21 มกราคม 2558

ถ้อยคำในปี 2015 โดย สภาอัครทูตแห่งผู้เผยพระวจนะอาวุโส (Apostolic Council of Prophetic Elders หรือ ACPE)

ถ้อยคำจากพระเจ้าสำหรับปี 2015  สภาอัครทูตแห่งผู้เผยพระวจนะอาวุโส (Apostolic Council of Prophetic Elders หรือ ACPE)  
รวบรวมโดยผู้เผยพระวจนะ ซินดี้ เจคอบส์ (Cindy Jacobs) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2015 ที่ผ่านมา 
(ขอบคุณข้อมูลและคำแปลโดย อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ(ใหญ่)

ทุกปีอย่างที่พวกเราเคยทำมาตลอดตั้งแต่ปี 1999 คือที่สภาอัครทูตแห่งผู้เผยพระวจนะอาวุโส (Apostolic Council of Prophetic Elders หรือ ACPE) จะมาพบกันก่อนเริ่มปีใหม่เพื่อจะอธิษฐานและแสวงหาพระเจ้าขอถ้อยคำจากพระองค์ ในปี 2011 พวกเราได้เพิ่มกลุ่มผู้นำในการเผยพระวจนะรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวขึ้นมา และเช่นเดียวกันในปีนี้ด้วย เพื่อพวกเราจะนับว่ามีสมาชิกที่ผ่านประสบการณ์อย่างโชกโชนรอบที่ประชุมโต๊ะกลมของเรา และยังได้รวบรวมข้อมูลของพวกเขาเข้ามาในบันทึกถ้อยคำจากพระเจ้ารอบนี้อีกด้วย
ACPE มีความมั่นใจว่าเรากำลังปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับที่เหล่าสาวกได้ทำในกิจการ 13:1-3 พระคำตอนนี้บันทึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ปลดปล่อยถ้อยคำพยากรณ์ในขณะที่พวกผู้เผยพระวจนะเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ซึ่งแตกต่างจากการปลดปล่อยจากผู้เผยพระวจนะคนเดียวเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ถึงแม้ว่านี่เป็นการรวบรวมถ้อยคำเผยพระวจนะที่พวกเราแต่ละคนนำมาสู่การประชุมโต๊ะกลมนี้ แต่มันเป็นการเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ของสมาชิก ACPE ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสผ่านถ้อยคำเผยพระวจนะต่อไปนี้ที่มาถึงเรา
ในขณะที่เราเรียกสิ่งนี้ว่าถ้อยคำพยากรณ์สำหรับปี 2015 ก็ควรสังเกตว่า ACPE เชื่อว่าพระเจ้าตรัสถึงฤดูที่มากกว่านั้น แทนที่จะมองแค่ปีต่างๆตามปฏิทินอย่างที่เราทำ ในปีต่างๆที่ผ่านมา พวกเราได้สังเกตถึงแนวโน้มที่บางถ้อยคำเผยพระวจนะมีการต่อเนื่องไปเป็นช่วงเวลาหลายปีและเข้มข้นขึ้นมากเรื่อยๆ
สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ควรสังเกตด้วยคือ การอธิษฐานวิงวอนอาจลดความรุนแรงของบางถ้อยคำที่พูดถึงการพิพากษาที่อาจเกิดขึ้นได้ - และในบางกรณีอาจจะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นทั้งหมดเลยได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม คำเผยพระวจนะทุกอย่างควรจะชุ่มโชกด้วยการอธิษฐานวิงวอน ไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำที่พูดถึงการเก็บเกี่ยวและพระพร หรือถ้อยคำที่มากับคำตักเตือนด้วยก็ตาม

ในฐานะของผู้เผยพระวจนะ การกลับไปดูถ้อยคำต่างๆที่เราเคยเผยพระวจนะไว้ในอดีตเป็นสิ่งที่นับว่ามีสติปัญญาเสมอ เราทำเช่นนี้สำหรับปี 2011-14 และสังเกตว่าพระเจ้ายังคงตรัสถึงแนวโน้มต่างๆที่ถูกกล่าวถึงในช่วงปีเหล่านั้น ดังนั้น ให้เราขอกล่าวซ้ำอีกครั้งว่า - เวลาของคำเผยพระวจนะส่วนมากควรจะเป็นที่เข้าใจว่าเป็นฤดูกาลมากกว่าจะเป็นตามปีปฏิทิน ถ้อยคำต่างๆที่ถูกกล่าวออกไปไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเวรกรรม แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับคนของพระเจ้าว่าจะตอบสนองอย่างไร

ปี 2015 - ปีแห่งการหันกลับ (2015 - The Turn-Around Year)
นี่เป็นปีที่พระเจ้าจะให้โอกาสแก่คนของพระองค์ที่จะตรวจสอบและปรับสู่มาตราฐานอีกครั้งท่ามกลางสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปีแห่งลมหมุน การตรวจสอบและปรับสู่มาตราฐานอีกครั้งหมายถึงแก้ไขให้ถูกต้องกลางเส้นทาง เพื่อแก้ไข ทำให้ดีขึ้น เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูปร่างหรือลักษณะ ปรับปรุงใหม่ ปฏิรูป หรือเพื่อหัน
เมื่อติดอยู่ในลมหมุน คุณอาจจำเป็นต้องทำทั้งหมดข้างบนนั้น แต่ข่าวดีคือว่าพระเจ้ากำลังจะปลดปล่อยการเจิม สติปัญญา และความสามารถที่เหนือธรรมชาติที่จำเป็นเพื่อการเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆของคุณในระดับใหม่อย่างสิ้นเชิง จำไว้ว่าพระเจ้าพูดกับเราเสมอในวิธีที่ไม่ธรรมดาท่ามกลางการเขย่าและท่ามกลางลมหมุน - บางครั้งมันคือถ้อยคำเพื่อให้เราตรวจสอบและปรับสู่มาตราฐานอีกครั้ง

พระเจ้าพูดกับโยบถึงลมหมุน: "แล้วพระเจ้าทรงตอบโยบออกมาจากพายุว่า “นี่ใครหนอที่ให้คำปรึกษา มืดมนไปด้วยถ้อยคำอันปราศจากความรู้" (โยบ 38:1-2)
พระคัมภีร์ฉบับ The Living Bible แปลข้อ 2 แบบนี้ว่า: “ทำไมเจ้าจึงใช้ความไม่รู้ของเจ้าปฏิเสธการจัดเตรียมของเรา?”

ความคิดของโยบไม่สอดคล้องกับของพระเจ้า มีหลายสิ่งมากมายที่ไม่สอดคล้องอย่างที่ควรจะเป็น แต่พระเจ้ากำลังจะจัดให้มันถูกต้องเหมาะสมถ้าคุณเชื่อ ปีนี้พระเจ้าจะสำแดงแก่คุณว่าจะเคลื่อนจากการหมดหนทางไปสู่การเต็มไปด้วยความหวังใจได้อย่างไร!
นี่เป็นปีที่พระเจ้าได้ยินเสียงร้องของคุณ ใน 2 พกษ.20:1-11 เมื่อกษัตริย์เฮซีคียาห์ได้ยินว่าเขาจะต้องตาย แต่เขาหันหน้าซบกำแพงแล้วร้องต่อพระเจ้า เขาได้รับชีวิตต่ออีก 15 ปี กษัตริย์เฮเซคียาห์ได้หันออกจากความตายไปหาชีวิต
มีพระคุณใหม่ที่จะต่อสู้เพื่อการหายดีจากรายงานที่ชั่วร้ายซึ่งจะมาถึงคนของพระเจ้า ในฤดูกาลของความรุนแรงและโกลาหลนี้ ยุทธศาสตร์เพื่อคุณจะหันออกจากแม้กระทั่งสถานการณ์ต่างๆที่สุดจะทนจะมีให้แก่ผู้ที่แสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้า พระเจ้ากำลังจะหันกลับสถานการณ์ต่างๆที่เป็นไปไม่ได้ของคุณ

การพักสงบ (Rest)
วันที่ 15 ของเดือนนี้ (เดือนเทเบท) ในปฏิทินฮีบรูเป็นสัญลักษณ์ของการพักสงบ จะมีการเน้นย้ำใหม่ถึงการพักสงบของสะบาโต บรรดาผู้เผยพระวจนะไ้ด้ตักเตือนว่าแต่ละคนควรแสวงหาพระเจ้าว่าจะเข้าสู่การพักสงบในฤดูกาลนี้ได้อย่างไร สำหรับบางคนจะเป็นการลาพักสะบาโต สำหรับคนอื่นๆจะเป็นการปรับตารางเวลาต่างๆให้ไม่ต้องทำงานในวันอาทิตย์ หรือคนอื่นๆจะตัดภาระความรับผิดชอบงานลงหรือตัดตารางลง แต่ทุกๆคนไม่ว่าในลักษณะใด จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพื่อเข้าสู่การพักสงบ นี่จะทำให้สามารถมีชัยชนะพวกยักษ์ทั้งหลายคุณเผชิญในฤดูกาลที่แล้วและจะได้รับความสดชื่นใหม่ในขณะที่คุณเข้าสู่ฤดูกาลใหม่
ปีนี้ยังเป็นสิ่งที่รู้จักกันในธรรมเนียบยิวว่าเป็นปีสะบาโต (Shemitah year) หรือปีที่เจ็ดของวงจรเจ็ดปีของการเกษตร ปีนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ปีสะบาโตทั่วไป แต่นี่เป็นการเน้นความจำเป็นสำหรับการพักสงบมากขึ้นอีก สิ่งที่เป็นการพักสงบของคนหนึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นการพักสงบของอีกคนหนึ่ง
หมายเลข 5 เป็นสัญลักษณ์ของพระคุณในพระคัมภีร์ และพระคุณอย่างพิเศษจะมีให้ท่ามกลางลมหมุนทั้งหลาย
จงหลีกเลี่ยงสิ่งทั้งหลายที่ทำให้สูญเสียการจดจ่อกับสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่พระเจ้ามอบหมายให้คุณเพื่อทำให้สำเร็จ ซึ่งสามารถกล่าวได้ในลักษณะนี้ว่า "อย่าทำภาระกิจที่พระเจ้าไม่ได้ให้คุณต้องรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถของคุณที่จะทำให้ภารกิจต่างๆที่พระองค์ให้คุณเป็นผู้รับผิดชอบนั้นไม่สามารถสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยม" จะมีสิ่งต่างๆที่หมุนอยู่รอบๆคุณ แต่อย่ายอมให้ถูกดึงออกมาจากภารกิจต่างๆที่พระเจ้ามอบหมายไว้กับคุณ

ในปีปฏิทินฮีบรู ปีนี้เป็นปี 5775 และเลขห้า 2 ตัวเป็นสัญลักษณ์ของพระคุณซ้อนพระคุณ หรือสองส่วน นี่เป็นการต่อเนื่องจากฤดูการสองเท่าจากปีที่แล้ว จงคาดหวังสำหรับการสำเร็จเป็นจริง เสร็จสมบูรณ์ และการสิ้นสุด
อีกครั้งหนึ่งว่าในท่ามกลางลมหมุนและการทดลองต่างๆ การนมัสการเป็นกุญแจที่จะเห็นการปลดปล่อยของคุณ! 

การหันกลับมากมายในยามเที่ยงคืนของพระเจ้า (Divine Midnight Turnarounds)

ปีนี้จะเป็นปีพระเจ้าทำให้เกิดการหันกลับมากมายในยามเที่ยงคืน ซึ่งมีความแตกต่างอย่างสำคัญยิ่งระหว่างสิ่งที่เคยเป็นและสิ่งที่กำลังจะเป็น เวลาเที่ยงคืนเป็นเวลาแห่งความมืดที่เราต้องเลือกระหว่างว่า เราจะเชื่อพระเจ้าหรือจะเชื่อศัตรู เป็นจุดที่เราจะพูดว่า พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อหรือประสบการณ์ความอัปปางลงของความเชื่อด้วยการยอมให้อารมณ์ความรู้สึกของเราครอบครอง
อัครทูตเปาโลและสิลาสนมัสการพระเจ้าในขณะที่ถูกจองจำ และประมาณเที่ยงคืน พระเจ้าทำให้เกิดการหันกลับเพื่อพวกเขา (กิจการ 16:25) พระเจ้าจะปลดโซ่จองจำของคุณในยามเที่ยงคืน
แซมสันนอนอยู่จนถึงเที่ยงคืน แล้วเขาก็ลุกขึ้น จับประตูเมืองและเสาสองต้น ถอนออกพร้อมทั้งดาลประตู (ผู้วินิจฉัย 16:3) พละกำลังที่เหนือธรรมชาติมาในเวลาเที่ยงคืน!
การปลดปล่อยให้มีอิสรภาพจากชาวอียิปต์มาในยามเที่ยงคืน (อพยพ 11:4) พระเจ้าจะเคลื่อนไหวเพื่อคุณในยามเที่ยงคืน คุณจะถูกปลดปล่อยจากผู้ที่กดขี่ไม่ว่าในเรื่องใด!
นางรูธเปลี่ยนใจของญาติสนิทผู้ช่วยไถ่ของเธอในยามเที่ยงคืน (นางรูธ 3:8) องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏในฐานะญาติสนิทผู้ช่วยไถ่คุณในยามเที่ยงคืน! นี่พูดถึงการรื้อฟื้นของมรดกจากพงศ์พันธุ์
ยังมีคนมากมายที่หมดหวังกับเรื่องการแต่งงาน และสำหรับอีกหลายๆคน โบอาสของคุณจะปรากฏตัวให้เห็นในฤดูกาลนี้
พระเจ้าจะเรียกร้องให้คุณยืนหยัดอยู่ในยามเที่ยงคืนของการเปลี่ยนฤดู เราไม่สามารถจะอยู่ในฤดูกาลเก่าได้อีกแล้ว อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คำว่า "ตรวจสอบและปรับสู่มาตราฐานอีกครั้ง" บ่งบอกถึงการเปลี่ยนรูปร่าง ภาพนี้เหมาะสมเพราะสิ่งนี้เกี่ยวข้องการกับต่อสู้

แผนการต่างๆของศัตรูจะย้อนกลับไปหามัน(The Enemy’s Plans For You Will Boomerang)
เอสเธอร์ 9:1-4 พูดถึงการที่พระเจ้าหันกลับแผนการของศัตรูเพื่อคนของพระองค์ สิ่งที่น่าสนใจในข้อ 1 คือคำฮีบรูว่า "ถูกหัน" (พระคัมภีร์ไทยใช้ "ถูกเปลี่ยนไป" TBS1971 และ "กลับกลายเป็น" THSV) ใน Strong's Concordance (ศัพท์สัมพันธ์ของสตรอง) เป็นคำหมายเลข 2015! ซึ่งหมายถึง การคว่ำลง การหัน ทำให้เปลี่ยนแปลง และย้อนกลับ”
ปีนี้เป็นปีที่พระเจ้าทำให้เกิดการหันกลับ! หมายเลข 15 ในพระคัมภีร์เชื่อมกับชัยชนะและการเก็บเกี่ยว เทศกาลอยู่เพิง ขนมปังไร้เชื้อ และปุริมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่ 15 ของเดือนเทศกาลนั้นๆ

เอสเธอร์ 9:24-26 บอกว่าแผนการร้ายของฮามาน ซึ่งเป็นศัตรูของพวกยิวนั้นกลับตกลงบนศีรษะของเขาเอง ( ถูกบูมเมอแรง - ส่งผลร้ายย้อนกลับไป) นี่เป็นการหันกลับตอนเที่ยงคืนของพวกยิว!
ดังนั้น ไม่ว่าศัตรูจะวางแผนต่อสู้คุณอย่างไรก็ตาม แผนการนั้นจะถูกบูมเมอแรงกลับไปตกลงบนหัวของมัน!

คริสตจักร(The Church)
เวลานี้พวกเราอยู่ในการขับเคลื่อนมวลชนเพื่อพระเยซู (the Jesus People Movement) ที่ได้ถูกพยากรณ์ไว้เมื่อหลายปีมาแล้ว การเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณครั้งยิ่งใหญ่มาถึงเราแล้วในเวลานี้ และพร้อมกับสิ่งนี้ จะเกิดการตื่นตัวทางด้านจิตวิญญาณครั้งยิ่งใหญ่ (Great Awakening)
นี่เป็นยุคที่พระเจ้ากำลังปลดปล่อยคลื่นของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและการประกาศเข้าสู่คริสตจักร ผู้ประกาศฯทั้งหลายจะออกไปสู่ท้องถนนและเคลื่อนด้วยฤทธิ์อำนาจที่เหนือธรรมชาติอย่างยิ่งใหญ่

พระเจ้าให้คำตักเตือนเราถึงบทบาทของผู้ประกาศฯว่าจะต้องได้รับการเน้นในคริสตจักร พร้อมกับสิ่งนี้จะมีการเปลี่ยนจากการเน้นการเทศนาแค่ข่าวประเสริฐที่ช่วยเหลือคนยากจนและผู้ที่ทุกข์ยากลำบาก มาสู่การเทศนาข่าวประเสริฐแห่งฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้า พระเจ้ากำลังเตรียมพร้อมที่จะเยี่ยมเยียนคริสตจักรแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระราชกิจความอัศจรรย์ของพระองค์ ร่วมกับสิ่งนี้จะมีการเคลื่อนไหวใหม่ของความสงสารและการกระทำแห่งความเมตตามากมายจะหลั่งไหลออกจากคริสตจักร คริสตจักรจะระลึกถึงคนยากจน และความรักของพระเจ้าจะแตะต้องสัมผัสชีวิตคนมากมายที่แตกสลายและจะมีคนมากมายที่ผงาดขึ้นมาเหมือนโมเสสที่จะนำคนของพระเจ้าออกจากการกราบไหว้รูปเคารพ
พวกเรามีความรู้สึกร่วมกันถึงการตักเตือนที่รุนแรงว่าให้เฝ้าระวังการหลอกลวงในคริสตจักร เพราะคนมากมายจะหลอกตัวเองเพื่อจะติดตามตัญหาของเนื้อหนังที่ตัวเองมี
คริสตจักรจะเรียนรู้การทำสงครามฝ่ายวิญญาณอีกครั้งหนึ่ง และคนมากมายจะสอนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งจากธรรมาสน์ทั้งหลายของประเทศนั้น คริสตจักรจะส่องแสงดั่งความสว่างที่ฉายส่องในระดับใหม่เข้าไปในที่มืดทั้งหลายในสังคมของเรา
การขับเคลื่อนมวลชนในเรื่องการอธิษฐานจะเกิดขึ้น และคำอธิษฐานของพวกเขาจะทำให้เกิดการหันกลับออกจากการเป็นคริสเตียนตามอารมณ์
คริสตจักรกำลังมาสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในระดับใหม่ พร้อมกับการสอนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า จะเกิดการเร่งความเร็วขึ้นในประเทศต่างๆ ที่จะหันมาหาพระเจ้าผ่านส่วนต่างๆของสังคมที่การประกาศกำลังเข้าไปถึง

ประเทศอิสราเอล(Israel)
นี่เป็นเวลาที่การเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณของคนยิวจะเริ่มขึ้น การเป็นพยานอย่างกล้าหาญจะเกิดขึ้นจากบรรดาผู้เชื่อทั้งชาวยิวและชาวอาหรับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States)
พระเจ้ากำลังจะใช้การเขย่าทั้งหลายที่จะมาถึง แม้กระทั่งจากการโจมตีต่างๆภายในประเทศ เพื่อปลุกผู้คนให้มาถึงจุดที่ต้องการพระเจ้า สิ่งนี้จะมาเป็นเหมือนคลื่นมากมาย จางตัวลง และระลอกใหม่จะพัดมาอีก
พวกคริสเตียนจะเริ่มต้นเป็นพยานด้วยใจกล้าหาญถึงความเชื่อคริสเตียนของพวกเขา และสิ่งนี้จะเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างมากไปจากที่มีอยู่เดิม ผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์มากมายจะสร้างภาพยนต์มากมายที่มีคุณค่าแห่งความศรัทธาในพระเจ้า และฮอลลีวู๊ดจะเริ่มสูญเสียเงินกับภาพยนต์ที่เกี่ยวข้องกับ "ความมืดมน" เพราะรสนิยมของคอหนังในประเทศเปลี่ยนไป
แม้กระทั่งสื่อข่าวจะถูกผลกระทบของความชอบธรรม ในขณะที่คริสเตียนมากมายขึ้นเรื่อยๆก้าวขึ้นสู่จุด/ตำแหน่งต่างๆที่สังคมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในปีทั้งหลายข้างหน้านี้
สหรัฐอเมริกาได้รับอีกฤดูกาลหนึ่งเพื่อจะหันประเทศมาสู่ความชอบธรรม ตามที่เห็นแล้วว่าในส่วนของยุโรปที่มีการเขย่าทางเศรษฐกิจซึ่งจะกระทบกับสหรัฐ แต่กลุ่มอธิษฐานต่างๆมากมายจะใส่ใจกับคำเตือนเหล่านี้ พวกเรารู้สึกว่าการอธิษฐานจะสามารถลดระดับความรุนแรงของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมาก 
พวกเราเชื่อว่า 2 พศด.7:14 จะยังสามารถใช้ได้กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งในระดับส่วนบุคคลและในระดับประเทศ
นักกฏหมายใหม่ๆที่มีการเจิมของพระเจ้าเหนือชีวิตของพวกเขาจะเริ่มขึ้นมา และพวกเขาจะเริ่ม "เปลี่ยนกระแส" ในระบบกฏหมายของเรา
การทุจริตจะถูกเปิดโปงในระดับชาติ จะมีการเปิดโปงในเพนตากอนและในรัฐสภา - ในพรรคการเมืองทั้งสองค่าย

ประเทศแคนาดา(Canada)
พวกเราขอเรียกให้เพิ่มการเฝ้าระวังอธิษฐานเผื่อประเทศนี้ให้มากขึ้น ประเทศแคนาดาจะเป็นพลังพันธกิจที่สำคัญที่จะไปถึงคนทั้งหลายในกลุ่ม ISIS และพวกอิสลามหัวรุนแรง

ละตินอเมริกา (Latin America)
คอมมิวนิสต์จะเริ่มเสียการเกาะกุมละตินอเมริกา คนในละตินอเมริกาจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มจากแนวความคิดฝ่ายซ้ายแบบแข็งกร้าวมาสู่รูปแบบรัฐบาลที่เป็นสายกลางมากขึ้น

ยุโรป(Europe)
ยุโรปจะประสบกับการเขย่าทางด้านการเงิน และนี่จะกระทบกับเศรษฐกิจของอเมริกา แม้ว่าจะไม่ถึงระดับของการล่มสลายทางเศรษฐกิจในปี 2008 นี่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี 2015 ขึ้นอยู่กับการอธิษฐานของคนทั้งหลาย แต่ในที่สุดก็จะเกิดขึ้น
สติปัญญาที่เหนือธรรมชาติจะมอบให้อีกครั้งหนึ่งแก่บรรดาผู้เชื่อทั้งหลายที่แสวงหาพระเจ้าสำหรับยุทธศาสตร์ต่างๆที่จะปลดหนี้ และในบางกรณีออกจากวงจรของการเป็นหนี้
ท่ามกลางสิ่งนี้ การประกาศรอบใหม่กับยุโรปจะเริ่มขึ้น พระเจ้ากำลังฟังคำอธิษฐานของคนทั้งหลายในยุโรปที่ตัวสั่นและทุกข์ใจ พระองค์กำลังเตรียมที่จะตอบพวกเขา

ประเทศฝรั่งเศส(France)
พวกละตินอเมริกันในฝรั่งเศสจะมีบทบาทอย่างมากในการเห็นฝรั่งเศสเข้าสู่การฟื้นฟู ฝรั่งเศสจะเริ่มมีประสบการณ์กับการตื่นตัวฝ่ายจิตวิญญาณ แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นท่ามกลางการเขย่าต่างๆที่เกิดอย่างต่อเนื่อง มีคำเตือนถึงนิเวศอธิษฐานว่าให้อธิษฐานต่อต้านพวกก่อการร้ายกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ISIS ต่อไป

ประเทศสเปน(Spain)
พวกเราเห็นเหมือนกันสำหรับสเปญว่า พระเจ้าจะใช้พวกละตินอเมริกันสำหรับการตื่นตัวในฝ่ายวิญญาณ

ประเทศรัสเซีย (Russia)
หมีของคนรัสเซียจะทดสอบกำลังของมันกับประเทศอื่นๆต่อไป อลาสก้าและหมู่เกาะอะลูเชียนจะต้องเฝ้าระวังอย่างมากตอนนี้ วิญญาณของการสร้างจักรวรรดิถูกปลดปล่อยออกมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม พระกายของพระคริสต์ในรัสเซียจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ทรงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับที่เคยเห็นมาแล้วหลังจากการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ คลื่นแห่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอีกคลื่นหนึ่งจะพัดไปทั่วแผ่นดินนั้น

ประเทศยูเครน(Ukraine)
หลายประเด็นรุนแรงที่มีกับรัสเซียจะนำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างใหญ่หลวงมาสู่คริสตจักร และความพยายามจากการร่วมมือกันหลายอย่างจะเกิดขึ้นเพื่อการประกาศกับคนเป็นจำนวนมาก

ประเทศญี่ปุ่น (่Japan)
พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวอย่างยิ่งใหญ่กับพวกหนุ่มสาวที่เป็นนักฟื้นฟูรุ่นใหม่ของญี่ปุ่น และที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแผ่นดินที่ยากต่อการประกาศจะได้เห็นการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณครั้งใหญ่

ตะวันออกกลาง (Middle East)

กลุ่ม ไอซีส หรือ  ISIS ( Islamic State in  Syria) ดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถจัดการได้ต่อไปอีกฤดูกาลหนึ่ง แต่ในทางกลับกัน ความชั่วร้ายของพวกเขาจะทำให้เกิดการเปิดออกต่อข่าวประเสริฐ ในขณะที่ผู้คนมากมายหันมาหาพระเยซูคริสต์ แม้กระทั่งพวกคนที่ออกจากประเทศของตัวเองเพื่อไปร่วมกับกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูและจะเริ่มประกาศในตะวันออกกลาง

พวกผู้เผยพระวจนะ (Prophets)
พวกเราเองได้รับคำเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า ให้ตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะแบ่งปันความรักที่ยิ่งใหญ่ในสิ่งที่พวกเราได้รับจากพระเจ้า ในเวลาที่พวกเราเผยพระวจนะในฤดูกาลแห่งการเขย่าและลมหมุนที่กำลังมาถึง

หันกลับและป่าวประกาศว่าคุณทำได้ (Turnaround Decrees You Can Make)
ข้าพเจ้าจะเข้าสู่การพักสงบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอสั่งการหายดีจากปัญหาต่างๆที่เชื่อมโยงกับความเครียดทั้งหมด ซึ่งรวมถึง:
ความซึมเศร้า
ความกระวนกระวาย
การนอนไม่หลับในเวลากลางคืน
ความดันโลหิตสูง
กรดไหลย้อน
ปัญหาความผิดปกติของหัวใจที่เกี่ยวข้องกับความเครียด
ข้าพเจ้าจะรุ่งเรืองและจ่ายหนี้สินได้ทั้งหมด ในปีแห่งการหันกลับของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะรับแผนการที่พระเจ้ามอบให้เพื่อการปลดหนี้
ข้าพเจ้าจะก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ในความเชื่อ ความยากจนจะไม่สามารถจับข้าพเจ้าเอาไว้ได้
คดีทางด้านกฏหมายทั้งหลายที่ต่อสู้ข้าพเจ้า รวมทั้งปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจะหันกลับ

Word of the Lord for 2015 : ACPE  (Apostolic Council of Prophetic Elders)

Each year, as we have since 1999, the Apostolic Council of Prophetic Elders met before the New Year to pray and seek the Lord for a word. In 2011, we added a group of emerging prophetic leaders that, as of this year, we consider fully seasoned members of our round table, and we included their input as well into this word of the Lord.
The ACPE has the conviction that we are to function as the disciples did in Acts 13:1-3. This passage notes that it was the Holy Spirit releasing a prophetic word as a consensus of the prophets as opposed to the exclusive utterance of any one prophet. So, even though this is a compilation of the prophecies that we each have brought to the round table meeting, it was the general consensus of the ACPE members that the Holy Spirit was speaking the following prophetic words to us.
While we are calling this a prophecy for 2015, it should be noted that the ACPE believes that the Lord speaks more in seasons, as opposed to our calendar years. In the past few years we have observed that the trend of some of the prophetic words has been continuing over the course of several years and intensifying.
It is also important to note that intercession may diminish the severity of some of the words that speak of potential judgment—and in some cases may avert them all together. In any case, all prophecies should be bathed in intercession, both the ones that speak of harvest and blessing, as well as the ones with the admonitions attached to them.
As prophets, it is always wise to go back and look at the words we have given in the past. We did this for the years 2011-14, noting that the Lord continues to speak some of the trends spoken in those years. So let us reiterate—the timing of prophetic words should generally be understood more as a season than a calendar year. The words given are not fate or karma but can be changed subject to how God's people respond.
2015 - The Turn-Around Year
This is the year when God will give His people the chance to recalibrate in the midst of what will seem to be a whirlwind year. To recalibrate means to correct in mid-course, modify, amend, change, metamorphose, renovate, transform, or turn.
When caught in a whirlwind, you may need to do all of the above. The good news is that God is going to release the anointing, wisdom, and supernatural ability needed to change your circumstances on a whole new level. Remember that God often speaks to us in unusual ways in the midst of shakings and whirlwinds—and sometimes it’s a recalibration word.
God spoke to Job out of the whirlwind: “Then the Lord answered Job out of the whirlwind, and said, ‘Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?’” (Job 38:1-2, KJV)
The Living Bible interprets verse two like this: “Why are you using your ignorance to deny my providence?”
Job’s thoughts were out of alignment with God’s. There are many things that are out of proper alignment, but God is going to set them in proper order if you believe. This year God will show you how to move from helplessness to hopefulness!
This will be a year when God will hear your cry. In 2 Kings 20:1-11, Hezekiah was told that he was going to die, but he turned his face to the wall, cried out to God, was given 15 more years of life. Hezekiah had a turnaround from death to life.
A new grace to fight for healing in the face of an evil report will come upon God's people. In this violent, tumultuous season, the strategies for turning even the most desperate situations in your favor will be given to those who seek God's face. God is going to turn around your impossible situations.

Rest

The 15th day of the month in the Hebraic calendar represents rest. There will be a new emphasis on the Sabbath's rest. The admonition was given by the prophets that each person should seek the Lord about how to enter into rest in this season. For some it will be to take a Sabbatical. Others will adjust their schedules not to work on Sundays. Others will cut down their workloads or schedules. Everyone, in some manner, needs to make a change in their lives to enter into rest.  This will empower you to overcome the giants you faced in the last season and be refreshed as you enter into a new season.
This is also what is known in Hebrew tradition as the shemitah year or the 7th year of the 7-year agricultural cycle. This is not just a usual Sabbath year, and this re-enforces the need for rest.  What is true rest for some may not be restful for another.
The number 5 represents grace in the Bible, and a special grace will be given in the midst of the whirlwinds.
Avoid distractions that will take away from your focus on the central things God is giving you to accomplish. It could be said like this: “Don’t take on assignments that God will not hold you accountable for, things that will hinder your ability to complete with excellence the assignments for which He will hold you accountable.” There will be swirling around you, but don't be pulled off of your God-given assignments.
In the Hebrew calendar, this is the year 5775, and the two fives represent double grace or the double portion. This is a continuation of the double portion season from last year. Expect grace for fulfillment, to complete, and to finish.
Again, in the midst of the whirlwinds and trials, worship is the key to see your release!

Divine Midnight Turnarounds

This is going to be a year for divine midnight turnarounds. There is a significant contrast between what was and what is to come. The midnight hour is that dark time when we have to choose between believing God or the devil, where we either say that God is faithful or we experience a faith failure by letting our emotions rule.
Paul and Silas worshipped God when in chains, and at the midnight hour, God gave them the turnaround (Acts 16:25). The Lord will remove your chains at the midnight hour!
Samson lay down until midnight but then got up and tore the doors off the city gate (Judges 16:3). Supernatural strength comes at the midnight hour!
Deliverance from the Egyptians came at the midnight hour (Exodus 11:4). The Lord will move on your behalf at the midnight hour. You will be released from any oppressor!
Ruth changed the heart of her kinsman-redeemer at midnight (Ruth 3:8). The Lord will manifest as your kinsman-redeemer at the midnight hour! This speaks of the restoration of generational inheritance.
There are also those who have despaired of getting married, and for many, their Boaz will manifest in this season.
God will require us to stand firm in the midnight hour of changing seasons. We cannot afford to stay in the old season. As mentioned above, the word “recalibrate” indicates metamorphosis; the picture is appropriate because it involves a struggle.  

The Enemy’s Plans For You Will Boomerang

Esther 9:1-4 speaks of the turnaround from the plans of their enemy that God gave His people. Interestingly, in verse one, this Hebraic word "turned" in the Strong's Concordance is the number 2015! It means “to overturn, to turn around, to transform and reverse.”  
This is the year of divine reversals! The number 15 in scripture is linked to victory and harvest. The Feast of Tabernacles, Unleavened Bread, and Purim all happen on the 15th day of the month.
Esther 9:24-26 says that the evil scheme the Jews’ enemy, Haman, had worked out came back onto his own head (boomeranged). This was a divine turn around at the Jews’ midnight hour!
So what has the enemy been plotting against you? It’s going to boomerang right back onto his head!

The Church

We are now in the Jesus People Movement that has been prophesied about for years. The great harvest of souls is now upon us, and with it, another Great Awakening.
This is the age when God is releasing a new wave of evangelists and evangelism into the church.  Revivalists will once again go to the streets and move in great supernatural power.
The Lord gave us the admonition that the role of the evangelist must be emphasized in the church. With this will come a shifting in emphasis from preaching a more social gospel to preaching a supernatural gospel. God is getting ready to make surprise visits in the church with His miracle-working power. Coupled with this, a new move of compassion and acts of mercy will flow from the church. The church will remember the poor, and the love of God will touch broken lives.
There are also those who will arise like Moses to lead God's people out of idolatry.
We in one accord felt the strong admonition to guard against deception in the church. Many will deceive themselves in order to follow the lusts of their flesh.
The church will learn to wage spiritual warfare once again, and many will teach on this subject again from the pulpits of the nation. The church will shine as a light into the dark places of our culture on new levels.
New prayer movements will arise, and their prayers will cause a turning away from casual Christianity.
The church is coming into a new level of maturity. With the teaching on Kingdom, there has been a great acceleration of nations turning to the Lord through the different sectors of society bring reached.

Israel

This is the time for the harvest of the Jews to begin. Bold witness will arise from believers in both the Jewish and Arab sectors.

United States

The Lord is going to use the coming shakings, even from more internal attacks, to wake up people to their need for God. This will come seemingly in waves, subside, and come again.
Christians will boldly start giving testimony of their Christian faith and be very counter-cultural.  More producers will make movies with godly values, and Hollywood will start to lose money on the "dark field" as the appetite of the nation changes.
Even the news media will be affected by righteousness as more and more Christians rise to places of visibility in the coming years.
The United States has been given one more season to turn the nation to righteousness. As will be noted in the section on Europe, there will be an economic shaking that will affect the U.S., but many prayer groups are heeding the warnings. We feel that prayer will be able to greatly lessen what is coming. We believe 2 Chronicles 7:14 can still be applied to the economic structures both personally and nationally.
New lawyers will arise who have God's anointing upon their lives, and they will start to "turn the tide" in our legal system.
Corruption will be exposed on a national level. It will be exposed in the Pentagon and in Congress—in both political parties.

Canada

An increased vigilance to pray for this nation was called for from our midst. Canada is going to be a key missions force to reach those who are in ISIS and radical Islam.

Latin America

Communism will start to lose its grip in Latin America. The people of Latin America will start to shift the trend from hard leftist ideology to more moderate forms of government.  

Europe

Europe will experience a financial shaking, and this will affect the US economy, though not at the level of the 2008 economic meltdown. This may or may not happen in the fall of 2015, depending upon people's prayers, but will eventually happen.
Again supernatural wisdom will be given to those believers who seek God for strategies to get out of debt, and in some cases, break the cycle of debt.
In the midst of this, the re-evangelization of Europe will begin. God is listening to the prayers of those in Europe who are shaken and distressed, and He is preparing to answer.

France

The Latin Americans in France will play a large part in seeing France come into revival. France is going to begin to experience an awakening but it will be in the midst of continued shakings.  There is an admonition for the Houses of Prayer to continue to pray against terrorism from ISIS connected groups.

Spain

We see the same for Spain, with the Latin Americans being used by God for awakening.

Russia

The Russian bear will continue to test it muscles against other nations. Alaska and the Aleutian Islands must be very watchful during this time. The Empire Spirit has been loosed; however, the body of Christ in Russia will once again see a powerful move of God such as was seen after the fall of Communism. Another wave of God's power will sweep the land.

Ukraine

The serious issues with Russia are going to bring a tremendous unity to the church, and many cooperative efforts will take place for mass evangelism.

Japan

God is going to move in a powerful way with new, young Japanese revivalists, and this once-difficult place for evangelism will see a great harvest of souls.

Middle East

ISIS will continue seemingly unchecked for a season, but in contrast, their wickedness will cause openness to the gospel as many, many turn to Christ. Even some of those who left their own countries to seek to join the coalitions will become followers of Jesus and begin to evangelize the Middle East.

Prophets

We ourselves received an admonition from the Holy Spirit to be very intentional to share with great love what we are receiving from the Lord as we prophesy in the coming season of shaking and whirlwinds.

Turnaround Decrees You Can Make

I will enter into rest. So, therefore, I decree healing for all stress-related problems which may include:
  • Depression
  • Anxiety
  • Sleepless Nights
  • High Blood Pressure
  • Acid Reflux
  • Heart Related Issues related to Stress
I will prosper and pay off all debts. In my turnaround year, I will receive the God-given plan to get out of debt.
I will go to new levels in my faith. Poverty will not have any hold on me.
All court cases against me and problems related to business will turn around.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น