07 ธันวาคม 2553

Burning Bush พุ่มไม้ไฟลุกโชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ผมได้ไปร่วมอธิษฐานกับพี่น้องในโซนฝั่งธน ในครั้งนี้เราได้ให้หัวข้อว่า "Burning Bush" พุ่มไม้ไฟลุกโชน

ผมได้แบ่งปันข้อคิดจากประสบการณ์ชีวิตของโมเสส ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า ในพระธรรมอพยพ บทที่ 3: 1-10 มีข้อคิดดังนี้ครับ

1. ทรงเรียกในบริบทชีวิตปกติ (ข้อ 1-3)

พระเจ้ามีแผนการที่ดี และเป็นแผนการที่อยู่ในเวลาที่เหมาะสมที่ พระองค์จะทรงเรียกเรา ถ้าหากพระเจ้าปรารถนาจะเรียกเรา พระองค์สามารถเรียกเราได้ทั้งในเหตุการณ์ที่อัศจรรย์เหนือธรรมชาติ และในเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไป ในชีวิตประจำวันของเรา สิ่งสำคัญคือ การทรงเรียกมีมาถึงทุกคนอยู่แล้ว แต่เราตอบสนองการทรงเรียกนั้นหรือไม่ หรือทำเมินเฉย ประสบการณ์ก่อนมารู้จักพระเจ้า พระองค์ทรงฝึกปรือเราและรู็จักเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เช่นเดียวกับโมเสสที่ถูกเก็บมาเลี้ยงเป็นราชโอรสที่อิยิปต์ โมเสสทราบดีว่าท่านเป็นคนยิวไม่ได้ตั้งใจจะอยู่สบายในอียิปต์แต่ต้องยอมทนทุกข์กับชนชาติของท่าน ท่านจึงหลบหนีมาอาศัยที่มีเดียน
โมเสสตั้งชื่อลูกว่า "เกอร์โชม" หมายถึง ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวอาศัยอยู่ต่างประเทศ และฝึกฝนในการเลี่ยงสัตว์ที่มีเดียนถึง 40 ปี ดังนั้นเราต้องยอมให้พระเจ้าฝึกฝนเราเพื่อจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า

2. ทรงเรียกอย่างเจาะจง (ข้อ 4)

พระเจ้าทรงเรียกชื่อโมเสสอย่างเจาะจง ทำให้เขามั่นใจว่าเป็นการทรงเรียกจากพระเจ้า
พระเจ้ารู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดีตั้งแต่เรายังไม่รู้จักพระเจ้าด้วยซ้ำไป เพราะพระเจ้าทรงเตรียมชีวิตของเราแต่ละคน มีแผนการอย่างเจาะจงตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกแล้ว พระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราอย่างเจาะจง และไม่มีใครแทนที่ใครได้

3. ทรงเรียกด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (ข้อ 5-10)

พระเจ้าทรงเรียกโมเสสเพื่อมาปลดปล่อยคนอิสราเอลพ้นจากความเป็นทาส ไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญษของพระองค์

3.1 เพื่อเป็นของพระองค์โดยเฉพาะ ( ข้อ 5-6)
ความบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่หมายถึงการไม่เกลือกกลั้วกับสิ่งที่ไม่เป็นมลทินเท่านั้น แต่ต้องเป็นการแยกออกเพื่อพระเจ้าโดยเฉพาะด้วย เราจะรู้สึกว่าชีวิต ยังไม่ถูกเติมให้เต็มจนกว่าเราจะพบว่าชีวิตของเรามีเป้าหมายอยู่เพื่อพระองค์

3.2 เพื่อทำแผนการของพระเจ้าให้สำเร็จ (ข้อ 7-10)

พระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเราแต่ละคนด้วย เมื่อพระเจ้าทรงเรียก พระองค์จะมอบหมายภารกิจให้แก่เรา เพื่อว่าเราจะทำภารกิจแห่งการทรงเรียกนั้นให้สำเร็จตามแผนการของพระองค์

ขอหนุนใจว่าเมื่อเราได้รับการทรงเรียก เราต้องรักษาชีวิตให้บริสุทธฺ์อยู่เสมอ ในการอธิษฐานเตรียมชีวิตเสมอ อย่าให้ไฟแห่งพระวิญญาณมอดดับไป

เลวีนิติ 6:13 ต้องรักษาให้ไฟติดอยู่บนแท่นเรื่อยไป อย่าให้ดับเป็นอันขาด

คันประทีบเป็นสัญลักษณ์แห่งการทรงสถิตของพระเจ้า เมื่อจุดไฟแล้วต้องรักษาชีวิตของเราอยู่เสมอ และขอให้พระวิญญาณ ทั้ง 7 อยู่ในชีวิตของเราเสมอ

อิสยาห์ 11:2 และพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่านนั้น คือวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ วิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอานุภาพ วิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้า

.............................ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น