10 กรกฎาคม 2556

ข้อคิดในเดือนอับ(Av) ได้ยิน เข้าใจ เชื่อฟังพระวจนะได้รับพร


ข้อคิดในเดือนอับ(Av) (ช่วงวันที่ 8..- 6 ..13)
เดือนนี้เป็นเดือนแห่งเผ่า “สิเมโอน” (Simeon) שמעון

มาจากคำภาษาฮีบรูที่ออกเสียงว่า “ชามา” (Shama) שָׁמַע แปลว่า
“ได้ยิน”(to hear) เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่จะต้อง "ได้ยินและตระหนัก" (to hear, to be concerned.”) ที่มาของชื่อ “สิเมโอน” เนื่องด้วยเมื่อนางเลอาห์ตั้งครรภ์และคลอดลูกคนที่2เป็นบุตรชาย และตั้งชื่อด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจที่นางไม่ได้เป็นหญิงที่ยาโคบรัก เพราะท่านรักราเชล แต่เธอตระหนักว่าพระเจ้าทรงได้ยินเสียงของเธอ (ปฐก.29:31-33)

นิยาม 3 คำ ของคำว่า “ชามา” (Shama)


จากคำอุปมาเรื่องหว่านเมล็ดพันธุ์พืช มธ.13
Hear ได้ยิน ,Understand เข้าใจ รู้เรื่อง,Obey เชื่อฟัง ทำตามคำสั่ง หรือตอบสนอง
Shama จึงไม่ได้เป็นการได้ยินอะไรเรื่อย ๆ แต่เป็นความเข้าใจที่ชาญฉลาดและ การเชื่อฟังคำสั่งที่ตามมา
 

 

1.Hear ได้ยิน

(มธ. 13:4 และเมื่อเขาหว่าน เมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้าง แล้วนกก็มากินเสีย)
เราต้องได้ยินพระวจนะ เมื่อนกมากินเมล็ดที่ตกตามหนทาง เป็นอุปมาถึงการไม่ได้ยิน

มธ. 13:19 (พระเยซูบอกถึงความหมายของอุปมา) เมื่อใครได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจ มารร้ายก็มาฉวยเอาสิ่งที่หว่านในใจเขานั้นไปเสีย นั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหว่านตกริมหนทาง ซาตาน มันชิงเอาความจริง (ถ้อยคำของพระเจ้า)

2.Understand เข้าใจ รู้เรื่อง

(มธ. 13:5-6 บ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหิน มีเนื้อดินน้อย จึงงอกขึ้นอย่างเร็วเพราะดินไม่ลึก แต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ถูกแผดเผา จึงเหี่ยวไปเพราะรากไม่มี) เมื่อรากไม่มี ไม่มีรากที่ดูดซึมแร่ธาตุ หรือสิ่งยึดเกาะ ก็แห้งเหี่ยวไป แห้งเฉาไป

เราต้องเข้าใจพระวจนะแบบหยั่งลึ
มธ. 13:20 และเมล็ดพืชซึ่งหว่านตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะ แล้วก็รับทันทีด้วยความยินดี การที่เราจะมีความเข้าใจ มาจาการที่เราต้องให้ พระวจนะ
คือโทราห์ ของพระเจ้า หยั่งรากลึกภายในเรา (มก.7:14 จงฟังเราและเข้าใจเถิด)


3.Obey เชื่อฟัง ทำตามคำสั่ง หรือตอบสนอง

การเชื่อฟังและ ตอบสนอง นำสู่การเกิดผล
มธ. 13:8 บ้างก็ตกที่ดินดี แล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง


เพราะว่าการเชื่อฟังนำสู่การเกิดผล

ในฉธบ.28:1-13 การเชื่อฟังนำมาซึ่งพระพรตามมาทัน หากไม่เชื่อฟัง พระพรมีแต่บาปบัง

การเชื่อฟังพระบัญชา จะทำให้เราก้าวกระโดดในชีวิต เป็นหัวไม่ใช่หางสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลง

หวังว่าเราจะเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าเพื่อรับพระพรนะครับ Obey OK ไหมครับ?

ขอบคุณ ข้อมูลจาก http://missionkorat.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น