07 พฤศจิกายน 2557

หน้าต่างบานเล็กสำหรับการฟื้นฟู พระเจ้าจะเปิดตามพระสัญญา !

คำเผยพระวจนะของดร.ชัค เพียร์ซ (Dr.Chuck D. Pierce) จากประเทศอิสราเอล
เมื่อวันที่ 6 ..2014 :


หน้าต่างบานเล็กสำหรับการฟื้นฟู!  พระเจ้าจะเปิดตามพระสัญญา !
There is a Small Window for Reviving! I Am Going to Activate Your Promises!

ถึงเหล่าบรรดานักเดินทางทั้งหลาย

สรรเสริญพระเจ้า   ประเทศของเรากำลังลุกขึ้นและร้องตะโกนถึงการเปลี่ยนแปลง!   ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการที่พระองค์ทรงมาพบกับเราในเช้าวันอาทิตย์  และตลอดทั้งวันไปจนถึงในช่วงรอบการเฉลิมฉลอง     เป็นเวลาที่พระเจ้าทรงปรารถนาสำแดงฤทธานุภาพและปลดปล่อยการเจิมของพระองค์  ให้เรามีประสบการณ์นี้ในระหว่างการนมัสการและการเผยพระวจนะแม้ในที่นี่ที่ประเทศอิสราเอล  (หมายเหตุ:  ตอนนี้ดร.ชัค เพียร์ซอยู่ในอิสราเอล)    เรายังคงดำเนินการอยู่ในสิ่งที่ถูกปล่อยออกมา

ในเดือนนี้ของชาวอิสราเอล  คือ เดือนเชสวาน (Cheshvan)  เดือนที่พระเจ้าทรงต้องการที่จะปลดปล่อยการเจิมมาสู่เรา  เราต้องอนุญาตให้พระวิญญาณของพระองค์ปลดปล่อยการเจิมใหม่ออกสู่เราแต่ละคน  การเจิมก่อนหน้านี้ไม่เพียงพอที่ จะไม่รักษาเราในครั้งนี้  ซึ่งเป็น"ปีแห่งลมพายุหมุน(Whirlwind)

ดั่งที่ผมได้แบ่งปันสิ่งที่ได้รับในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา   "เราอยู่ในหน้าต่างขนาดเล็กสำหรับการฟื้นฟู"   การฟื้นฟู คือ  การรื้อฟื้นจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ของเรา    พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจที่จะเข้าใจเป้าประสงค์ลิขิตของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา  นี่คือ  ช่วงเวลาที่พายุหมุนแห่งสวรรค์จะบุกเข้าไปในชีวิตและสังคมของเราเพื่อเสริมสร้างเราและปลดปล่อยเราออกจากศัตรู

อย่ากลัวลมพายุที่หมุนรอบตัวเรา  แต่ยังไม่ละสายตาจับจ้องมองดูทุกพายุ!


นี่เป็นแง่มุมหนึ่งของปีนี้ คือ ปี อัยยิน เฮ้”  (Ayin Hei) ปีแห่งการฟื้นฟู ที่เราจะเข้าไปอยู่ใต้ร่มเงาปีกของพระองค์(สดด.91)   ซึ่งหมายความว่า  เรากำลังถูกปกคลุมใหม่อีกครั้ง  และเข้ามาอยู่ภายใต้ธงแห่งความรัก (banner of love) ของพระองค์   โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงลมพายุหมุนที่อาจจะโจมตีเรา   ดังนั้นจงเข้ามาใกล้ชิด  เราจะใช้เวลาร่วมกันในเช้าวันอาทิตย์

ผมได้นำธง 3 ผืนสำหรับเราแต่ละคนมา  ให้เราเดินเข้ามาภายใต้ธงเหล่านี้ด้วยกัน
ธงแห่งพระสัญญา (Banner of Promise) ,ธงแห่งพระสิริ (Banner of Glory) และธงแห่งลมพายุหมุน (Banner of the Whirlwind)

ผมได้ยินเสียงของพระเจ้าตรัสว่า  "เราจะทำให้พระสัญญาที่มีต่อเจ้าเกิดขึ้นเป็นจริง  เราจะล้อมรอบตัวเจ้าด้วยพระสิริของเรา  เมื่อใดที่เจ้ากำลังเดินอยู่ท่ามกลางลมพายุหมุน    เจ้าไม่สามารถรู้ว่าสิ่งใดที่เข้ามารบกวนเจ้า    เจ้าสามารถที่จะเดินไปท่ามกลางลมพายุหมุนเพราะเจ้าอยู่ภายใต้การปกคลุมและเพราะเจ้าอยู่ในการเชื่อมต่อกับพันธสัญญา  พระสิริของเราจะอยู่กับเจ้าและรอบตัวของเจ้า"

"พระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเจ้าจะได้รับการปลดล็อค   ดังนั้นเมื่อลมพายุหมุนเคลื่อนเข้ามารอบๆ   โปรดจดจำวันนี้  พระสัญญาจะเป็นจริงและแน่นอน และเจ้าจะพูดว่า 'ใช่และเอเมน'  พระสิริของเราจะปกคลุมเจ้า และเราจะทำให้เจ้าลุกขึ้นยืนได้!

ขออวยพร

ชัค เพียร์ซ  Chuck D. Pierce

Glory of Zion International Ministries

ข้อมูลจาก The Elijah List 

Chuck D. Pierce: There is a Small Window for Reviving! I Am Going to Activate Your Promises!

Newsletter dated Thursday, November 6, 2014 


Dear Journeyers:


I am praising God that our nation is rising up and shouting change! I am so grateful for how the Lord met us on Sunday morning during our Celebration Service. There are times when the Lord desires to express His power and anointing, and we experienced this during the worship and prophetic release. Even here in Israel (note: Chuck Pierce is currently in Israel), still we carry what was released during that time. In this Hebraic month of Cheshvan, a month the Lord wants to draw His anointing out of us, we must allow His Spirit to draw a new anointing out of each of us. The previous anointing we had will not sustain us in this "year of the whirlwind".

As I shared on Sunday morning, "We are in a small window for reviving." Revival is the restoring to life of your spirit man. This Holy Spirit action releases the power to grasp the destined will of God for your life! This is a time when the whirlwind of Heaven is breaking into our lives and society to strengthen us and deliver us from the enemy!

Do not fear the winds around you, but remain in the eye of every storm!

One aspect of this “Ayin Hei” revival year is that we are covered and coming under the shadow of His Wing. This means we are being remantled and coming under His banner of love – regardless of what whirlwind may be storming about us. So to close our time together on Sunday morning, I brought out three banners for each of us to walk under:

Banner of Promise, a Banner of Glory, and a Banner of the Whirlwind.

I heard the Lord say, “I am going to activate your promises. I am going to surround you in the glory. Then, when you are walking in the whirlwind, you won’t even know anything that is bothering you. You will be able to walk in the midst of the whirlwind because you are in covenant alignment. The glory of God on you will surround you.

“Your promises are being unlocked, so when that whirlwind comes around, you will remember this day! There are promises that are 'yea and amen'. There’s a glory for you to be covered in. And in the midst of the wind, I will have you stand!”

Blessings,

Chuck D. Pierce
Glory of Zion International Ministries
Email: chuckp@glory-of-zion.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น