06 มิถุนายน 2560

50 ปีแห่งชัยชนะในสงคราม 6 วัน (Six-Day War)

50 ปีแห่งชัยชนะในสงคราม 6 วัน (Six-Day War)
ในปี 1967 ช่วงวันที่ 5-10 มิ.ย. เกิดสงครามที่เรียกว่า สงคราม 6
วัน (Six-Day War) ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดภัยพิบัติสำหรับอิสราเอล พระเมตตาของพระเจ้าทำให้อิสราเอลได้รับชัยชนะอีกครั้ง อิสราเอลสามารถยึดครองภูเขาซีนาย(Sinai), ฉนวนกาซ่า(Gaza Strip),ที่ราบ West Bank และที่ราบสูงโกลาน(Golan Heights) ในเวลาเพียง 6 วัน ความขัดแย้งนี้ เราได้มองเห็นภาพอันน่าทึ่งของพวกเขา โดยชาวยิวสามารถยึดครองกรุงเยรูซาเล็ม(Jerusalem) มาได้สำเร็จ และได้รื้อฟื้นพระวิหารที่ถูกทำลายขึ้นใหม่
ส่วนที่เหลือของพระวิหารนั้นเรียกว่า "กำแพงตะวันตก (Western Wall) หรือ กำแพงร้องไห้(Wailing Wall)" ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญสำหรับคนอิสราเอล 
หลังจากที่พระวิหารถูกทำลายไปใน ปี คศ 70 พระเจ้าทรงมีพระสัญญาที่จะรื้อฟื้นยูดาห์(ยิว)
แต่พระ‍ยาห์‌เวห์จะทรงพระ‍เมตตาต่อยา‌โคบและจะทรงเลือกอิสรา‌เอลอีก ทั้งจะตั้งเขา‍ทั้ง‍หลายไว้ในแผ่น‍ดินของเขา แล้วคนต่าง‍ด้าวจะมาสมทบกับเขา‍ทั้ง‍หลาย และจะผูก‍พันเข้ากับเชื้อ‍สายของยา‌โคบ ชน‍ชาติทั้ง‍หลายจะรับพวก‍เขาและนำเขา‍ทั้ง‍หลายมายังที่ของเขา และเชื้อ‍สายของอิสรา‌เอลจะได้ชน‍ชาติทั้ง‍หลายเป็นกรรม‍สิทธิ์ โดยให้เป็นทาสและทาสีในแผ่น‍ดินของพระ‍ยาห์‌เวห์ พวกที่เคยจับเขา‍ทั้ง‍หลายเป็นเชลยจะถูกพวก‍เขาจับเป็นเชลย และพวก‍เขาจะปก‍ครองเหนือพวกที่เคยบีบ‍บัง‍คับเขา (อิสยาห์ 14:1-2 THSV11)

https://www.pageqq.com/en/content/view/page/cntth1/0-3433970.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น