02 เมษายน 2556

หนุนใจให้ก้าวสู่ฤดูกาลใหม่

 คำหนุนใจจากดร.ซัค เพียร์ซและบาร์บาร่า เวนโทเบิ้ล
สรุปความและเรียบเรียงจาก (http://geodins.wordpress.com/2013/03/14/chuck-pierce-a-new-season/)


Dr.Chuck D.Pierce

ผมขอหนุนใจพวกคุณให้ก้าวสู่ฤดูกาลใหม่
(I have stepped you into a New season)

เดือนแห่งสิงห์เผ่ายูดาห์ : เดือนนิสาน เดือนแห่งการเฉลิมฉลองการสรรเสริญในปีแห่งการสรรเสริญ (คำว่ายูดาห์ (Judah) หมายถึง "การสรรเสริญพระเจ้า")
พระจ้าทรงกำหนดช่วงเวลาเพื่อเป็นการอวยพระพรสำหรับเรา ให้เรายึดถือและปฏิบัติตาม นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมชอบที่จะฉลองการถวายผลแรกและฟังการสำแดงของพระเจ้าในเดือนนี้
เดือนอาบีบ(ชื่อเดิมของเดือนนิสาน)ในภาษาฮีบรูให้ความหมายถึงการเริ่มต้นของการผลิตดอกออกผลของพิชพันธุ์ธัญญาหาร เป็นช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวและนำพืชผลมาทำพิธีโบกถวายแด่พระเจ้าในเดือนนี้(ลนต.23:4-11)
เทศกาลปัสกาและเทศกาลรับประทานขนมปังไร้เชื้อ
4 "ต่อไปนี้เป็นเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดแด่พระเจ้า เป็นการประชุมบริสุทธิ์ ซึ่งเจ้าจะต้องประกาศตามเวลากำหนดให้เขาทราบ
ในเวลาเย็นวันที่สิบสี่เดือนที่หนึ่งเป็นวันเทศกาลปัสกา ( อพย.12:11)ของพระเจ้า
6 และในวันที่สิบห้าเดือนเดียวกัน เป็นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ ถวายแด่พระเจ้าให้เจ้ารับประทานขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน
7 ในวันต้นเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทำงานหนัก
8  แต่เจ้าจงถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเจ้าให้ครบเจ็ดวัน ในวันที่เจ็ดเป็นวันประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทำงานหนัก"
การถวายผลแรก
9 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
10 " จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้ามาถึงแผ่นดินซึ่งเราให้เจ้า และเกี่ยวพืชผลของแผ่นดินนั้น เจ้าจงเอาฟ่อนข้าวที่เกี่ยวในรุ่นแรกนำไปให้ปุโรหิต
11 และปุโรหิตจะนำฟ่อนข้าวนั้น ทำพิธียื่นถวายแด่พระเจ้า เพื่อเจ้าจะเป็นที่โปรดปราน รุ่งขึ้นหลังวันสะบาโตปุโรหิตจะทำพิธียื่นถวาย

นี่เป็นช่วงเวลาหยุดและหยุดถอนหายใจให้โล่งอก!

ในวันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค.13 พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เคลื่อนไหวและเต็มเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจ  ผมและอ.บาร์บาร่า เวนโทเบิ้ล ได้ยินเสียงของพระเจ้าทรงตรัสดังนี้ว่า :

Barbara Wentroble
"จงถอนหายใจและใช้เวลา(เพื่อหยุดสักครู่)และพูดว่าการถอนหายใจอย่างโล่งอกเพราะการช่วยเหลือกำลังพลุ่งขึ้นภายในเจ้า เพราะเจ้าได้ปะทะในหลายวันที่ผ่านมา และเจ้าคิดว่าเจ้าจะพ่ายแพ แต่เราบอกว่า"บัดนี้จงปลดปล่อยการถอนหายใจอย่างโล่งอก"
เพราะถ้าเจ้าทำเช่นนั้นแล้วเราจะลงมาและให้กำลังแก่เจ้าในวิถีใหม่ เช่นเดียวกับน้ำจากน้ำตกที่แรงกล้ากลายเป็นแม่น้ำที่เชี่ยวกราก และเจ้าได้กล่าวในอดีตว่า "ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะข้ามแม่น้ำนั้นไปได้อย่างไร" เราบอกว่าเรากำลังขึงลวด และอย่ากลัวที่จะเดินบนลวดที่ขึงไว้นั้น เพราะเจ้าจะเดินข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากข้างล่างตัวเจ้าบนเส้นลวดนี้ และเจ้าจะพบตัวเองอยู่อีกฟากหนึ่งของความสับสนของเจ้าในชัยชนะใหม่
"เพราะแม้ลูกหลานอิสราเอล ได้มาถึงที่แม่น้ำจอร์แดน โดยรู้ว่านั่นเป็นเวลาที่น้ำท่วม รู้ว่านั่นเป็นเวลาของการทำลายล้าง และรู้ว่ามันเป็นเวลาที่ดูเหมือนไม่มีทางอื่นอีกแล้ว แต่จงรู้เถิดว่า เราคือพระเจ้าของเจ้า และเราสร้างหนทางเสมอ เราไม่ได้บอกเจ้าหรือว่าเราจะให้ทางสำหรับการหลีกเลี่ยงแก่เจ้า? และเราบอกว่าในฤดูกาลนี้เจ้าจะยินดีที่ได้เห็นทางสำหรับการหลบหลีกที่เราทำให้แก่เจ้า อย่ามองดูทางที่เราช่วยให้เจ้าหลีกเลี่ยงในอดีต เพราะเราพาเจ้าก้าวเข้ามาในฤดูกาลใหม่"
 
เจ้าจะหัวเราะศัตรูร่วมกับเรา!
ที่คิดว่ามันสามารถหยุดคนของเราได้ ในวันที่น้ำท่วม ในวันที่ดูเหมือนจะถูกทำลายล้างจงรู้เถิดว่า เราบอกว่ามันคือ วันแห่งการสำแดง เพราะเจ้าจะไม่ถูกทำลายล้างแต่เจ้าจะรับการสำแดงที่เรากำลังนำมาให้แก่เจ้า และเจ้าจะร้องเพลงไปตลอดทางของเจ้าสู่ที่ใหม่ในฤดูกาลใหม่ จงชื่นชมยินดีในสิ่งที่เรากำลังทำ ดังนั้น จงลุกขึ้นในชั่วโมงนี้ เพราะเรากำลังทำให้เจ้าหัวเราะเยาะศัตรูของเจ้าที่คิดว่ามันสามารถหยุดเจ้าไว้ได้"
 
เรามีเส้นต่างๆที่ศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้-เส้นเหล่านี้เจ้าสามารถเดินบนนั้นและประตูเหล่านี้ที่เจ้าสามารถเดินเข้าไป แตศัตรูจะมืดบอดต่อมัน อย่ากลัวเลย ก้าวเดินไป และเดินต่อไปในทางนั้นที่เรากำลังเรียกเจ้า เพราะชัยชนะเพื่อตัวของเจ้าเองรออยู่ข้างหน้าแล้ว!"
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น