27 มกราคม 2555

ความหมายของเดือนเชิงการเผยพระวจนะ ประจำเดือนเชบัท (Shevat)

ความหมายของเดือนเชิงการเผยพระวจนะประจำเดือนเชบัท Shevatเดือนที่ 11ของปีฮีบรู (25ม.ค.–23ก.พ.12, ปีปฎิทินฮีบรู 5772)

นี่คือคู่มือการอธิษฐาน (หรือคู่มือแห่งพระพร) สำหรับเดือน Shevat เดือนที่ 11 ตามปฏิทินฮีบรู ขอจงได้รับพรเมื่อคุณได้อ่าน อธิษฐานตาม และประกาศพระพรเหล่านี้สู่ชีวิตของคุณและครอบครัว (เนื้อหามีที่มาจากบันทึกของข้าพเจ้าในปี 2006 ที่จดจากชุดคำสอน [CD] โดยอ.ชัค เพียซ [กลอรี่ออฟไซออน] ข้าพเจ้าแนะนำให้ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของอาจารย์เพื่อรับเนื้อหาอื่นๆที่มากขึ้นและคำอธิบายที่ลงลึกยิ่งขึ้น - รอน ซอว์คา (Ron Sawka))

1.เดือนของเผ่าอาเชอร์ เป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความสุขและสิ่งที่ดีต่างๆ (ปฐมกาล 49:20 อาหารของอาเชอร์จะบริบูรณ์ และเขาจะผลิตเครื่องเสวยสำหรับกษัตริย์)พรของยาโคบที่ระบุไว้ว่าอาเชอร์จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งจากอาหารและเครื่องเสวยสำหรับพระมหากษัตริย์ (นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการอวยพรสำหรับคุณในเดือนนี้)

2.อย่างไรก็ตาม ต้องระมัดระวังการปล่อยตัวปล่อยใจตามเนื้อหนัง(Overindulgence)(สุภาษิต 23:03 อย่าปรารถนาของโอชะของท่าน เพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวง)จงอ่านหนังสือของแดเนียล – บางทีคุณอาจจำเป็นที่จะต้องกระทำการ “อดอาหารอธิษฐานแบบดาเนียล”(กินเฉพาะพืชผัก ผลไม้และน้ำ)ดาเนียลไม่รับประทานอาหารสูงที่พระราชาประทานให้ (ดนล.1:10-12)


3. เดือนที่จะพัฒนาแผนเพื่อรักษาพงศ์พันธุ์ไว้รุ่นต่อรุ่น ซึ่งหมายถึงคนที่คุณเป็นผู้อภิบาลเขาอยู่ ต้นมะกอกของคุณจะออกดอกออกผลอย่างไร?

4.เดือนของตัวอักษรภาษาฮีบ​​รู ซาเดะ(tsade) ความชอบธรรมของคุณกลายเป็นรากฐานของคุณ คุณเชื่อมต่อกับต้นไม้ต่าง ๆ ในสวนของคุณ มีสวนอะไรบ้าง และใครได้รับการเพาะปลูกอยู่ที่นั่น? ต้นไม้ต่าง ๆ พร้อมที่จะออกผลแล้วหรือไม่?

5.เดือนของราศีกุมภ์,ผู้ถือคนโทน้ำ รากของคุณตื่นตัวขึ้นเข้าหาน้ำแห่งชีวิต แม่น้ำจะให้อาหารบำรุงแก่ราก (เราเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ (สดุดี 1:3 เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น)

6.มองหาผู้ที่จะนำเหยือกน้ำให้คุณ คุณจะต้องตัดสินใจหลายอย่างจึงจะสามารถรับการรดน้ำในวิถีทางใหม่ ๆ จงวางใจในพระเจ้าที่พระองค์จะนำ ผู้ซึ่งจะทำการปรนนิบัติคุณมาหาคุณ ให้ศึกษาเรื่องราวของเรเบคาห์ในปฐมกาล 24 (เธอได้นำน้ำมาให้เอลีเซอร์ (คนรับใช้ของอับราฮัม)ดื่ม ซึ่งนำไปสู่​​การแต่งงานของเธอกับอิสอัค)และศึกษาเรื่องหญิงชาวสะมาเรียในยอห์น 4 (ผู้มาตักน้ำที่บ่อน้ำพุ และได้รับน้ำแห่งชีวิต)


7.เดือนที่จะต้องป่าวร้องออกไป "พรที่เป็นของฉันกำลังจะมาถึง"มีการป่าวร้องอยู่ภายในคุณว่า "ความกระหายที่ฉันมีจะได้รับการบรรเทา"

ยอห์น 7:37-39
37 ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้น พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า "ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม
38 ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า "แม่น้ำที่มีน้ำธำรงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น""
39 สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ ซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้ เพราะพระเยซูยังมิได้ประสบเกียรติกิจ

8.เดือนนี้เป็นเดือนแห่งปีใหม่ของต้นไม้ต่าง ๆ จงเลือกที่จะกินจากต้นไม้แห่งชีวิต (ปฐมกาล 3:22 แล้วพระเจ้าตรัสว่า "ดูเถิดมนุษย์มาเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้ว โดยที่รู้สำนึกในความดีและความชั่ว บัดนี้ อย่าปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลต้นไม้แห่งชีวิตมากิน แล้วมีอายุยืนชั่วนิรันดร์")จงสังเกต ต้นปา​​ล์มทั้ง 70ต้นที่ตำบลเอลิม (Elim)(อพยพ 15:27 พวกเขามาถึงตำบลเอลิม ที่มีบ่อน้ำพุสิบสองบ่อ มีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาจึงตั้งค่ายใกล้บ่อน้ำนั้น)เราเป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวสดในพระนิเวศของพระเจ้า (สดด.52:8) เราเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าทรงปลูกไว้(อสย.60:21,61:3)

สดุดี 52:8 ฝ่ายข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวสด ในพระนิเวศของพระเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้า เป็นนิจกาล

อิสยาห์ 60:21ชนชาติของเจ้าจะชอบธรรมทั้งสิ้น เขาจะได้ที่ดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิตย์ หน่อที่เราปลูก และผลงานแห่งมือของเรานั้น เพื่อเราจะสำแดงพระสิริ

อิสยาห์ 61:3เพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในศิโยน เพื่อประทานมาลัยแทนขี้เถ้าให้เขา น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอย เพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นก่อหลวงแห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์

9.เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีในการเข้าร่วมรับประทานอาหาร การอดอาหารแบบดาเนียลของคุณจะจบแล้ว และพระเจ้าจะสำแดงว่าจะรับประทานอาหารในแบบที่แตกต่างออกไปได้อย่างไร ขอพระเจ้าที่จะช่วยคุณว่าจะรับประทานอะไร หรือ รับประทานอย่างไร


10.เดือนแห่งกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร ซึ่งมีนัยว่า สิ่งที่คุณกินนั้นสร้างชีวิตของคุณและทะนุบำรุงอนาคตของคุณ ถ้าคุณรับประทานพระวจนะของพระเจ้า คุณก็จะสามารถแยกแยะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าให้กับคุณในเชิงพยากรณ์ จงมุ่งมั่นใช้เวลามากเป็นพิเศษในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าในเดือนนี้


11.จงแน่ใจว่าคุณได้รับประทานพระคำของพระเจ้า (สดุดี 34:8 ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระเจ้าประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข) แล้วคุณจะสามารถที่จะแยกแยะการเปิดเผยสำแดงใหม่ที่เข้ามา ถ้าเราไม่ทราบถึงความดีงามของพระเจ้า เราก็มีแนวโน้มที่จะพลาดการเปิดเผยสำแดงที่พระองค์ต้องการจะให้เรา

(ข้อมูลจาก :http://arise5.com/#/hebrew-months )

ขอขอบคุณผู้แปลโดย เอกจิต จรุงพรสวัสดิ์

1 ความคิดเห็น: