29 มกราคม 2556

ถ้อยคำสำหรับปีใหม่ : การทรงเรียกบรรดานักรบทั้งหลาย

ถ้อยคำสำหรับปีใหม่ : การทรงเรียกบรรดานักรบทั้งหลาย
คำเผยพระวจนะจาก บ้อบบี้ คอนเนอร์
8 มกราคม 2013
ถึง บรรดาผู้ที่ถูกเรียกออกมาให้เป็นนักรบทั้งหลาย!

พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า กำลังกระตุ้นเตือนประชากรของพระองค์! กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายกำลังปลุกบรรดานักรบทั้งสิ้นให้ตื่นขึ้นมารับตำแหน่งของพวกเขา เพื่อที่จะเข้าร่วมในชัยชนะ เป็นกองเกียรติยศของบรรดาผู้เชื่อที่ชื่นชมยินดี และเป็นรู้จักกันในนาม “ผู้พิชิต” คือเป็นบรรดาผู้ที่ยืนหยัดอยู่อย่างเข้มแข็งเพื่อพระเยซูองค์จอมกษัตรา และเป็นผู้ที่แบกพระสิริของพระองค์ อีกทั้งความรักของพระองค์ไปทั่วทั้งแผ่นดินโลก (1 ยอห์น 5:4 “เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละ เป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก”)
ในฐานะที่เป็นเหล่าผู้ติดตามของกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ พวกเราแต่ละคนก็ได้ถูกเรียก และได้รับมอบหมายจากพระวิญญาณของพระเจ้า ให้กลายเป็นบรรดานักรบผู้เกรียงไกรของพระเจ้าแล้ว นักรบหมายถึงอะไร? ก็คือผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างโชกโชนในสมรภูมิรบมากมาย และได้ปราบศัตรูทุกๆ ตัวจนราบคาบ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จและไม่เคยล้มเหลวเลยสักครั้ง! แต่นักรบก็ไม่ได้เป็นแค่ทหารธรรมดาๆ คนหนึ่ง ด้วยว่าบรรดานักรบทั้งหลายต่างก็แสดงความสูงศักดิ์ และเกียรติยศ ความหาญกล้าและไร้ซึ่งความกลัว เหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาทุ่มเทอย่างบ้าคลั่ง เพื่อผู้นำของพวกเขา บรรดานักรบทั้งหลายนั้นยอมตายเพื่อกษัตริย์ของพวกเขาได้!
พระคริสต์ นักรบผู้อยู่ภายในเราคุณอาจจะถามตัวเองว่า “ฉันเนี่ยนะ?” “นักรบผู้เกรียงไกรอะนะ?” ใช่ คุณนั่นแหละ! การทรงเรียกนี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้หรือ?ถูกแล้วมันเป็นไปไม่ได้! สิ่งนี้มันเกินกำลังและความสามารถของคุณใช่ไหม? แน่นอนมันเกินอยู่แล้ว!

ตัวตนที่แท้จริงของพวกเรา ในฐานะบรรดานักรบทั้งหลายของพระเจ้านั้น เกิดขึ้นได้จริงก็เป็นเพราะภายในตัวของพวกเรานั้น พวกเราได้ตายไปแล้วในเวลานี้! พวกเราทุกคนถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว พวกเราไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป ชีวิตของพวกเรานั้นได้ถูกซื้อเอาไว้แล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ที่บนเนินเขากะโหลกนั้น พระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ตอนนี้ในฐานะนักรบของพระเจ้าภายในตัวของพวกเราและโดยผ่านตัวพวกเรา!
"ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)

ในวันที่มืดมนและมีภยันตรายเช่นนี้ พวกเราสามารถเป็นผู้มีชัยที่ไร้ซึ่งความกลัวได้เพราะพระคริสต์ ผู้ทรงมีชีวิตอยู่ภายในตัวพวกเรา และผ่านตัวของพวกเรานั้น ได้ทรง “ชนะโลกนี้แล้ว” (โยชูวา 1:7) พวกเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาชนะให้ได้ ก็เพราะว่า พระคริสต์ได้ทรงมีชัยชนะเรียบร้อยแล้ว พระองค์เป็นสิงห์ที่เกรียงไกรแห่งเผ่ายูดาห์! พระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย! จงระลึกถึงพระสัญญาที่ว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” 1 ยอห์น 4:4
อัครทูตเปาโล ได้ทำให้พวกเราระลึกได้ว่า เวลานี้ พวกเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตทั้งหลายในและโดยพระเยซูคริสต์ “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” (โรม 8:37)
การเชื่อ และลงมือทำตามความจริงอันประเสริฐที่ว่า พระคริสต์องค์จอมกษัตราทรงอยู่ภายในพวกเรานั้นก็จะทำให้พวกเรามีกำลังขึ้น เพื่อที่จะยืนหยัดอยู่ด้วยความกล้าหาญเผชิญหน้าได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง เผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยการไร้ซึ่งความกลัว และมีความมั่นใจในพระพักตร์ขององค์เจ้าชีวิต ไม่ว่าเราได้สูญเสียสิ่งใดที่เป็นของของเรา ทั้งความผิดหวังในครอบครัว ความเจ็บไข้ได้ป่วย หรือความยากจนที่ได้ข่มขู่ชีวิตของพวกเรา ชีวิตของบรรดาคนที่เรารัก หรือแม้แต่ชีวิตของบรรดาคนที่ทำให้เราโกรธก็ตาม พวกเราได้ถูกเรียกมา เพื่อที่จะแบกอาณาจักรแห่งความรักของพระองค์ไปทุกที่ที่เราไป และเอาชนะบรรดาศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์ได้ในทุกๆ ก้าวที่พวกเราย่างไปในหนทางนั้นด้วย!

บรรดานักรบทั้งหลายเชื่อในพระวาทะ
แล้วพวกเรา จะอนุญาตให้พระคริสต์องค์จอมกษัตราต่อสู้กับสงครามในแต่ละวันของพวกเราอย่างแท้จริงได้อย่างไร? ง่ายมาก! ในฐานะที่เป็นบรรดานักรบทั้งหลายของพระองค์ พวกเราเพียงแค่เลือกที่จะไม่มองดูที่ “สิ่งต่างๆ ที่ตามองเห็น” แต่ให้หัวใจของพวกเรา ความคิดของพวกเรานั้น เกาะติดอยู่กับความเป็นจริงที่มองไม่เห็นแต่ใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใด ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า พระวาทะของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้ามีชีวิตอยู่ และครอบครองอยู่ภายในตัวของพวกเรา โดยทางพระคริสต์องค์จอมกษัตรา พวกเราจึงเป็นผู้ที่ไม่มีใครสามารถยับยั้งพวกเราได้ และไม่มีใครหน้าไหนเอาชนะพวกเราได้ พระองค์สัญญาว่า อาวุธทุกชนิดที่ทำขึ้นเพื่อต่อสู้พวกเราจะไม่ชนะ
“ไม่มีอาวุธใดที่ทำขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะประสบผลสำเร็จ ทุกคนที่ลุกขึ้นกล่าวหาเจ้าในการพิจารณาคดีก็จะถูกปรับโทษ นี่เป็นส่วนมรดกของบรรดาผู้รับใช้พระยาห์เวห์ และเขาจะชนะคดี เพราะเรา พระเจ้าตรัส” (อิสยาห์ 54:17)

ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีความตึงเครียด ไม่มีความสับสนวุ่นวาย ไม่มีความกลัว และไม่มีความขาดแคลน!
ถ้าทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นความจริง พวกคุณอาจจะสงสัยอยู่ว่า แล้วทำไมบรรดาผู้เชื่อส่วนใหญ่จึงไม่รู้สึกว่าพวกเขาเป็นบรรดานักรบผู้มีชัยเลยล่ะ? เหตุผลนั้นก็ชัดเจนยิ่งนักซึ่งก็คือ การพลาดที่พวกเราไปดำเนินชีวิตด้วยความคิดของพวกเราเอง อารมณ์ของพวกเราเอง และการไม่เข้าใจถึง “ความเป็นจริง” นี้ ถ้าพวกเราสนใจแต่อาณาจักรฝ่ายธรรมชาตินี้ พวกเราก็จะต่อสู้กับศัตรูในเนื้อหนังของพวกเราและในวิญญาณของเรา ไม่ใช่โดยพระวิญญาณของพระเจ้า และพระวาทะของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ พวกเราจึงพ่ายแพ้ในทุกสนามรบ พวกเราจำต้องดำเนินไปในความเชื่อ ยืนอยู่บนพระวจนะของพระองค์ และมีชีวิตอยู่ในพระวิญญาณของพระองค์ และคาดหวังที่องค์เจ้าชีวิตจะ “ทำให้สำเร็จ” ตามที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้ จงให้ดวงตาทั้งคู่ของคุณจับจ้องอยู่ที่พระเยซูเถิด จงร้องออกพระนามของพระองค์ จงยืนอยู่บนพระคำของพระองค์ แล้วคุณก็จะมีชัยชนะเสมอในทุกๆ สมรภูมิรบ!

บรรดานักรบล้วนแต่ปฏิเสธตนเอง
การเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงนี้จากการมีชีวิตอยู่โดยผ่านจิตใจของพวกเรา (คือ ความตั้งใจของพวกเราเอง ความคิดที่เป็นเนื้อหนัง และอารมณ์ต่างๆ ฝ่ายธรรมชาตินั้น) มาสู่การมีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณและพระคำของพระองค์นั้น เป็นหนทางที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด และเป็นการจ่ายราคาที่แท้จริงของการเป็นสาวก นั่นก็คือ พวกเราแต่ละคนต้องตายต่อตัวของพวกเราเอง แล้วมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ พวกเราจำต้องเลือกที่จะยอมต่อพระวิญญาณ และพระคำของพระองค์ (นี่คือ การมารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเพื่ออุปนิสัยของพวกเราจะเปลี่ยนใหม่) ปฏิเสธตัวของพวกเราเอง และประกาศิตความจริงของพระองค์เหนือตัวของพวกเรา และเหนือสถานกาณ์ต่างๆ ในชีวิตของพวกเราว่า “ให้คนอ่อนแอพูดว่า “ฉันเป็นนักรบ” จงตีผาลไถนาของเจ้าให้เป็นดาบ และตีขอลิดของเจ้าให้เป็นทวน ให้คนอ่อนแอพูดว่า “ฉันเป็นนักรบ” (โยเอล 3:10) ในสดุดี พวกเราได้ยินถ้อยคำแห่งชัยชนะอันเกรียงไกรที่ว่า
“ข้าพระองค์ทั้งหลาย ดันศัตรูออกไปโดยพระองค์ พวกข้าพระองค์เหยียบบรรดาผู้ที่ต่อสู้ข้าพระองค์ลงโดยพระนามของพระองค์” (สดุดี 44:5)

การทรงเรียกของพวกเรานั้นไม่ได้เป็นการยอมมอบตัวของพวกเราเองให้กับความกลัว ความสงสัย และความไม่เชื่อ แต่เป็นการยอมมอบตัวของพวกเราเองให้กับความชอบธรรม สันติสุข และความชื่นบานที่อยู่ภายในพวกเราแล้วต่างหาก พวกเราถูกเรียกมา เพื่อที่จะซื่อตรงในทุกสิ่งที่พวกเราทำ ชื่นชมยินดีทุกเวลา และกล้าหาญอย่างสิงโต “คนอธรรมหนีเมื่อไม่มีใครไล่ตาม แต่คนชอบธรรมกล้าหาญอย่างสิงห์หนุ่ม” (สุภาษิต 28:1)

แน่นอนที่นี่เป็นการทรงเรียกแห่งพระคุณของพระเจ้า พวกเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเราเองได้ แต่พวกเราจำต้องมีความมั่นใจในพระคุณ และในฤทธิ์เดชของพระคริสต์กำลังทำงานอยู่ภายใน และโดยผ่านตัวของพวกเรา พระองค์ผู้เดียวที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเราจากการเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังผู้มีชีวิตอยู่โดยเนื้อหนัง คือ ผู้ที่เชื่อว่า ความคิดฝ่ายเนื้อหนัง และอารมณ์ต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการทรงชำระนั้นว่าเป็นความจริง ไปสู่การเป็นบรรดานักรบผู้ที่ “มีชีวิต และไหวตัว และเป็นอยู่” ในพระคริสต์ ในฐานะบรรดาผู้มีชัยที่น่ากลัวของความรักที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้า และเป็นบรรดานักรบเพื่อความจริงของพระองค์ ผู้ที่ยืนหยัดอยู่โดยไม่ยอมอ่อนข้อหรือรอมชอม สำหรับข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะรับใช้องค์เจ้าชีวิต “แต่ถ้าการรับใช้พระยาห์เวห์ดูเป็นเรื่องย่ำแย่สำหรับพวกท่าน วันนี้ พวกท่านจะต้องตัดสินใจว่าพวกท่านต้องการรับใช้พระเจ้าองค์ใด จะรับใช้พระเจ้าทั้งหลายซึ่งบรรพบุรุษของพวกท่านได้รับใช้เมื่ออยู่เหนือบริเวณแม่น้ำ หรือพระเจ้าทั้งหลายของคนอาโมไรต์ซึ่งพวกท่านอาศัยอยู่ในประเทศของพวกเขา ส่วนสำหรับครอบครัวของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเอง เราจะรับใช้พระยาห์เวห์!” (โยชูวา24:15)

ขอให้ ปีใหม่ 2013 นี้ เป็นปีที่ล้นไหลไปด้วยความโปรดปรานของพระเจ้า และพระคุณอันน่าอัศจรรย์ใจของพระองค์ ลงมาเหนือพวกคุณ และครอบครัวของพวกคุณ “เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นดวงตะวัน และเป็นโล่ พระยาห์เวห์ประทานความโปรดปรานและเกียรติ พระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้ จากบรรดาผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์!” (สดุดี 84:11) เอเมน!
ลุกขึ้นเถิด บรรดานักรบผู้เกรียงไกรทั้งหลาย!
Bobby Conner
Eagles View Ministries
Email: manager@bobbyconner.org


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.4windsprayer.com/5773/views.php?catid=3&id=687&alias=calling-all-warriors

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น