27 มกราคม 2559

ลำดับเงื่อนไขของการกลับมาของพระเยซู(Prioritizing the Conditions of Jesus’ Return)

ลำดับเงื่อนไขของการกลับมาของพระเยซู(Prioritizing the Conditions of Jesus’ Return)
เขียนโดย โคดี้ อาเชอร์ (Cody Archer)มีหมายสำคัญหลายอย่างบ่งบอกว่าเราอยู่ในช่วงท้ายสุดของยุคสุดท้ายก่อนการเสด็จกลับมาของเยชูวาห์
(พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู) เเต่พระเจ้ามอบ 2 เงื่อนไขไว้ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นก่อน ที่พระองค์จะสามารถ
เสด็จกลับมา 

เงื่อนไขที่ 1  สิ่งสำคัญคือ ผู้เชื่อชาวยิวที่เหลืออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มต้องปักใจเชื่อในพระองค์
และเชิญพระองค์เสด็จมาและปกครองในฐานะกษัตริย์ของพวกเขา (มัทธิว 23:37-39) 

เงื่อนไขที่ 2 คือข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรจำเป็นต้องถูกประกาศออกไปยังทุกชนชาติบนแผ่นดินโลก
 (มัทธิว 24:14)
Cody Archer

ผู้เชื่อกลุ่มเมสสิยานิค(ยิวที่เชื่อในพระเยซูคริสต์)ในอิสราเอลให้ความสำคัญในประเด็นแรก  
มีความจำเป็นเงื่อนไขแรกจะถูกสอนและทำความเข้าใจไม่ใช่เเค่ในอิสราเอลแต่เหนือผู้เชื่อทุกคน 
แต่ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา ควรเป็นเรื่องการได้เห็นการเสด็จกลับมาในโลกของเยชูวาห์
จอมกษัตรา เพื่อปัดเป่าความชั่วร้าย สถาปนาอาณาจักรแห่งความชอบธรรมและสันติสุข และปกครอง
 ชั่วนิรันดร์
ถ้าเยชูวาห์ไม่สามารถเสด็จกลับจนกว่าครอบครัวชาวยิวของพระองค์เองจะต้อนรับพระองค์  
ถ้าเป็นเช่นนั้นในฐานะผู้เชื่อ พวกเราควรทำทุกอย่างที่เราทำได้เพื่อช่วยชาวยิวยอมรับพระองค์ในฐานะ
พระเจ้าและต้อนรับพระองค์กลับบ้าน แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ครึ่งเรื่องเท่านั้น

จุดหมุนกลับ

ในเงื่อนไขที่ 2  พันธกิจที่ยิ่งใหญ่  ก็ไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่ากันและ ผมเชื่อว่าพวกเราในฐานะพระกาย
ของพระเมสสิยาห์ที่นี่ในอิสราเอล กำลังเริ่มที่จะหมุนกลับและเห็นการทรงเรียกของเราเพื่อหนุนใจเเละ
เป็นส่วนร่วมในนั้น
ผู้เชื่อชาวยิวบางคนอาจจะกล่าวว่า " อิสราเอลเป็นประเทศที่ข่าวประเสริฐยังมาไม่ถึง มีเพียงเเค่จำนวน
น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมดที่ติดตามเยชูวาห์  แล้วทำไมเราต้องสนใจกลุ่มอื่น
ก่อนในขณะที่คนของเรายังไม่เชื่อ?" นี่คือข้อโต้เเย้งที่ดี และผู้เชื่อชาวยิวหลายคนก็คิดแบบนี้ 
 แต่ผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเชื้อเชิญพวกเราให้เปิดใจออกกว้างในความรักไม่เพียงต่อชาวยิว
ที่ยังไม่เชื่อ 

ชาวอาหรับและชาวเบดูอินในอิสราเอล แต่ยังแบกพระทัยของพระเจ้าต่อผู้คนอีก 6000 คนรวมกับ
กลุ่มผู้ไม่เชื่อที่ยังไม่ได้ยินข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า

โรม 11:25-26 บอกเราว่าความรอดเเละความบริบูรณ์ของชาวต่างชาติคือเงื่อนไขต่อความรอดของ
อิสราเอล ถ้าเป็นเช่นนั้น การทำให้พันธกิจที่ยิ่งใหญ่นั้นสมบูรณ์และนำข่าวดีแห่งแผ่นดินสวรรค์ไปยังที่
มืดมิดที่สุดและที่ที่ไปไม่ถึงทุกที่บนแผ่นดินโลกจะกลายเป็นลำดับสำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับพวกเราในอิสราเอล

คือสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นในชนต่างชาติถ้าเราอยากเห็นอิสราเอลทุกคนได้รับการช่วยกู้และ
เยชูวาห์เสด็จกลับมา

พระเจ้าได้ทรงออกแบบให้เงื่อนไขสองสิ่งกันเเละกัน แนวโน้มของเราคือการที่จะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
กระจ่างขึ้น เงื่อนไขหนึ่ง ไม่ได้สำคัญมากไปกว่าอีกเงื่อนไขหนึ่ง ทั้งสองเงื่อนไขมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
แต่ต้องการความร่วมมือกันอย่างสมบูรณ์จากพระกายทั้งหมด ทั้งยิวเเละต่างชาติ  เยชูวาห์จะได้รับรางวัล
แห่งการทนทุกข์ จากการที่ผู้เชื่อจากทุกชนชาติ ทุกเผ่า ทุกคนและทุกภาษาจะถูกสวมด้วยเครื่องนุ่มห่ม
เเห่งความรอดและนมัสการต่อหน้าพระองค์ (วิวรณ์ 7:9-10)

โปรดอธิษฐานกับพวกเราเผื่อคลื่นลูกใหม่ของผู้รับใช้ในพันธกิจจะถูกส่งออกไปในการเก็บเกี่ยว
ทั้งในอิสราเอลและทั่วทั้งแผ่นดินโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น