24 เมษายน 2556

ถ้อยคำแห่งการเผยพระวจนะที่เป็นกุญแจสำคัญ

ถ้อยคำแห่งการเผยพระวจนะที่เป็นกุญแจสำคัญ
คือ จงทุบดิน จงเกิดขึ้น และจงไปเถิด!
คำเผยพระวจนะจาก ชัค ดี. เพียซ พร้อมกับคณะ
เรียน บรรดาวิสุทธิชนแห่งการทะลุทะลวง,
เช้าวันอาทิตย์ในขณะที่พวกเรากำลังนมัสการดังงานเฉลิมฉลองอยู่นั้น พระวิญญาณของพระเจ้าก็ได้เริ่มต้นที่จะเร้าขึ้นอย่างรุนแรง
"เรากำลังทุบเพื่อปล่อยเท้าของพวกเจ้าให้เป็นอิสระ"
อาซีแจม อ็อกโตอา ได้ปลดปล่อยภาษาแปลกๆ แล้วข้าพเจ้าก็เริ่มที่จะแปลภาษานั้นว่า
"เท้าทั้งสองข้างของพวกเจ้าได้ถูกฝังเอาไว้ในสถานที่หนึ่งนั้นมานานเกินไปแล้ว เท้าทั้งสองข้างของพวกเจ้านั้นได้เติบโตขึ้นไปพร้อมกับโครงสร้างต่างๆ ของรากที่เราพร้อมแล้วที่จะถอนราก เท้าทั้งสองข้างของพวกเจ้าได้พยายามที่จะอยู่ต่อไปให้นานๆ และไม่อยากจะไป
"ศัตรูนั้นได้พยายามที่จะเทปูนซีเมนต์ลงไปรอบๆ เท้าทั้งสองข้างของพวกเจ้าบางคน เพื่อที่จะให้พวกเจ้านั้นจมลงภายใต้มัน
"แต่เรากำลังลงไปข้างล่างนั้นด้วยพระสิริของเราและเราจะระเบิดดินที่ทับถมอยู่รอบๆ ตัวของพวกเจ้า
"เรากำลังนำค้อนแห่งพระวจนะของเราที่ได้มาถึงพวกเจ้าแล้วในอดีตนั้น และเราก็จะทุบเพื่อปล่อยเท้าของพวกเจ้าให้เป็นอิสระ เราพูดว่าไป ไป ไปเถิด!"
"เราได้ประทับตราพวกเจ้าเอาไว้ในฤดูกาลนี้แล้ว"
เด้บโบร่าห์ เดอการ์ ก็ได้มองเห็นภาพที่เท้าทั้งสองข้างของบางคนในพวกเราได้ถูกฝังเอาไว้ในที่ที่องค์เจ้าชีวิตไม่ได้ปรารถนาที่จะให้พวกเราฝังเท้าเอาไว้ และเป็นฤดูกาลอันแสนเนิ่นนานที่เท้าทั้งสองข้างของพวกเรานั้นได้ถูกทับให้ตรึงอยู่กับที่ด้วยผืนดินที่พวกเรากำลังยืนอยู่ เธอเผยพระวจนะว่า
"แต่เราไม่ได้ปลูกฝังพวกเจ้าเอาไว้ในสถานที่อย่างนั้น และเราได้เรียกพวกเจ้าออกมาในฤดูกาลนี้ เราจะจุดไฟไว้ใต้พวกเจ้า ถ้าจำเป็น และเราจะเป็นเหตุให้พวกเจ้าเคลื่อนไปในวิถีทางต่างๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย และพวกเจ้าจะไม่ถูกทับให้ตรึงอยู่กับที่ที่เราไม่ได้ประทับตราเอาไว้
"ด้วยว่า สิ่งที่เราได้ประทับตราพวกเจ้าเอาไว้ในฤดูกาลนี้นั้น พวกเจ้าก็จะกล่าวว่า "ลูกเป็นของพระองค์ และพระองค์สามารถทำอะไรก็ได้ที่พระองค์ต้องทำกับตัวลูก โอ องค์จอมเจ้านาย ด้วยว่าลูกได้ตั้งหน้าของลูกให้เหมือนกับหินเหล็กไฟในฤดูกาลนี้ และลูกกล่าวว่าลูกจะรับใช้พระองค์"
จงประกาศิตและก็จงประกาศว่านี่เป็นฤดูกาลที่พวกเจ้าจะไม่ถูกทับให้ตรึงอยู่กับที่ที่องค์เจ้าชีวิตไม่ได้ประทับตราพวกคุณเอาไว้เพื่อการนั้น!
"น้ำพุร้อนแห่งพระสิริ"
แอนน์ เท้ท ได้เผยพระวจนะว่า
"เรากำลังนำน้ำพุแห่งพระสิริขึ้นมา เรากำลังนำน้ำพุร้อนแห่งพระสิริที่จะขึ้นมาใต้ตัวของพวกเจ้า แล้วพวกเจ้าก็จะเริ่มต้นที่จะมองจากมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
"องค์เจ้าชีวิตจะยิงพวกเจ้าให้พลุ่งขึ้นมาจากผืนดินและขับพวกเจ้าขึ้นไปสูงถึงกึ่งกลางสวรรค์ แล้วพวกเจ้าก็จะครอบครองโดยมือของเรา
ข้าพเจ้า (ชัค เพียซ) จึงเผยพระวจนะว่า
"และเมื่อเรายกพวกเจ้าขึ้นด้วยน้ำพุร้อนนี้แล้ว พวกเจ้าก็จะเห็นศัตรูทั้งหลายที่ได้จับพวกเจ้าเอาไว้เป็นเชลยนั้น จงรู้สิ่งนี้เถิดว่า น้ำมากหลายที่กำลังเดือดปุดๆ ลึกลงไปข้างล่างนั้น ก็จะพากันลุกขึ้นมาภายใต้ตัวของพวกเจ้าแล้วก็จะดันพวกเจ้าให้พลุ่งออกมา!"
"นี่เป็นฤดูกาลแห่งการทะลุทะลวง"
บ้าร์บบร่า เว้นโทรเบิ้ล ได้เผยพระวจนะว่า
"ถึงแม้ว่าสิ่งที่ได้ยื้อยุดบรรดาน้ำพุร้อนทั้งหลายเอาไว้ ถึงแม้ว่าสิ่งที่ได้ยื้อยุดพระสิรินั้นเอาไว้ ก็จงรู้เถิดว่าสิ่งที่ได้ยื้อยุดเอาไว้นั้นก็คือ โครงสร้างต่างๆ ของกรอบความคิด ที่เรากำลังมาในชั่วโมงนี้เพื่อที่จะทำลายมันซะ คือ กรอบความคิดต่างๆ ที่ได้เป็นเหตุให้พวกเจ้าต้องยืนอยู่ในสถานที่จำกัดนั้น และที่ได้เป็นเหตุให้พวกเจ้าต้องพลาดสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้เตรียมไว้ให้กับพวกเจ้า เราพูดว่านี่เป็นฤดูกาลแห่งการทะลุทะลวง เราจะหักทำลายกรอบความคิดเก่าๆ และเราก็จะเป็นเหตุให้พวกเจ้ามองเห็นสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อน เราจะเป็นเหตุให้พวกเจ้ามีประสบการณ์กับสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
"นี่เป็นเวลาที่เรากำลังเพิ่มแรงเหวี่ยง จงรู้ไว้เถิดว่าในฤดูกาลนี้ เราจะเป็นเหตุให้ย่างเท้าของพวกเจ้าก้าวขึ้นไปสู่สถานที่ใหม่ เราจะให้พวกเจ้ามีนิมิตที่พวกเจ้าไม่เคยมีมาก่อน เพราะว่าเราไม่เคยมีความมุ่งหมายให้พวกเจ้าอยู่ในสถานที่อันต่ำต้อย แต่จงขึ้นมาบนนี้เถิด แล้วเราจะสำแดงให้พวกเจ้าได้เห็นถึงสิ่งต่างๆ เหล่านั้นที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเจ้า
"ด้วยว่านี่เป็นฤดูกาลของ "ความจำเป็นที่จะต้องเกิด" และมีบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณ มีบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในแผ่นดินโลก จงรู้ไว้เถิดว่าเรากำลังทำลายกรอบความคิดทั้งปวงเพื่อที่พวกเจ้าจะสามารถก้าวเข้าไปในสถานที่นั้น แล้วพวกเจ้าก็จะสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเจ้าเพื่ออนาคต"
นี่ไม่ใช่ฤดูกาลที่จะต้องกลัว!
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ข้าพเจ้าก็ได้รับถ้อยคำแห่งการเผยพระวจนะนี้จาก เพ็นนี แจ็คสั้น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าจะหนุนใจพวกคุณขึ้นได้
"นี่ไม่ใช่ฤดูกาลที่จะต้องกลัว! นี่เป็นฤดูกาลที่จะต้องชื่นชมยินดีที่เรากำลังเคลื่อนมาบนแผ่นดินโลกเพื่อที่จะทำให้เป้าประสงค์ทั้งสิ้นของเรานั้นสำเร็จ เวลาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเลย เวลาเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมานานแล้วเพื่อที่จะให้มันเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกตามที่เราได้สัญญาเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว วิธีการของเราไม่เหมือนกับวิธีการของพวกเจ้า และความคิดทั้งสิ้นของเรานั้นก็ไม่เหมือนกับความคิดทั้งสิ้นของพวกเจ้า หนทางทั้งหลายของเรานั้นก็อยู่สูงกว่า และกำลังประสบความสำเร็จตามที่เราได้ตั้งมันเอาไว้ให้ไปทำ พวกเจ้าสามารถไว้วางใจได้เลยว่าเรายังคงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ สิ่งต่างๆ เหล่านั้นไม่เคยหลุดมือของเราไปเลย
"เรารู้ถึงสิ่งที่เราขึ้นมาเพื่อที่จะทำ และเราก็จะทำสิ่งที่จะทำเพื่อที่จะให้สิ่งที่เราได้พูดเอาไว้แล้วนั้นเกิดขึ้น จงจับจ้องอยู่ที่เราเท่านั้น จงเฝ้าดูในขณะที่เราเคลื่อนไปในวันทั้งหลายข้างหน้านี้ เราเคลื่อนไปด้วยความมั่นคงและแน่นอน เราเคลื่อนไปด้วยความมัธยัสถ์ เราจะไม่ให้สิ่งใดเกิดขึ้นมากกว่าสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเกิด จงอยู่ใกล้ชิดติดกับเราเถิด จงเข้ามาอยู่ใต้ร่มปีกของเราเถิด ด้วยว่าไม่มีที่ไหนที่จะปลอดภัยไปกว่านี้อีกแล้ว แต่ใต้ร่มปีกของเรานี่แหละ พวกเจ้าก็จะสามารถพักสงบได้ ที่นี่แหละที่พวกเจ้าสามารถจับตาดูและมองเห็นกิจการต่างๆ ที่เราจะทำบนแผ่นดินโลกนี้ พวกเจ้าได้ยินถึงเรื่องของช่วงเวลานั้นที่จะมาถึง ก็นี่แหละเป็นเวลานั้นแล้ว จงมองดูเราทำเถิด"
Blessings,
Chuck D. Pierce
Glory of Zion International Ministries
Email: chuckp@glory-of-zion.org
Website: glory-of-zion.org


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.4windsprayer.com
ที่มา : http://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=12060
เอ็ม สุรชัย แปล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น