20 กรกฎาคม 2554

“นี่เป็นเวลาแห่งการเลือก”

“นี่เป็นเวลาแห่งการเลือก” จงอย่าได้หยุดยั้งจนกว่าพวกเจ้าจะได้ผ่านประตูที่เปิดเอาไว้นั้นแล้ว!

คำเผยพระวจนะจาก ชัค ดี. เพียซ

นี่เป็นเวลาแห่งการเลือก!

ในช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฏาคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม พวกเราจำต้องรับรู้ว่าพวกเรานั้นอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตที่สุด ขออย่าได้ให้เรื่องสุขภาพ การไหลลื่นของเสบียงสนับสนุน หรือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องใด ๆ มาหันเหความสนใจของพวกคุณไป จงอธิษฐานเพื่อสิทธิอำนาจทั้งหลายของพวกคุณแบบวันต่อวันในช่วงเวลาเหล่านี้ มันเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตที่พวกเราจำต้องฝันฝ่าบุกไปข้างหน้าต่อไปอย่างที่ พวกเราไม่เคยบุกไปข้างหน้าเช่นนี้มาก่อน ช่วงวันเหล่านั้นที่จะมาถึงมันก็วิกฤตพอ ๆ กับการที่พวกเราจะฝังเท้าของพวกเราเอาไว้เพื่อเป็นการยืนยันว่าพวกเราจะยืน หยัดต่อสู้เหล่ายักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่กำลังยึดครองอนาคตของพวกเราอยู่เวลานี้ ไม่มีถอย

กุญแจสำคัญสำหรับคำเผยพระวจนะนี้ก็คือ “จงเลือกคันประทีป ในเดือนนี้เถิด”

"พวกเจ้าจะมีสถานที่ใหม่เพื่อที่จะยืน อย่างไรก็ตาม อย่าได้เร่งร้อนที่จะฝังเท้าของพวกเจ้าเอาไว้ เพราะว่าในสถานที่ใหม่นี้ จะมีหลายสิ่งหลายอย่างจำต้องเกิดขึ้น ดังนั้น จงเต็มใจที่จะฝังราก แล้วก็ถูกถอนรากออกอีกครั้งด้วย เรากำลังเริ่มต้นที่จะจุดจิตวิญญาณของพวกเจ้าให้สว่างขึ้นภายในตัวของพวก เจ้าด้วยวิธีการใหม่ พระวิญญาณทั้งเจ็ด (เจ็ดเท่า) ผู้อยู่ในพวกเจ้า เวลานี้กำลังคุกรุ่นขึ้นแล้ว และถูกทำให้มีชีวิตขึ้นมา เพื่อที่ทั้งพวกเจ้าและเราจะกลายมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคันประทีปของ เรา ทั้งพวกเจ้าและเราจะกลายมาเป็นหนึ่งเดียวกันในการเห็นด้วยกับพันธสัญญาในฤดู กาลนี้ พวกเราก็จะเริ่มที่จะลุกโชติช่วงส่องสว่างขึ้นเมื่อพวกเราเคลื่อนต่อไปข้าง หน้า

"โลกนี้จะเห็นพระวิญญาณทั้งเจ็ด (เจ็ดเท่า) ที่เรามีไว้บนแผ่นดินโลก พระวิญญาณกำลังเริ่มต้นที่จะลุกโชติช่วงขึ้นอีกครั้ง นรกจะไม่สามารถที่จะดับไฟนี้ได้ คนมากมายผู้ที่กำลังยืนอยู่เวลานี้ก็จะกลับมีชีวิตขึ้นมาและลุกโชติช่วงอีก ครา แม้ว่าพวกเจ้าได้หยุดและชะงักไว้ในฤดูกาลที่แล้ว พวกเจ้าก็จะรุดก้าวไปข้างหน้าในฤดูกาลนี้ด้วยวิธีการอย่างที่พวกเจ้าไม่เคย ใช้เพื่อรุดก้าวไปข้างหน้าแบบนี้มาก่อน

"เรามีผู้หนึ่งผู้ที่สร้างขึ้น และเรามีผู้หนึ่งผู้ที่สถาปนาเอาไว้ แล้วเราก็มีผู้หนึ่งที่เฝ้าระวัง และรักษาไว้ จงยอมให้เราช่วยพวกเจ้าหาสถานที่ของพวกเจ้าในชั่วโมงนี้เถิด จงยอมให้เราช่วยพวกเจ้าได้รับการสถาปนาเอาไว้เถิด ด้วยว่าเรากำลังย้ายคนเป็นจำนวนมากมายจากสวนแห่งหนึ่งไปสู่สวนอีกแห่งหนึ่ง ดั่งชาวไร่ย้ายต้นไม้นั้น เรากำลังเป็นเหตุให้เมล็ดพันธุ์ที่มิได้เติบโตขึ้นในฤดูกาลที่แล้วนั้นเติบ โตขึ้นในฤดูกาลนี้ เรากำลังไถพรวนร่องดินใหม่ ๆ ทำให้ดินเก่ามันแตกออก แต่ก็เพื่อที่จะเนรมิตผืนนาใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย เรากำลังปลูกทหาร กองร้อยหนึ่งขึ้นมาในฤดูกาลนี้ นี่แหละคือกองร้อยที่เริ่มต้นที่จะเคลื่อนและรุดก้าวไปข้างหน้าด้วยวิธีการ ใหม่

"จงเลือกคันประทีป ในเดือนนี้เถิด จงเป็นคันประทีปนั้นเถิด จงเลือกเถิดเวลานี้ แล้วพวกเจ้าก็จะส่องแสงสุกสดใสสว่างไปตลอดทั่วทั้งอนาคตของพวกเจ้า จากมุมมองทั้งเจ็ดของการลุกโชติช่วงนี้ พวกเจ้าได้ถูกจุดให้สว่างขึ้นเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น จงยอมให้เราจุดพวกเจ้าให้สว่างขึ้นและสุกสดใสขึ้นอย่างเต็มที่เถิด เราจำเป็นที่จะต้องมีเปลวไฟ และเรามองเห็นพวกเจ้าแล้ว! จงอย่าได้โกรธ ในยามที่เราเอาสนิมและเศษซากต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ความสว่างของพวกเจ้าริบหรี่ลงนั้นออกไปเสีย เรารักพวกเจ้า และ เราจุดพวกเจ้าให้ส่องสว่างขึ้น!”

Chuck Pierce

Glory of Zion International Ministries

Email: chuckp@glory-of-zion.org

ที่มา:http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=10068

missionkorat

เอ็ม สุรชัย แปล

15 กรกฏาคม 2011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น