14 พฤษภาคม 2555

นี่เป็นวันแห่งการตัดให้ขาดเพื่อปลดปล่อยนี่เป็นวันแห่งการตัดให้ขาดเพื่อปลดปล่อย
คำเผยพระวจนะจาก ดร.ชัค เพียซ
เพื่อการอธิษฐานวันที่ 8 พฤษภาคม 2012

นี่เป็นวันแห่งการกำจัดสายรัดต่างๆ ที่ได้ยึดพวกเจ้าเอาไว้ให้ติดอยู่กับฤดูกาลต่างๆ แห่งการเป็นเชลยในอดีต นี่เป็นวันแห่งการเคลื่อนไปข้างหน้า! การเคลื่อนไปข้างหน้า เวลานี้ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว จงเคลื่อนไปข้างหน้ากับเรา! การเคลื่อนไปข้างหน้าครั้งใหม่ได้มาถึงอาณาจักรแผ่นดินโลกแล้ว และเรากำลังจัดเรียงโครงสร้างต่างๆ มากมายอีกครั้งเพื่อที่จะเนรมิตคำสั่งของเราเพื่อวันข้างหน้าทั้งหลาย เรากำลังเรียกประชากรกลุ่มหนึ่งผู้ยังไม่เคยมีมา ให้ลุกขึ้นและเคลื่อนไปข้างหน้ากับเรา นี่เป็นเวลาที่จะกำจัดสิ่งที่ได้บดบังนิมิตของพวกเจ้าเอาไว้ราวกับเมฆหมอกนั้นให้พ้นออกไปเสีย เพื่อที่นิมิตใหม่จะสามารถเข้ามาได้ นี่เป็นเวลาที่เรากำลังตัดสายรัดต่างๆ ที่ได้ยึดคลังทรัพย์สำหรับอนาคตพวกเจ้าเอาไว้เป็นเชลยนั้น จงเฝ้าดูราชินีแห่งเชบามาพบกับพวกเจ้าและมอบให้กับอนาคตของพวกเจ้า ด้วยว่าจะเกิดมีการเคลื่อนไหวของคลังทรัพย์บนแผ่นดินโลก เชบาได้เริ่มต้นที่จะเคลื่อนแล้ว เอธิโอเปียกำลังเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ว นี่เป็นเวลาที่วิหารของเราจะถูกสร้างขึ้นแล้ว

“พวกเจ้าได้อาศัยอยู่ในสิ่งที่ผ่านพ้นมานานเกินไปแล้ว นี่เป็นชั่วโมงและฤดูที่เรากำลังสวมพวกเจ้าด้วยมงกุฎแห่งชัยชนะ ประชาชาติมากมายได้วางตำแหน่งของพวกเขาไว้พร้อมแล้วตรงใจกลางของการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงและรวดเร็ว นี่เป็นเวลาสำหรับบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกที่จะขึ้นมาและเปิดประตูต่างๆ ของพวกเขาเพื่อการเข้ามาของแผ่นดินของเรา นี่เป็นชั่วโมงที่เรากำลังสวมพวกเจ้าด้วยมงกุฎที่มาพร้อมกับเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะและอำนาจ ในชั่วโมงนี้พวกเจ้าไม่อาจจะหันกลับได้แล้ว พวกเจ้าจะหันกลับไม่ได้แล้ว!

“เรากำลังเอาหมอนและที่นอนแห่งการผ่อนคลาย ที่มีอยู่คริสตจักรออกไปเสีย ไม่ว่าจะอยู่ในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศไทย หรือที่ใดบนแผ่นดินโลกนี้ก็ตาม เรากำลังทำให้พวกที่อยู่แบบสบายๆ รู้สึกไม่สบายกับสิ่งที่คริสตจักรของเราได้นั่งลงและได้ทำสิ่งที่พวกเขาต้องการ แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้พวกเขาทำ วันนี้เป็นวันที่เราจะยืนขึ้นที่ธรรมาสน์ของเรา และปลดปล่อยถ้อยคำของเรา ไม่ใช่ถ้อยคำของพวกเจ้าเอง

“ดังนั้น จงรู้เถิดว่า เราได้ตัดให้ขาดเพื่อปลดปล่อยพวกเจ้าให้เป็นอิสระ สายรัดเหล่านั้นได้ถูกทำลายเสียแล้ว เวลานี้ พวกเจ้าสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าและพบกับสิ่งที่พวกเจ้าได้เฝ้ารอคอยให้มันมาถึงพวกเจ้าได้แล้ว เวลานี้ พวกเจ้าสามารถมาถึงสี่แยกแห่งอนาคตของพวกเจ้าได้แล้ว จงรู้ไว้เถิดว่า เรากำลังปลดปล่อยคลังทรัพย์ของพวกเจ้า เรากำลังปลดปล่อยพวกเจ้าให้เป็นอิสระ เรากำลังช่วยกู้ประชากรกลุ่มหนึ่ง แล้วพวกเขาก็จะพบกับเราและเข้ามาสู่อนาคตของพวกเขา

“จงฟังเสียงของลมในท่ามกลางต้นหม่อน พวกเจ้าจะมาจากด้านหลัง จับพวกมันไว้ และได้รับชัยชนะเหนือศัตรูของพวกเจ้า เรากำลังขยายอาณาเขตของพวกเจ้า เรากำลังมอบสิทธิอำนาจใหม่ให้กับพวกเจ้า พวกเจ้าจะประจัญหน้ากับบรรดาศัตรูที่ได้มาประจัญหน้าพวกเจ้าแต่ยังไม่ได้มีชัยชนะเหนือเสียที! จงประจันหน้ากับบรรดาศัตรูเหล่านี้แห่งวิญญาณจิตของพวกเจ้า และจงเฝ้าดูเราพัดเป่าทิศทางใหม่แห่งชัยชนะมาให้พวกเจ้า เรากำลังเอาบังเหียนที่ควบคุมศัตรูนั้นไว้ในมือของเจ้า อย่าได้กลัวที่จะกำกับทิศทางของมัน ด้วยว่าศัตรูนั้นได้กำกับทิศทางให้กับพวกเจ้ามาเนิ่นนานแล้ว

ต้นหม่อน (Mulberry) ลูกา 17:6
“เรากำลังคว่ำโต๊ะในวิหารของเรา อีกครั้ง นี่เป็นวันที่เราจะชำระนิเวศนี้ และยุติการคิดกำไรเกินควรและการค้าขายถ้อยคำของเรา! เรากำลังคว่ำโต๊ะในที่ที่ประชากรของเราได้ติดต่อสื่อสารกันเพื่อที่จะนำพวกเขาเข้ามาสู่สถานที่ใหม่แห่งการเลี้ยงฉลอง พวกเขาได้อ่อนแรงลงเพราะการแพร่ระบาดของความยากจนที่พวกเขาได้กัดก้อนเกลือกินนั้น

เรากำลังคว่ำอาหารที่ได้ก่อให้เกิดความพิกลพิการ ความอ่อนแอทั้งด้านร่างกายและจิตใจนั้น เรากำลังตั้งโต๊ะและจัดสำรับอาหารแห่งการเยียวยารักษาและความสมบูรณ์ครบถ้วน”

พระเจ้าอวยพร

Chuck D. Pierce

Glory of Zion International Ministries


Key Prophecy: A Day of Cutting Loose and Moving Forward!"This is the day of cutting loose.

This is the day of shearing the strings that have held you to the last seasons of captivity. This is the day of movement! A movement has now begun. Move with Me! A new move has come into the earth realm and I am rearranging many structures to create My order for the days ahead. I am calling a people who were not, to rise and move with Me.

This is the day to shear away what has clouded your vision so that new vision can come. This is a time that I am cutting loose the strings that have held captive wealth for your future. Watch as your Queen of Sheba comes, finds you, and gives into your future. There will be movement of wealth in the earth. Sheba has begun to move. Ethiopia is beginning to shift. This is a time that My temple will be built.

"You have dwelt too long in the past. This is the hour and season when I am crowning you with victory. Many nations have stationed themselves at ground zero. This is a time for nations of the world to ascend and open their doors for My Kingdom entry. This is the hour when I am crowning you with the sound of victory and power. In this hour you cannot go back. You cannot go back!

"I am taking the pillows and the couches of ease out of the Church – whether it be Africa, Australia, New Zealand, Thailand – wherever on the earth it is. I am going to discomfort the ease with which My Church has sat and done what they wanted to, and not what I wanted done. Today is the day I will stand in My pulpit and release My Word and not yours.

"I Am Loosing Your Wealth"
"So know that I have cut you loose and the strings have been severed. You can now move forward and meet what you have waiting to come to you; you can now reach the intersection point of your future. Know I am loosing your wealth. I am setting you free. I am delivering a people and they will meet Me and enter into their future.

"Hear the sound of the wind in the mulberry trees. You will come from behind, catch up and gain victory over your enemy. I am extending your territory. I am giving you new authority. You will face enemies that you have faced, but never triumphed over! Face these enemies of your soul and watch Me blow in your new direction of victory. I am putting the reins of the enemy in your hand. Do not be afraid to set the direction rather than the enemy who has been directing you.

"I am overturning the tables in My Temple. I am overturning the tables where My people have communed, and bringing them to a new place of feasting. They have grown weak from the spread of poverty that they have eaten from. I am overturning the food that has produced infirmity. I am setting a table for healing and wholeness."

Blessings,
Chuck D. Pierce

Glory of Zion International Ministries

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น