17 มีนาคม 2559

เคลื่อนตามสายน้ำแห่งชีวิต

บทความครั้งนี้ขอนำข้อคิดจากพระธรรมเอเสเคียลบทที่.47:1-12 มาแบ่งปันนะครับ
1 แล้ว​ท่าน​ก็​นำ​ข้าพเจ้า​กลับมา​ที่​ประตู​พระ​วิหาร และ​ดู​เถิด มี​น้ำ​ไหล​ออกมา​จาก​ใต้​ธรณี​ประตู​พระ​วิหารตรง​ไป​ทาง​ทิศ​ตะวันออก (​เพราะ​พระ​วิหาร​หัน​หน้า​ไป​ทาง​ทิศ​ตะวันออก​) และ​น้ำ​ไหล​ลง​มา​จาก​ข้างล่าง ปลาย​ใต้​ของ​ธรณี​ประตู​พระ​วิหาร ทิศ​ใต้​ของ​แท่น​บูชา​
2 แล้ว​ท่าน​จึง​นำ​ข้าพเจ้า​ออกมา​ทาง​ประตู​เหนือ และ​นำ​ข้าพเจ้า​อ้อม​ไป​ภายนอก​ถึง​ประตู​ชั้นนอก ซึ่ง​หัน​หน้า​ไป​ทาง​ตะวันออก และ​น้ำ​นั้น​ออกมา​ทางด้าน​ใต้
3 ชาย​ผู้​นั้น​ได้​เดิน​ไป​ทาง​ตะวันออก​มี​เชือก​วัด​อยู่​ใน​มือ ท่าน​วัด​ได้​หนึ่ง​พัน​ศอก แล้ว​นำ​ข้าพเจ้า​ลุย​น้ำ​ไป และ​น้ำ​ลึก​เพียง​ตาตุ่ม​
4 แล้ว​ท่าน​ก็​วัด​ได้​อีก​หนึ่ง​พัน แล้ว​นำ​ข้าพเจ้า​ลุย​น้ำ​ไป​และ​น้ำ​ลึก​ถึง​เข่า แล้ว​ท่าน​ก็​วัด​ได้​อีก​หนึ่ง​พัน แล้ว​นำ​ข้าพเจ้า​ลุย​น้ำ​ไป น้ำ​นั้น​ลึก​เพียง​เอว​
5 แล้ว​ท่าน​ก็​วัด​ได้​อีก​หนึ่ง​พัน และ​กลาย​เป็น​แม่น้ำ​ที่​ข้าพเจ้า​ลุย​ข้าม​ไม่ได้ เพราะ​น้ำ​นั้น​ขึ้น​แล้ว​ลึก​พอที่จะ​ว่าย​ได้ เป็น​แม่น้ำ​ที่​ลุย​ข้าม​ไม่ได้​
6 และ​ท่าน​พูด​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า “บุตร​แห่ง​มนุษย์​เอ๋ย เจ้า​เห็น​สิ่ง​นี้​หรือ”○​แล้ว​ท่าน​ก็​พา​ข้าพเจ้า​กลับมา​ตาม​ฝั่ง​แม่น้ำ​
7 ขณะ​เมื่อ​ข้าพเจ้า​กลับ ดู​เถิด ข้าพเจ้า​เห็น​ต้นไม้​มาก​มาย​อยู่​ที่​ฝั่ง​แม่น้ำ​ทั้ง​สอง​ฟาก​
8 และ​ท่าน​พูด​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า “น้ำ​นี้​ไหล​ตรง​ไป​ทาง​ท้องถิ่น​ตะวันออก และ​ไหล​ลง​ไป​ถึง​อารบา และ​เมื่อ​น้ำ​ไหล​ออกมา​นั้น​ไป​ถึง​น้ำ​ทะเล น้ำ​นั้น​ก็​กลับ​จืด​ดี​
9 แม่น้ำ​นั้น​ไป​ถึง​ที่​ไหน สัตว์​มี​ชีวิต​ที่​อยู่​กัน​เป็น​ฝูง​ก็​จะ​มี​ชีวิต​ได้ และ​ที่​นั่น​มี​ปลา​มาก​มาย เพราะ​ว่า​น้ำ​นี้​ไป​ถึง​ที่​นั่น​น้ำ​ทะเล​ก็​จืด เพราะ​ฉะนั้น​แม่น้ำ​ไป​ถึง​ไหน ทุก​สิ่ง​ก็​มี​ชีวิต​
10 ชาวประมง​ก็​ยืน​อยู่​ที่​ข้าง​ทะเล จาก​เอน​เก​ดี​ถึง​เอน​เอก​ลาอิม จะ​เป็น​ที่​สำหรับ​ตาก​อวน ปลา​ใน​ที่​นั้น​มี​หลาย​ชนิด เหมือน​ปลา​ใน​ทะเล​ใหญ่​
11 แต่​ที่​เป็น​บึง​และ​หนอง​น้ำ​จะ​ไม่​จืด ต้อง​ทิ้ง​ไว้​ให้​เป็น​เกลือ​
12 ตาม​ฝั่ง​ทั้ง​สอง​ฟาก​แม่น้ำ มี​ต้นไม้​ทุก​ชนิด​ที่​ใช้​เป็น​อาหาร ใบ​ของ​มัน​จะ​ไม่​เหี่ยว​และ​ผล​ของ​มัน​จะ​ไม่​วาย แต่​จะ​เกิดผล​ใหม่​ทุก​เดือน เพราะ​ว่า​น้ำ​สำหรับ​ต้นไม้​นั้น​ไหล​จาก​สถาน​นมัสการ ผลไม้​นั้น​ใช้​เป็น​อาหาร​และ​ใบ​ก็​ใช้​เป็น​ยา”

 พระธรรมตอนนี้ เป็นภาพนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เอเสเคียล เพื่อพยากรณ์ถึงแผนการที่พระเจ้าจะนำชนชาติอิสราเอลอันเล็งถึงคริสตจักรของพระองค์ ให้ได้เต็มล้นในการทรงสถิตและออกไปเป็นพรต่อคนมากมาย สายน้ำที่ไหลออกจากประตูพระวิหาร เล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เป็นดั่งแม่น้ำแห่งชีวิต ไม่ว่าจะเคลื่อนไปที่ใด ที่นั่นก็มีชีวิตและมีความอุดมสมบูรณ์    

1. ลักษณะคนที่มีชีวิตที่เคลื่อนตามสายน้ำแห่งชีวิต(ข้อ 1-6)   จะมีลักษณะอย่างไรบ้าง
1.1 เคลื่อนตามการทรงนำ (ข้อ 1-3) ในภาพนิมิตของเอเสเคียล มีชายผู้หนึ่งนำเอเสเคียลไปดูที่ประตูพระวิหาร นำเขาก้าวเดินลงไปในน้ำ และนำเขาไปยังที่ต่างๆ เป็นภาพที่เล็งถึงการทรงนำของพระเจ้า พระองค์ปรารถนาจะนำคริสตจักรและชีวิตของผู้เชื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ทรงตั้งไว้ คนที่จะสามารถเคลื่อนไปสู่แม่น้ำแห่งชีวิตนี้ได้ ต้องมีท่าทีที่ยินดีและยอมอยู่ในการทรงนำของพระเจ้า มีความไว้วางใจ            เปิดใจ และยินยอมให้พระองค์เข้ามาทำการในชีวิต ไม่ว่าพระองค์จะทรงนำไปที่ใดก็ตาม
1.2 ลงลึกในประสบการณ์ความสัมพันธ์กับพระเจ้า (ข้อ 3-6)   พระวจนะให้ภาพของสายน้ำที่ยิ่งเดินไปก็ยิ่งลึกขึ้น เปรียบได้กับประสบการณ์ในการเดินไปกับพระเจ้า และยิ่งมีความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นในพระองค์ จนถึงระดับความลึกที่ ลุยข้ามไปไม่ได้ ต้องว่ายน้ำไป (ข้อ 5) นั่นหมายถึง การถูกห้อมล้อมด้วยกระแสน้ำ คือ        พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เคลื่อนไหว มีความดื่มด่ำในพระวิญญาณ จนเป็นคนที่ไวต่อพระสุรเสียงของพระเจ้า และพร้อมจะตอบสนองตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ทันที


2. สิ่งที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากชีวิตที่เคลื่อนตามสายน้ำแห่งชีวิต (ข้อ 7-12)
2.1  ได้รับการรื้อฟื้นและกลับคืนดีกับพระเจ้า(ข้อ 7-9)   
พระวจนะกล่าวว่า ...แม่น้ำไปถึงไหน ทุกสิ่งก็มีชีวิต (ข้อ 9) และเมื่อน้ำนั้นไหลไปถึงอารบา หรือทะเลตาย (Dead Sea) น้ำทะเลก็กลับกลายเป็นน้ำจืดที่สรรพชีวิตสามารถดื่ม และอาศัยอยู่ในน้ำนั้นได้ (ข้อ 8) สะท้อนว่า เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเคลื่อนไปที่ใด ที่นั่นจะได้รับการรื้อฟื้น ไม่เพียงแต่ชีวิตของผู้เชื่อ สภาพสังคมที่เราอยู่ก็จะได้เห็นชีวิตและความชอบธรรมของพระเจ้ากลับคืนมาด้วย
2.2  ชีวิตที่เกิดผลบริบูรณ์(ข้อ 10-12)
พระวจนะกล่าวว่า ปลาในแม่น้ำมีมากมายให้คนมาจับกินเป็นอาหารได้ (ข้อ 10) และที่สองฟากฝั่งของแม่น้ำมีต้นไม้ทุกชนิด ที่จะเกิดผลใหม่ทุกเดือน ผลของต้นไม้ใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้เป็นยา (ข้อ 12) คริสตจักรที่เคลื่อนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเกิดผลและเป็นพรต่อคนมากมายอย่างนี้เช่นกัน
คำถามเพื่อการใคร่ครวญพระธรรม
  1. ท่านคิดว่าการดำเนินชีวิตที่เคลื่อนตามการทรงนำของพระวิญญาณฯมีความสำคัญกับชีวิตคริสเตียนอย่างไร?
  2. ท่านคิดว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคในการลงลึกในความสัมพันธ์กับพระวิญญาณฯ?
  3. ท่านคิดว่าเราจะรักษาชีวิตที่ลงลึกในความสัมพันธ์กับพระวิญญาณฯ ไว้ได้อย่างไร ?
 เอเสเคียล 47: 9 แม่น้ำนั้นไปถึงที่ไหน  สัตว์มีชีวิตที่อยู่กันเป็นฝูงก็จะมีชีวิตได้  และที่นั่นมีปลามากมาย  เพราะว่าน้ำนี้ไปถึงที่นั่นน้ำทะเลก็จืด  เพราะฉะนั้นแม่น้ำไปถึงไหน  ทุกสิ่งก็มีชีวิต

ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เรามีชีวิตในการอธิษฐานและเคลื่อนตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหมือนดังสายน้ำแห่งชีวิต ที่เราจะแหวกว่ายไปตามสายน้ำของพระองค์โดยไม่ต้องเหนื่อย เนื่องจากใช้แต่กำลังของเรา
“อธิษฐานมาก เหนื่อยน้อย   อธิษฐานน้อยเหนื่อยมาก   ไม่อธิษฐานเลยเหนื่อยเปล่า”

สดุดี 127:1-2   
1 ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน  บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า  ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนคร  คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า 
2   เป็นการเหนื่อยเปล่า  ที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดนอนดึก  และกระหืดกระหอบกินอาหาร  เพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์  ให้หลับสบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น