02 มิถุนายน 2554

หลัก 4ป.ข้อคิดก่อนไปร่วมสัมมนา

ในช่วงที่ผ่านมานั้น เป็นเดือนแห่งการฟื้นฟูในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะมีผู้รับใช้พระเจ้าระดับโลกได้เดินทางมาเยี่ยมคริสตจักรต่างๆและเป็น วิทยากรในงานสัมมนาต่างๆ

ผมได้ไปร่วมงานสัมมนาหลายงานด้วยกัน สำหรับผมมีหลักการในการพิจารณาในการไปเรียนพระคัมภีร์หรือการเข้าร่วมประชุม สัมมนาต่างๆ คือ หลักการ 4ป. นั่นคือต้องพิจารณาถึง

1.เป้าหมาย -เป้าหมายเป็นสิ่งแรกที่เราต้องมาพิจารณาว่า เรามีเป้าหมายการไปสัมมนาเพื่ออะไร เราต้องตอบตัวของเราเองให้ได้ว่า "ไปเพื่ออะไร?" และหลังจากการไปร่วมสัมมนา "เรามีเป้าหมายจะทำอะไรต่อไป?" การไปเรียนพระคัมภีร์หรือการไปร่วมสัมมนา

เป้าหมายคงไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่กระดาษใบประกาศเกียรติคุณ (Certificate)แต่ต้องมีเป้าหมายมากกว่าการเรียนไปเพื่ออัตตาแค่ประโยชน์ส่วนตัว แต่ต้องมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่ออาณาจักรพระเจ้า นี่คือเป้าหมายที่เราต้องวางไว้ก่อนที่เราตัดสินใจไปร่วมสัมมนา

2.ปฏิสัมพันธ์ -การปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญ เราไม่ได้จะไปสัมมนาแล้วไม่สนใจใคร แต่สำหรับผมแล้วถือว่าเป็นโอกาสที่ดีจะได้ไปเจอเพื่อนๆต่างคริสตจักร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและได้สอบถามสาระทุกข์สุกดิบต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆพี่น้องคริสตจักรต่างจะเป็นเครือข่ายฝ่าย วิญญาณที่เชื่อมโยงกัน หากมีสิ่งใดที่ดีสามารถแบ่งปันกันและกัน ทำให้ไม่ต้องทำอะไรเริ่มต้นจากศูนย์แต่สามารถเรียนรู้และต่อยอดกันได้

3.ประยุกต์ใช้
- การประยุกต์ใช้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะบางครั้งวิทยากรเป็นคนต่างประเทศ หลักการที่ท่านสอนบางอย่าง มีความแตกต่างในเรื่องบริบทท้องถิ่นและวัฒนธรรม เราต้องนำมาปรับประยุกต์ให้เหมาะสม ไม่ได้รับมาทั้งหมดแต่ต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม หรือบางครั้งเรานำรูปแบบวิธีการของวิทยากรท่านนั้นมาใช้ในคริสตจักรของเรา แต่ไม่เข้าใจหลักการ โดยเลียนแบบแต่วิธีการ อาจจะส่งผลกระทบต่อคริสตจักรได้หากไม่ได้มีการกลั่นกรองและนำมาประยุกต์อย่างเหมาะสม
เราควรนำข้อคิดจากการสัมมนาต่างๆ มาพูดคุยกันต่อหรือนำมาปรึกษาผู้นำของเราก็จะทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ได้ หลายหัวคิดดีกว่าคิดคนเดียว


4.เปลี่ยนแปลงชีวิต
- การเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญของผมเช่นกัน เพราะผมไม่ต้องการเป็นพวกฟาริสีหรือธรรมาจารย์ที่มีความรู้จากการศึกษา เข้าสัมมนาต่างๆ แล้วมีวิญญาณศาสนา ชอบตัดสินผู้อื่น เพราะความรู้ทำให้ลำพอง แต่ความรักทำให้ถ่อมใจ เราต้องกลับมาย้อนมาดูที่ตนเองว่ามีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงตรัสผ่านและมีสิ่งใด บ้างที่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

ปัทมโรจน์

(ลงข่าวคริสตชน วันที่ 2 มิ.ย.2011),(ลง web.cbnsiam.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น