06 เมษายน 2556

คำอธิษฐานอวยพรประจำเดือนอิยาร์(Iyar) 5773

คำอธิษฐานอวยพระพรประจำเดือนอิยาร์ (Iyar) 5773
(เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เม..-9 ..13)

เดือนอิยาร์ เป็นเดือนที่ 2 ตามปฏิทินฮีบรูแบบศาสนา(Ecclesiastical calendar)ต่อจากเดือนนิสาน เดือนแห่งเผ่ายูดาห์ ที่ผ่านมา
ในเดือนอิยาร์นี้เผ่าประจำของเดือน อิยาร์คือ เผ่าอิสสาคาร์และในเดือนที่ 3 คือสิวาน (Sivan) จะเป็นเดือนของเผ่าเศบูลุน หากศึกษาพระคัมภีร์จะพบว่า เมื่ออิสราเอลเคลื่อนทัพออกมาจากอียิปต์ จะเคลื่อนพลเป็นเผ่า และ 3 เผ่าที่นำหน้า นั้นก็คือ เผ่า ยูดาห์ อิสสาคาร์ และเศบูลุน ให้เรานำคำอธิษฐานอวยพระพรประจำเดือนอิยาร์ มาป่าวประกาศดังนี้
 
1. เดือนแห่งการเจิมแบบอิสสาคาร์ ผู้ที่รู้กาลเวลาของพระเจ้า (1 พศด. 12:32)
เราจึงควรจะต้องรู้และทำความเข้าใจสถานการณ์ต่างๆและความต้องการในสังคมอย่างมีสติปัญญา
พร้อมประยุกต์ใช้ได้ รู้ว่าพระเจ้าให้เรามีส่วนในสังคมอย่างไร เดือนนี้เป็นเดือนที่พระเจ้าจะจัดระบบชีวิตเราให้สอดคล้องตามน้ำพระทัยของพระองค์(อฟ.5:15-17) อัครทูตเปาโลหนุนใจให้เราดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญา ฉวยโอกาสเสมอในการทำงานรับใช้พระเจ้า


2. เดือนแห่งการลุกขึ้นฉายแสง(อสย.60:1-2) :
รับการเปิดเผยสำแดงมากขึ้น เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสว่างและความร้อน สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ฉายแสงออกมาจากชีวิตเราคือ ชีวิตของพระองค์ภายในเรา เราต้องเรียนรู้ที่จะสำแดงชีวิตของพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็นความสว่างไปสู่สังคม

3.เดือนที่มีการเยียวยารักษา: ให้ร้องขอการเยียวยาจากพระองค์ เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเยียวยาให้หายอย่างธรรมชาติ จะมีการค้นพบหนทางใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ เพื่อกำลังใหม่จะสำแดงออกมาให้เห็น เดือนของพระเยโฮวาห์ราฟา พระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐ (อพย.15:26)จะเริ่มต้นปรากฏตัวให้โลกได้เห็น

4.เดือนแห่งตัวอักษรฮีบรู คือ วาฟ (Vav) :

เป็นตัวอักษรเชื่อม เพราะมันเชื่อมระหว่าเดือนนิสาน เดือนที่แล้วกับเดือนหน้าที่กำลังมาคือเดือนสิวาน นิสานคือเดือนแห่งการไถ่ที่พระเจ้าไถ่ออกจากเป็นทาสในอียิปต์(เทศกาลปัสกา)และเดือนสิวานเป็นเดือนแห่งการให้ พระเจ้าทรงประทานพระบัญญัติ 10 ประการให้เรา ในเทศกาลสัปดาห์(Pentecost) ในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ให้กับคริสตจักรครั้งแรก ใน กจ.2 เป็นผลแรก เดือนนี้พระเจ้าจะให้เรารับพระพรอย่างมากมาย ความมั่งคั่งจะเชื่อมกับเดือนนี้ 
ตัวอักษรวาฟ คือ หมุดเต้นท์เป็นอาวุธจัดการศัตรู(วนฉ.4:21) อธิษฐานป่าวประกาศการพิพากษาของพระเจ้าที่ดำเนินการผ่านเรา ให้เราขยายหลักหมุดชีวิตของเราให้กว้างขึ้น(อสย.54:2) พระเจ้าจะขึงชีวิตของเราให้กว้างมากขึ้นอีก

5.เดือนของกลุ่มดาว ทอรัส (Taurus) : เป็นรูปวัวตัวผู้ หมายถึง การมองและการสังเกต การใคร่ครวญ เราต้องรักษาการเคลื่อนไหวของพระเจ้า และเคลื่อนไปกับพระเจ้า

6.
เดือนแห่งจัดการกับอารมณ์ ความคิด จิตใจ ตั้งใจ ความรู้สึก : ต้องแน่ใจว่าทั้งหมดที่กล่าวมาขึ้นตรงกับพระเจ้า จัดการกับอารมณ์ร้ายๆ ความคิดไม่ดี ความรู้สึกที่ทำให้จมลง

7.
เดือนที่เราทำความเข้าใจความลับ :ความลี้ลับที่ไม่เคยปรากฏ (สดด.25:14) พระวจนะบอกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางใจผู้ที่ยำเกรงพระองค์ พระองค์มีมิตรภาพที่สนิทสนมและยั่งยืนนานกับคนที่ไว้วางใจในพระองค์และถวายเกียรติพระองค์ด้วย เมื่อเป็นดังนี้ เราจะได้รับการเปิดเผยแบบที่ไม่เคยปรากฏ เมื่อพระองค์วางใจผู้ที่ยำเกรงพระองค์

8.เดือนของการคิดใคร่ครวญ: เราต้องให้พระเจ้าควบคุมกระบวนการทางความคิดของเรา และรับการเยียวยา นี่เป็นเดือนที่พวกเราจะมีความเข้าใจดีขึ้นกว่าเดิม ถึงความล้ำลึกต่าง ของพระเจ้า และเอาตัวเราเองเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาเวลาที่เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งของพระเจ้า ใคร่ครวญพระวจนะเพื่อที่พวกเราจะสามารถเข้าใจถึงความล้ำลึกต่างๆ แห่งพระวจนะนั้นได้

9.
เดือนที่ต้องรับคำแนะนำฝ่ายวิญญาณ :เราต้องรับการเผยพระวจนะบ่อยๆ ทุกๆวัน เพื่อพระองค์จะปลดปล่อยคำแนะนำฝ่ายวิญญาณลงมาเหนือเรา ฝึกที่จะเผยพระวจนะ และรับคำเผยพระวจนะจากพี่น้องของเรา

10.เดือน
ที่เกี่ยวกับไตข้างขวา :
มีสติสัมปชัญญะรู้ผิดรู้ชอบ ความตั้งใจ อารมณ์ความคิด เพราะไตเชื่อมต่อและผลิตสารอะดรีนาลีน ฮอร์โมนตัวนี้ การแพทย์บอกว่า คนที่เครียด คิดมาก กลุ้มใจเศร้าใจ จนเป็นโรคกระเพาะนานวันไปจะมีผลต่อไตขวา ระวังเรื่องอารมณ์ของคุณ

(
สรุปและเรียบเรียงจาก http://arise5.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น