30 ตุลาคม 2557

คำเผยพระวจนะจาก ดร.ชัค เพียร์ซ : นี่เป็นวันแห่งการแยกและการแยกออกมา

คำเผยพระวจนะจาก ดร.ชัค เพียร์ซ วันที่ 30 ต.ค.2014

นี่เป็นวันแห่งการแยกและการแยกออกมา เราได้ตัดสินใจที่จะแยกเจ้าออกมาเพื่อวางเจ้าบนเส้นทางนั้น เราได้บอกกับเจ้ามาตลอดว่ามีประตูและเส้นทางหนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้... ตาของพระเจ้าและหน้าต่างแห่งฟ้าสวรรค์กำลังมาอยู่เหนือเจ้า ตอนนี้เราจะส่องแสงบนทางของเจ้าและเจ้าจะต้องเลือกที่จะก้าวออกมาและยอมมาสู่ที่ๆ เรามีให้แก่เจ้า ที่นี้เรียกว่า "วันนี้" ถ้าเจ้าจะยอมมอบที่ๆ เจ้าอยู่ในวันนี้ เพื่อใน 40 วันเจ้าจะพูดว่า 'ข้าพเจ้าสามารถผ่านถิ่นทุรกันดารออกมาได้' เพราะมีหนทาง! มีประตู! มีหน้าต่าง! และเดี๋ยวนี้ลมจะพัดพาเจ้าให้เคลื่อนไปข้างหน้า!

ในฤดูกาลที่แล้วเราให้เจ้าเลือกว่าเจ้าจะวางเท้าของเจ้าลงด้านไหน ในปีใหม่นี้ ขณะที่ประตูนี้เริ่มเปิดออก ทางที่เจ้าขยับเท้าไปจะเคลื่อนไปเป็นวงจรของเวลา 3 ปี ถ้าเจ้าพลาดประตูของเจ้า อย่าคิดว่าเราไม่สามารถนำเจ้ากลับมาสู่จุดที่มันจะเปิดอีกครั้ง ไม่มีการสายเกินไป! เช่นเดียวกับที่เรานำพวกอิสราเอลจากที่ของพวกเขาเข้าสู่อีกที่หนึ่งและสู่อีกเวลาหนึ่ง เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งเรานำการถูกทำลายมาสู่พวกเขา แต่เราก็ยังคงพาพวกเขาเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา เพราะพระสัญญาของเรานั้นสัตย์จริง

ใน 3 ปีข้างหน้านี้ เฝ้าระวังเท้าของเจ้าในทุกๆ ทางแยก และจงเลือกการเคลื่อนไหวของเจ้าด้วยความระมัดระวัง จงเลือกประตูต่างๆ ที่เจ้าจะเข้าไปด้วยความระมัดระวัง แต่ถ้าเจ้าพลาดอันหนึ่งอันใด จงอย่ากลัวว่าเราจะหยุดการสำแดงอันต่อไปให้แก่เจ้า แม้เจ้าอาจจะดูเหมือนสับสนงุ่นงง จงอย่ากลัว เพราะเจ้าจะพบกับเรา"

แปลโดย อ.ใหญ่/ ศิริพร สุกัญจนศิริ


Prophetic Word   by  Dr.Chuck Pierce , 30 Oct,2014

“This is a day of separation and setting apart. I have determined to set you apart to set you on the path. I have said to you that there is a door and there is a path. But now… The Eye of God and the Window of Heaven are positioning over you. Now I will shine on your path, and you must choose to step out and submit to the place that I have you. This place is called TODAY. If you will submit where you are TODAY then in 40 days you will say, ‘I made it through that wilderness place.’ There is a path! There is a door! There is a window! And now the wind will blow you forward!”

“In the last season I gave you a choice on what side of the chasm you would put your feet. In this New Year, as this door has begun to open, THE WAY YOU MOVE YOUR FEET, will set in motion a cycle for 3 years. If you have missed your door, do not think that I cannot bring you back to the place of where it will open again. It is not too late! Just as I brought the Israelites from their place into another place and another time, just as I had to bring destruction to them once, I still brought them into the Promised Land. For My Promise holds true.

In this next 3 years, watch your feet at every crossroads and choose carefully how you move. Choose carefully the doors that you walk through. If you miss one, do not be afraid that I will not show you another. Though you seem to be in a maze, do not be afraid, you will find Me.”

https://www.facebook.com/chuck d pierce

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น