03 พฤษภาคม 2556

คำอธิษฐานอวยพระพรประจำเดือนสิวัน (Sivan)

คำอธิษฐานอวยพระพรประจำเดือนสิวัน(Sivan) ปี5773

(ช่วงวันที่ 10 ..-8 มิ.. 2013)
ช่วงเวลา 3 เดือนนี้(นิสาน อิยาร์และสิวัน) จะเป็นการเชื่อมต่อกันของ 3 เผ่าที่เคลื่อนไปข้างหน้า คือ ยูดาห์ อิสสาคาร์และเศบูลุน ในการเริ่มต้นวงจรใหม่ของพระเจ้า นับจากเทศกาลปัสกา จนถึงเทศกาลเพ็นเทคอสต์

เดือนสิวัน (Sivan) เป็นเดือนที่ 3 ตามปฏิทินฮีบรูแบบศาสนา(Ecclesiastical Calendar) เป็นเดือนแห่งเผ่าเศบูลุน คือ เผ่านักธุรกิจ เดือนแห่งเทศกาลเพ็นเทคอสต์(เย็นวันที่ 14 ..13) พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความมั่งคั่ง(ปฐก.49:13,ฉธบ.33:18-19)
ปฐมกาล 49:13   เศบูลุนจะอาศัยอยู่ที่ท่าเรือริมทะเล  เขาจะเป็นท่าจอดเรือ  เขตแดนของเขาจะต่อกันกับเมืองไซดอน
เราต้องเอาชนะวิธีคิดแบบตะวันตกที่คิดว่าเราเองที่หาเงินมาได้หรือเราทำสิ่งต่างๆในชีวิตได้ด้วยความพยายามของเราเอง การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการทำพันธกิจรับใช้ของเรา(ปฐก.3:19 ) แต่พระเจ้าปรารถนาให้เรารู้ว่าเป็นพระองค์เองที่ประทานอำนาจให้แก่เราในการได้มาซึ่งความมั่งคั่ง(ฉธบ.8:18 
เดือนแห่งการให้ออกไป และเป็นเดือนที่เราจะต้องทบทวนถึงวิธีการให้ของเรา เราจำเป็นต้องแสวงหาการถวายพิเศษ เราสามารถถวายสิ่งของ เวลาของเรา หรือแม้กระทั่งการสำแดงพิเศษอื่นๆ ที่ เราต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปันการสำแดงให้กับคนที่เหมาะสม อย่าพยายามแบ่งปันกับคนที่อยู่ในถุงหนังเก่า เพราะมันจะให้ผลที่ตรงกันข้าม เราส่วนใหญ่มักคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันการสำแดงของเราให้กับคนอื่น อย่างไรก็ตาม เราต้องแบ่งปันการสำแดงให้กับคนที่สมควรเท่านั้น อย่าพยายามว่าจะต้องแบ่งปันให้ได้ เราจำเป็นต้องหาผู้ที่เราจะเชื่อมต่อที่เหมาะสม

เดือนแห่งการรับอาณาเขตใหม่หรือทุ่งนาใหม่ เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะคาดหวังให้พื้นที่ใหม่ถูกเปิดออก
เดือนแห่งความกรุณา ในพระธรรมยอห์นนบทที่ 8 พวกฟาริสีต้องการที่จะเอาก้อนหินขว้างใส่หญิงที่ถูกจับโทษฐานล่วงประเวณี แต่พระเยซูทรงให้อภัยแด่เธอ

เดือนแห่งการเชื่อมต่อสังเกตการนมัสการและเสียงการสรรเสริญในตลอดเดือนนี้ ความเป็นเอกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เมื่อโมเสส อาโรนและมิเรียม มีการเห็นพ้องต้องกันทุกสิ่งก็เคลื่อนไปข้างหน้า จงแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะสำแดงให้กับเราทราบในสิ่งที่ไม่เกิดความเป็นเอกภาพ

สิ่งสำคัญของเดือนนี้คือการพักสงบ ในเทศกาลเพ็นเทคอสต์(14 ..13) เรียกว่า เทศกาลสัปดาห์เพราะเป็น 7 สัปดาห์ (50วัน) หลังจากเทศกาลถวายผลแรกและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู
พระเจ้าทรงให้ความสำคัญของการพักสงบในพระองค์ ทำให้แน่ใจว่าเรามีหนึ่งวันในรอบสัปดาห์ในการพักสงบ สิ่งที่เราเลือกคือการพักสงบและอธิษฐานว่า ข้าแต่พระเจ้า เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งกำลังและเป็นผู้ให้ความมั่งคั่งกับเรา

เดือนแห่งตัวอักษรฮีบรูคือตัว เซยิน  ז  ให้รับความเมตตาอย่างสมบูรณ์ พระเจ้าทรงเริ่มต้นชีวิตของเรา และจะนำความสมบูรณ์(ฟป.1:6) ตัวอักษร เซยินให้ความหมาย2 สิ่งคือ ดาบและการช่วยเหลือค้ำจุน พระคำของพระเจ้าเป็นทั้งดาบฝ่ายวิญญาณและอาหารแห่งชีวิต ตัวอักษร เซยินเป็นตัวอักษรฮีบรูลำดับที่ 7 ให้ความหมายถึง ความสมบูรณ์แบบ
เดือนแห่งกระจกหน้าต่างใส(“Transparent pane”)
 
เราจะมองเห็นได้อย่างใสทะลุปรุโปร่งจงอธิษฐานป่าวประกาศให้หน้าต่างฟ้าสวรรค์อยู่เหนือเรา เดือนแรกคือนิสานเป็นเดือนหน้าต่างแห่งสวรรค์ เดือนที่ 2 คือ อิยาร์ เป็นการเชื่อมต่อ และเดี๋ยวนี้เราได้มองเห็นอย่างชัดเจนแล้ว

เดือนแห่งกลุ่มดาวคนคู่ หมายถึง แผ่นศิลาพระโอวาท2 แผ่น แผ่นศิลาพระโอวาท 2 แผ่นใหม่ทำเหมือนกับแผ่นศิลาพระโอวาท2 แผ่นเดิมเพราะโมเสสได้ทำแตก มันเป็นสิ่งดีที่เราจะรู้ว่าเมื่อเราทำผิดพลาดและพระเจ้ายังคงเข้ามาช่วยเหลือเราด้วยพระเมตตาของพระองค์

เดือนแห่งการแต่งงานอ่านในพระธรรมเพลงโซโลมอน 5:2 ระลึกถึงพันธสัญญา คิดถึงความสนทสนมกับพระเจ้า จงทำให้มั่นใจว่าเรามีเวลาที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าเสมอ

เดือนของยาโคบหรือเอซาว การโน้มเอียงไปสู่สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ชั่วร้าย เราต้องจดจำว่ามีมรดกในทางชั่วร้าย เช่นเดียวกับมีมรดกในทางที่ดี เราต้องเลือกเอาสิ่งที่เราต้องการจะได้ แต่ให้มั่นใจว่าเราได้เลือกมรดกในทางของพระเจ้า
เดือนแห่ง สาเหตุ มากกว่า ผลลัพธ์ จงเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จัดการกับต้นเหตุ และผลลัพธ์จะปรากฏให้เห็นตามมา นี่เป็นเดือนแห่งการหว่าน

เดือนแห่งการดำเนินต่อไปในวิถีทางของพระเจ้า แทนที่การดำเนินในทางที่ผิด หากจำเป็น ให้เราเลือกที่จะจัดการกับอารมณ์ของเราเอง เพื่อว่าเราจะไม่เป็นเหตุให้ทูตสวรรค์ละจากเราไป(ฉธบ.33:18-19)

เดือนที่ก้าวจากพละกำลังจากระดับหนึ่งสู่อีกระดับ

เดือนแห่งเท้าซ้าย ที่เชื่อมโยงระหว่างคำพูดกับย่างเท้าของเรา สภษ.10:9 ผู้ใดที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อก็ดำเนินอย่างมั่นคงดี  แต่ผู้ที่ทำทางของตนให้ชั่วก็จะปรากฏแจ้งแก่คนอื่น

สิ่งที่เราอธิษฐานป่าวประกาศออกไปจำเป็นต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังก้าวเดินไป หากเราไม่ต้องการก้าวออกไป คำป่าวประกาศก็จะไม่มีความหมายอันใด อย่ายอมให้โลกทัศน์ความเชื่อทางตะวันตกทำลายความคิดของเรา พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวผ่านเดือนต่าง เหล่านั้น พระองค์ผูกแต่ละเดือนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเคลื่อนไปสู่เดือนข้างหน้า จงรวบรวมสติปัญญาและเคลื่อนไป นี่จะเป็นวิถีทางที่จะไม่ทำให้เราสูญเสียพระพรจากเดือนที่ผ่านมา ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถรื้อฟื้นสิ่งต่าง ได้อย่างรวดเร็ว ทันทีที่เราเคลื่อนไปในเวลาของพระเจ้า เราเคลื่อนเข้าไป และเริ่มที่จะเห็นการรื้อฟื้นและการเร่งที่เร็วขึ้น การรื้อฟื้นจะเพิ่มเป็น 2 เท่า 4เท่า หรือ7 เท่า รวดเร็วเท่า กับสิ่งที่เราเคยได้สูญเสียไป อย่ายอมให้กับคนที่สร้างปัญหาวุ่นวาย พระเจ้าทรงสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ดังที่พระเจ้าช่วยเนหะมีย์สร้างกำแพงได้ใน 52วัน 

เดือนแห่งอธิษฐานป่าวประกาศปลดปล่อยชัยชนะเหนือศัตรู
ดังที่โมรเดคัยให้กษัตริย์อาหสุเอรัสเขียนกฤษฎีกาแสดงถึงชัยชนะเหนือศัตรูที่คิดจะทำลายล้างชนชาติยิว(อสธ.8:9-13)
 9   แล้วพระองค์ทรงเรียกราชอาลักษณ์เข้ามาในเวลานั้นในเดือนที่สาม  ซึ่งเป็นเดือน สิวัน ณ วันที่ยี่สิบสามและให้เขียนกฤษฎีกาตามที่โมรเดคัยบัญชาทุกอย่างเกี่ยวกับพวกยิว  ถึงบรรดาสมุหเทศาภิบาล  และผู้ว่าราชการและเจ้าหน้าที่ของมณฑล  ตั้งแต่อินเดียถึงเอธิโอเปียร้อยยี่สิบเจ็ดมณฑล  ไปถึงทุกมณฑลเป็นอักขระของมณฑลนั้น  และถึงชนทุกชาติเป็นภาษาของเขา  และถึงพวกยิวเป็นอักขระและในภาษาของเขา
 
10   และเขาเขียนในพระนามของกษัตริย์อาหสุเอรัสและประทับตราพระธำมรงค์ของพระราชา  และส่งจดหมายนั้นไปทางผู้เดินข่าวขึ้นม้าเร็วซึ่งเคยใช้ในราชการของพระราชา  อันเป็นพันธุ์ม้าหลวง
  11   ตามจดหมายเหล่านี้พระราชาทรงอนุญาตให้พวกยิวผู้อยู่ในทุกมณฑลชุมนุมกันและป้องกันชีวิตของตนให้ทำลาย  ให้สังหารและให้ล้างผลาญกำลังพลใดๆของประชาชนหรือมณฑลใดๆซึ่งจะมาทำร้าย  ทั้งเด็กและผู้หญิง  และปล้นเอาข้าวของของเขา
12   ในวันเดียวตลอดทั่วทุกมณฑลของกษัตริย์อาหสุเอรัสคือวันที่สิบสามเดือนที่สิบสอง  ซึ่งเป็นเดือนอาดาร์

 13   สำเนาของหนังสือที่เขียนนั้นจะต้องเป็นกฤษฎีกาในทุกมณฑล  และออกโดยการป่าวร้องแก่ชนชาติทั้งปวง  พวกยิวจะต้องพร้อมกันในวันนั้นแก้แค้นศัตรูของตน
ข้อมูลจาก http://arise5.com/resources/hebrew-calendar/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น