยว เราจะนำเจ้าไปสู่การเกิดผล

ชีวิตของเจ้าอยู่ในมือของเรา เราเป็นกัปตันเรือของเจ้าและเราจะนำเจ้าผ่านช่องทางแห่งพระสัญญาทั้งหลายไปสู่ที่แห่งความรุ่งเรือง จงจดจำพระสัญญาทั้งหลายของเราใน 2015"


This coming year is a year to remember My promises, no matter what you see happening around you – My promises are sure and they will prevail for those who believe.
"Tumult, shakings, and turmoil will fill the earth, and the Word and ways of God will be challenged on many fronts. But those who stand on My Word and live by My promises will be blessed beyond measure.
"I am inviting you to make a quality decision to live ONLY by My Word and promises. If you choose this direction, I will bring you into an abundant place and you will stand secure and blessed in the midst of an evil day. I will lead you into fields that are white with harvest. I will lead you into fruitfulness.
"Your life is in My hands. I am the Captain of your ship and I will lead you through the channel of promises into a glorious place. Remember My promises in 2015."

จากพอลล่า ไวท์ (Paula White)

 พระเจ้ามีโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณใน 2015! ยอมให้พระองค์สำแดงให้แก่คุณ!

2015 is a new opportunity to release God‬’s provision‬ in every area of your life!
จาก ไฮดิ เบ็คเกอร์ (Heidi Baker)


ประโยคเด็ดจากงานสัมนา "คลื่นซึนามิฝ่ายวิญญาณ"  
"I can't but you can" and I heard the Father says "We will."

ลูกไม่สามารถทำได้แต่พระองค์ทำได้ และดิฉันได้ยินพระบิดาตรัสว่า "เราจะทำด้วยกัน"

ข้าพเจ้าขอป่าวประกาศว่าปี 2015 เป็นปีที่ "เราและพระบิดาจะทำด้วยกัน" อย่างที่ไม่เคยกิดขึ้นในระดับนี้มาก่อนเลย


จาก เจมส์ กอลล์ (James Goll)

ผมขอป่าวประกาศว่า 2015 เป็นปีแห่งพระวจนะ! ให้เราลงลึกในพระวจนะทุกวันของปี 2015! พระเจ้ามีถ้อยคำที่ดีสำหรับคุณเสมอทุกวันของชีวิต!
Happy New Year! 2015 is a Year of the Word and a Year of Answers and Hope Solutions!!
จาก เลฟ เฮทแลนด์ (Leif Hetland)

2015 เป็นปีแห่งสันติสุข ปีซึ่งสันติสุขจะเต็มในบรรยากาศและในทุกแง่มุมของชีวิตคุณ ผมขอเชิญชวนให้คุณฝัน พักสงบ และฟังพระเจ้า รวมทั้งทุกสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้สำหรับการเดินทางใหม่ของคุณ

จาก ลิซ่า บีแวร์ส (Lisa Bevere) 

นี่เป็นวันใหม่ และปีใหม่ให้เราฟังพระสัญญาของพระเจ้าที่มาถึงเรา "เรามองเห็นสิ่งที่เจ้ากระทำ เวลานี้จงมองดูสิ่งที่เราทำ เราได้เปิดประตูออกต่อหน้าเจ้าที่ไม่มีผู้ใดสามารถปิดได้ วว.3:8 
ประตูแห่งอดีตของเจ้าปิดลงแล้วและล๊อคอย่างแน่นหนา ประตูทั้งหลายแห่งอนาคตรออยู่ต่อหน้าเจ้า จงเปิดมันและเข้าสู่ฤดูกาลแห่งพระคุณและการเริ่มต้นทั้งหลาย" พระองค์รู้อดีตของคุณ ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี แต่กระนั้นในแต่ละวันมีพระคุณและความเมตตาใหม่ๆ ที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง จงรับเอาไว้!

This is a NEW DAY & a NEW YEAR hear God's promise to you. "I see what you've done. Now see what I've done. I've OPENED a DOOR BEFORE you that no one can slam shut. Rev 3:8 msg 
The DOORS of YOUR PAST are CLOSED & LOCKED UP tight. FUTURE DOORS wait before you. OPEN them & enter into a season of GRACE & BEGINNINGS. He knows your past the good & the bad and yet each day there is new mercy & grace to begin again receive it!

จาก เจย์ โธมัส (Jaye Thomas )(IHOP)


พระเจ้ากำลังยกชูเหล่านักร้องและนักดนตรีทั้งหลายทั่วโลกนี้ที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าและรู้จักหัวใจของพระบิดา

จาก เช อาห์น (Che Ahn)


เดินเข้าสู่ "ความใหม่" ที่พระเจ้าพระบิดามีให้แก่คุณใน 2015!

Walk into the newness that Abba God has for you in 2015!


จาก เจนท์เซ่น แฟงค์กลิน (Jentezen Franklin)  

 ปี 2015 เป็นปีแห่งการเพิ่มพูน 

2015 The Year of Increase!

จาก เจน แฮนเซ่น ฮอยท์ (Jane Hansen Hoyt) 

พี่น้องที่รักทั้งหลาย พระเจ้าทรงพอใจในท่าน พระองค์ทรงชื่นชมยินดีเหนือชีวิตท่าน พระเมตตาของพระองค์ปกคลุมอยู่เหนือท่าน ความดีงามของพระองค์ล้อมรอบท่าน ความรักของพระองค์สำหรับท่านนั้นชั่วนิจนิรันดร ให้เราก้าวเข้าสู่ 2015 ด้วยความมั่นใจว่าพระองค์กำลังนำทางทุกย่างก้าวที่เราเดินไป
ในขณะที่ดิฉันคิดถึงปี 2015 ดิฉันสัมผัสถึงคำ 3 คำคือ การยกย่องเทิดทูน การรอคอยด้วยความคาดหวัง และความอุดมสมบูรณ์
การยกย่องเทิดทูน - ให้ความสำคัญอันดับแรกกับการนมัสการของเรา และเป็นเหมือนกับโลหิตที่หล่อเลี้ยงชีวิตของความสนิทสนมใกล้ชิดกับพระเจ้า
การรอคอยด้วยความคาดหวัง - เป็นการรับรู้ถึงความน่าเกรงขามและความอัศจรรย์ที่ไหลออกมาจากการนมัสการ
ความอุดมสมบูรณ์ - เป็นการไหลล้นของทั้งหมดออกมา

จาก ร็อด  พาร์สลีย์ (Rod Parsley) 

ผมเชื่อว่า 2015 เป็นปีที่ทั้งครอบครัวของคุณได้รับความรอด! ผมกำลังทูลขอพระเจ้าที่จะขยายอาณาจักรของพระองค์ในปีที่กำลังมาถึงนี้รวมทั้งคู่สมรส ลูกหรือพี่น้องของคนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเพื่อการประกาศ และที่จะใช้คุณนำพวกเขามาถึงความรอด

I believe 2015 is the year when your entire household is saved! I am asking God to expand His kingdom in the coming year to include any spouse, child or sibling of those connected to this soul-winning ministry, and to use you to bring them to salvation.


อ.นิมิต พานิช ศบ.คริสตจักรแห่งพระบัญชา(UCC)

การอธิษฐานขอพรในโอกาสปีใหม่ที่กำลังมาถึงเป็นสิ่งที่ควรทำ
แต่การอธิษฐานนั้นเป็นการขอกับผู้ใดเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า ไม่มีใครสามารถให้ในสิ่งที่ไม่มี มีแต่พระเจ้าพระผู้สร้างเท่านั้นที่เป็นแหล่งแห่งพระพรของทุกคนที่ขอต่อพระองค์และพระพรของพระองค์ไม่จำกัดสำหรับทุกคน


การเริ่มต้นทุกสิ่งอย่างถูกต้องตั้งแต่วันแรกก็เป็นนิมิตหมายที่ดีของสิ่งถูกต้องอื่นๆที่จะตามมาในวันที่2,3,4,5,6,7... และตลอดไป ถ้าคุณเรียนรู้และระวังที่จะรักษามันไว้อย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น