13 กรกฎาคม 2555

การฟื้นฟูใหญ่ ฝนปลายฤดู

บทกลอนหนึ่งจากสังคมออนไลน์ กล่าวว่า...
ข้างนอกมีฝน    ข้างในมีฝัน
พร่างพรมพลิ้วผ่าน สัมผัสหัวใจ
เย็นรื่นชื่นฉ่ำ     หวานล้ำละมุน
หอมความฝันกรุ่น  หมุนโลกสดใส...
หลายครั้งในชีวิตที่"ฝนตก"เป็น"สัญญาณ"ที่พระเจ้ามักจะใช้บอกเราให้นึกถึง"สัญญา"ของพระองค์ บางครั้งฝนกับฝันเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก มีสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า

“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”


"นิมิต(ความฝัน)ที่ปราศจากการกระทำก็เป็นเช่นฝันกลางวันไร้ความหมาย  การกระทำที่ไร้ซึ่งนิมิต(ความฝัน)มันคงจะเป็นเช่นฝันร้าย  ไร้จุดหมายปลายทาง"
สิ่งนี้คงจะเป็นจริง แต่หากการกระทำที่มาจากนิมิต(ความฝัน)สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกได้แน่

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ผมได้ร่วมอธิษฐานกับคณะผู้รับใช้เต็มเวลาของคริสตจักรแห่งพระบัญชา(UCC) ที่ตึก Glory Building
ผมได้รับการสำแดงจากพระเจ้านึกถึงพระธรรมบทหนึ่งใน เศคาริยาห์ 10:1-8
1 จงขอฝนจากพระเจ้า ในฤดูฝนชุกปลายฤดู ขอจากพระเจ้าผู้ทรงปั้นเมฆพายุ ผู้ทรงประทานห่าฝนแก่มนุษย์ และผักในทุ่งนาแก่ทุกคน
2 เพราะว่ารูปเคารพประจำบ้านพูดไม่ได้เรื่อง และผู้ทำนายก็เห็นนิมิตเท็จ คนช่างฝันเล่าความฝันเท็จ และให้คำเล้าโลมที่เปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้นประชาชนจึงหลงไปอย่างแกะ เขาทุกข์ใจเพราะขาดเมษบาล
3 "เราโกรธเมษบาลอย่างรุนแรง และเราจะลงโทษบรรดาแพะผู้ เพราะพระเจ้าจอมโยธาเอาพระทัยใส่ฝูงสัตว์ของพระองค์ คือพงศ์พันธุ์ยูดาห์ และจะทรงกระทำเขาให้เป็นเหมือนม้าศึกฮึกเหิมในสงคราม
4 ศิลามุมเอกจะออกมาจากเขา หมุดขึงเต็นท์จะออกมาจากเขา คันธนูรบศึกจะออกมาจากเขา และผู้ครอบครองทุกคนจะออกมาจากเขา
5 รวมกันเข้าเขาจะเป็นอย่างชายฉกรรจ์ในสงครามเหยียบย่ำศัตรูไปในโคลนตามถนน เขาจะต่อสู้เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับเขา เขาจะกระทำให้ผู้ที่อยู่บนหลังม้ายุ่งเหยิง
6 "เราจะหนุนกำลังพงศ์พันธุ์ของยูดาห์ และเราจะช่วยพงศ์พันธุ์ของโยเซฟให้รอด เราจะนำเขากลับมาเพราะเราสงสารเขา และเขาจะเป็นเหมือนอย่างว่าเรามิได้ทอดทิ้งเขา เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เราจะตอบเขา
7 แล้วเอฟราอิมจะเป็นเหมือนชายฉกรรจ์ และจิตใจของเขาทั้งหลายจะเปรมปรีดิ์เหมือนได้ดื่มเหล้าองุ่น ลูกหลานของเขาจะได้เห็นและเปรมปรีดิ์ และจิตใจของเขาจะยินดีเหลือล้นในพระเจ้า
8 "เราจะผิวปากเรียกเขาและรวบรวมเขาเข้ามา เพราะเราได้ไถ่เขาไว้แล้ว และเขาจะมีมากมายเหมือนกาลก่อน

พระธรรมตอนนี้มีความน่าสนใจนั่นคือ พระเจ้าให้อธิษฐานขอ "ฝนจากพระเจ้า ในฤดูฝนชุกปลายฤดู..."(1)ทั้งนี้เนื่องจากฝนชุกปลายฤดูนั้นเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และจะดำเนินไปตลอดจนถึงช่วงต้นเดือนเมษายน เป็นฝนในฤดูหนาวที่ย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิ

จุดประสงค์ของการส่งฝนชุกปลายฤดูมานั้น คือ เพื่อที่จะทำให้พืชผลที่ได้เติบโตขึ้นแล้วนั้นมาถึงความเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และเติบใหญ่อย่างเต็มที่
ในประเทศอิสราเอลจะมีฤดูกาล 4 ฤดูกาลคือ
1.ฤดูหนาว(Winter) ประมาณช่วงเดือน ธ.ค.- มี.ค.
2.ฤดูใบไม้ผลิ(Spring) ประมาณช่วงเดือน มี.ค.-มิ.ย.
3.ฤดูร้อน(Summer)ประมาณช่วงเดือน มิ.ย.- ก.ย.

4.ฤดูใบไม้ร่วง(Autumn)ประมาณช่วงเดือน ก.ย.- ธ.ค. 
สำหรับในประเทศไทยเรา มี 3 ฤดู คือฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน (บางคนบอกว่ามี 3 ฤดูคือหน้าฝนนิดหน่อย หน้าร้อนลิ้นห้อย กับหน้าร้อน(Shift)หาย)
ในพระธรรมยากอบ 5:7-11 กล่าวว่า เพราะฉะนั้น พี่น้องเอ๋ย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา ดูซิ ชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน อดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมา ท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้น จงทำใจให้ดีไว้ เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษา นี่แน่ะ องค์พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้ว พี่น้องทั้งหลาย จงเอาอย่างการทนทุกข์และการอดทนของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า นี่แน่ะ เราถือว่าคนเหล่านั้นที่สู้ทนก็เป็นสุข ท่านได้ยินเรื่องความทรหดอดทนของโยบ และได้เห็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาในบั้นปลาย คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสงสารและความเมตตากรุณาเพียงไร"
ฝนต้นฤดูมักจะมาในช่วงกลางเดือนตุลาคม เป็นฝนที่ตกในฤดูใบไม้ร่วง และจะดำเนินไปตลอดจนถึงช่วงกลางเดือนธันวาคม
จุดประสงค์ของการส่งฝนต้นฤดูมานั้น คือ เพื่อที่จะทำให้ผืนดินอันแตกระแหงนั้นชุ่มฉ่ำเหมาะแก่กันไถพรวนและเพื่อให้น้ำแก่ไร่นาที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์เอาไว้ก่อนหน้าแล้ว 


ผมนึกถึงคำเผยพระวจนะของอาจารย์เจมส์ กอลล์(James W.Goll) หรือที่เรามักจะรู้จักกันในนามของ จิม กอลล์ ได้เผยพระวจนะเรื่อง เมื่อพระวิญญาณเสด็จมาเต็มด้วยฤทธานุภาพ(http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=11153)
ให้หลักการคือ
1.ชาญฉลาด
2. อดทน
3. ได้รับการเสริมกำลัง
4. ดำเนินตรงตามนั้นต่อไป
5. ไม่ต่อว่าและไม่บ่น
6. ตัวอย่างความอดทนของโยบ
7. มองหาพระเมตตาและพระกรุณาขององค์เจ้าชีวิต
เฉลยธรรมบัญญัติ 11:10-14 "เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านกำลังเข้ายึดครองนั้น ไม่เหมือนแผ่นดินอียิปต์ ซึ่งพวกท่านได้จากมา ในที่นั้นท่านหว่านพืชและเอาเท้ารดน้ำเหมือนเป็นสวนผัก แต่แผ่นดินซึ่งพวกท่านจะเข้ายึดครองนั้นเป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและหุบเขา ซึ่งมีน้ำฝนจากฟ้ารดอยู่ เป็นแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงดูแล พระเนตรของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปี “ถ้าท่านจะตั้งใจเชื่อฟังตามบัญญัติของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ ให้รักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายและปรนนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ‘เราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของพวกเจ้าตามฤดูกาล คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู เพื่อเจ้าจะได้เก็บข้าว เหล้าองุ่นใหม่ และน้ำมันของเจ้า"
1.เมล็ดคือพระวจนะของพระเจ้าวันต่อวัน
2.เหล้าองุ่นใหม่ คือ ความชื่นชมยินดีของชีวิตใหม่ในพระวิญญาณ
3.น้ำมัน คือ การเจิม และ การทำให้มีฤทธานุภาพ
พระเยซูกำลังกลับมาเยี่ยมเยียนพระนิเวศของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
กิจการบทที่ 2 คือ ฝนต้นฤดูที่ลงมาเหนือพระนิเวศของพระเจ้า บทที่่ 2:17 อ้างว่า “การเทพระวิญญาณลงมาในวาระสุดท้าย” นั้นได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว และโยเอล 2:28 ก็พูดถึงการเท “ฝนชุกปลายฤดู” ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา
สิ่งเหล่านี้คือวันเหล่านั้นที่ผู้เผยพระวจนะในกาลก่อนได้เผยพระวจนะเอาไว้
บรรดาสาวกในยุคแรกนั้นเชื่อว่าพวกเขากำลังอาศัยอยู่ในวาระสุดท้ายและเห็นพ้องต้องกันที่จะประกาศิตว่า "Maranatha(มารานาธา)!” (ในภาษาอาราเมค แปลว่า “โอ องค์เจ้านาย ขอทรงเสด็จมาเถิด!” จาก 1โครินธ์ 16.22)...
จากการพิจารณาพระธรรม เศคาริยาห์ 10:1-8 ในข้อ 2-3
2 เพราะว่ารูปเคารพประจำบ้านพูดไม่ได้เรื่อง และผู้ทำนายก็เห็นนิมิตเท็จ คนช่างฝันเล่าความฝันเท็จ และให้คำเล้าโลมที่เปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้นประชาชนจึงหลงไปอย่างแกะ เขาทุกข์ใจเพราะขาดเมษบาล
3 "เราโกรธเมษบาลอย่างรุนแรง และเราจะลงโทษบรรดาแพะผู้ เพราะพระเจ้าจอมโยธาเอาพระทัยใส่ฝูงสัตว์ของพระองค์ คือพงศ์พันธุ์ยูดาห์ และจะทรงกระทำเขาให้เป็นเหมือนม้าศึกฮึกเหิมในสงคราม

พระเจ้าทรงโกรธผู้ทำหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าทำให้คนของพระเจ้าเป็นดังแกะที่หลงหายไปจากฝูง และไปเที่ยวแสวงหาพระเทียมเท็จ หลงเชื่อคำทำนายของพวกโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ทำให้หลงทางในชีวิต แต่ตอนนี้พระเจ้ากำลังเปลี่ยนฝูงแกะของพระเจ้า ซึ่งเมื่อก่อนนั้นเป็นแกะที่เชื่องช้า และหลงทาง ให้กลายเป็น "ม้าศึกที่ฮึกเหิม!"
คำสอนของอาจารย์ทอมมี่ เฟมไรท์(Tommi Femrite)ในเรื่อง "ม้าศึกทรงพลังของพระเจ้า" (Mighty God's Warhorse)ให้ข้อคิดว่า "เราต้องเป็นแกะของพระเจ้าที่เชื่อฟังเดินตามเสียงผู้เลี้ยง(ยน.10)แต่เมื่อถึงเวลาสงคราม เราจะต้องเป็นม้าศึกที่ถูกฝึกให้แข็งแกร่ง พร้อมประจัญบานในสงครามฝ่ายวิญญาณ(โยบ 39:19-25)"

พระเจ้าทรงเป็นจอมพลโยธา "พระยาห์เวห์ ซาบะโอท (Yahweh Sabaoth)” ที่ประทับบนหลังม้าศึกเพื่อจะนำการไถ่ ปลดปล่อยเชลยศึกและชัยชนะในสงคราม พระเจ้าจะเป็นผู้ที่รวบรวมแกะของพระองค์ให้กลับสู่คอกของพระองค์ในวาระสุดท้าย
ในพระธรรมเศคาริยาห์ 10:4-8
4 ศิลามุมเอกจะออกมาจากเขา หมุดขึงเต็นท์จะออกมาจากเขา คันธนูรบศึกจะออกมาจากเขา และผู้ครอบครองทุกคนจะออกมาจากเขา
5 รวมกันเข้าเขาจะเป็นอย่างชายฉกรรจ์ในสงครามเหยียบย่ำศัตรูไปในโคลนตามถนน เขาจะต่อสู้เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับเขา เขาจะกระทำให้ผู้ที่อยู่บนหลังม้ายุ่งเหยิง
6 "เราจะหนุนกำลังพงศ์พันธุ์ของยูดาห์ และเราจะช่วยพงศ์พันธุ์ของโยเซฟให้รอด เราจะนำเขากลับมาเพราะเราสงสารเขา และเขาจะเป็นเหมือนอย่างว่าเรามิได้ทอดทิ้งเขา เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เราจะตอบเขา
7 แล้วเอฟราอิมจะเป็นเหมือนชายฉกรรจ์ และจิตใจของเขาทั้งหลายจะเปรมปรีดิ์เหมือนได้ดื่มเหล้าองุ่น ลูกหลานของเขาจะได้เห็นและเปรมปรีดิ์ และจิตใจของเขาจะยินดีเหลือล้นในพระเจ้า
8 "เราจะผิวปากเรียกเขาและรวบรวมเขาเข้ามา เพราะเราได้ไถ่เขาไว้แล้ว และเขาจะมี
มากมายเหมือนกาลก่อน

ในวันนี้ผมเชื่อว่า ฝนตกต้นฤดูกาลเป็นฝนแห่งความโปรดปรานและการไถ่ของพระเจ้ามาถึง เพราะเป็นวาระแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าต่อศัตรูของพระองค์ ที่เราจะป่าวร้องขอฝนต้นฤดูที่เป็นการหว่านถ้อยคำแห่งการป่าวร้องประกาศออกไป  ให้เมล็ดพันธุ์แห่งคำเผยพระวจนะลงไปเกิดผล
อิสยาห์ 61:1-2

1 พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจำออก {หรือ การเบิกตา แต่ฮีบรูว่า การเปิด} ให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง
2 เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า และวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเรา เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์
เมื่อฝนต้นฤดูผ่านไป เราทั้งหลายจะเป็นดั่งชาวนาที่รอคอยฝนครั้งใหม่คือ ฝนชุกปลายฤดู ซึ่งเป็นการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การฟื้นฟูใหญ่ในฝนปลายฤดูจะมา ฝนกำลังจะมา การเกิดผลและการเก็บเกี่ยวกำลังจะมา ...
เศคาริยาห์ 10:1 จงขอฝนจากพระเจ้า ในฤดูฝนชุกปลายฤดู ขอจากพระเจ้าผู้ทรงปั้นเมฆพายุ ผู้ทรงประทานห่าฝนแก่มนุษย์ และผักในทุ่งนาแก่ทุกคน
เราทั้งหลายที่เป็นคริสตชนควรจะกลับใจใหม่ เฝ้าอธิษฐานเผื่อประเทศไทยของเรา ในวันนี้ฝนตกลงมา ไม่รู้ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายในวันศุกร์ที่ 13 แต่ผมเชื่อว่า เมื่อ "ฟ้าหลังฝนของคนกลับใจ" ผ่านไป นั่นเป็นสัญญาณและคำสัญญาของพระเจ้าว่า การฟื้นฟูใหญ่ในฝนชุกปลายฤดูกำลังจะมา

ประเทศไทยจะเป็นประเทศแห่งการฟื้นฟูใหญ่ของพระเจ้าต่อไป!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น