10 พฤษภาคม 2559

วันประกาศเป็นประเทศของอิสราเอล

ในวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.1948 ประเทศอิสราเอล (State of Israel) ประกาศอิสรภาพ โดยชาวยิวจากทั่วโลกได้สถาปนาประเทศใหม่สำหรับชาวยิวขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ เพื่อรวบรวมชาวยิวที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกมาอยู่รวมกันในดินแดนพันธสัญญาที่พวกเขาเชื่อว่าพระยาห์เวห์ทรงประทานให้ สำเร็จตามถ้อยคำการเผยพระวจนะ
โดยมี เดวิด เบน-กูเรียน (David Ben-Gurion) เป็นประธานาธิบดีคนแรก
ปัจจุบันอิสราเอลปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา ถือเป็นรัฐยิว มีประชากรประมาณ 7.1 ล้านคน มีพื้นที่ทั้งหมด 22,145 ตารางกิโลเมตร

สิ่งเหล่านี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เราได้เห็นถึงพระเมตตากรุณาของพระยาห์เวห์ที่มีต่อชนชาติของพระองค์แม้พวกเขาจะมีเวลาแห่งการหลงหาย แต่พระองค์ทรงรักพวกเขา และเมื่อพวกเขากลับใจใหม่หันเสียจากความบาป พระองค์ทรงฟื้นฟูชีวิตของพวกเขา
การกลับมารวมเป็นประเทศอีกครั้งใน ปีค.ศ. 1948 เป็นการสำเร็จตามถ้อยคำเผยพระวจนะที่กล่าวในพระคัมภีร์ ดังต่อไปนี้

1. อิสราเอลกลับสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา 
สำเร็จตามคำเผยพระวจนะของเอเสเคียล
เอเศเคียล 36:24 “เพราะว่าเราจะเอาเจ้าออกมาจากท่ามกลาง ประชาชาติและรวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ และนำเจ้าเข้ามาในแผ่นดินของเจ้าเอง”

2. การรื้อฟื้นภาษาฮีบรู
ศตวรรษที่ 2 ชาวยิวใช้ภาษาอาราเมคเป็นภาษาพูดแทนภาษาฮีบรู แต่ยังคงใช้ภาษาฮีบรูเป็นภาษาเขียน มีการรื้อฟื้นภาษาฮีบรูในปี ค.ศ. 1881 - 1922 ต่อมาภาษาฮีบรูกลายเป็นภาษาราชการของปาเลสไตน์ภายใต้การปกครองของอังกฤษตั้งแต่ ปี 1921 คู่กับภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับและกลายเป็นภาษาราชการของอิสราเอลตั้งแต่ ปี 1948 สำเร็จตามคำเผยพระวจนะของอิสยาห์ เศฟันยาห์

อิสยาห์ 19:18 “ในวันนั้นห้าเมืองในแผ่นดินอียิปต์ซึ่งพูดภาษาของคานาอัน และสาบานต่อพระเจ้าจอมโยธา เมืองหนึ่งเขาเรียกเมืองอาทิตย์”
เศฟันยาห์ 3:9 เออ ในคราวนั้น เราจะเปลี่ยนริมฝีปากของชนชาติทั้งหลาย ให้เป็นริมฝีปากบริสุทธิ์ เพื่อว่าทุกคนจะร้องทูลออกพระนามพระเจ้า และปรนนิบัติพระองค์เป็นใจเดียวกัน

3.การซื้อที่ดินและกลับคืนสู่การเป็นประเทศอิสราเอล
ในช่วง ปี ค.ศ. 1882 -1940 ชาวยิวจากทั่วโลกเริ่มซื้อที่ดินในดินแดนพันธสัญญาโดยซื้อจากอียิปต์ แม้ว่าที่ดินนั้นเป็นทะเลทราย ซื้อที่ดินเมืองเบนยามิน ซื้อที่ดินรอบเมืองยูดาห์ เยรูซาเล็ม พื้นที่เป็นภูเขาซื้อที่ดิน เซเฟลาห์ ที่ราบต่ำติดทะเล ซื้อที่ดิน เนเกบ ทะเลทรายตอนใต้ มีเนื้อที่ 12,000 กิโมเมตร ทิศตะวันตกติดทะเลซีนาย สำเร็จตามคำเผยพระวจนะของเยเรมีย์
เยเรมีย์ 32:44 “ ที่นานั้นจะซื้อกันด้วยเงิน ใบโฉนดก็จะต้องลงนามและประทับตรา และลงนามพยาน ที่ในแผ่นดินของเบนยามิน ในที่ต่างๆ แถบกรุงเยรูซาเล็ม และในหัวเมืองยูดาห์ ในหัวเมืองแถบแดนเมืองเทือกเขา ในหัวเมืองแถบเนินเชเฟลาห์และในหัวเมืองแถบเนเกบ เพราะเราจะให้เขาทั้งหลายกลับสู่สภาพเดิม” พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ”
ชาโลม! อิสราเอล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น