27 ธันวาคม 2554

ความหมายของเดือนเชิงการเผยพระวจนะ ประจำเดือน Tevet

เดือนเทเบทหรือเทเวท (Tevet) - เดือนที่ 10 ของปีปฏิทินฮีบรู

นี่คือแนวทางแห่งคำอธิษฐาน (หรือพระพร) สำหรับเดือน Tevet เดือนที่ 10 ของปีฮีบรู เดือนนี้มี 29 วัน ขอพระพรมาถึงท่านเมื่อท่านได้อ่าน อธิษฐานตาม และประกาศพระพรเหล่านี้ให้ตัวท่านและครอบครัว (เนื้อหาเหล่านี้มาจากบันทึกในปี 2006 ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับมาจากคำสอน [ใน CD] โดยอ.ชัค เพียซ [Glory of Zion] ข้าพเจ้าขอแนะนำให้เข้าเว็บไซต์ของอาจารย์เพื่อให้ได้เนื้อหาที่มากขึ้นและคำอธิบายที่ลึกซึ้งขึ้น -
รอน ซอว์คา Ron Sawka)

เดือน Tevet ปี 2012 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2011 ถึง 24 ม.ค. 2012

1.เดือนแห่งเผ่าดาน ในปฐก.49:16-18 บอกไว้ว่า "ส่วน​ดาน​จะ​เป็น​ทนาย​ของ​ประชาชน​ของ​ตน เป็น​เผ่า​หนึ่ง​ใน​อิสราเอล ดาน​จะ​เป็น​งู​อยู่​กลาง​ถนน เป็น​งู​พิษ​ที่​อยู่​ใน​หนทาง​ที่​กัด​ส้น​เท้า​ม้า ให้​คน​ขี่​ตก​หงาย​ลง ข้า​แต่​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​รอ​คอย​ความ​รอด​จาก​พระ​องค์" ซึ่งบอกเรา 3 สิ่ง
- พระเจ้าประสงค์ให้เราเติบโตขึ้นและเป็นผู้ใหญ่ เพื่อเราจะสามารถนำคนได้ (จากคำว่า judge ผู้วินิจฉัยหรือทนาย)
- เราสามารถเข้าร่วมในสงครามและทำให้ศัตรูล้มหงายหลัง
- เราจะสามารถเห็นพระสัญญาพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงเมือเรารอคอยในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจเชื่อมั่น

2. แซมสันมาจากเผ่าดาน (วนฉ.13-16) แซมสันไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ ช่องโหว่สองเรื่องหลักของเขาคือ เขาไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิเสธเนื้อหนังของเขา และ เขาไม่ได้ยึดการทรงเรียกไว้อย่างจริงจัง เขาไม่สามารถแตะถึงศักยภาพอันสูงสุดของเขา และล้มเหลวอย่างสุดขีด แต่ชีวิตของเขาก็จบลงด้วยการกลับใจ ซึ่งก็นำชัยชนะมาให้เขา

3. การฉลอง Hanukah จบลงที่เดือนนี้ (Hanukah นั้นเฉลิมฉลองแสงสว่างที่ไม่ดับไป) ดังนั้น พระคุณจึงมีอยู่ท่ามกลางการทำลาย ไม่ว่าปัญหาจะเป็นอะไรก็ตาม พระเจ้าทางมีทางที่จะมอบพระคุณสำหรับสร้างสรรค์อนาคตที่ดีให้ (ซึ่งเกิดขึ้นกับกรณีแซมสันด้วย)

4.เป็นเวลาทำสงครามกับศัตรูและสะบั้นอำนาจของมันในการเฝ้าดู (ตาแห่งความชั่ว - evil eye) และจัดการเรา เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์ จงดูที่เอลิชาอธิษฐานให้ตาของคนใช้ของเขาเปิด แล้วก็อธิษฐานให้ตาของศัตรูบอดไป ปัญหาจะเปลี่ยนมาเป็นชัยชนะ (2พกษ.6:17-18) จงตระหนักว่าพระเจ้าและทูตสวรรค์ของพระองค์กำลังเฝ้ามองอยู่
2พงศ์กษัตริย์ 6:17-18
17 แล้วเอลีชาก็อธิษฐานว่า "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็น" และพระเจ้าทรงเบิกตาของชายหนุ่มคนนั้น และเขาก็ได้เห็นและดูเถิด ที่ภูเขาก็เต็มไปด้วยม้า และรถรบเพลิงอยู่รอบเอลีชา
18 และเมื่อคนซีเรียลงมารบกับท่าน เอลีชาก็อธิษฐานพระเจ้าว่า "ขอทรงโปรดให้คนเหล่านี้ตาบอดไปเสีย" พระองค์จึงทรงให้เขาทั้งหลายตาบอดไปตามคำอธิษฐานของเอลีชา


5.จงอธิษฐานให้พระวิญญาณแห่งปัญญาและการเปิดเผยสำแดงอยู่บนผู้นำของเรา (และตัวเราด้วย) ดูใน อฟ1.17 นี่เป็นเวลาที่จะได้รับยุทธศาสตร์ต่างๆ
เอเฟซัส 1:17 ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลาย มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์


6.ทบทวนการศึกษาที่ได้ร่ำเรียนมา หรืออะไรที่คุณจำเป็นต้องมีสำหรับระยะถัดไป ฝึกฝนสิ่งที่จำเป็นสำหรับขั้นต่อไปของคุณ

7.ต้องเติบโตทางด้านอารมณ์ และเติบโตในความเข้าใจเรื่องความโกรธ เอเฟซัส 4.26 หนุนใจให้เราไม่ทำบาปด้วยความโกรธ ความโกรธนั้นกระทันหัน และปล่อยให้ผีได้ทำงาน จงขอพระเจ้าให้ช่วยคุณในเรื่องความโกรธ เพื่อคุณจะกำกับมันได้อย่างถูกต้อง และผ่านการทดสอบได้เมื่อมันมาถึง จงใช้เวลาที่คุณมีอยู่ เทพระคำของพระเจ้าลงมาในชีวิตคุณเพื่อรับการสร้าง
เอเฟซัส 4:26 จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่

8.เป็นเวลาที่จะกระโดดเหมือนอย่างแพะ (เดือน Tevet เชื่อมโยงกับ กลุ่มดาว Capricorn = แพะ) ความเป็นผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ไปอย่างช้า ๆ ใช้เวลานาน เราสามารถตัดสินใจได้ทันทีและกระโดดไปสู่ระดับใหม่ของความเติบโต อสย. 35.6 บอกไว้ว่า "คน​ง่อย​จะ​กระโดด​ได้​อย่าง​กวาง" สดด 18.33 บอกว่า "พระ​องค์​ทรง​กระทำ​ให้​เท้า​ของ​ข้าพเจ้า​เหมือน​อย่าง​ตีน​กวาง​ตัว​เมีย และ​ทรง​วาง​ข้าพเจ้า​ไว้​บน​ที่​สูง" การแบ่งปันคำพยาน (ที่พระเจ้าได้ทำเพื่อคุณ) จะเป็นเหตุให้คุณก้าวกระโดดขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น


9.เดือนแห่งตัวอักษร AYIN (ซึ่งคล้ายกับตัวอักษร Y เล็งถึง สายตา และ มีความหมายว่า ให้ตาแห่งความดีของคุณมองเห็น) นี่จะตรงข้ามกับข้อ 4 ด้านบน ซึ่งเกี่ยวกับตาแห่งความชั่วของศัตรู จงขอพระเจ้าสำหรับ "พระวิญญาณแห่งปัญญาและการเปิดเผยสำแดง ในความรู้ถึงพระองค์" (อฟ.1.17)

10.เดือนแห่งตับ จงขอการรักษาทุกปัญหาเกี่ยวกับตับ ตับนั้นสำคัญเพราะมันทำหน้าที่ชำระ มันเชื่อมโยงกับสิ่งลามกต่างๆด้วย เมื่อตับถูกทำให้สะอาด สมองและหัวใจก็จะทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมเช่นกัน เช่นเรื่องราวของชายหนุ่มกับโสเภณี ซึ่ง สภษ.7.23 สรุปไว้ว่า การอันไม่สมควรของเขา เป็นเหมือนกับธนูที่ปักเข้าไปถึงตับ (ไม่ได้เป็นธนูปักเข่า)บาปเรื่องเพศจะมีผลต่อตับของคุณ
สุภาษิต 7:23 จนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับ อย่างนกรนเข้าไปหาบ่วง เขาหาทราบไม่ว่า นี่มีค่าถึงชีวิต


11.เดือนที่จะอดอาหารอธิษฐาน อาจจะอดสมบูรณ์ หรืออดแบบดาเนียลก็ได้

(หมายเหตุ การอดอาหารแบบสมบูรณ์ หมายถึง อดอาหารทุกชนิด ไม่กินดื่มอะไรเลยแบบเดียวกับเอสราและเอสเธอร์ (อสร.8:21,10:6 อสธ.4:16 ) การอดอาหารอย่างดาเนียล หมายถึง งดทานเนื้อสัตว์ และอาหารจานโปรด รับประทาน แต่ผัก ผลไม้ หรือ น้ำผลไม้ (ในปริมาณที่น้อย) และน้ำดื่มเปล่าที่สะอาด (ดูตัวอย่างใน ดนล.1:12 ))


(ข้อมูลจาก
http://www.arise5.com/#/hebrew-months)
(ขอขอบคุณผู้แปลโดย เอกจิต จรุงพรสวัสดิ์)


2 ความคิดเห็น:

 1. เป็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ

  แนะนำว่า ตรงหัวข้อพระคำ เน้นชัดๆไปเลยค่ะ (ข้อพระคำมีฤทธิ์เดชเสมอค่ะ)ตันเอียงเล็ก สีเขียวแบบนี้ อ่านในคอมแทบอ่านไม่รู้เรื่องเลยค่ะ

  ขอพระเจ้าเสริมกำลังค่ะ
  PHM (Tangmo)

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากครับ ข้อพระคัมภีร์ต่อไปจะเป็นตัวสีแดง ไม่เอียงครับ :)

  ตอบลบ