08 พฤษภาคม 2558

หนทางเดินของผู้ชอบธรรม

หนทางเดินของผู้ชอบธรรม คำเผยพระวจนะจากดร.ชัค เพียร์ซ(DrChuck Pierce)


อิสยาห์ 35:8-10  
8 และ​จะ​มี​ทาง​หลวง​ที่​นั่น และ​เขา​จะ​เรียก​ทาง​นั้น​ว่า วิสุทธิ​มรรค คน​ไม่​สะอาด​จะ​ไม่​เดินทาง​นั้น​ แม้​คน​โง่​ก็​จะ​ไม่​หลง​ใน​นั้น 
9 จะ​ไม่​มี​สิงห์​ที่​นั่น หรือ​จะ​ไม่​มี​สัตว์​ร้าย​มา​บน​ทาง​นั้น จะ​หา​มัน​ที่​นั่น​ไม่​พบ แต่​ผู้​ที่​ไถ่​ไว้​แล้ว​จะ​เดิน​บน​นั้น 
10 ผู้​ที่​รับ​การ​ไถ่​แล้ว​ของ​พระ​เจ้า​จะ​กลับ และ​จะ​มายังศิ​โยน​ด้วย​ร้อง​เพลง มี​ความ​ชื่น​บาน​เป็น​นิตย์​บน​ศีรษะ​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย เขา​จะ​ได้รับ​ความ​ชื่น​บาน​และ​ความ​ยินดี ความ​โศก​เศร้า​และ​การ​ถอน​หายใจ​จะ​ปลาต​ไป​เสีย​

"เท้าของคุณจะเดินไปในทิศทางที่แตกต่างไปในปีนี้  แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าพื้นดินสั่นไหวในฤดูกาลที่ผ่านมาตอนนี้คุณจะเดินบนพื้นดินที่มีความมั่นคง  แม้จะมีเส้นทางหลายเส้นทางที่คุณที่จะหนีไปจากการเจิมที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นในตัวคุณจากเท้าของคุณ ผมจะหุ้มเท้าของคุณด้วยความสงบสุขในรูปแบบใหม่ จากนั้นศัตรูที่มีความพยายามที่จะได้รับบนทางหลวงของคุณจะย้ายออกจากทาง สำหรับศัตรูจำนวนมากได้ก้าวเข้าสู่ทางหลวงที่คุณกำลังเดิน แต่เพราะคุณยืนอยู่ในสั่นตอนนี้ลมของพระวิญญาณของเราจะล้างเส้นทางของคุณไปข้างหน้า (อิสยาห์ 35) "

Prophetic Word: 
“Your feet will walk in a different direction this year. For even though you felt shaking ground last season, now you will walk on ground that is being solidified. There will be many on your path that will flee from the anointing that is now rising up in you, from your feet. I will shod your feet with peace, in a new way. Then the enemies that have tried to get on your highway will move out of the way. For many enemies have stepped onto the highway that you’re walking, but because you stood in the shaking, now the wind of My Spirit will clear your path ahead. (Isaiah 35)”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น