03 ธันวาคม 2556

คำอธิษฐานอวยพรประจำเดือนเทเบท (Tevet) ปี 5774

"คำอธิษฐานอวยพรประจำเดือน เทเบทหรือเทเวท (Tevet- טֵבֵת
ปีปฏิทินฮีบรู 5774 " (มี 29 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 3 ..-1  ..14)

เดือนนี้เป็นเดือนที่  10 หากนับตามปฏิทินฮีบรูแบบศาสนา (Ecclesiastical year) เป็นเดือนที่ 4 ตามปฏิทินฮีบรูแบบราชการ(Civil year)  

ในประวัติศาสตร์เดือนเทเบทมีความสำคัญ เพราะเป็นเดือนที่เอสเธอร์ได้ถูกเตรียมเพื่อเป็นราชินี และเมื่อได้เป็นราชินี พระนางเอสเธอร์ได้ช่วยชีวิตชาวยิวจากการถูกสั่งฆ่าโดยศัตรู

เอสเธอร์ 2:16 เมื่อเขาพาเอสเธอร์เข้าไปเฝ้ากษัตริย์อาหสุเอรัสในพระราชสำนัก ในเดือนสิบซึ่งเป็นเดือนเทเบท ในปีที่เจ็ดแห่งรัชกาลของพระองค์
 
ดังนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการลุกขึ้นเป็นหัวไม่ใช่หางของคนของพระเจ้าในสังคม เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในความชอบธรรมของพระเจ้า และศัตรูที่อธรรมจะถูกการพิพากษาจัดการ


 1.เดือนแห่งเผ่าดาน
ในปฐก.49:16-18 บอกไว้ว่า "ส่วน​ดาน​จะ​เป็น​ทนาย​ของ​ประชาชน​ของ​ตน เป็น​เผ่า​หนึ่ง​ใน​อิสราเอล ดาน​จะ​เป็น​งู​อยู่​กลาง​ถนน เป็น​งู​พิษ​ที่​อยู่​ใน​หนทาง​ที่​กัด​ส้น​เท้า​ม้า ให้​คน​ขี่​ตก​หงาย​ลง ข้า​แต่​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​รอ​คอย​ค
วาม​รอด​จาก​พระ​องค์"
ซึ่งบอกเรา 3 สิ่ง
   1. พระเจ้าประสงค์ให้เราเติบโตขึ้นและเป็นผู้ใหญ่ เพื่อเราจะสามารถนำคนได้ (จาก
คำว่า judge ผู้วินิจฉัยหรือทนาย),
    2. เราสามารถเข้าร่วมในสงครามและทำให้ศัตรูล้มหงายหลัง
    3. เราจะสามารถเห็นพระสัญญาพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงเมือเรารอคอยในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจเชื่อมั่น

2. แซมสันมาจากเผ่าดาน (วนฉ.13-16)


 แซมสันไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ ช่องโหว่สองเรื่องหลักของเขาคือ เขาไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิเสธเนื้อหนังของเขา และ เขาไม่ได้ยึดการทรงเรียกไว้อย่างจริงจัง เขาไม่สามารถแตะถึงศักยภาพอันสูงสุดของเขา และล้มเหลวอย่างสุดขีด แต่ชีวิตของเขาก็จบลงด้วยการกลับใจ ซึ่งก็นำชัยชนะมาให้เขา

3. การฉลองเทศกาลฮานุกกะห์(Hanukkah) จบลงที่เดือนนี้

 (เทศกาลฮานุกกะห์(Hanukkah) เป็นการเฉลิมฉลองแสงสว่างที่ไม่ดับไปของชาวยิว ปี 2013 อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 28 พ.ย.- 5 ..เป็นเวลา 8 วัน )
ในปี 2013 นี้มีการฉลองเทศกาลฮานุกกะห์(Hanukkah) ในประเทศอิสราเอลและวันขอบคุณพระเจ้า(Thanksgiving day -วันพฤ.ที่ 3 ของเดือน พ.ย.)ในอเมริกา เป็นช่วงเวลาเดียวกัน
Happy Thanksgivukkah! สำหรับทุกคน  พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืด

ปีข้างหน้าในปี 2014 ก็มีหลายสิ่งที่เป็นปีพิเศษ หรือ ปีอธิกสุรทิน ( leap year)  ปฏิทินของพระเจ้าตามปฏิทินฮีบรูจะมีเดือนอาดาร์ 2 เดือน ตามวงจร Metonic จะกระทำทุก 7 ครั้งใน19 ปี (เฉพาะในปีที่ 3, 6, 8, 11, 14, 17, และ 19) ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเทศกาลเพสัค Pesah หรือ ปัสกา(Passover) จะอยู่ในฤดูใบไม้ผลิตามที่หนังสือโทราห์(หนังสือพระคัมภีร์ของยิว จัดไว้เป็น 5 เล่มของไบเบิล)  และการเริ่มต้นเดือนที่ 1 คือเดือนนิสาน จะตรงกับวันที่ 1 เม.ย. ตามด้วยอิยาร์และสิวาน เริ่มในวันที่ 1 ของเดือนพ.ค.และมิ.ย. ปฏิทินของโลกนี้ ตรงกับปฏิทินของพระเจ้า เป็นการเชื่อมต่อ Align กัน


ในปี 5775 เป็นปี Ayin Hey หมายถึงการจับตามอง (Behold) น่าตืนเต้นมากในสิ่งที่พระเจ้าจะทำในปีหน้า เตรียมตัวให้พร้อม !

ดังนั้น พระคุณจึงมีอยู่ท่ามกลางการทำลาย ไม่ว่าปัญหาจะเป็นอะไรก็ตาม พระเจ้าทางมีทางที่จะมอบพระคุณสำหรับสร้างสรรค์อนาคตที่ดีให้ (ซึ่งเกิดขึ้นกับกรณีแซมสันด้วย)

4.เป็นเวลาทำสงครามกับศัตรูและสะบั้นอำนาจของมันในการเฝ้าดู

ตาแห่งความชั่ว สัญลักษณ์ของ Illuminati
  (ตาแห่งความชั่ว - evil eye) และจัดการเรา เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์ จงดูที่เอลิชาอธิษฐานให้ตาของคนใช้ของเขาเปิด แล้วก็อธิษฐานให้ตาของศัตรูบอดไป ปัญหาจะเปลี่ยนมาเป็นชัยชนะ (2พกษ.6:17-18) จงตระหนักว่าพระเจ้าและทูตสวรรค์ของพระองค์กำลังเฝ้ามองอยู่


2พงศ์กษัตริย์ 6:17-18
17 แล้วเอลีชาก็อธิษฐานว่า "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็น" และพระเจ้าทรงเบิกตาของชายหนุ่มคนนั้น และเขาก็ได้เห็นและดูเถิด ที่ภูเขาก็เต็มไปด้วยม้า และรถรบเพลิงอยู่รอบเอลีชา
18 และเมื่อคนซีเรียลงมารบกับท่าน เอลีชาก็อธิษฐานพระเจ้าว่า "ขอทรงโปรดให้คนเหล่านี้ตาบอดไปเสีย" พระองค์จึงทรงให้เขาทั้งหลายตาบอดไปตามคำอธิษฐานของเอลีชา


5.จงอธิษฐานให้พระวิญญาณแห่งปัญญาและการเปิดเผยสำแดงอยู่บนผู้นำของเรา (และตัวเราด้วย) ดูใน อฟ1.17 นี่เป็นเวลาที่จะได้รับยุทธศาสตร์ต่างๆ


เอเฟซัส 1:17 ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลาย มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์


6.ทบทวนการศึกษาที่ได้ร่ำเรียนมา หรืออะไรที่คุณจำเป็นต้องมีสำหรับระยะถัดไป ฝึกฝนสิ่งที่จำเป็นสำหรับขั้นต่อไปของคุณ

7.ต้องเติบโตทางด้านอารมณ์ และเติบโตในความเข้าใจเรื่องความโกรธ เอเฟซัส 4.26 หนุนใจให้เราไม่ทำบาปด้วยความโกรธ ความโกรธนั้นกระทันหัน และปล่อยให้ผีได้ทำงาน จงขอพระเจ้าให้ช่วยคุณในเรื่องความโกรธ เพื่อคุณจะกำกับมันได้อย่างถูกต้อง และผ่านการทดสอบได้เมื่อมันมาถึง จงใช้เวลาที่คุณมีอยู่ เทพระคำของพระเจ้าลงมาในชีวิตคุณเพื่อรับการสร้าง
เอเฟซัส 4:26 จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่


8.เป็นเวลาที่จะก้าวกระโดด

ความเป็นผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ไปอย่างช้า ๆ ใช้เวลานาน เราสามารถตัดสินใจได้ทันทีและกระโดดไปสู่ระดับใหม่ของความเติบโต
อสย. 35.6 บอกไว้ว่า "คน​ง่อย​จะ​กระโดด​ได้​อย่าง​กวาง"
สดด 18.33 บอกว่า "พระ​องค์​ทรง​กระทำ​ให้​เท้า​ของ​ข้าพเจ้า​เหมือน​อย่าง​ตีน​กวาง​ตัว​เมีย และ​ทรง​วาง​ข้าพเจ้า​ไว้​บน​ที่​สูง"


การแบ่งปันคำพยาน (ที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเรา) จะเป็นเหตุให้เราก้าวกระโดดขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น


9.เดือนแห่งตัวอักษร AYIN (ซึ่งคล้ายกับตัวอักษร Y เล็งถึง สายตา และ มีความหมายว่า ให้ตาแห่งความดีของคุณมองเห็น) นี่จะตรงข้ามกับข้อ 4 ด้านบน ซึ่งเกี่ยวกับตาแห่งความชั่วของศัตรู จงขอพระเจ้าสำหรับ

 "พระวิญญาณแห่งปัญญาและการเปิดเผยสำแดง ในความรู้ถึงพระองค์" (อฟ.1.17)
10.เดือนแห่งตับ

จงขอการรักษาทุกปัญหาเกี่ยวกับตับ ตับนั้นสำคัญเพราะมันทำหน้าที่ชำระ มันเชื่อมโยงกับสิ่งลามกต่างๆด้วย เมื่อตับถูกทำให้สะอาด สมองและหัวใจก็จะทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมเช่นกัน เช่นเรื่องราวของชายหนุ่มกับโสเภณี ซึ่ง สภษ.7.23 สรุปไว้ว่า การอันไม่สมควรของเขา เป็นเหมือนกับธนูที่ปักเข้าไปถึงตับบาปเรื่องเพศจะมีผลต่อตับของเรา (อย่าไปแอบกินตับใคร)
สุภาษิต 7:23 จนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับ อย่างนกรนเข้าไปหาบ่วง เขาหาทราบไม่ว่า นี่มีค่าถึงชีวิต

11.เดือนที่จะอดอาหารอธิษฐาน อาจจะอดสมบูรณ์ หรืออดแบบดาเนียลก็ได้
(หมายเหตุ การอดอาหารแบบสมบูรณ์ หมายถึง อดอาหารทุกชนิด ไม่กินดื่มอะไรเลยแบบเดียวกับเอสราและเอสเธอร์ (อสร.8:21,10:6 อสธ.4:16 ) การอดอาหารอย่างดาเนียล หมายถึง งดทานเนื้อสัตว์ และอาหารจานโปรด รับประทาน แต่ผัก ผลไม้ หรือ น้ำผลไม้ (ในปริมาณที่น้อย) และน้ำดื่มเปล่าที่สะอาด (ดูตัวอย่างใน ดนล.1:12 )


เป็นเวลาที่จะอดอาหารอธิษฐานเผื่อประเทศไทยให้ความชอบธรรมของพระเจ้าลงมาเหนือความอธรรม และขับไล่สิ่งที่ไม่ชอบธรรมออกไปจากแผ่นดินไทย

เทศกาลฮานุกกะห์ เทศกาลแห่งแสงไฟที่ไล่ความมืดออกไป ดั่งบทเพลงในภาษาฮีบรูร้องกันในช่วงฮานุกกะห์ห์ชื่อว่า "บะนู โฮชีค ละกาเรช" แปลว่า "พวกเราได้มาเพื่อขับไล่ความมืดมิดออกไป" (Banu Hoshekh L'garesh (“We have come to drive out darkness”)

ขอพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างในชีวิตที่ขับไล่ความมืดการอธรรมออกไปจากชีวิตของเรา
ยอห์น 1:5 ,9-10
5 ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่
9 ความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงนั้นได้ แม้ขณะนั้นกำลังเข้ามาในโลก
10 พระองค์ทรงอยู่ในโลก ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์ แต่โลกหาได้รู้จักพระองค์ไม่
ข้อมูลจาก http://arise5.com/resources/hebrew-calendar/

1 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ