11 มีนาคม 2554

The End-time Prayer Movement-การเคลื่อนไหวของการอธิษฐานในยุคสุดท้าย

The End-time Prayer Movement-การเคลื่อนไหวของการอธิษฐานในยุคสุดท้าย

โดย ไมค์ บิคเคิ้ล นิเวศอธิฐานนานาชาติ เมืองแคนซัส อเมริกา แปลโดย อ.วรรณา ไพบูลย์เกษมสุทธิ

( นิเวศอธิษฐานประเทศไทย Thailand House of Prayer Mission Based)

A. ก่อนที่พระเยซูเสด็จกลับมา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของการอธิษฐานวิงวอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั่วโลก Before Jesus returns, the Spirit will raise up the greatest prayer movement in history (อสย. 19:20-22; 24:14-16; 25:9; 26:8-9; 27:2-5, 13; 30:18-19; 42:10-13; 43:26; 51:11; 52:8; 62:6-7; ยรม. 31:7; 51:8; โยเอล 2:12-17, 32; ศฟย. 2:1-3; สดด. 102:17-20; 122:6; 149:6-9; ศคย. 8:20-23; 10:1; 12:10; 13:9; ลก 18:7-8; มธ. 21:13; 25:1-13; วว. 5:8; 6:9-11; 8:3-5; 9:13; 14:18; 16:7; 18:6; 22:17, 20).

B. นิเวศอธิษฐาน คือ อัตลักษณ์นิจนิรันดร์ของผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ The eternal identity of the redeemed is to be a “house of prayer.

การเป็นนิเวศอธิษฐานหมายความว่า “ เมื่อพระเจ้าตรัสและเคลื่อนใจเราแล้วเราก็อธิษฐานและไปเคลื่อนใจพระเจ้า เพื่อให้พระองค์ปลดปล่อยทรัพยากรของพระองค์ในโลก เมื่อพระเจ้าเอ่ยชื่อผู้ใด เป็นการบ่งว่าเขาดำเนินการในพระวิญญาณ Being a house of prayer means that God speaks and moves our heart and then we speak and move His heart so that He releases His resources on earth. When God names someone, it indicates how they function in the Spirit.

(อสย. 56:7) คน​เหล่า​นี้​เรา​จะ​นำมา​ยัง​ภูเขา​บริสุทธิ์​ของ​เรา และ กระทำ ให้ เขา ชื่น บาน อยู่ ใน นิเวศ อธิษฐาน ของ ​เรา เครื่อง​เผา​บูชา​ของ​เขา​และ​เครื่อง​สักการบูชา​ของ​เขา จะ​เป็น​ที่​โปรด​ปราน​บน​แท่น​บูชา​ของ​เรา เพราะ​นิเวศ​ของ​เรา​เขา​จะ​เรียก​ว่า​เป็น​นิเวศ​อธิษฐาน สำหรับ​บรรดา​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย

7Even them I will bring to My holy mountain, and make them joyful in My house of prayer…For My house shall be called a house of prayer for all nations. (อสย. 56:7)

C. พระเจ้าทรงมองเห็นคริสตจักรท้องถิ่นในเมืองต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของนิเวศ อธิษฐานของพระองค์

เช่น นิเวศอธิษฐานของเมืองแคนซัสประกอบไปด้วยคริสตจักรท้องถิ่นมากกว่า 1000 แห่ง พันธกิจนิเวศอธิษฐาน 24/7 เป็นดุจสถานนีเติมน้ำมัน ให้กับนิเวศของเมืองนั้น วิวรณ์ บทที่ 4-5 อธิบายการนมัสการรอบพระที่นั่ง พระบัลลังก์ของพระเจ้า ที่ต่อเนื่อง มีดนตรี คนเหล่านั้นที่อยู่ใกล้พระที่นั่งมีส่วนในการ นมัสการ อธิษฐาน ในสวรรค์ ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน พระเจ้าทรงปรารถนาให้การนมัสการในโลกนี้เป็นเหมือนการนมัสการในสวรรค์ Revelation 4-5 describes the worship order around God’s throne that is continual and musical (Rev. 5:8; 14:2; 15:2). Those nearest God’s throne are the most involved in the 24/7 worship and intercession in heaven. God desires to be worshiped on earth as He is in heaven (มธ. 6:10).

(วว. 4:8 ) สัตว์​ทั้ง​สี่​นั้น​มี​ปีก​หก​ปีก​และ​มี​ตา​ทั้ง​รอบ​นอก​และ​ข้าง​ใน​ และ​สัตว์​เหล่า​นั้น​ร้อง​ตลอด​วัน​ตลอด​คืน​ไม่ได้​หยุด​เลย​ว่า บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระ เจ้า ผู้ ทรง ฤทธานุภาพ สูงสุด ผู้​ได้​ทรง​ดำรง​อยู่​ใน​กาล​ก่อน ผู้​ทรง​ดำรง​อยู่​ใน​ปัจจุบัน และ​ผู้​ซึ่ง​จะ​เสด็จ​มา”

(วว. 5:8-9 )

เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​รับ​หนังสือ​นั้น​แล้ว สัตว์​ทั้ง​สี่​กับ​ผู้​อาวุโส​ยี่สิบ​สี่​คน​นั้น ​ก็​ทรุด​ตัว​ลง​ถวาย​บังคม​พระ​เมษโปดก ทุก​คน​ถือ​พิณ​และ​ถือ​ขัน​ทองคำ​บรรจุ​เครื่อง​หอม ซึ่ง​เป็น​คำ​อธิษฐาน​ของ​ธรรมิก​ชน​ทั้ง​ปวง และ​เขา​ทั้ง​หลาย​ก็​ร้อง​เพลง​ใหม่ ว่า​ดังนี้ “​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​ที่​สมควร​จะ​ทรง​รับ​ม้วน​หนังสือ และ​แกะ​ตรา​ม้วน​หนังสือ​นั้น​ออก เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ถูก​ปลง​พระ​ชนม์​แล้ว และ​ด้วย​พระ​โลหิต​ของ​พระ​องค์​นั้น ​พระ​องค์​ได้​ทรง​ไถ่​คน​ทุก​เผ่า ทุก​ภาษา ทุก​ชาติ​และ​ทุก​ประเทศ​เพื่อ​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า

D. การนมัสการบนโลกได้เป็นพยานในโลกนี้ถึงพระองค์ผู้งดงามผู้ทรงสมควรแก่การนมัสการ

การนมัสการอธิษฐานเปลี่ยนแปลงบรรยากาศฝ่ายวิญญาณ ของภูมิภาค ที่มีการประกาศพระกิติคุณ เพื่อให้เกิดการปลดปล่อยพระคุณของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณมากขึ้น Worship gives witness on earth to the indescribable worth and beauty of God. Worship and intercession change the spiritual atmosphere of the region in which the gospel is proclaimed so that much more happens because there is a greater release of grace in the Spirit.

E. ท่านอิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงการนมัสการอธิษฐานของยุคสุดท้ายต่อหน้าพระเจ้าองค์เจ้าบ่าว

ว่าจะมีดนตรี มีความต่อเนื่อง มีไปทั่วโลก มีพันธกิจ มีการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าเพิ่มขึ้น การร้องเพลต่อหน้าพระองค์ผู้เป็นที่รักที่เปิดเผยถึงความรักและถ่ายทอดความ รักของพระเจ้า ในจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นมีดนตรี ดังนั้นดนตรีและการร้องเพลงที่มีการเจิมจะแตะจิตวิญญาณของมนุษย์ในระดับลึก และทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน Isaiah prophesied of an end-time intercessory worship movement before our Bridegroom God (Isa. 54:5; 62:5) that will be musical (Isa. 24:14-16; 26:1; 27:2; 30:29, 32; 35:2, 10; 42:10-12; 54:1), continual (Isa. 62:6-7), global (Isa. 24:16; 42:10-13), missional (Isa. 54:13-14; 62:6-12), and relational in flowing from revelation of our Bridegroom God (Isa. 54:5; 62:5).

F. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกร้องให้คริสตจักร ร่วมงานกันเพื่อถวายคำอธิษฐาน

เคลื่อนไปกับ ดนตรีแห่งการเผยพระวจนะและชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า เพื่อทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จ ( ฟื้นใจคริสตจักร นำวิญญาณที่หลงหาย สร้างผลกระทบต่อสังคม ) นี่คือการอธิษฐานเพื่อพันธกิจ ด้วยดนตรี ที่หลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า ความขัดแย้งในยุคสุดท้ายคือ การต่อสู้ระหว่าง นิเวศอธิษฐาน สองแบบ หรือ การขับเคลื่อนการนมัสการสองสาย ปฎิปักษ์พระคริสต์จะสร้างการเคลื่อนไหวการนมัสการขึ้นทั่วโลกเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น