10 มีนาคม 2555

คำอวยพรสำหรับเดือนอาดาร์

อาดาร์ เดือนที่ 12 ของฮีบรู
24 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2012 ปีฮีบรู 5772


นี่คือบทพรรณาพรแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับเดือนอาดาร์ เดือนที่สิบสองของฮีบรู ในวาระเวลาของฮีบรู พรเหล่านี้จะถูกปลดปล่อยโดยบรรดาปุโรหิตระหว่าง "เทศกาลศรีษะของเดือน" ซึ่งเรียกว่า "รอช โชเดช" ซึ่งเป็นเวลาของการถวายผลแรก จักรพรรดิคอนสแตนตินได้ฉีกกฎการเฉลิมฉลองเหล่านี้พร้อมกันกับ 3 เทศกาลหลัก (ปัสกา,เพ็นเทคอส และ อยู่เพิง) อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะหย่าขาดคริสตจักรออกจากรากของยิว การกระทำของพระองค์อาจจะเป็นปัจจัยหลักที่ยิ่งใหญ่เพียงปัจจัยเดียวที่มีผลต่อการถดถอยอย่างรวดเร็วของคริสตจักรสมัยแรก ขณะที่องค์เจ้านายกำลังรื้อฟื้นคริสตจักรในปัจจุบัน เราก็พบว่าพระองค์กำลังเชื่อมต่อเราเข้ากับรากของฮีบรูด้วย
(เนื้อหามีที่มาจากบันทึกคำสอนของข้าพเจ้าในปี 2006 [CD] โดย อ.ชัค เพียซ [กลอรี่ออฟไซออน] ข้าพเจ้าขอแนะนำให้ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของอาจารย์เพื่อได้รับเนื้อหาที่มากขึ้นและลึกยิ่งขึ้น - รอน ซอว์คา)
1.เดือนแห่งเผ่านาฟทาลี ซึ่งหมายถึง "ความหวานต่อฉัน" นี่เป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อว่าคำแช่งสาปจะถูกล้างและสิ่งต่างๆกลับกลายเป็นหวานสำหรับคุณ ในฉธบ.33:23 เราเห็นได้ว่า เผ่านัฟทาลี "เต็มด้วยพระพรที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า"2.เดือนแห่งการสื่อสารที่คล่องแคล่วและการแสดงออกซึ่งความยินดีและเสียงหัวเราะ ปฐก.49:21 "นัฟทาลีเป็นกวางตัวเมียที่ถูกปล่อย ผู้ให้กำเนิดลูกกวางงดงาม" (บางเล่มใช้คำว่า ถ้อยคำที่สวยงาม) เราต้องอยู่ใน "อารมณ์เฉลิมฉลอง" เราต้องฉลองการจบรอบ ประกาศว่าพระเจ้าได้นำเราออกจากวงจรเก่าและเข้าไปสู่ยุคแห่งความโปรดปรานมาก
3.เดือนประจำราศีมีน - คือปลา การพบสิ่งจำเป็นในโลกที่ซ่อนอยู่ (เช่น เหรียญทองในปากปลา) มีอัตลักษณ์ของคุณในโลกที่มองไม่เห็น อย่าเอาแต่ภาคปฏิบัติ (คืออยากที่จะทำตามคนอื่นเพื่อให้ถูกยอมรับ) เราต้องหาอัตลักษณ์ฝ่ายวิญญาณของเราให้เจอ
4.อัตลักษณ์ที่แท้จริงของคุณควรจะต้องเริ่มสะท้อนออกมาให้เห็นแล้วในเดือนนี้ ทั้งฝ่ายวิญญาณและกายภาพ พระเจ้าได้กำหนดวงจรขึ้นมาแล้วเพื่อช่วยให้เรามาถึงอัตลักษณ์ของเรา - ฝ่ายวิญญาณสะท้อนให้เห็นทางกายภาพ
5.เดือนของตัวอักษร "คาฟ" (ตัวอักษรฮีบรูนี้ดูคล้ายกับหน้ากาก) นี่คือเวลาที่จะถอดหน้ากากทั้งหมดและเข้าไปสู่เสียงหัวเราะ คุณต้องถอดหน้ากากออกและเข้าไปสู่ความยินดีที่แท้จริงที่คุณรู้ว่าคุณคือใคร
6.เดือนที่จะกำจัดความกังวลและวุ่นวายใจ ซึ่งรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยดำรงชีพ ถ้าคุณกำจัดความกังวลไปได้ คุณจะได้เห็นปัจจัยเหล่านั้น ถ้าคุณถูกความกังวลครอบครอง คุณจะไม่สามารถเห็นการจัดสรรที่พระเจ้ามีไว้สำหรับคุณ (ฟป 4:6-7)
7.เดือนแห่งเสียงหัวเราะ ความยินดีอันอุดม การเป็นพยานว่าชีวิตเข้ามาในความมืด แสงสว่างที่โดดเด่นขึ้นเหนือความมืด อำนาจของความแห้งแล้งถูกทำลาย ไม่ว่าความมืดนั้นจะเป็นอะไร จงหัวเราะและคอยดูพระเจ้าทรงทะลวงมัน แสงสว่างจะทะลวงความมืดเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้ และความแห้งแล้งจะถูกทำลาย จงเริ่มหัวเราะใส่ความกลัว (สดด.34:4-6)
8.เดือนแห่งม้าม จงดึงรากของความตกต่ำและสิ้นหวัง เพื่อว่าความเชื่อจะทะลุผ่านกระบวนความคิดของเราออกมาได้
9.เดือนที่โมเสสถือกำเนิด มันหมายความว่าการปลดปล่อยกำลังเริ่มขึ้นแล้ว จงดู การปลดปล่อยกำลังเริ่มขึ้นแล้วสำหรับคุณ จงจ้องสิ่งที่ล่ามคุณไว้แล้วประกาศสัจจะแห่งพระเจ้าออกมา จงประกาศว่าพระองค์ได้เริ่มต้นการปลดปล่อยและอิสรภาพสำหรับคุณแล้ว และมันกำลังจะมาถึง! (อพย 2:10)
10.เดือนที่จะพัฒนายุทธศาสตร์สงครามของคุณเพื่อต่อสู้กับวิญญาณแห่งปฏิปักษ์พระคริสต์ อย่าปล่อยให้ยักษ์ทำให้คุณกลัว จงตั้งมั่นต่อสู้การไหว้รูปเคารพ อามาเลขพยายามที่จะเข้ามา อย่าอยู่ในความกลัวจนสิ้นปี ข้าพเจ้าชอบพระธรรม อพย 17:8-16 เมื่อมือของโมเสสชูขึ้น อิสราเอลก็ได้รับชัยชนะ เมื่อมือของเขาลดต่ำลง ชาวอิสราเอลก็เริ่มถูกโจมตี สำหรับเราแล้ว นี่หมายความว่า เราสามารถให้มือของเราถูกยกขึ้นอยู่ตลอดโดยการอยู่ในความเชื่อและความยินดี ซึ่งจะทำให้เรารักษาชัยชนะไว้ได้ในองค์พระผู้เป็นเจ้า
11.เป็นเวลาที่คำสบประมาทคุณจะถูกถอดถอน (ถ้าคุณใส่ใจในคำเหล่านั้น มันก็จะล้อมคุณไว้แล้วทำให้คนอื่นพูดสิ่งแง่ลบเกี่ยวกับตัวคุณ) คุณจำเป็นต้องทุบคำสบประมาทแง่ลบเกี่ยวกับตัวคุณทิ้งซะ ข้าพเจ้าแนะนำให้อธิษฐานและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยคำสบประมาทเหล่านั้น ทั้งที่ตัวคุณสร้างเอง และที่คนอื่นกล่าวถึง จงยกโทษให้กับคนที่กล่าวมันออกมา วางพระโลหิตพระเยซูบนคำเหล่านั้นและหักมันลงด้วยพระนามของพระเยซู
12.เป็นเวลาที่ผู้นำต้องตื่นขึ้นแล้ว - เดือนหน้าเขาจะต้องก้าวสู่สงคราม
(ข้อมูลจาก :http://arise5.com/#/hebrew-months )
ขอขอบคุณผู้แปลโดย เอกจิต จรุงพรสวัสดิ์

(เกร็ดความรู้เพิ่มเติม ในช่วงวันที่ 8-9 มี.ค.12 ที่ประเทศอิสราเอลมีการเฉลิมฉลองเทศกาล "ปูริม" ต้นกำเนิดของเทศกาลปุริมอยู่ในหนังสือ เอสเธอร์ เป็นการฉลองที่น่าตื่นเต้นระลึกถึงสมัยพระราชาอาหสุเอรัสแห่งเปอร์เชียร์ที่ เอสเธอร์กับโมรเดคัยลูกพี่ลุกน้องของเธอช่วยชาวยิวให้รอดพ้นจากการถูกฆ่า ล้างเผ่าพันธุ์ (ปุริม มาจากภาษาฮีบรู แปลว่า สลาก) เป็นการอ้างอิงถึงการทอดสลากของฮามาน เพื่อหาวันที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวผู้ใหญ่และเด็ก มักจะแต่งตัวสวยงาม และมีการละเล่นพื้นเมืองต่างๆที่เรียกกันว่า "ปุริมสปีล" และมีคุกกี้ชนิดพิเศษที่เรียกกันว่า "ฮามานตาชิน" (อสธ.3;7;9:24,26)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น