27 ตุลาคม 2559

วันสำคัญของอิสราเอล ตามปฏิทินปี 5777 ปี Ayin Zayin


วันสำคัญของอิสราเอล ตามปฏิทินปี 5777  ปี  Ayin Zayin 
(อายิน ซายิน –ปีแห่งดาบการปกครองของพระยาห์เวห์)


วันตามปฎิทินฮีบรู 5777
วันตามปฏิทินโรมัน
วันสำคัญและเทศกาล
ความสำคัญ
เดือนทิชรี  
(Tishri)
เริ่มเย็นวันที่ 2ต.ค.-เย็นวันที่ 3 ต.ค. 2016
Rosh Hashanah    5777  
โรช ฮาชชะนาห์
เทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์  เป็นการเริ่มวันขึ้นปีใหม่ยิวตามแบบการปกครอง(Civil calendar)
1-10 เดือนทิชรี
3-11 ต.ค.  
Days of Awe
เดย์ อ๊อฟ ออว์
10 วันห่งความยำเกรง
10 เดือนทิชรี
เริ่มเย็นวันที่  11 ต.ค. -เย็น วันที่ 12 ต.ค.
Yom Kippur
ยม คิปปูร์
วันลบมลทินบาป
15 -21 เดือนทิชรี
เริ่มเย็นวันที่  16 ต.ค. -เย็น วันที่ 23 ต.ค.
เทศกาลอยู่เพิง Sukkot
สุคคท
เทศกาลพักสงบในเพิง
เพื่อระลึกว่าบรรพบุรุษของเขาเคยพักอยู่ในเต็นท์ในถิ่นทุรกันดาร
23 เดือนทิชรี
วันที่ 25 ..
Simchat Torah
ชิมหัต โทราห์
ชื่นชมยินดีในพระบัญญัติ(Torah) ที่พระเจ้าทรงประทาน
เดือนเชสวาน 
(Cheshvan)
เริ่มเย็นวันที่  1 พ.ย. -เย็น วันที่  2 พ.ย.
Rosh Chodesh  Cheshvan
โรช โคเดช เชสวาน
วันเริ่มต้นเดือนเชสวาน 
เดือนคิสเลฟ 
(Kislev)
เริ่มเย็นวันที่ -30 พ.ย.-เย็น วันที่ 1 ธ.ค.
Rosh Chodesh Kislev
โรช โคเดช คิสเลฟ
วันเริ่มต้นเดือนคิสเลฟ
25 Kislev – 3 Tevet เทเบท
วันที่25 ..16 - 1 ม.ค.2017
เทศกาลคานุกกะห์ หรือ ฮานุกาะห์Hanukkah
(Chanukah)
เทศกาลแห่งแสงสว่าง(Chanukah) 8 วันฉลองการมีชัยชนะจากโรมันที่ทำให้พระวิหารมีมลทิน
เดือนเทเบท 
(Tevet)
เริ่มเย็นวันที่ 29 ธ.ค.-เย็น วันที่ 30 ธ.ค.
Rosh Chodesh Tevet เทเบท
วันเริ่มต้นเดือนเทเบท
เดือนเชบัท 
 (Shevat)
เริ่มเย็นวันที่ 2 7 ..-เย็นวันที่ 28..
Rosh Chodesh Shevat
โรช โคเดช  เชบัท
วันเริ่มต้นเดือนเชบัท
15 เชบัท  Shevat
11 ..2017
Tu B’Shvat
ทิวบา เชบัท
วันเริ่มต้นปีใหม่ของต้นไม้
เดือนอาดาร์ 
(Adar)
เริ่มเย็นวันที่ 26 ..-เย็นวันที่ 27..
Rosh Chodesh Adar 
โรช โคเดช อาดาร์ 
วันเริ่มต้นเดือนอาดาร์ 
14-15 อาดาร์    
12-13 มี..2017
เทศกาลปูริม Purim
เทศกาลปูริม Purim ระลึกถึงราชินีเอสเธอร์ที่ช่วยคนยิวจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยฮามาน(อสธ.3:7;9:24-26) 
เดือนนิสาน 
(Nisan)
เริ่มเย็นวันที่ 2 7 มี..-เย็นวันที่ 28 มี..
Rosh Chodesh Nisan
โรช โคเดช อาดาร์ที่ 2
วันเริ่มต้นเดือนนิสาน(ถือเป็นเริ่มต้นเดือนแรกตามปฏิทินศาสนา(Ecclesiastical calendar)
เดือนนิสานชื่อเดิมคือ อาบีบ(Aviv)
15-21  นิสาน 
Nisan
 เย็นวันที่ 10-18  เม.ย.2017
เทศกาลปัสกา(Passover)หรือเพสัคห์(Pesach) 
เทศกาลที่ระลึกถึงการไถ่
จากการเป็นทาสในอียิปต์ กินขนมปังไร้เชื้อ ถวายผลแรก
เดือนอิยาร์ 
(Iyyar)
เริ่มเย็นวันที่ 2 6 เม.ย.-เย็นวันที่ 27เม.ย.
Rosh Chodesh Iyyar
โรช โคเดช  อิยาร์
วันเริ่มต้นเดือนอิยาร์
14 ..2016
วันประกาศเอกราชของอิสราเอล
เดือนสิวัน 
(Sivan)
เริ่มเย็นวันที่ 2 5 พ.ค.-เย็นวันที่ 26 พ.ค.
Rosh Chodesh Sivan
โรช โคเดช  สิวัน
วันเริ่มต้นเดือนสิวัน
5-7 สิวัน
เย็น วันที่ 30พ.ค.-เย็น 1  มิ..   2017
เทศกาลสัปดาห์ หรือชาวูโอต) (Shavuot) หรือเพ็นเทคอสต์
เทศกาลสัปดาห์ หรือชาวูโอต) (Shavuot) หรือเพ็นเทคอสต์ 50 วันนับจากปัสกา เป็นเทศกาลที่พระวิญญาณเสด็จมา(กจ.2)
เป็นเทศกาลฉลองพระบัญญัติ 10 ประการที่พระเจ้ามอบให้ที่ภูเขาซีนาย
เดือนทัมมุส 
(Tammuz)
เย็น วันที่ 24มิ.. -เย็น25 มิ.. 2017
Rosh Chodesh Tammuz
โรช โคเดช  ทัมมุส
วันเริ่มต้นเดือนทัมมุส
เดือนอับ Av
เย็นวันที่ 23 ก.ค. -เย็น 24 ก.ค. 2017
Rosh Chodesh Av
โรช โดเดช  อับ
วันเริ่มต้นเดือนอับ
อับ Av
1  .. 2017
Tisha B'Av
ทิสชาบับ
วันที่ระลึกถึงพระวิหารถูกทำลาย
เดือนเอลูล 
(Elul)
เย็นวันที่ 22 ส.ค. -เย็น 23 .ค. 2017
Rosh Chodesh Elul
โรช โคเดช  เอลูล
วันเริ่มต้นเดือนเอลูล
เดือนทิชรี 
 (Tishri)
เย็นวันที่ 20 ก.ย.-เย็น 21 ก.ย. 2017
Rosh Hashanah  5778  
โรช ฮาชชะนาห์
เทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์  เป็นการเริ่มวันขึ้นปีใหม่ยิวตามแบบการปกครอง(Civil calendar) ปี 5778 
ปี Ayin Chet 
อายิน เฆท ปีแห่งหนทาง หรือช่องกำแพง


หมายเหตุ

  * การนับเดือนใหม่(Rosh Chodesh)ในแต่ละเดือนจะเริ่มนับตั้งแต่เวลา 18.00 .ของวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้านั้น เมื่อเทียบกับเวลาไทยจะเป็นเวลาประมาณ 22.00

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น