01 พฤศจิกายน 2555

บันทึกการเดินทางอิสราเอล(5)

ล่องเรือนมัสการพระเจ้ากลางทะเลกาลิลี
สวัสดีครับเพื่อนๆผู้อ่านทุกท่าน บทความในครั้งนี้ผมขอกลับมาแบ่งปันประสบการณ์ในช่วงวันที่ 28 ส.ค.-5 ก.ย.12 ที่ผ่านมา ผมได้เดินทางไปดินแดนพันธสัญญาของพระบิดาที่ประเทศอิสราเอลกันครั้งนี้เป็นบันทึกการเดินทางอิสราเอลครั้งที่ 5 แล้ว
(สามารถกลับไปอ่านในครั้งที่ผ่านมาได้ตาม link นี้นะครับ ครั้งที่ 1,2,3,4)

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย 2012 คณะของเราได้เดินทางออกจากที่พักที่เมืองทิเบเรียส ไปยังท่าเรือที่ทะเลสาบกาลิลี เพื่อขึ้นเรือ Worship Boatที่มีชื่อว่า "Faith(ความเชื่อ)"
จุดประสงค์ของเราคือการล่องเพื่อนมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องชาวยิวผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์(Messianic Jews) ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกัปตันเรือและนำนมัสการชื่อว่าคุณ
อ.นิมิตเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาบนเรือ
ดาเนียล คาร์เมล(Daniel Carmel)โปรแกรมเริ่มแรกคืออ.นิมิตเป็นผู้เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาบนเรือ และคณะของเราได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ในช่วงเวลานั้นผมรู้สึกว่า "การร้องเพลงชาติไทยในต่างแดน ช่างไพเราะจริง ความรู้สึกประมาณนักกีฬาไทยรับเหรียญและร้องเพลงชาติไทยเลย"

หลังจากนั้นเป็นการอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าร่วมกันบนเรือ เพลงนมัสการเป็นการ้องแบบสองภาษาคือมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฮีบรู ผมสัมผัสว่าภาษาฮีบรูเป็นภาษาจากสวรรค์จริงๆ แม้จะร้องได้ไม่ได้บ้างแต่มันเป็นการสัมผัสถึงส่วนลึกในจิตวิญญาณ
ขอบพระคุณพระเจ้าที่สร้างจิตวิญญาณส่วนนี้เพื่อให้เราร้องเพลงนมัสการพระองค์

คณะของเราล่องเรือเลียบชายแดนประเทศจอร์แดน ได้เห็นแนวเขตแดนระหว่างอิสราเอล-จอร์แดน ผ่านฝูงแพะแกะ ซึ่งยังคงเป็นวิถีชีวิตของชาวเบดูอิน(Bedouin)  ชาวพื้นเมืองที่นำฝูงแพะแกะกินหญ้าตามภูเขา คณะของเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงบนเรือก่อนที่จะเข้าฝั่ง บนเรือเราได้ซื้อของที่ระลึกเป็นการสนับสนุนงานพันธกิจนี้ของลูกเรือที่เป็นพี่น้องชาวยิวผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ พวกเขาได้เล่าให้เราฟังว่า เรือของพวกเขาจะไปจอดที่ไหนจะถูกข่มเหงและกีดกันไม่ให้จอดเพียงเพราะว่าพวกเขาเป็นชาวยิวผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ คณะของเราจึงได้อธิษฐานเผื่อและถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานพันธกิจ
พิธีรำลึกถึงการบัพติศมาในน้ำที่แม่น้ำจอร์แดน

คณะของเราได้เดินทางต่อไปยังสถานบัพติศมาในน้ำที่ชื่อว่า "Qasrel yahud" ริมแม่น้ำจอร์แดน ซึ่งสถานที่นี้คนยิวเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่พระเยซูคริสต์รับบัพติศมาจากยอห์น บัพติศโต ในครั้งนี้ผมและภรรยาได้ตัดสินใจรับพิธีการรำลึกถึงการบัพติศมาในน้ำอีกครั้ง โดยผู้ประกอบพิธีคืออ.นิมิตและDr.Susan Watson

สำหรับพิธีรำลึกถึงการบัพติศมาในน้ำ ที่คณะของเรารับนั้น เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อในการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์(Sanctification)เหมือนกับการอาบน้ำเราต้องทำการชำระร่างกายบ่อยๆ ส่วนการบัพติศมาในน้ำนั้น เป็นการทำเพียงครั้งเดียว ไม่จำเป็นต้องทำหลายครั้ง การ Baptiszo ความหมายคือ การจุ่มให้มิดเหมือนการยอมผ้า  


คณะของเราไม่ได้มารับบัพติศมาอีกครั้ง เพียงแต่เป็นการรำลึกถึงการบัพติศมาในน้ำ   ซึ่งโดยส่วนตัวผม ผมเคยรับบัพติศมาในน้ำเมื่อ 19 ปีที่แล้ว การทำพิธีรำลึกถึงการบัพติศมาในน้ำครั้งนี้เป็นการทำให้ผมจดจำและระลึกถึงพระคุณความรักในการไถ่ของพระเยซูคริสต์ และการชำระชีวิตของเราให้สะอาดปราศจากความผิดบาป

ในตัวอย่างเหตุการณ์พระคัมภีร์ นาอามานก็รับการชำระท่ี่แม่น้ำจอร์แดนโดยผู้รับใช้พระเจ้าเอลีชา โดยท่านจุ่มลงในแม่น้ำจอร์แดนถึง 7ครั้ง ผิวของท่านสะอาดผ่องใสเหมือนเด็ก(2พกษ.5:1-14)
ผมและภรรยาเข้าสู่พิธีรำลึกถึงการบัพติศมาในน้ำครั้งนี้ เป็นการทำ "babyface" เลยทีเดียว

ในระหว่างพิธีนี้Dr.Susan Watson จะเผยพระวจนะให้กับทุกคน ผมได้รับข้อความจากท่านว่า จะเป็นนักรบของพระเจ้าที่มีความเมตตากรุณา (Mercy warrior)
สรรเสริญพระเจ้าสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้
ปลาเปโตร
หลังจากนั้นคณะของเราได้ไปพักรับประทานอาหารที่ภัตตาคารริมทะเลสาบกาลิลี อาหารที่เป็นจานเด็ดในมื้อนั้นคือ "ปลาเปโตร (คล้ายกับปลานิลบ้านเรา)"
ขอบคุณพระเจ้าที่คุณนวลละออได้เตรียมน้ำจิ้มอาหารทะเลมาทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นมาก เพราะคณะของเราหลายท่านเริ่มคิดถึงอาหารไทยแล้ว


อ.นิมิตมอบเงินถวายให้อ.อับเนอร์

หลังจากนั้นคณะของเราได้เดินทางไปยังเมืองเบเออร์เชบา ไปโบราณสถาน(Tel Be’er Sheva) เพื่อพบและฟังคำบรรยายจากผู้รับใช้พระเจ้า อาจาร์ยอับเนอร์(Avner)ผู้ซึ่งคริสตจักรของเราได้ทำพันธสัญญาเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา ท่านได้สอนเราให้เข้าใจความสำคัญและการเชื่อมต่อพันธสัญญาที่พระเจ้ามีต่ออิสราเอล เพราะพระเจ้าทรงประทานพระสัญญาให้กับอับราฮัม
สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่อับราฮัมทำพันธสัญญากับกษัตริย์อาบีเมเลค(ปฐก.21:22-34)
สถานที่นี้มีบ่อน้ำแห่งพันธสัญญาหรืออาจจะเรียกว่า "บ่อน้ำแห่งการสาบาน" หรือ "บ่อน้ำของลูกแกะเจ็ดตัว"(ปฐก.26:33)
สถานที่นี้เราได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์ พระองค์ไม่เคยลืมพันธสัญญาของพระองค์ แม้จะผ่านไปหลายชั่วอายุคน ดังนั้นเราทั้งหลายเป็นลูกหลานของอับราฮัม เมื่อเรายืนเคียงข้างคนของพระองค์การอวยพรก็จะมาสู่ชีวิตของเราด้วยเช่นกัน
ปฐก.12:2 เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร

สถานที่นี้คณะของเราได้ร่วมกันอธิษฐานเผื่อและมอบเงินถวายเพื่อสนับสนุนงานพันธกิจของอาจารย์อับเนอร์ นี่คือการยืนเคียงข้างพันธสัญญาอิสราเอลที่เราตั้งใจจะทำตลอดชีวิตของเรา

หลังจากนั้นเราเดินทางไปสู่เมืองหลวงตลอดกาล คือกรุงเยรูซาเล็ม และไปเช็ค-อิน เข้าสู่โรงแรม Leonardo Inn Hotel อีกครั้ง

ในครั้งต่อไปจะแบ่งปันถึงการเดินทางไปสถานที่ในกรุงเยรูซาเล็ม สถานที่ที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน อุโมงค์ฝังพระศพและสถานที่พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์ โปรดติดตามอ่านต่อครั้งหน้านะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น