02 กุมภาพันธ์ 2554

นิยาม"รัก"ต่างระดับ

(เรียบเรียงข้อมูลจาก http://www.gracezone.org/index.php/other-knowlage-christian/144-eros-philia-storg-agape)


เมื่อพูดถึงคำว่า "รัก" ในภาษาไทย อาจจะมีความจำกัด เพราะใช้คำว่า "รัก" เป็นคำเดียวแต่มีความหมายหลายแบบ สำหรับในภาษากรีกซึ่งเป็นรากศัพท์ของภาษาอังกฤษจะใช้คำที่แตกต่างกัน ในระดับต่างๆ ในดีกรีความรักที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
Eros
(ἔρως) = ความรักระหว่างเพศ หรือความใคร่
Philia
(φιλία)= ความรักฉันสามีภรรยาหรือเพื่อน รักใคร่ผูกพัน
Storgē(
στοργή)= ความรักแบบครอบครัว ญาติมิตร
Agape
(ἀγάπη) = ความรักที่มาจากพระเจ้า หรือรักแบบไม่มีข้อจำกัด

Eros (เอรอส)
(ἔρως) : ความรักระหว่างเพศ หรือความใคร่ รักแบบรักใคร่

แบบผู้ชายรักผู้หญิง ต้องการมี Sex รักแบบนี้คือรักแบบสามีภรรยา แต่ Eros ไม่ได้หมายความถึงทางกายอย่างเดียว หมายถึงจิตใจด้วย แต่เป็นจิตใจเชิงโลกีย์ อันที่จริงความรักแบบนี้ไม่ได้เรียกว่า Love (รัก) แต่เรียกว่า Lust (ใคร่)
ที่กล่าวมานั้น เป็นรัก แบบ ต้องการจะได้ ครับ เป็นรักทั่วๆไป แต่รักแบบสุดท้ายนั้น คำนี้ใช้ให้จำกัดความ เช่น ภาพยนตร์แนว Erotic เป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ

Philia(ฟิเลีย)(φιλία):ความรักฉันสามีภรรยาหรือเพื่อน รักใคร่ผูกพัน

ความรักที่ต้องการที่จะได้ เช่น เพื่อน ฉันรักคุณ ถ้าคุณรักฉัน ชาย-ชาย หญิง-หญิง ก็ได้เป็นความรักบนพื้นฐานตั้งบนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน

คำนี้ใช้เป็นคำประสม เช่น คำว่า Philosophy แปลว่า ปรัชญา คือการรักในการศึกษาหาความรู้

ภาษาอังกฤษ คำว่า Philosophy ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ

Philos(φιλία) ( loving or dear ) แปลว่า ความรัก, ความเลื่อมใส, ความสนใจ

Sophia (Σοφíα) ( wisdom or knowledge) แปลว่า ปัญญา, ความรู้, วิชาการ
ซึ่งรวมความทั้ง 2 คำแล้ว ได้ความหมายว่า ความรักในปัญญา, ความรักในความรู้, ความรักในวิชาการ


Storgē(สเตอร์เก้)(στοργή)= ความรักแบบครอบครัว ญาติมิตร

รักแบบต้องการที่จะรัก หรือรักโดยสัญชาตญาณ หรือรักเพราะว่าต้องรัก เช่น แม่รักลูก

Agape (อากาเป้)(ἀγάπη)= ความรักที่มาจากพระเจ้า หรือรักแบบไม่มีข้อจำกัด

คือรัก แบบที่ต้องการจะให้ คือการที่ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้น นอกจากเห็นคนที่เรารัก มีความสุข อันนี้เรียกว่ารักอย่างแท้จริง (กล่าวว่า) เป็นรักของพระเจ้าเป็นรักที่บริสุทธิ์

1ยอห์น 4:8 ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก

1ยอห์น 4:16 ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้ และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น

(สำหรับคริสเตียนเน้น เน้นเรื่องนี้มาก จึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งความรักนั่นเองครับ รักพระเจ้าสุดใจ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง)

ความแตกต่างในคำว่า "รัก"

เราเห็นตัวอย่างเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ (ยน.21:15-17)พระเยซูถามเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือ แล้วเปโตรตอบว่า "พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์รักพระองค์" ในคำที่เปโตรใช้คือ คำว่า ฟิเลโอ (Philios) แต่พระเยซูต้องการรักแบบพระองค์ คือ อากาเป้ (Agape) ความรักที่มาจากพระเจ้า หรือรักแบบไม่มีข้อจำกัด

เมื่อรักพระองค์ ก็จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์

ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข เป็นความรักแบบหัวใจพระบิดา ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนเวลา ไม่ต้องจ่ายราคา

ไม่ต้องทำสิ่งใดให้พระองค์ ความรักของพระองค์ไม่สูญสิ้น ทรงรักเราอย่างที่เราเป็นไม่ใช่ในสิ่งที่เราทำ

เพราะพระองค์ทรงเป็นบิดา และเราเป็นบุตรของพระองค์

มัทธิว 7:9-12
9 ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตร เมื่อเขาขอขนมปัง
10 หรือให้งูเมื่อบุตรขอปลา
11 เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาป ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์

เราอาจจะใช้เวลาพูดคำว่า"รัก" ได้ในไม่กี่วินาที แต่เราต้องพิสูจน์คำว่า "รัก" ตลอดชีวิตของเรา

หากเราบอกว่า เรารักพระเจ้า เราก็ต้องเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์

ลงในบทความของ Web.คริสตจักรวังธรรม จ.เชียงราย วันที่ 7 ก.พ. 2011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น