04 มิถุนายน 2553

ปลายทางชีวิต (DESTINATION OF LIFE)

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสได้ไปกล่าวพระวจนะในงานไว้อาลัยสมาชิกคริสตจักรท่านหนึ่ง ที่วัดเซนต์หลุยส์ สาทร
ซึ่งสมาชิกท่านนี้ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการติดตามพระเจ้าทั้งครอบครัว ด้วยวัย 72 ปี ท่านจากไปอยู่กับพระเจ้าด้วยอาการสงบ

ทำให้ได้ตระหนักมากขึ้นว่าในที่สุดแล้ว ชีวิตเราก็ต้องเดินทางมาถึงจุดปลายทางนี้ ไม่ช้าก็เร็ว แต่สิ่งที่สำคัญคือวันนี้เรารู้ถึงจุดหมายชีวิตของเราหรือยัง แต่ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่พระเจ้าทรงประทานให้ เราเชื่อว่าบั้นปลายชีวิตของเราพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้แล้ว คือ แผ่นดินสวรรค์ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะต้องไปถึง

วันนี้จึงขออัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่ 49 มาแบ่งปันเพื่อหนุนใจผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังใจในพระเจ้า อยู่อย่างมีความหมาย หากแม้ตายก็ได้รับชีวิตนิรันดร์

พระวจนะพระเจ้าตอนนี้กล่าวเตือนสติมนุษย์ทุกคน (ข้อ 1-2) โดยสะท้อนให้เห็นบั้นปลายชีวิตหลังความตายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ระหว่างผู้ที่ดำเนินชีวิตบนโลกโดยวางใจในทรัพย์สินเงินทองของตนมากกว่าพระเจ้า และผู้ที่วางใจในพระเจ้า แม้ดูเหมือนผู้ที่วางใจในทรัพย์สินเงินทองจะมั่งคั่งขึ้นหรือเจริญมากกว่าในขณะมีชีวิตอยู่บนโลก แต่พระเจ้าหนุนใจผู้ชอบธรรม ผู้วางใจในพระเจ้าไม่ให้กลัว เพราะเมื่อบั้นปลายมาถึงแล้ว ความมั่งคั่ง เกียรติยศ ศักดิ์ศรีจะไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่มนุษย์เลย (ข้อ 16-17) เราเห็นบั้นปลายชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากพระวจนะตอนนี้ดังนี้

1.บั้นปลายของผู้ที่วางใจในทรัพย์สินเงินทอง (For those who trust in wealth)

1.1 ไม่พ้นความพินาศ (ข้อ 1-10ก, 11, 14) (They will perish.)

10 เออ เขาจะเห็นว่า ถึงปราชญ์ก็ยังตาย คนโง่และคนโฉดก็ต้องพินาศเหมือนกัน และละทรัพย์ศฤงคารของตนไว้ให้คนอื่น

พระวจนะกล่าวว่า เมื่อบั้นปลายชีวิตมาถึง ผู้ที่วางใจในทรัพย์สินเงินทองจะหนีไม่พ้นความพินาศ เงินทองที่เขาสั่งสมมาทั้งชีวิตและคิดว่ามีค่าสูงส่งนั้น จะไม่สามารถไถ่ชีวิตของเขาและพี่น้องของเขาให้พ้นจากความพินาศได้ (ข้อ 7-9) เพราะทางแห่งการรอดพ้นจากความพินาศมีทางเดียวเท่านั้น คือ การเชื่อพึ่งในองค์พระเยซูคริสต์ (ยน.3:16; กจ.4:12)

1.2เอาอะไรไปไม่ได้เลย (ข้อ 10ข-13,16-20)(They will not take anything with them).

17 เพราะเมื่อเขาตาย เขาจะไม่เอาอะไรไปเลย ศักดิ์ศรีของเขาจะไม่ลงไปตามเขา

พระวจนะกล่าวว่า มนุษย์จะคงชีพในยศศักดิ์ของตนไม่ได้ เพราะเมื่อเขาตาย เขาจะเอาอะไรไปไม่ได้เลย แม้ขณะที่มีชีวิตอยู่จะสุขสบายด้วยความมั่งคั่ง และคำสรรเสริญ แต่เมื่อตายไป เขาเอาอะไรไปไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ศฤงคาร เกียรติยศ ชื่อเสียงเหล่านั้น จะไม่ตามเขาไป

คงไม่มีประโยชนือันใดหากได้รับของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิต จะเอาของเหล่านั้นแลกชีวิตก็ไม่สามารถทำได้ แต่เกียรติยศและสิ่งต่างๆในโลกนี้ วันหนึ่งก็เสื่อมไป เรียกว่า "ความดังไม่คงที่ ความดีถึงคงทน" จงทำสิ่งที่ดีต่อกันและกัน
ความตายได้ออกหมายเรียกเราทุกคน เราทุกคนต้องไปรายงานตัวในวันสุดท้าย ขอให้บั้นปลายชีวิตของเราจะไม่ไปถึงความพินาศและชีวิตที่เปล่าดาย แต่มีความหมายเพราะพระเยซูคริสต์ตายเพื่อไถ่เรา


2.บั้นปลายของผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้า (For those who trust in God)


2.1ได้รับความรอด (ข้อ 15ก) (They will receive salvation. )

15 แต่พระเจ้าจะทรงไถ่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานุภาพของแดนผู้ตาย เพราะพระองค์จะทรงรับข้าพเจ้าไว้

ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าจะได้รับความรอด คือ รอดพ้นจากบึงไฟนรก ไม่ต้องทุกข์ทรมานอย่างผู้ที่ฝากความวางใจไว้กับทรัพย์สินเงินทองของตน

ยอห์น 3:16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีเลิศ 4 สิ่งที่พระองค์ประทานให้ คือ

แรงจูงใจที่ดีเลิศ คือ พระเจ้ารักโลก ( เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก)

ของขวัญที่ดีเลิศ คือ พระเยซูคริสต์ ( พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ )

เงื่อนที่ดีเลิศ ทุกคนสามารถรับได้ คือ เชื่อวางใจ (เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตร)

ผลที่ดีเลิศ คือ ชีวิตนิรันดร์ (ไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์)


2.2 ได้อยู่กับพระเจ้า (ข้อ 15ข) (They will be with God.)
15 แต่พระเจ้าจะทรงไถ่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานุภาพของแดนผู้ตาย เพราะพระองค์จะทรงรับข้าพเจ้าไว้

ไม่เพียงแต่ผู้ที่เชื่อไว้วางใจในพระเจ้าจะได้รับความรอด ยังได้ไปอยู่กับพระเจ้า ในวันสุดท้ายจะได้นั่งในสวรรคสถานร่วมกับพระเยซูคริสต์ (อฟ.2:6)


Billy Graham ผู้รับใช้พระเจ้าในการประกาศให้คนกลับใจทั่วโลก กล่าวว่า "วันหนึ่ง หากท่านได้ยินข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ ว่า Billy Graham ได้ตายไปแล้ว จงอย่าเชื่อ เพราะท่านไม่ได้ตายแต่ย้ายที่อยู่ จากโลกไปสู่สวรรค์"

ขอบพระคุณพระเจ้าสวรรค์เป็นบ้านในบั้นปลายของเรา
ในสวรรค์เราจะพบความประหลาดใจ 3 สิ่งคือ

1.เราจะประหลาดใจเมื่อไม่เห็นคนที่เราคิดว่าจะเห็นเขา บนสวรรค์
2.เราจะประหลาดใจเมื่อเราได้เห็นคนที่เราไม่คิดว่าจะเห็นเขา บนสวรรค์
3.เราจะประหลาดใจเมื่อเราได้เห็นตัวของเราเองบนสวรรค์ด้วย

ขอบพระคุณพระเจ้า เราจะได้เจอกันและกัน บนบ้านของพระองค์ที่แผ่นดินสวรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น