12 เมษายน 2559

ต้อนรับเข้าสู่เดือนนิสาน(Nisan) เดือนแห่งเผ่ายูดาห์(Judah)

ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนนิสาน(Nisan) (ช่วงวันที่ 9 เม.ย.- 8 พ.ค.2016) เดือนแห่งเผ่ายูดาห์(Judah)
เดือนนี้เป็นเดือนแห่งสิงห์เผ่ายูดาห์ปรากฏตัวออกมา(A Time to Emerge) เวลาแห่งกษัตริย์จะออกไปรบในสงครามเพื่อทำให้เกิดสันติภาพ
พระวจนะบอกว่า มีวาระสำหรับสงคราม และวาระสันติ มีวาระสำหรับความสงบสุข แต่พระเจ้าไม่เคยบอกว่าให้คนของพระเจ้าพักสงบตลอดไป มีเวลาที่พระเจ้าบอกว่าคนของพระเจ้าต้องลุกขึ้น ในพระธรรม 2 ซามูเอล 11:1 บอกว่า “ครั้นถึงฤดูแล้ง (Spring)… บรรดากษัตริย์ยกกองทัพออกไปรบ” พระคัมภีร์บอกเราว่า มีวาระที่กษัตริย์หยุดพัก และมีวาระที่กษัตริย์ออกสงคราม
เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งสิงห์ยูดาห์ทรงมีชัยและเทศกาลปัสกาเป็นการระลึกถึงพระเยซูคริสต์ทรงมีชัยชนะเหนือความบาปและความตาย
จงต้อนรับเดือนนิสาน หรือ อาบีบ ให้เป็นเดือนที่จะป่าวประกาศ ถึง “ฤดูใบไม้ผลิที่ได้มาถึงแล้ว” เป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นเดือนแห่งการอัศจรรย์ เป็นเวลาที่จะเข้าสู่การเฉลิมฉลองในเทศกาลปัสกา เป็นเดือนที่จะพาตัวเราเข้าไปในเส้นทางสู่อนาคต จงเข้ามาต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าด้วยการสรรเสริญ ให้ลมของพระเจ้าเปิดประตูแห่งการอวย พระพรมาเหนือชีวิตของเรา
เดือนนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ตามปฏิทินยิวแบบศาสนา(Ecclesiastical Calendar) เทศกาลสำคัญคือเทศกาลปัสกา(Passover) ช่วงวันที่ 14-21 นิสาน (ปี 2016 ตรงกับวันที่ 22-30 เม.ย.)
การประยุกต์ในภาคปฏิบัติ
1.ระลึกถึงและขอบคุณพระยาห์เวห์สำหรับการไถ่ออกมาจากการเป็นทาสในอดีต เข้าสู่ความเป็นไท ดำเนินมุ่งเข้าไปสู่ประตูแห่งอนาคตที่พระองค์จัดเตรียมทาง
2.ใช้เวลาเทศกาลปัสกา เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ ด้วยการอธิษฐานชำระชีวิต ทำความสะอาดบ้าน นมัสการอธิษฐานเป็นครอบครัวหรือกลุ่มสามัคคีธรรม
3.ระลึกถึงและขอบคุณพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นขึ้นจากความตายเป็นการถวายผลแรกในเทศกาลปัสกา (1 โครินธ์ 15:20-25)
4.ดำเนินชีวิตดั่งเช่น เผ่ายูดาห์ที่มีการเจิมอย่างกษัตริย์ เป็นเผ่าของพระเมสิยาห์ มีสิทธิอำนาจการครอบครอง ดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญ
5.ถวายผลแรกของปีเพื่อเป็นการขอบพระคุณและดำเนินชีวิตในพระพรตามพระสัญญา(สุภาษิต 3:9-10)

ข้อมูลจากหนังสือวงจรเวลาแห่งพระพร เขียนโดย อ.นิมิต พานิช หน้า 130,139- 140

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น