18 สิงหาคม 2558

3 อาวุธร้ายทำลายศัตรูฝ่ายวิญญาณ

บทความครั้งนี้ผมขอนำข้อคิดจาก ดร.แลนซ์ วอลลาเนา(  )
ซึ่งท่านได้แบ่งปันไว้ใน facebook ของท่าน
(https://www.facebook.com/LanceWallnau)

ผมจึงได้เรียบเรียงมาให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับทราบดังนี้นะครับ

3 อาวุธร้ายทำลายศัตรูฝ่ายวิญญาณ (THREE WEAPONS THAT TORMENT DEVILS!)


ผมขอให้คำว่า "3 อาวุธร้ายทำลายศัตรูฝ่ายวิญญาณ" แต่ที่จริงแล้วเป็นอาวุธที่ดีของฝ่ายธรรมะที่สามารถชนะเหล่าอธรรม เป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณ(Spiritual Weapon)ในด้านที่ดี แต่มันร้ายกาจสำหรับศัตรูฝ่ายวิญญาณของเราคือ "ผีวิญญาณชั่ว"(Devil)

อาวุธนี้เป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณไม่ได้เป็นอาวุธแบบโลกนี้และมีประสิทธิภาพในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของวิญาณชั่วที่มันพยายามเข้ามาแทรกแซงเพื่อจะสร้างป้อมปราการในความคิดของเรา ตามพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม 2 โครินธ์ บทที่ 4:4-5

2คร. 10:4-5 (TBS1971)
4เพราะ​ว่า​ศาสตรา​วุธ​ของ​เรา​ไม่​เป็น​ฝ่าย​โลกีย​วิสัย แต่​มี​ฤทธิ์​เดช​จาก​พระ​เจ้า อาจ​ทำลาย​ป้อม​ได้​

 5 คือ​ทำลาย​ความ​คิด​ที่​มี​เหตุผล​จอม​ปลอม และ​ทิฐิ​มานะ​ทุก​ประการ​ที่ตั้ง​ตัว​ขึ้น​ขัดขวาง​ความ​รู้​ของ​พระ​เจ้า และ​น้อม​นำ​ความ​คิด​ทุก​ประการ​ให้​เข้า​อยู่​ใต้​บังคับ​จนถึง​รับ​ฟัง​พระ​คริสต์​

อาวุธร้ายทั้ง 3 สิ่งนี้ที่ทำลายศัตรูฝ่ายวิญญาณ เป็นอาวุธที่เราสามารถใช้สู้รบกับผีวิญญาณชั่วในสมรภูมิต่างๆได้ทั้งที่บ้าน ที่ทำงานและในชุมชนที่เราอาศัยอยู่  นั่นคือ


1. ) การให้อภัยทำให้นรกต้องหวาดกลัว(FORGIVENESS is the terror of Hell.)  เมื่อเราสารภาพบาปของเรากับคนอื่น เป็นการอนุญาตให้ทูตสวรรค์เข้ามาทำลายโครงสร้างผีวิญญาณชั่ว การให้อภัยจึงนำมาซึ่งเสรีภาพและการปลดปล่อยจากพันธนาการที่ศัตรูต้องการจะทำร้ายชีวิตเรา และคุมขังเราไว้ในความขมขี่นที่ไม่ยอมให้อภัย เมื่อเราสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้า เราก็จะได้รับการอภัยจากบาปและได้รับการชำระจากพระองค์ให้ไปสู่เสรีภาพจากการฟ้องผิดและการปรักปรำความผิดที่ศัตรูทำร้าย


1 ยน. 1:9 ถ้า​เรา​สารภาพ​บาป​ของ​เรา ​พระ​องค์​ทรง​สัตย์​ซื่อ​และ​เที่ยง​ธรรม ​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้งสิ้น​


2) ดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขทำให้นรกต้องโกรธเคือง (Living in PEACE is the ultimate frustration of Hell.)  ถ้าศัตรูไม่สามารถทำให้เราต้องกังวลหรือโกรธ  พวกมันจะไม่สามารถควบคุมความคิดของเราหรือเข้าถึงสถานการณ์ของเรา ทำให้มันต้องโกรธและเกิดความสับสนอลหม่านในนรกด้วยความไม่พอใจ เพราะเราดำเนินชีวิตในสันติสุขของพระเจ้า   

1  ปต. 3:10-11
10 เพราะ​ว่า ผู้​ที่​จะ​รัก​ชีวิต และ​ปรารถนา​ที่​จะ​เห็น​วัน​ดี ​ก็​ให้​ผู้​นั้น​ยั้ง​ลิ้น​ของ​ตน​ไม่​พูด​สิ่ง​ชั่ว และ​ห้าม​ปาก​ไม่ให้​พูด​เป็น​อุบาย​ล่อลวง 

11 ให้​เขา​ละ​ความ​ชั่ว​และ​กระทำ​ความ​ดี ให้​เขา​ใฝ่หา​สันติ​สุข​และ​มุ่ง​ดำเนิน​ไป 

ดังนั้นอย่าให้เราดำเนินในความโกรธและวิตกกังวล ให้ปากของเราและใจของเราห่างไกลจากสิ่งชั่วร้าย

3. ) ดำเนินชีวิตในการให้เกียรติทำให้นรกต้องระคายเคือง (Walking in HONOR is the supreme irritant of Hell)  มื่อเราปฏิเสธที่จะแสวงหาผลประโยชน์ของเราเอง แต่เราเลือกที่จะส่งเสริมและความสนใจผู้อื่นเป็นการให้เกียรติแก่ผู้อื่น  สิ่งนี้ทำให้เราถอดถอนข้อกล่าวหา และเมื่อไม่มีข้อกล่าวหาและการแข่งขันชิงดีชิ่งเด่นกัน ก็จะไม่เป็นการหว่านความขัดแย้ง 

ดังนั้นหากเราต้องการที่จะข่มขวัญและทำลายศัตรูฝ่ายวิญญาณ เราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุข  ให้อภัยและให้เกียรติผู้อื่น เราจึงจะสามารถเอาชนะความชั่วด้วยความดี

รม.12:21 อย่า​ให้​ความ​ชั่ว​ชนะ​เรา​ได้ แต่​จง​ชนะ​ความ​ชั่ว​ด้วย​ความ​ดี

ให้เราออกไปใช้อาวุธร้ายทำลายศัตรูฝ่ายวิญญาณทั้ง 3 สิ่งเหล่านี้ เพื่อคนรอบข้างของเรา เพื่อที่พวกเขาจะได้รับพระพรที่ดีและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัตนธรรมทางความคิด


อฟ. 4:3 จง​เพียร​พยายาม​ให้​คง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ซึ่ง​พระ​วิญญาณ​ทรง​ประทาน​นั้น​ด้วย​สันติภาพ​เป็น​พันธนะ​

ขอให้เรามีความเป็นหนึ่งเดียวกัน (As One)

ดร.แลนซ์ วอลลาเนา( )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น