09 พฤษภาคม 2554

นี่จะเป็นชั่วโมงแห่งการสาธิตและการแสดงวิธีการทำงาน


คำเผยพระวจนะ จาก ชัค ดี.เพียร์ซ: "นี่จะเป็นชั่วโมงแห่งการสาธิตและการแสดงวิธีการทำงาน"

(ขอบคุณข้อมูลจาก missionkorat.blogspot.com)


ถึง บรรดาผู้มีชัยชนะทุกท่าน:

ในช่วงเทศกาลปูริม พวกเราได้เผยพระวจนะว่า ความเป็นจริงของปูริม นั้นจะเกิดขึ้นในเวลานี้ นั่นหมายความว่าบางสิ่งและบางคนที่ตั้งตัวต่อต้านพันธสัญญาของพระเจ้าจะถูกเปิดโปงและถูกนำเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม สิ่งที่ได้ถูกเผยพระวจนะเอาไว้ก่อนแล้วก็ได้ถูกประกาศออกมาเมื่อคืนนี้เมื่อประธานาธิบดีของเราได้แบ่งปันเรื่องของโอซาม่า บิน แลเด็น ความยุติธรรมก็พุ่งออกมา! สิ่งนี้ได้กลายเป็นเหตุการณ์ปูริมในยุคสมัยของพวกเรา (อ่านต่อด้านล่างนี้)

นับตั้งแต่เทศกาลปัสกาเป็นต้นมา พวกเราก็ประสบกับฝนที่เกือบจะไม่หยุดตกเลยที่นี่ในเมืองเด็นตั้น! อัครทูตเจย์ สวอลโล่ว์ ได้ประกาศิตอย่างอัครทูตเอาไว้ล่วงหน้า แล้วฝนก็มาจริง ๆ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขาได้แบ่งปันเอาไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน ว่า
"พวกเราประกาศว่านี่คือวันแห่งการอัศจรรย์ทั้งหลาย พวกเราเราประกาศว่าพวกเราเรียกฝนมา! ฝนเอ๋ยจงมา! ฝนเอ๋ยจงเข้ามา! มาดับไฟป่านี่เสีย! พวกเราตอบสนองต่อรายงานที่แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการของพระองค์ว่า นี่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราที่จะนำวิธีใหม่และที่มีชีวิตให้พุ่งออกมา ยาห์เวห์! พวกเราร้องเรียกพระองค์ ขอทรงนำเมฆฝนมาเถิด นำมันมาอย่างเหนือธรรมชาติ พระเจ้า พวกเราสร้างถ้อยคำนี้ในหัวใจทุกดวงของพวกเรา ขอทรงนำความแห้งแล้งกันดารนี้มาถึงจุดจบเถิด พระเจ้า พวกเราร้องเรียกพระองค์ โอ พระเจ้า! โอ้! นำลงมาเถิด! พวกเราประกาศว่ามันจะเป็นเช่นนั้นในนามของพระยาห์เวห์ ให้เมฆฝนเคลื่อนมา ให้ฟ้าร้องคำรนออกมาจากหัวใจของพระองค์ ทรงขอเห็นด้วยกับลูกเถิด ขอบพระคุณพระองค์ องค์เจ้าชีวิต พวกเรามองหาฝน จงไปหยิบร่มมาเถิดพี่น้องครับ ด้วยว่าฝนกำลังมาแล้ว!”

สำคัญที่สุดคือ การเปิดเผยสำแดงนั้นได้ถูกเทลงมาแล้วจริง ๆ
"ชั่วโมงแห่งการสาธิตและแสดงวิธีทำงาน"

ต่อไปนี้คือคำเผยพระวจนะที่องค์เจ้าชีวิตได้ปลดปล่อยออกมาผ่านผมและคุณบ้าร์บบร่า เว้นโทรบึล ในวันปัสกา:
"ท้องฟ้าทั้งหลายกำลังเปลี่ยนแปลง จงเฝ้าดูที่ท้องฟ้าทั้งหลาย จงเฝ้าระวังเราขี่มา! เราเป็นผู้นำการเปิดเผยสำแดงมาเพื่อที่เจ้าจะพูดในเวลานี้! การเปิดเผยสำแดงนี้จะตั้งหนทางหลวงทั้งหลายแห่งสวรรค์และแผ่นดินโลกตามลำดับที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ถนนสายต่าง ๆ ซึ่งเคยถูกปิดกั้นนั้นก็จะเปิดทางออกหมดในเวลานี้ เส้นทางนั้นของพวกเจ้าซึ่งได้ถูกทิ้งร้างเอาไว้ เวลานี้ก็จะกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้ง เราคือยาห์ และเรากำลังขี่มา และนำเสียงแห่งสวรรค์มาตามแนวปะทะข้าศึกของแผ่นดินโลก พวกเจ้าอยู่บนเส้นทางประจำที่ผู้พิพากษาเดินทางเวียนไปตัดสินคดีตามเมืองและเขตต่าง ๆ ของเราในชั่วโมงนี้ จงให้เราขี่เข้ามาด้วยความภาคภูมิใจในชัยชนะและความสำเร็จเถิด

"ด้วยว่าเมื่อเราลงมาและนำการเปิดเผยสำแดงนั้น สภาพที่พวกเจ้าเป็นอยู่และที่ที่พวกเจ้ายืนอยู่นั้นก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกับการเร่งความเร็วขึ้น ในฤดูกาลที่แล้วลูก ๆ ของเราหลายคนได้สะดุดหกล้มและพลาดพลั้งไป และหลายคนก็ได้ออกไปด้านข้างเสีย ส่วนหลายคนในพวกเจ้าก็เดินกะโผลกกะเผลก ติด ๆ ขัด ๆ เข้ามาในฤดูกาลใหม่นี้จริง ๆ แต่บัดนี้ เรากำลังสร้างแท่นแนวนโยบายของเราสำหรับฤดูกาลนี้แล้ว พวกเจ้าจะได้พักในหนทางใหม่ในขณะที่พวกเจ้าทำสงคราม จงอย่าได้ยอมให้สงครามจากฤดูกาลที่ผ่านมานั้นรั้งพวกเจ้าเอาไว้จากการก้าวเข้าไปสู่สงครามแห่งฤดูกาลใหม่! สงครามซึ่งอยู่ข้างหน้านี้ และเป็นสงครามที่พวกเจ้าเพิ่งได้ก้าวข้ามเข้ามานั้น มันก็จะมีการพัก สำหรับพวกเจ้าอยู่ด้วย

"นี่จะเป็นฤดูกาลที่ไม่เหมือนกับในวันเหล่านั้นของผู้เผยพระวจนะทั้งหลายของเรา ด้วยว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้รับการเปิดเผยสำแดงซึ่งจะยังไม่มาถึง สำหรับพวกเจ้าไม่เพียงแต่ได้รับการเปิดเผยสำแดงเท่านั้น แต่มันจะเป็นชั่วโมงแห่งการสาธิตด้วย เราจะเป็นเหตุให้คนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นในชั่วโมงนี้ เขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่รู้จักพระคำขององค์เจ้าชีวิต และพระประสงค์ขององค์เจ้าชีวิต แต่พวกเขาก็จะแสดงวิธีทำงานของสองสิ่งนั้นด้วยฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจบนแผ่นดินโลกนี้ได้อีกด้วย จากการสาธิตวิธีการทำงานนั้นแหละ การสำแดงอาณาจักรของเราก็จะมาถึงอย่างใหญ่ยิ่งนัก
"นี่คือเวลาที่เราจะเป็นเหตุให้อาณาจักรของเรา รุดก้าวไป ตลอดทั่วทั้งแผ่นดินโลก สิ่งซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหลายในอดีตกาล สิ่งซึ่งพวกเขาได้แค่เพียงชิมลาง “ยุคต่อ ๆ ไป” เวลานี้ยุคแห่งอาณาจักรของเราได้มาถึงแล้ว จงลุกขึ้นเถิด ในชั่วโมงนี้ อย่าได้เพียงแต่รับเอาการเปิดเผยสำแดงของเราเท่านั้น แต่จงเป็นผู้สาธิตและผู้แสดงวิธีการทำงานของสิ่งซึ่งเราได้เฝ้ารอคอยมานานแล้วที่จะได้เห็นมันเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกนี้ จงรู้ไว้เถิดว่าจะมีการสำแดงอาณาจักรของเราอย่างเต็มกำลังและใหญ่ยิ่งนักเลยทีเดียว

"กองทัพสวรรค์ของเราจะรุดก้าวไปเพื่อขยายอาณาจักรของเราในชั่วโมงนี้ จง​ลุก​ขึ้น​ส่อง​สว่าง เพราะว่า​ความ​สว่าง​ของพวก​เจ้า​มา​แล้ว และ​พระ​สิริ​ขององค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้าปรากฏ​ขึ้น​เหนือพวก​เจ้าแล้ว ในชั่วโมงนี้!"

ขอพระพรมากมายเป็นของพวกท่าน,

Chuck Pierce
Glory of Zion International Ministries
Email: chuckp@glory-of-zion.org
ที่มา:http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=9841
เอ็ม สุรชัย แปล

Chuck D. Pierce:"This Shall Be the Hour of Demonstration"

Dear Overcomers:

During Purim we prophesied that a Purim Reality would occur. That means something and someone that was set against God's covenant would be exposed and brought to justice. What was prophesied was announced last night when our President shared about Osama bin Laden. Justice was brought forth! This was a modern day Purim event (see below).
Since Passover, we have experienced almost non-stop rain here in Denton! Apostle Jay Swallow made an apostolic decree and the rain has come. Part of what he shared on Friday, April 22 was: "We declare this is a day of miracles. We declare we call in the rain! Call in the rain! Put out that fire! We respond to Your notification that this is our responsibility to bring forth the new and the living way. Yahweh! We call upon You. Bring in the clouds. Bring it supernaturally. God we create in our hearts the word. Bring an end to the drought. God we call upon You! Oh God! Oh! Bring it down! We declare this to be so in Yahweh's name. Let it roll, let it rumble from your heart. Agree with me. Thank You Lord, we look for the rain. Get out your umbrellas. The rain is coming!" Most importantly, revelation has poured forth. "The Hour of Demonstration" Here is a prophecy the Lord released through me and Barbara Wentroble at Passover: "The skies are changing. Watch the skies. Watch Me ride! I AM bringing revelation for you to say now! This revelation will set the highways of Heaven and Earth in order. Roads now will open that have been closed. That way of yours that was just desolate will now come alive. I am Yah and I am riding and bringing the sound of Heaven along the lines of the earth. You are on My circuit this hour. Let Me ride in in triumph. "When I come down and bring revelation, how and where you've been standing will shift. In the last season many of My children have stumbled, and many have gotten sideways. Many of you actually limped into the new season. But now I am building My platform for this season. You will rest in a new way as you war. Don't let the war from the past season keep you from entering into the war of the new season! This war that is ahead and the war that you've crossed into – there is a REST to be found. "This shall be a season not just as in the days of My prophets. They were those who had revelation of that which had not yet come into existence. Not only will you have revelation, but this shall be the hour of demonstration. I will cause a people to arise in this hour who will not just know the Word of the Lord and the will of the Lord, but they shall demonstrate it in power and authority in this earth. Out of that demonstration will come such a manifestation of My Kingdom.
"This is a time that I would cause My Kingdom to advance throughout the earth. That the prophets saw in days of old, that they only tasted of "the ages to come" – the age of My Kingdom has come. Rise up in this hour. Do not just receive My revelation but be a demonstration of that which I have longed to see in the earth. Know that there shall be a mighty manifestation of My Kingdom.


"My army shall advance My Kingdom in this hour. Arise and shine for the glory of the Lord has risen upon you for this season!"

Blessings,


Chuck Pierce
Glory of Zion International Ministries

2 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีค่ะ

    แวะมาเก็บความรู้นะคะ

    http://rattanapornnursinghome.blogspot.com

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เป็นพระพรครับ สามารถแชร์ให้เพื่อนได้นะครับ ผมเข้าไปใน Blog ของคุณรัตนาภรณ์แล้ว ดูอบอุ่นและผ่อนคลายดีครับ

    ตอบลบ