20 พฤศจิกายน 2557

อิสราเอล เป็นดั่งปฏิทินการเผยพระวจนะของพระเจ้า (Israel: God's Prophetic Calendar)

(เรียบเรียงจากบทความเรื่อง Israel : God's Prophetic Calendar โดย เจมส์ กอลล์(James W. Goll)


อิสราเอล เป็นดั่งปฏิทินการเผยพระวจนะของพระเจ้าประเทศอิสราเอลตามที่เราทราบ   ในวันนี้มีอายุประมาณ 65 ปี ชนชาติยิวเป็นชนชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลก   คนเหล่านี้และลูกหลานของเขา ด้รับดินแดนกลับคืนมา  หลังจากการช่วงเวลาการเดินทางของอับราฮัมและได้รับดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า แต่หลังจากนั้นสิ่งที่หลายคนคิดว่าอิสราเอลเงียบหายไป 2,000 ปี ประเทศอิสราเอลได้บังเกิดใหม่อีกครั้ง  ซึ่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาในสายตาของชาวโลก  
ปฐมกาล 17:4-8
4“นี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้า เจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย
5 ​ชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไป เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัมเพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย
James W. Goll
6 ​เราจะทำให้เจ้ามีพงศ์พันธุ์มากมายยิ่ง เราจะทำให้เจ้าเป็นชนหลายชาติ และกษัตริย์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้า  
7 ​เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้า และเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้า และแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้า  
8 ​เราจะให้ดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่อย่างคนต่างด้าวนี้ คือแผ่นดินคานาอันทั้งสิ้นแก่เจ้าและแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้า ให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา”   

สรุปภาพรวมประวัติศาสตร์โดยสังเขป (Brief Historic Overview)
เมื่อเรามองอดีตที่ผ่านมาอย่างถูกต้องเราก็จะสามารถมีมุมมองที่เหมาะสมในอนาคต  มันจะเป็นไปได้อย่างไรที่คนยิวถูกข่มเหงและได้หนีกระจัดกระจายไปที่ต่างๆ ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของพวกเขาในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยฮิตเลอร์(Hitler's Holocaust)   แต่พวกเขากลับมาตั้งถิ่นฐานในเขตแดนอธิปไตยที่เก่าแก่ของพวกเขาได้?  หากสิ่งนี้ไม่ใช่การแทรกแซงของพระเจ้า
แม้ว่าคนอิสราเอลหลายคนในวันนี้  อาจจะไม่ได้มีความเชื่อคั้งเดิมทั้งหมด แต่ลองจิตนาการตามประวัติศาสตร์โดยสังเขปดังนี้ 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 1947 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติกำหนดให้นครรัฐยิวเกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์  และในเวลาต่อมาได้กลายเป็นประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 1948 

หลังจากนั้นเพียงแค่วันเดียว คือวันที่ 15 พฤษภาคม 1948 ในขณะอิสราเอลกำลังสร้างประเทศ  ปรากฏว่า 5 ชาติอาหรับ  ได้รวมตัวกันทำร้ายอิสราเอล ซึ่งเป็นเหมือนทารกแรกเกิด  ประเทศอียิปต์,ซีเรียจอร์แดน,เลบานอนและอิรัก ( 40 ล้านคนชาวอาหรับ และ 1.5 ล้านคนติดอาวุธ) โจมตีอิสราเอล เรียกว่าเป็นสงครามการประกาศเอกราช (War of Independence) สงครามยังคงมีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 เดือน อิสราเอลได้รับบาดเจ็บหนักในทุกด้าน  แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจคือ ประเทศอิสราเอลซึ่งเพิ่งได้รับเอกราชใหม่ไม่ถูกทำลาย  ตามถ้อยคำสัญญาในพระธรรม อิสยาห์ 54:17 


"อาวุธทุกชนิดที่ทำขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะและเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้น​ทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานั้นชั่วร้ายนี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์และการให้ความยุติธรรมต่อพวกเขานั้นมาจากเรา”  พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ
กำแพงตะวันตก (Western Wall) 

ในปี 1967 เกิดสงครามที่เรียกว่า สงคราม 6 วัน  (Six-Day War) ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดภัยพิบัติสำหรับอิสราเอล พระเมตตาของพระเจ้าทำให้อิสราเอลได้รับชัยชนะอีกครั้ง อิสราเอลสามารถยึดครองภูเขาซีนาย(Sinai), ฉนวนกาซ่า(Gaza Strip),ที่ราบ West Bank และที่ราบสูงโกลาน(Golan Heights) ในเวลาเพียง 6 วัน ความขัดแย้งนี้  เราได้มองเห็นภาพอันน่าทึ่งของพวกเขา โดยชาวยิวสามารถยึดครองกรุงเยรูซาเล็ม(Jerusalem) มาได้สำเร็จ และได้รื้อฟื้นพระวิหารที่ถูกทำลายขึ้นใหม่ ส่วนที่เหลือของพระวิหารนั้นเรียกว่า 
"กำแพงตะวันตก (Western Wall) หรือ กำแพงร้องไห้(Wailing Wall)" ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญสำหรับคนอิสราเอล 

และอีกครั้งในปี 1973 ในช่วงเทศกาลวันลบมลทินบาป(ํยม คิปปูร์-Yom Kippur) ช่วงเวลาแห่งการอดอาหาร สารภาพบาป กลับใจต่อพระเจ้า  พวกอาหรับได้กลับเข้ามาโจมตีอีกครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนอาวุธนิวเคลียร์จากสหภาพโซเวียต  อิสราเอลมาจุดที่ใกล้เคียงกับความพ่ายแพ้อีกครั้ง แต่พวกเขาได้รับชัยชนะอย่างน่าประหลาดใจในวันบริสุทธิ์สูงสุดของพวกเขา  แม้ว่าอิสราเอลจะอยู่ในชัยภูมิที่เสียเปรียบพวกอาหรับ  ผมเชื่อว่านี่เป็นการแทรกแซงของพระเจ้า อิสราเอลได้รับแผ่นดินทั้งหมดคืนกลับมา นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระหัตถ์ของพระเจ้าที่ช่วยกู้พวกเขาผ่านหน่วยงานของมนุษย์ และได้รับการคุ้มครองจากกลุ่มประเทศที่ดูถูกประเทศของชาวยิว

(เข้าไปอ่านบทความ ข้อคิดจาก "สงครามยมคิปปูร์" พระยาห์เวห์ สะบาโอท ผู้ประทานชัย

นี่คือบทเรียนที่เราได้รับ พระเจ้าทรงทำการอีกครั้งหนึ่ง!

ถ้อยคำการพยากรณ์ล่วงหน้า (Prophetic Foretelling)

ประวัติความเป็นมาของการปกป้องชนชาติของพระเจ้า  คือ อิสราเอล  ในปี 1948 ได้กลับมาเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่ง คือสิ่งที่ควรอย่างยิ่ง  ดังนั้นลองมาศึกษาพระคัมภีร์ที่กล่าวถ้อยคำการพยากรณ์ล่วงหน้า ถึงการกระจัดกระจายของชนชาติอิสราเอลและได้รับมารวมกันใหม่ 

ถ้อยคำการป่าวประกาศของเยเรมีย์ (Jeremiah's Declaration)

เยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะเจ้าน้ำตา ได้มองเห็นผ่านเลนส์ของเวลาที่อิสราเอลจะกระจัดกระจาย และด้วยความสัตย์ซื่อในการรักษาพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ พระองค์ทรงให้ปีกของพระองค์เหยียดออกเพื่อค์เป็นคอยป้องกันคนของพระองค์ ในช่วงที่เขากระจัดกระจาย และให้พวกเขากลับไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญา


เยเรมีย์  31:10 “บรรดา​ประชาชาติ​เอ๋ย​จง​ฟัง​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า และ​จง​ประกาศ​พระ​วจนะ​นั้น​ใน​แผ่นดิน​ชายทะเล​ที่​ห่าง​ออกไป จง​กล่าว​ว่า  ‘ท่าน​ที่​กระจาย​อิสราเอล​นั้น​จะ​รวบรวม​เขา และ​จะ​ดูแล​เขา​อย่าง​กับ​ผู้​เลี้ยง​แกะ​ดูแล​ฝูง​แกะ​ของ​เขา’

เราพบความจริง 3 ประการจากข้อความนี้จากเยเรมีย์ 

ประการแรก  พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้กระจัดกระจายคนอิสราเอลออกจากบ้านเกิดของเขาเอง 

ประการที่สอง  พระยาห์เวห์องค์เดียวกันที่กระจายคนอิสราเอลนั้นจะเป็นผู้นำพวกเขากลับสู่ดินแดนของเขาเอง

และประการที่สาม  พระยาห์เวห์จะไม่เพียงรวบรวมอิสราเอลให้และพระองค์ยังปกป้องพวกเขาในระหว่างที่พวกเขากระจัดกระจายไปจนกลับสู่ดินแดนพันธสัญญาอีกครั้ง 

ถ้อยแถลงการณ์ของโฮเชยา (Hosea's Pronouncement)


โฮเชยา 1:10 แต่​จำนวน​ประชาชน​อิสราเอล​จะ​มาก​มาย​เหมือน​ทราย​ใน​ทะเล ซึ่ง​จะ​ตวง​หรือ​นับ​ไม่​ถ้วน และ​ใน​สถานที่​ซึ่ง​ทรง​กล่าว​แก่​เขา​ว่า “เจ้า​ทั้ง​หลาย​ไม่ใช่​ประชากร​ของ​เรา” ​ก็​จะ​กล่าว​แก่​เขา​ว่า “เจ้า​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่

ถ้อยคำนี้เจาะจงไปที่สถานภาพของความเป็นอิสราเอลคนของพระเจ้า  ในช่วงเวลาที่พวกเขา "กบฏ"และ"ดำเนินชีวิตในบาป" (“เจ้า​ทั้ง​หลาย​ไม่ใช่​ประชากร​ของ​เรา”) ถ้อยคำแห่งการพิพากษาของพระเจ้ายังไม่จบเพียงเท่านั้น


พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมี การรื้อฟื้นทางกายภาพ (physical restoration)  และการกลับสู่ถิ่นฐาน (relocation) และการเกิดใหม่ของจิตวิญญาณ(spiritual rebirth or revival)  เป็นการฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้นในหมู่คนที่อยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้า  เมื่อพวกเขาถูกส่งกลับไปยังดินแดนพันธสัญญาตามกำหนด    สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัตย์ซื่อที่น่ายำเกรงของพระบิดาของเรา!

การพยากรณ์ล่วงหน้าถึงการกลับคืนถิ่น 2 ครั้งของอิสราเอล (Two Regatherings Predicted)

กลับคืนถิ่นฐานของอิสราเอล  จำเป็นต้องถูกก่อร่างบนพระคุณและความสัตย์ซื่อของพระเจ้า เราสามารถติดตามขั้นตอนในประวัติศาสตร์และได้จากหัวข้อ การพลัดถิ่น (Diaspora) ของชาวยิวในประวัติศาสตร์

การกลับคืนถิ่นครั้งแรกของอิสราเอล (The First Regathering)

ในความเข้าใจของผม จากข้อพระคัมภีร์ที่เป็นคำพยากรณ์ล่วงหน้าว่า ชาวยิวจะต้องถูกกระจัดกระจาย2 ครั้งใหญ่ๆ ต้องพลัดถิ่นฐานจากที่ดินแดนของตัวเอง  หลังจากนั้นจะมีการกลับคืนถิ่น 2 ครั้งด้วยกัน

การกระจัดกระจายครั้งแรก อยู่ในช่วงของผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลและดาเนียล พวกเขาถูกเนรเทศไปที่ดินแดนแห่งบาบิโลน   ในเวลานั้นชาวยิวของอาณาจักรยูดาห์  ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย  พระวิหารถูกทำลาย  กรุงเยรูซาเล็ม ตกเป็นเมืองขึ้นของบาบิโลนภายใต้การปกครองของกษัตริย์เนบูคัสเนสสาร์ (Nebuchadnezzar) (ดนล.1:1-6)  ในช่วงเวลา 605 ปีก่อนคริสตกาล หลังจากนั้นดาเนียลและพรรคพวกของเขา ได้เป็นใหญ่ในบาบิโลน พวกเขาได้กลับไปดำเนินการฟื้นฟูของดินแดนปี 538 ปีก่อนคริสตกาล (2 พงศาวดาร 36: 22-23; เอสรา 1:1-4) พระวิหารได้รับการรื้อฟื้นในช่วงปี 515 ก่อนคริสตกาล(เอสรา 6:15) หลังจากตกเป็นเชลยที่บาบิโลนประมาณ 70 ปี 

ดาเนี่ยล ผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงของพระเจ้า หนึ่งในคนอิสราเอลที่เป็นเชลยในบาบิโลน พวกเขาอยู่ในดินแดนต่างชาติ ได้รับวัฒนธรรมต่างๆ และเหล่าบรรดาเทพเจ้าต่างๆ ในปีที่ 63 ที่พวกเขาถูกจองจำในบาบิโลน  ในขณะที่ดาเนียลอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า (ดนล.9: 2), ดาเนียลได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าตามคำเผยพระวจนะของเยเรมีย์

เยเรมีย์ 25:11-12
11 แผ่นดิน​นี้​ทั้งสิ้น​จะ​เป็น​ที่​เริศร้าง​และ​ทิ้ง​ร้าง และ​บรรดา​ประชาชาติ​เหล่า​นี้​จะ​ปรนนิบัติ​กษัตริย์​กรุง​บาบิโลน​อยู่​เจ็ด​สิบ​ปี
12 ​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า เมื่อ​ครบ​เจ็ด​สิบ​ปี​แล้ว เรา​จะ​ลงโทษ​กษัตริย์​บาบิโลน​และ​ประชาชน​ชาติ​นั้น คือ​แผ่นดิน​ของ​ชาว​เคล​เดีย​เพราะ​บาป​ชั่ว​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย​กระทำ​ให้​แผ่นดิน​นั้น​ทิ้ง​ร้าง​อยู่​เป็น​นิตย์​

เยเรมีย์ 29:10  “เพราะ​พระ​เจ้า​ตรัส​ดังนี้​ว่า เมื่อ​เจ็ด​สิบ​ปีแห่ง​บาบิโลน​ครบ​แล้ว เรา​จะ​เยี่ยม​เยียน​เจ้า​และ​จะ​ให้​คำ​สัญญา​ของ​เรา​สำเร็จ​เพื่อ​เจ้า​และ​จะ​นำ​เจ้า​กลับมา​สู่​สถาน​ที่นี้​

ไม่เพียงแต่ดาเนียลเชื่อในถ้อยคำนั้น แต่ได้อธิษฐานป่าวประกาศว่า ถ้อยคำของเยเรมีย์ และในตอนท้ายของ 70 ปีของการเป็นเชลยที่บาบิโลน   พวกเขาได้การปล่อยตัวออกมาจากการเป็นทาส และพวกเขาได้กลับไปยังดินแดนของตัวเอง  ดาเนียล อธิษฐานขอต่อพระเจ้าเพื่อปกป้องถ้อยคำแห่งพระสัญญาของพระเจ้าให้เป็นจริง  (ดนล. 9: 3-19) ดาเนียลตอบสนองด้วยการสารภาพความผิดบาปของคนอิสราเอล เพื่อให้พระเจ้าทรงยกโทษ 

ดาเนี่ยล 9:19 ข้า​แต่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ขอ​ทรง​ฟัง ข้า​แต่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ขอ​ทรง​ให้​อภัย ข้า​แต่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ขอ​ทรง​ใส่​พระ​ทัย​และ​ทรง​กระทำ ขอ​อย่า​เนิ่น​ช้า​เลย​พระ​เจ้า​ค่ะ เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ ข้า​แต่​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​นคร​ของ​พระ​องค์ และ​ประชากร​ของ​พระ​องค์​ก็​มี​ชื่อ​ตาม​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์”

ถ้อยคำแห่งความจริงตามพระวจนะได้เกิดขึ้นจริงอย่างแม่นยำ ซึ่งผ่านทางการประกาศด้วยริมฝีปากของเยเรมีย์   และเราได้เห็นตัวอย่างว่าเมื่อคนของพระเจ้าคุกเข่าและอธิษฐานตามถ้อยคำการเผยพระวจนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการอธิษฐาน และเกิดขึ้นเป็นจริง  ในตอนท้ายของปีที่ 70  คนอิสราเอลได้รับการปล่อยตัวจากการเป็นเชลย    สำเร็จตามคำพยากรณ์ถึงการกลับสู่ถิ่นฐานครั้งแรกของอิสราเอลมาสู่ดินแดนพันธสัญญา 

การกลับคืนถิ่นครั้งที่ 2 ของอิสราเอล (The Second Regathering)

สิ่งนี้ไม่ได้เป็นการกระจายตัวและการมากลับคืนถิ่นเท่านั้น ถ้อยคำจากอิสยาห์ คนยามของพระเจ้า (อิสยาห์ 11:11-12) ระบุว่าพระเจ้าจะตั้งพระหัตถ์ของพระองค์เป็นครั้งที่สอง เพื่อที่จะกู้คืนประชาชนที่เหลืออยู่ทั้งหมดกลับมา 

อิสยาห์ 11:11-12 
11 ​ใน​วัน​นั้น องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ทรง​ยื่น​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​ออกไป​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง เพื่อ​จะ​ได้​ส่วน​ชน​ชาติ​ของ​พระ​องค์​ที่​เหลืออยู่​คืน​มา เป็น​คน​เหลือ​จาก​อัส​ซีเรีย จาก​อียิปต์ จากปัท​โรส จาก​เอธิโอเปีย จาก​เอ​ลาม จาก​ชิ​นาร์ จาก​ฮามัท และ​แผ่นดิน​ชายทะเล

 12 ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ยก​เครื่องหมาย​นั้น​ขึ้น​ให้แก่​บรรดา​ประชาชาติ และ​จะ​ชุมนุม​อิสราเอล​ที่​พลัด​พราก และ​รวบรวม​ยูดาห์​ที่​กระจัด​กระจาย จาก​สี่​มุม​แห่ง​แผ่นดิน​โลก

กล่าวง่ายๆคือ   พระคัมภีร์อธิบายว่า จะมีการกระจายตัวในระดับภูมิภาคตาม และจะมีการกลับสู่ถิ่นฐานในครั้งที่สอง  
การกระจัดกระจายตัวที่ 2 เกิดขึ้นในประมาณปีค.ศ. 70 ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิ์ติตัส(Titus) แห่งจักรวรรดิ์โรมัน พระวิหารของชาวยิวถูกทำลาย เกิดการข่มเหงและชาวยิวได้หนีกระจัดกระจายไป 4 มุมทั่วโลก  เป็นเวลาหลายร้อยหลายปีที่พวกเขาต้องหนีกระจัดกระจายไป  แต่หลังจากนั้นอีกประมาณ 1,900 ปีต่อมา คนอิสราเอลได้ถูกรวบรวมจากสี่มุมแห่งแผ่นดินโลกให้กลับคืนถิ่นอีกครั้ง!

อุทธรณ์สอนใจก่อนปิดท้าย(Closing Appeal)

ทูตสวรรค์นักรบ (Warrior angel) มายืนอยู่ที่ปลายเตียงของผม เมื่อปีที่ผ่านมา เหล่าทูตสวรรค์ทั้งหมดก็บอกว่า "ระวัง! ในการแจ้งเตือน! (Attention! Be on the Alert!) " เราพร้อมที่จะเป็นคนยามที่อยู่บนผนังกำแพงพร้อมจะแจ้งเตือนหรือไม่?

จากจุดนั้น ในวันนี้ผมจำเป็นต้องมองไปที่ตะวันออกกลาง(Middle east) เราจำเป็นต้องขอสติปัญญาในฝ่ายวิญญาณและรับการเปิดเผยของพระเจ้า อิสราเอลเป็นปฏิทินของโลก  พระทัยของพระเจ้าอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มและประชาชนตะวันออกกลางอยู่ในหัวใจของพระองค์ ขอให้เรามาเข้าร่วมกับผม ในฐานะของผู้ที่ช่วยทำให้เป้าประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จ ผ่านฤทธิ์อำนาจของพระองค์ผ่านการอธิษฐานวิงวอน  


ขอเชิญเข้าร่วม เป็นยามเฝ้าอยู่ที่กำแพง และขออธิษฐานเผื่ออิสราเอล สำหรับเวลาเช่นนี้!

จงตื่นตัวตัวอยู่เสมอ!เจมส์ กอลล์ (James W. Goll)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น