12 ธันวาคม 2556

คำเผยพระวจนะจาก ดร.ชัค เพียร์ซ สำหรับประเทศไทย

คำเผยพระวจนะจาก ดร.ชัค เพียร์ซ สำหรับประเทศไทย  (วันอาทิตย์ที่ 8 ธค.2013 )ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับคำเผยฯ เมื่อปี2008 คือเรืองการปกครองของแผ่นดินพระเจ้าเหนือประเทศไทย
 

ประเทศไทย. ในความวุ่นวายสับสนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ นี่เป็นช่วงเวลาต่อไปของการสะสางจัดการย่านฟ้าอากาศ เพราะเราได้ตรัสแล้วว่า เรารอคอยที่ การปกครองของเราจากแผ่นดินของเราจะสถาปนาขึ้น และเจ้าจะเข้าสู่ช่วงเวลาต่อไปแห่งการรุดหน้าของแผ่นดินพระเจ้า
 

 "Thailand, in the uproar that is now coming, this is the next phase of clearing the heavens for I have said that I long to have My government of My kingdom established and you will go into the next phase of the kingdom of God advancing."
 
ขอพี่น้องคริสตชนได้นำถ้อยคำเข้าสู่การระดมกำลังอธิษฐาน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์สำหรับแผ่นดินไทย และเราร่วมใจกันขึ้นตรงต่อพระองค์ เพื่อแผ่นดินของพระองค์จะมาตั้งอยู่และปกครองเหนือประเทศไทยของเรา

มัทธิว 6:10 ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น