08 มิถุนายน 2556

คำอธิษฐานอวยพรประจำเดือนทัมมุส(Tammuz) ปี5773

คำอธิษฐานอวยพรประจำเดือนทัมมุส(Tammuz) ปี577( ช่วงวันที่ 9 มิ.ย.- 7ก.ค.2013)
 
ทัมมุส (Tammuz) เป็นชื่อเดือนที่ ตามปฏิทินศาสนา (Ecclesiastical calendarเป็นเดือนที่10 ตามแบบปฏิทินราชการ(Civil calendar) ของประเทศอิสราเอล ชื่อเดือนทัมมุส ตั้งตามชื่อเทพเจ้าของบาบิโลน เพื่อเป็นการเพื่อระลึกว่ารูปเคารพเป็นเหตุให้บ้านเมืองของตนต้องพินาศย่อยยับ เพื่อเตือนใจพวกเขาให้หันกลับมาแสวงหาพระเจ้า 
เอเสเคียล 8:14-1514 แล้วพระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาถึงทางเข้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าด้านเหนือ และดูเถิด ที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนนั่งร้องไห้อาลัยเจ้าพ่อ ทัมมุส แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
15 "
บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าเห็นแล้วหรือ เจ้ายังจะเห็นการลามกยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้อีก"
    ในเดือนนี้จะเป็นเทศกาลไว้ทุกข์ คนยิวจะอดอาหารอธิษฐาน เพื่อระลึกถึงการที่บาบิโลนมาทำลายพระวิหารหลังแรก ในช่วง ปี 606-587 กคศ. และเป็นการระลึกถึงความเศร้าโศกของโมเสสที่ขว้างแผ่นศิลาพระบัญญัติตกแตกด้วยความโกรธเนื่องจากคนอิสราเอลไปกราบไหว้รูปเคารพ (อพย.32)
     เราจึงต้องตระหนักถึงเดือนนี้ว่าเป็น เดือนแห่งการเตือนใจ” หันหนีจากพระแห่งบาบิโลน หมายถึง “อิทธิพลของโลกนี้”  อย่าให้มีสิ่งใดทำให้เกิดรูปเคารพดึงใจของเราให้หันไปแสวงหาสิ่งนั้นมากกว่าพระเจ้า
ในช่วงต้นเดือน คือ โรช โคเดช (Rosh Chodesh) การเริ่มต้นเดือนใหม่เป็นการตั้งสติก่อนสตาร์ท เพื่อหยุดคิดใคร่ครวญและมีการอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าทรงชำระชีวิตตั้งแต่เริ่มเดือนใหม่เพื่อตลอดทั้งเดือนจะได้รับการชำระ ถือเป็นการถวายผลแรกของเวลาในการเลือกที่จะยกให้พระเจ้าก่อนสิ่งใด จงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใด(มธ.6:33)
คำอธิษฐานอวยพรในเดือนนี้คือ การให้ความชอบธรรมถูกสถาปนาขึ้น ในชีวิตของเรา
1.เดือนที่แห่งการมองเห็นและการสถาปนาความสว่างแห่งความชอบธรรม  แม้ว่าจะมีสิ่งที่เป็นแง่ลบหลายสิ่งตลอดเดือนนี้ ดังนั้น พวกเราจำเป็นที่จะต้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบโดยผ่านการสรรเสริญและการประกาศถ้อยคำของพระเจ้า(อสย.58:8,สดด.112:4,ดนล.12:3)
อิสยาห์ 58:8 แล้วความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าอย่างอรุณและแผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้า และพระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้า

2.เดือนแห่งเผ่ารูเบน บุตรชายคนแรกของยาโคบ(อิสราเอล) เขาสูญเสียมรดกแห่งการเป็นบุตรหัวปีไป เพราะเขาไปร่วมหลับนอนกับบิลฮาห์ภรรยาน้อยของบิดา (1 พศด.5:1 รูเบนเป็นบุตรหัวปีก็จริง แต่เพราะเขาได้ทำให้ที่นอนของบิดาของเขามีมลทิน สิทธิบุตรหัวปีของเขาจึงถูกมอบให้กับบุตรของโยเซฟผู้เป็นบุตรของอิสราเอล ดังนั้นรูเบนจึงไม่ได้อยู่ในทะเบียนลำดับพงศ์ของบุตรหัวปี)รูเบนไม่ได้รับเกียรติสูงสุดเพราะว่าปัญหาต่างๆ ที่เขาไม่ได้แก้ไข เขามีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยได้นำมาใช้ให้สำเร็จ เขาไม่เคยจัดการกับปัญหาทางเพศของเขา
จงอธิษฐานและขอพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงสำแดงให้เห็นถึง ปัญหาต่างๆของเราเอง เพื่อที่เราจะสามารถจัดการแก้ไขมันให้ได้
โมเสส ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้า 40 วัน 40คืน หน้าของท่านทอแสง ท่านรู้สึกปีติมีความสุขอย่างท่วมท้น ต่อมาท่านลงมาจากภูเขาซีนาย มีแผ่นศิลาพระบัญญัติ แผ่นในมือของท่านด้วยขณะที่ลงมาจากภูเขานั้น แต่ประชาชนหันกราบไหว้ลูกวัวเพราะว่า พวกเขาไม่สามารถรอคอยโมเสส  เมื่อประชาชนเห็นโมเสสล่าช้าอยู่ ไม่ลงมาจากภูเขา จึงพากันมาหาอาโรน กล่าวว่า “จงลุกขึ้นสร้างพระให้เรา (อพย 32.1)
อย่าใช้วิธีการแบบโลกแต่ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยพระเจ้า มีปัญหาและความยากลำบากมากมายในเดือนนี้ แต่เราต้องอดทนรอคอยและจะมีชัยชนะ (ปฐมกาล 49:3-4บรรยายถึงเผ่ารูเบนว่าเป็นผลแรกแห่งเรี่ยวแรง,เป็นยอดแห่งความเย่อหยิ่งและยอดของความรุนแรงดั่งสายน้ำเชี่ยว)
 
3.เดือนที่เราจะลุกขึ้นฉายแสง (อสย.60สดใสเป็นประกายโดยผ่านการนมัสการ มิฉะนั้น พวกเราก็อาจจะพัฒนา ลูกวัวทองคำ เป็นรูปเคารพขึ้นมาได้ การกราบไหว้รูปเคารพสามารถเริ่มต้นขึ้นได้หากไม่ระวังตัว ให้สังเกตความแตกต่างของคน 2ประเภทนี้ ผู้ที่นมัสการพระเจ้ากับนมัสการรูปเคารพ 


4.เดือนแห่งการยอมรับการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิต   มิฉะนั้นเราก็จะพูด แต่คำพูดในแง่ร้าย (เรามีสิทธิที่จะเลือกว่าจะพูออย่างไร)  คนส่วนใหญ่ตกลงไปในสิ่งที่ไม่ดี และเป็นทางลบ ก็เพราะว่าพวกเขาไม่รู้วิธีที่จะพูดว่าพวกเขาเป็นใครและมีฐานะอะไรอย่างไร เราต้องยอมรับในตัวเองเสียก่อน หากว่าเราไม่ยอมรับในตัวเองแล้วละก็ แสดงว่าก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายอมรับพระเจ้าแน่ๆ  คำพูดของเราจะเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านซึ่งจะนำผลผลิตในการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ที่จะมาถึงในเดือนกันยายนแน่นอน คือ ในช่วงเทศกาลฉลองสุคคต หรือ อยู่เพิง (Feast of Tabernacles) ช่วงวันที่ 19 -25 ..13


5.เดือนแห่งตัวอัษรเฆท หมายถึง แสงเปล่งรัศมีออกมาจากดวงตา มารพยายามที่จะดับแสงนี้ แต่พระยาห์เวห์ตรัสว่า เราคือพระเจ้า เราได้เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม เราได้ยุดเจ้าและรักษาเจ้าไว้ เราได้ให้เจ้าเป็นตัวพันธสัญญาของมนุษยชาติ เป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่าง ความสว่างที่ส่องแก่คนต่างชาติ และเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์” (ลก.2:32) เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (8:12) ด้วยเหตุนี้ พระเยซูจึงมี พระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟ(วว 1.14) และบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์จึงมีความสว่างแห่งชีวิต “เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเราว่าอย่างนี้ ‘เราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างสำหรับคนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะได้นำความรอดไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก’ ” (กจ.13:47) และแก่นสารของความรอดนั้นก็คือว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมาน และพระองค์จะทรงแสดงความสว่างแก่ชนอิสราเอลและแก่คนต่างชาติ โดยที่ทรงเป็นผู้แรกซึ่งคืนพระชนม์” (กจ.26.23)
เราจึงต้องเข้าใจถึงการทรงเรียก ว่า พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 ปต.2:9)
เฆท เป็นตัวอักษรแห่งชีวิต เพราะทั้งคำว่า คายิม ชีวิต” และ คายาห์ การมีชีวิตนั้นขึ้นต้นด้วยตัวอัษรเฆท

6. เดือนแห่งแผ่นฟิล์มภาพยนตร์ เราสามารถเฝ้าดูกระบวนการชีวิตของเราว่าจะดำเนินไปในทิศทางใดได้ เหตุฉะนั้น จงหยุดแล้วจงปรับปรุงแก้ไขส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเสียก่อน
จงอธิษฐานขอให้พระเจ้าสำแดงให้เราเห็นว่าชีวิตของเราจะลงเอยอย่างไร หากว่าเราไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตไปกับพระองค์ !

7.เดือนที่ต้องนำความแข็งกระด้างในตัวออก    ภาพเปรียบเทียบเหมือน “กระดองปู”เราจำเป็นที่จะต้องถูกถอดออกไปเสีย เพื่อที่พวกเราจะสามารถรับเอาการปรับปรุงแก้ไขได้ ถ้าหากเราไม่อนุญาตให้เราเองได้รับการปรับปรุงแก้ไขได้แล้วละก็ เราก็จะแข็งกระด้าง และเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าไปสู่ระดับต่อไปของการเจริญเติบโตได้ จงอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อพระองค์จะเอาความแข็งกระด้างไม่ว่าด้านใดก็ตามออกไปเสียจากตัวของเรา

8.เดือนที่จะต้องปกป้องหัวใจและดวงตาของเราเอาไว้ให้ดี
กล่าวคือ จงระมัดระวังสิ่งที่เรารู้สึกและสิ่งที่เราคิด และจงเฝ้าระวังสิ่งที่เราอนุญาตให้เรามองดู (ฉธบ.11:26 ,30:15) กล่าวว่า ดูสิ วันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำอวยพรและคำสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลายจงดูเถิด วันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดี ความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่าน และในฉธบ.30.19 บอกว่า ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่
กษัตริย์ดาวิดได้เลือกทำสิ่งนี้ และพระเจ้าเรียกพระองค์ว่าเป็นคนที่เราชอบใจ เป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการ” (กจ.13.22) เพราะพระองค์แสวงหาพระทัยของพระเจ้า สิ่งที่กษัตริย์ดาวิดทรงกระทำก็คือข้าพเจ้าตั้งพระยาห์เวห์ไว้ตรงหน้าเสมอ เพราะพระองค์ประทับที่ขวามือ ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหว
(สดด. 16:8)

9.เดือนของมือขวาและพันธสัญญาที่เรียงตรงกัน อ่านพระธรรมบทเพลงซาโลมอน5:2-12 แล้วจงระลึกถึงพันธสัญญาทั้งสิ้นของเรา ด้วยว่ามือขวานั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่างๆ และพันธสัญญาต่างๆ จงยืนยันความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เราต้องรักษาไว้ จงให้พระเจ้านำทางเราและจัดเรียงชีวิตของเราเข้ากับความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่กำลังจะมา

(สรุปความจากข้อมูลของ http://arise5.com/resources/hebrew-calendar/)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น