20 เมษายน 2559

เทศกาลปัสกา การชำระสู่การเพิ่มพูน

חג פסח שמח Chag Pesach Sameach !  สุขสันต์ในเทศกาลปัสกาสำหรับทุกท่านนะครับ เทศกาลปัสกา (Passover -Pesach)เป็นเทศกาลที่คนอิสราเอลระลึกถึงการไถ่จากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์(อพย.12)  โดยพระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้ช่วยไถ่พวกเขาและทรงบัญชาให้ถือรักษาเทศกาลนี้ตลอดไป จะอยู่ในช่วงวันที่ 15-22 เดือนนิสาน(Nisan) แต่จะเริ่มฉลองตั้งแต่เย็นวันที่ 14 (ลนต.23:5-11)
สำหรับในปีนี้เทศกาลปัสกาจะอยู่ในช่วงวันที่ 22-30 เม.ย.2016 

ในเทศกาลปัสกาจะมีเทศกาลย่อยๆ 3 เทศกาลด้วยกันคือ


1. เทศกาลปัสกา (Pesach) 
ลนต.23: 5 ในเวลาเย็นวันที่ 14 เดือนที่ 1 (นิสาน-Nisan)เป็นวันเทศกาลปัสกาของพระยาห์เวห์
ปัสกา (Pesach) หมายถึง การผ่านเว้น (pass over) ในสมัยที่คนอิสราเอลเป็นทาสในอียิปต์ พระยาห์เวห์ทรงนำการปลดปล่อยจากการเป็นทาส ทรงสั่งให้คนยิวนำเลือดแกะมาทาที่วงกบประตูบ้านเพื่อให้ทูตแห่งความรณาของพระเจ้าได้ผ่านเลยไป ไม่ประหารบุตรหัวปี (อพย. 12:4-13) สิ่งนี้เป็นเงา(Type)เล็งถึง พระเยซูคริสต์ที่ทรงเป็นพระเมษโปดก หรือแกะปัสกาที่ถูกนำไปฆ่าและพระโลหิตที่หลั่งออกเพื่อทำให้เราได้รับการผ่านเว้นจากการพิพากษา(ฮบ.9:22 )

2. เทศกาลกินประทานขนมปังไร้เชื้อ (Chag Matzah) 
ลนต. 23:6 และในวันที่15 เดือนเดียวกัน เป็นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อถวายแด่พระยาห์เวห์ ให้พวกเจ้ารับประทานขนมปังไร้เชื้อ7วัน (วันที่ 15-22 นิสาน)
ขนมปังไร้เชื้อ(Matzah)  
Matzah มาทซะห์ คือ ขนมปังไร้เชื้อ (unleavened bread)
โดยปกติคนยิวจะรับประทานขนมปังแผ่นกลมๆที่มีเชื้อ เรียกว่า พิต้า (Pita) แต่ในเทศกาลนี้คนยิวจะกินขนมปังปิ้งไร้เชื้อ (Matzah)และกินผักรสขม เพื่อระลึกถึงความขมขื่นใจที่เป็นทาสในอียิปต์ นอกจากนี้จะมีการกำจัดเชื้อเก่าๆที่ได้รับอิทธิพลจากอียิปต์ พวกเขาจะชำระเชื้อในบ้านให้ปราศจากเชื้อ  
ในพระธรรม 1 โครินธ์ 5:7-8 อัครทูตเปาโลได้อธิบายภาพนี้ให้คริสตจักรที่เมืองโครินธ์โดยยกตัวอย่างจากเทศกาลปัสกาของชาวยิวและการรับประทานขนมปังไร้เชื้อ(อพย.12:1-28,13:6-8) เพื่อให้ตระหนักว่าผู้เชื่อต้องชำระเชื้อเก่าด้วยความเชื่อใหม่ที่ได้รับการไถ่แล้วจากพระเยซูคริสต์
(อธิบายไว้ในบทความเรื่อง ชำระบ้านเตรียมชีวิตในเทศกาลปัสกา)
ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 26:17-29 พระเยซูคริสต์ทรงร่วมฉลองเทศกาลปัสกาและรับประทานขนมปังไร้เชื้อ และทรงได้ตั้งพิธีมหาสนิท เพื่อระลึกว่าพระองค์ทรงสละพระชนม์เพื่อไถ่บาปให้กับเรา ดังนั้นขนมปังที่ใช้ทำพิธีมหาสนิทจึงควรเป็นขนมปังไร้เชื้อ เล็งถึงพระกายของพระเยซูคริสต์ที่ปราศจากความบาป
ขนมปังพิต้า (Pita)
 17 เมื่อ​วัน​ต้น​เทศกาล​กิน​ขนม​ปัง​ไร้​เชื้อ พวก​สาวก​มา​ทูล​ถาม​พระ​องค์​ว่า “จะ​ให้​ข้า​พระ​องค์​จัดเตรียมปัสกา​ให้​พระ​องค์​เสวย​ที่​ไหน
26 ระหว่าง​อาหาร​มื้อ​นั้น ​พระ​เยซู​ทรง​หยิบ​ขนม​ปัง​มา และ​เมื่อ​ถวาย​สาธุการ​แล้ว ทรง​หัก​ส่ง​ให้แก่​เหล่า​สาวก​ตรัส​ว่า “จง​รับ​กิน​เถิด นี่​เป็น​กาย​ของ​เรา” 
27แล้ว​พระ​องค์​จึง​ทรง​หยิบ​ถ้วย​โมทนา​พระ​คุณ​และ​ส่ง​ให้​เขา ตรัส​ว่า “จง​รับ​ไป​ดื่ม​ทุก​คน​เถิด​
28 ด้วย​ว่า​นี่​เป็น​โลหิตของ​เรา อัน​เป็น​โลหิต​แห่ง​พันธสัญญา ซึ่ง​ต้อง​หลั่ง​ออก​เพื่อ​ยก​บาป​โทษ​คน​เป็น​อัน​มาก​
29 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เรา​จะ​ไม่​ดื่ม​น้ำ​ผล​แห่ง​เถา​องุ่น​ต่อไป​อีก​จน​วัน​นั้น​มาถึง คือ​วันที่​เรา​จะ​ดื่ม​กัน​ใหม่​กับ​พวก​ท่าน​ใน​แผ่นดิน​แห่ง​พระ​บิดา​ของ​เรา”
3. เทศกาลถวายผลแรก (ha'Bikkurim)  
ลนต. 23:10-11 
10“จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อพวกเจ้ามาถึงแผ่นดินซึ่งเราให้เจ้า และเกี่ยวพืชผลของแผ่นดินนั้น พวกเจ้าจงเอาพืชผลส่วนหนึ่งที่เก็บเกี่ยวในรุ่นแรกนำไปให้ปุโรหิต
11 และปุโรหิตจะนำฟ่อนข้าวนั้น ทำพิธียื่นถวายแด่พระยาห์เวห์เพื่อเจ้าจะเป็นที่โปรดปราน รุ่งขึ้นหลังวันสะบาโตปุโรหิตจะทำพิธียื่นถวาย​  
เทศกาลถวายผลแรกเป็นภาพเงาที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแกะปัสกาที่ถูกฆ่าเพื่อชำระบาปผิดของเราและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเป็นผลแรกเพื่อเราจะเป็นเช่นเดียวกับพระองค์ (คร.15:20-22)
การถวายผลแรก (first fruits) เป็นการแสดงออกถึงการขอบพระคุณสำหรับการจัดสรรของพระยาห์เวห์เพราะเมื่อพวกคนอิสราเอลอยู่ในอียิป พวกเขาเป็นทาส แต่เมื่อพวกเขาเป็นไทแล้วพวกเขาได้ทำการเพาะปลูกและเมื่อมีผลแรกพวกเขาได้นำผลแรกมาถวายแด่พระยาห์เวห์ 
นอกจากนี้จะเห็นถึงการเพิ่มพูนขึ้นจากการถวายผลแรกในเทศกาลปัสกา นับไปอีก 50 วันเป็นเทศกาลสัปดาห์(Shavuot) หรือเทศกาลเพ็นเทคอสต์(Pentecost แปลว่า 50)   
ลนต. 23:15-16 
15 “ตั้งแต่​วันรุ่งขึ้น​จน​วันสะบาโต เจ้า​จง​นับ​ให้​ได้​ครบ​ 7​สัปดาห์​เต็มๆ (7X7=49วัน) คือ​นับ​จาก​วันที่​เจ้า​นำ​ฟ่อน​ข้าว​เข้า​มา​ทำ​พิธี​ยื่น​ถวาย​เป็น​ต้น​ไป​ 
16  นับไปให้ได้ 50 วัน  จนถึงวันถัดวันสะบาโตที่ 7 แล้วเจ้าจงนำข้าวใหม่มาถวายแด่พระเจ้าเป็นธัญญบูชา 
17 ​จง​นำ​ขนม​ปัง​ 2ก้อน​ทำ​ด้วย​แป้ง​ 2 กิโลกรัม​จาก​ที่​อาศัย​ของ​พวก​เจ้า​มา​ทำ​พิธี​โบก​ถวายห้​ทำ​ด้วย​แป้ง​อย่าง​ดี​ใส่​เชื้อ​ปิ้ง​เป็น​ผล​รุ่น​แรก​ถวาย​แด่​พระ​ยาห์เวห์ 
ขนมปัง Challah
สิ่งที่คนอิสราเอลได้นำมาถวายคือ ขนมปังคาลาห์(Challah) 2 ก้อนที่ทำจากแป้งข้าวสาลีที่พวกเขาได้ถวายให้กับพระยา์เวห์เมื่อการถวายผลแรกในเทศกาลปัสกา  แต่ครั้งนี้เป็นขนมปังใส่เชื้อเข้าไป 
ในเทศกาลปัสกาพวกเขากินขนมปังไร้เชื้อมาทซะห์ (Matzah) ให้ความหมายถึงเชื้อเก่าของอิยิปต์(วิถีความเป็นทาส) ได้ถูกชำระไปแล้ว และเชื้อแห่งความเป็นไทที่ใส่เข้าไปได้ทำให้เกิดการเกิดผลทวีคูณมากขึ้น
ดังนั้นการถวายผลแรกในเดือนนิสานจึงเป็นความสำคัญเพราะเป็นการถวายผลแรกของปี เนื่องจากเดือนนิสานเป็นเดือนแรกที่พวกเขาออกจากการเป็นทาสเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่พระยาห์เวห์ทรงเปลี่ยนชื่อเดือนใหม่จากเดือนอาบีบ(Aviv) เป็นเดือนนิสาน(Nisan) หมายถึงวงจรแห่งพระพรของพระองค์ได้ถูกสถาปนาใหม่ให้กับคนของพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงอวยพระพรให้เกิดการทวีคูณมากขึ้น 
ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพระพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น