17 สิงหาคม 2555

คำอธิษฐานอวยพรในเดือน Elul

เดือนที่6ตามปฎิทินฮีบรู คือเดือน Elul(อ่านว่า เอลูล หรือ เอลลูล)ช่วงวันที่ 19 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 กันยายน 2012
(ข้อมูลจาก : http://www.arise5.com/#/resources โดย Ron Sawka)

หลายศตวรรษที่ผ่านมา ชาวฮีบรูมีธรรมเนียมในการอ่านพระคัมภีร์พระธรรมสดุดีบทที่ 27 เป็นกิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่วันแรกของเดือนElul(ในปี 2012 ตรงกับวันที่ 19 สิงหาคม )จนไปถึงวันที่ 1ในเดือนTishrei(ในปี 2012 ตรงกับวันที่ 17กันยายน )พระธรรมสดุดีบทที่ 27 ได้เริ่มกล่าวว่า
1 พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร
ดังนั้นจึงขอหนุนใจให้อ่านพระธรรมสดุดีบทที่ 27 ในทุกวันของเดือนนี้

ตามคำสอนของ ดร.ชัค เพียร์ส (Chuck Pierce)ในโรงเรียนผู้เผยพระวจนะ (Issachar School) กล่าวไว้ว่า
"ทำไมเราจึงเฉลิมฉลองและฉลองอย่างไรในแต่ละเดือนฮีบรู ทั้งนี้เพราะนี่เป็นหนึ่งในหนทางเบื้องต้นของพระเจ้าที่ทำให้เราเติบโตขึ้น พระเจ้าทรงมีแผนการไถ่ที่ถูกเขียนขึ้นในสวรรค์ เพราะพระเจ้าทรงกำหนดวงจรของฟ้าสวรรค์ไว้ เราจึงต้องดึงหลักการของพระวจนะมาสู่มิติของโลกนี้" (สดุดี19,สดุดี8:1-3)
สดุดี 8:1-3
1 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์ พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ซึ่งพระสิริของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ได้รับคำแซ่ซ้องสาธุการ
2 โดยปากของเด็กอ่อนและทารก พระองค์ทรงตั้งป้อมปราการเพราะคู่อริของพระองค์ เพื่อระงับยับยั้งศัตรูและผู้กระทำการแก้แค้น
3 เมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้

เมื่อฟ้าสวรรค์ประกาศถ้อยคำเหล่านั้น สิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนดังวงโคจร
สดุดี 19:6 ดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากสุดปลายฟ้าสวรรค์ข้างหนึ่งและโคจรไปถึงที่สุดปลายอีกข้างหนึ่ง ไม่มีสิ่ง ใดสามารถซ่อนให้พ้นจากความร้อนของมันได้
เมื่อเราเข้าใจและเชื่อในการอวยพระพรของพระเจ้าในแต่ละเดือน และเราได้ป่าวประกาศถึงพระพร สิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นในชีวิตของเรา

1.เดือนแห่งเผ่ากาด
เมื่อตอนที่กาดได้ถือกำเนิด นางเลอาห์กล่าวว่า “โชคดีจริงๆ"(ปฐก.30:11) ซึ่งมีนัยบ่งบอกถึงการเพิ่มทวี และใน ปฐก.49:19 ยาโคบได้อวยพรกาด ว่า "ฝ่ายกาดนั้นจะมีพวกปล้นไล่ปล้นเขา แต่เขาจะกลับไล่ปล้นติดส้นพวกนั้น"

เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่บ่งบอกถึงการมีชัย ชัยชนะ มีแรงกดดัน และการทดสอบจากสองเดือนที่ผ่านมา แต่มาถึงเดือนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการทวีคูณ จงป่าวประกาศการอวยพรเพิ่มทวีเหนือชีวิตของคุณ

2.เดือนแห่งการค้นหาที่ สถานที่ที่ตนเองจะยืนเป็นที่ ๆ จะไปกับพระเจ้า
คนมากมายพลาดที่จะเปิด "หน้าต่างแห่งโอกาส" ที่จะค้นหาที่ของตัวเอง คุณจึงท่องไปทั่ว ขาดความไว้วางใจ และออกนอกการต่อติดกับพระเจ้า เมื่อหน้าต่างแห่งโอกาสเปิดออก  คุณก็ไม่อาจเชื่อมต่อติด และท้ายที่สุดก็จะจบลงด้วยการแยกตัว อยู่คนเดียว ทั้งที่ จริง ๆ แล้ว ชีวิตของเราต้องการคนอื่น ๆ ด้วย เราถูกสร้างมาแบบนี้ การไม่ไว้วางใจคนอื่น เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีรากแห่งการถูกปฏิเสธรากนี้กันเราไม่ให้เข้าใกล้ความสมบูรณ์ และความเข้มแข็งซึ่งเราสามารถได้รับผ่านการมีชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ คุณก็จะอยู่ในความทุกข์ยากตามลำพัง มันจะมีความทุกข์ยากที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นช่วง ๆ (พระเยซูชี้ให้เห็น หลักการแห่งความทุกข์ยาก ว่าเป็นที่แห่งการทดสอบ เป็นที่ที่ทำให้เกิดคำพยานชีวิต และนำเราให้เผชิญหน้ากับศัตรู)
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะเตือนเราเพื่อให้เข้ามาเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง หากว่าเราแยกตัว ศัตรูอาจจะเข้าจู่โจมเรา
เราเดินเข้าไปสู่ความเศร้าโศก นี่จะกลายเป็นปีแห่งความโศกเศร้า ให้เราคว้าชัย บางครั้งเราต้องเดินในความทุกข์ยาก แต่ในความทุกข์ยากนั้นเรายังคงสามารถรับพระพรของแต่ละเดือนได้
ให้เราได้อธิษฐานว่า: “พระเจ้าข้า อย่าให้ข้าพระองค์พลาดโอกาสต่าง ๆ เนื่องจากชีวิตที่ขาดความวางใจของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงเข้ามาจัดการกับรากแห่งการถูกปฏิเสธในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์เข้าสนิทกับพระองค์ และไม่แยกตัวตามลำพัง”

3.เดือนของความโชคดี รางวัลจะริ่มต้นปรากฎขึ้นเหนือสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณทำ
"รางวัล" คือคุณจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณมีหว่าน ถ้าคุณไม่ลงแรงอย่างต่อเนื่อง คุณจะไม่ได้เห็นรางวัลของเพราะสิ่งเหล่านั้นจะสูญหายไป
คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงการเผชิญความอุดมสมบูรณ์ ในฟิลิปปี 4:12 อัครทูตเปาโล กล่าวว่า
"ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำ และรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยาก ความสมบูรณ์พูนสุข และความขัดสน"

เริ่มต้นที่คิดถึง "ความอุดมสมบูรณ์"และ"ความมั่งมี" เริ่มต้นที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับความมั่งคั่งของพระองค์และมองไปข้างหน้าว่าจะมีมากยิ่งขึ้น

4.เดือนที่องค์จอมกษัตราเสด็จมาอยู่กับเรา (The King in the field)
จงเข้าใกล้ชิดพระองค์และยอมให้พระพักตร์ของพระองค์ฉายแสงในชีวิตของคุณ คุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการที่จะเข้าใกล้ชิดพระองค์ ให้เราได้เข้าไปสู่ความยำเกรงพระเจ้า เพื่อพระองค์จะเทการทรงสถิตมาเหนือชีวิตของเรา จงรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรงานของคุณและทุกขอบเขตความรับผิดชอบของคุณ พระองค์ปรารถนาที่จะอวยพระพรทุกสิ่งที่คุณทำ

5.เดือนของตัวอักษรฮิบรู י "โยด"ซึ่งหมายถึง"ความเมตตาได้รับการจากพระหัตถ์ของพระเจ้า"

6.เดือนแห่งหญิงสาว
จากเพลงโซโลมอน 6:3 ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของดิฉัน และที่รักก็เป็นของดิฉัน

7.เดือนที่จะวิ่งไปสู่ป้อมปราการเข้มแข็ง
ความเข้มแข็งที่มากกว่าความสามารถของคุณที่จะห้อมล้อมคุณ เพราะคุณไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลา
สุภาษิต 18:10 พระนามของพระเจ้าเป็นป้อมเข้มแข็ง คนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัย แต่คุณจะไปที่นั้นและปลอดภัยในป้อมเข้มแข็งของพระองค์

8.เดือนแห่งการล่วงรู้ สัมผัสถึงสันติสุขที่อยู่ภายใน ให้เราหาเวลาที่จะจัดสิ่งต่างๆให้เข้าที่เข้าทาง


9.เป็นเดือนที่มีความสำคัญ การมีความเข้าใจตั้งแต่จุดเริ่มต้น ก็จะสามารถทำให้เราไปสู่ถึงเป้าหมายปลายทางได้

10.เดือนแห่งการซ่อมสิ่งที่แตกหักไป (ถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกกับคุณ ว่าซ่อมแซมได้ สิ่งนั้นก็จะเสื่อมสลายและตายไป)

11.เป็นเดือนที่ระบบที่ซับซ้อน จะเริ่มต้นถูกจัดระบบ

12."เดือนแห่งมารดา" เดือนแห่งการบำรุงเลี้ยง นั้นคือเดือนแห่งอัครทูต เช่นเดียวกับเดือนอับ (Av)
คุณกำลังดูแลใครและใครคือผู้ที่คอยดูแลคุณ?

13.เดือนที่นางเรเบคาห์ให้กำเนิดยาโคบและเอซาว คุณจะให้กำเนิดการอวยพร หรือ ให้กำเนิดสิ่งที่พระเจ้าจะเกลียดชัง ใครกำลังชิงชัยกับคุณ?

14.เดือนแห่งมือซ้าย ซึ่งควบคุมการรับรู้แห่งการกระทำและควบคุมอารมณ์ดีร้าย

คุณต้องแน่ใจว่าอารมณ์ของคุณอยู่ในสภาพที่ดี และยอมให้การกระทำที่ดีออกมาจากอารมณ์ที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น