04 กรกฎาคม 2558

21 วันช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานกลับใจเพื่อการฟื้นฟู

ช่วงวันที่ 17 เดือนทัมมุส(Tammuz) หรือในภาษาฮีบรู คือ  שבעה עשר בתמוז (Shiva Asar B'Tammuz-ชิวา อาสาร์ เบ ทัมมุส)   (ปี 2015 ตรงกับวันที่ 3 ก.ค.) จนถึงวันที่ 9 เดือนอับ(Av)  หรือในภาษาฮีบรูคือ תשעה באב‎  Tisha B'Av -ชีสชาบัฟว์  )  (ปี 2015 ตรงกับวันที่ 25 ก.ค.)  เป็นช่วงเวลา 21 วัน ( 7X3 วัน หรือ 3 สัปดาห์)  หรือ בין המצרים "Bein ha-Metzarim - เบน ฮา มิซาริม"  สำหรับการไว้ทุกข์ของคนยิว พวกเขาจะมีการอดอาหารอธิฐานเพื่อกลับใจใหม่ กลับมาแสวงหาพระยาห์เวห์ เป็นระลึกถึงช่วงที่บรรพบุรษของพวกเขาหันไปกราบไหว้รูปเคารพ    

ในวันที่ 17 เดือนทัมมุส(Tammuz)  ในสมัยโมเสส  หลังจากที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย พวกคนยิวไปกราบไหว้รูปวัวทองคำ  เมื่อโมเสสกลับมาจึงได้ขว้างแผ่นพระบัญญัติ 10 ประการ(לוחות -Luchot) แตกด้วยความโกรธเนื่องจากคนอิสราเอลไปกราบไหว้รูปเคารพ


อพยพ 32:19 พอ​โมเสส​เข้า​มา​ใกล้​ค่าย ได้​เห็น​รูป​โค​หนุ่ม และ​คน​เต้นรำ โทสะ​ของ​โมเสส​ก็​เดือด​พลุ่ง​ขึ้น ท่าน​โยน​แผ่น​ศิลา​ทิ้ง​ตก​แตก​เสีย​ที่​เชิง​ภูเขา​นั่นเอง​

ในวันที่ 17 เดือนทัมมุส ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับอิสราเอลนั่นคือ 
 มีการถวายเครื่องบูชาที่เป็นมลทินในพระวิหาร
พวกบาบิโลนมาล้อมกรุงเยรูซาเล็ม กำแพงกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย ก่อนที่พระวิหารหลังแรกจะถูกทำลายในวันที่ 9 เดือนอับ (ยรม.32:2)
 แม่ทัพของโรมัน ชื่อว่า อโพสโตมัส (Apostomus) ได้เผาทำลายหนังสือพระบัญญัติ (Torah scroll)

ยิวได้ตั้งชื่อเดือนที่ 4 ว่า เดือน  ทัมมุส(Tammuz)  เนื่องจากเพื่อระลึกว่า รูปเคารพเป็นเหตุให้บ้านเมืองของตนต้องพินาศย่อยยับ  ชือเดือนทัมมุส เป็นชื่อของรูปเคารพจริง ๆ แต่ตั้งชื่อเพื่อเตือนใจเขาให้หันกลับมาหาพระเจ้า 

เอเสเคียล 8:14-15
14 แล้วพระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาถึงทางเข้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าด้านเหนือ และดูเถิด ที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนนั่งร้องไห้อาลัย เจ้าพ่อทัมมุส แล้วพระองค์ตรัสกับ ข้าพเจ้าว่า

15 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าเห็นแล้วหรือ เจ้ายังจะเห็นการลามกยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้อีก" 

สำหรับในวันที่ 9 เดือนอับ(Av)  หรือ  Tisha B'Av เป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับอิสราเอล 
นั่นคือ พระวิหารหลังแรกถูกทำลายในปี 587 ก่อนคริสตศักราช และพระวิหารหลังที่ 2 ถูกทำลาย
ในปี ค.ศ.70

จากเหตุการณ์พระวิหารหลังที่ 2 ในปี ค.ศ.  70 ทำให้คนยิวกระจัดกระจายไปทั่วโลก
 และพวกเขาถูกลบหายไปจากแผนที่โลก และภาษาฮีบรูกลายเป็นภาษาที่ตายไปแล้ว

แต่เมื่อพวกเขากลับใจใหม่หันมาแสวงหาพระยาห์เวห์ พระองค์ทรงพระเมตตาและนำพวกเขา
กลับมารวมเป็นประเทศอีกครั้งใน ปีค.ศ. 1948   และสำเร็จตามถ้อยคำเผยพระวจนะดังนี้


     1. อิสราเอลกลับสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา สำเร็จตามคำเผยพระวจนะของเอเสเคียล
      เอเศเคียล 36:24
     “เพราะว่าเราจะเอาเจ้าออกมาจากท่ามกลาง ประชาชาติและรวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ   และนำเจ้าเข้ามาในแผ่นดินของเจ้าเอง” 

     2. การรื้อฟื้นภาษาฮีบรู  
     ศตวรรษที่ 2  ชาวยิวใช้ภาษาอาราเมคเป็นภาษาพูดแทนภาษาฮีบรู แต่ยังคงใช้ภาษาฮีบรูเป็นภาษาเขียน  มีการรื้อฟื้นภาษาฮีบรูในปี ค.ศ. 1881 - 1922  ต่อมาภาษาฮีบรูกลายเป็นภาษาราชการของปาเลสไตน์ภายใต้การปกครองของอังกฤษตั้งแต่ ปี 1921 คู่กับภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับและกลายเป็นภาษาราชการของอิสราเอลตั้งแต่ ปี 1948   สำเร็จตามคำเผยพระวจนะของอิสยาห์ เศฟันยาห์

     อิสยาห์  19:18 นวันนั้นห้าเมืองในแผ่นดินอียิปต์ซึ่งพูดภาษาของคานาอัน  และสาบานต่อพระเจ้าจอมโยธา เมืองหนึ่งเขาเรียกเมืองอาทิตย์”  
     
     เศฟันยาห์ 3:9 เออ ใน​คราว​นั้น เรา​จะ​เปลี่ยน​ริม​ฝีปาก​ของ​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย ให้​เป็น​ริม​ฝีปาก​บริสุทธิ์ เพื่อ​ว่า​ทุก​คน​จะ​ร้อง​ทูล​ออก​พระ​นาม​พระ​เจ้า และ​ปรนนิบัติ​พระ​องค์​เป็น​ใจ​เดียว​กัน

     3.การซื้อที่ดินและกลับคืนสู่การเป็นประเทศอิสราเอล    
      ในช่วง ปี ค.ศ. 1882 -1940   ชาวยิวจากทั่วโลกเริ่มซื้อที่ดินในดินแดนพันธสัญญาโดยซื้อจากอียิปต์  แม้ว่าที่ดินนั้นเป็นทะเลทราย    ซื้อที่ดินเมืองเบนยามิน  ซื้อที่ดินรอบเมืองยูดาห์  เยรูซาเล็ม พื้นที่เป็นภูเขาซื้อที่ดิน  เซเฟลาห์ ที่ราบต่ำติดทะเล  ซื้อที่ดิน  เนเกบ  ทะเลทรายตอนใต้ มีเนื้อที่ 12,000 กิโมเมตร  ทิศตะวันตกติดทะเลซีนาย  สำเร็จตามคำเผยพระวจนะของเยเรมีย์  

เยเรมีย์ 32:44 “ ที่นานั้นจะซื้อกันด้วยเงิน   ใบโฉนดก็จะต้องลงนามและประทับตรา   และลงนามพยาน   ที่ในแผ่นดินของเบนยามิน  ในที่ต่างๆ   แถบกรุงเยรูซาเล็ม   และในหัวเมืองยูดาห์   ในหัวเมืองแถบแดนเมืองเทือกเขา   ในหัวเมืองแถบเนินเชเฟลาห์และในหัวเมืองแถบเนเกบ   เพราะเราจะให้เขาทั้งหลายกลับสู่สภาพเดิม”   พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ” 

ในวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.1948   ประเทศอิสราเอล (State of Israel) ประกาศอิสรภาพ โดยชาวยิวจากทั่วโลกได้สถาปนาประเทศใหม่สำหรับชาวยิวขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ เพื่อรวบรวมชาวยิวที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกมาอยู่รวมกันในดินแดนพันธสัญญาที่พวกเขาเชื่อว่าพระยาห์เวห์ทรงประทานให้  สำเร็จตามถ้อยคำการเผยพระวจนะ

โดยมี เดวิด เบน-กูเรียน (David Ben-Gurion) เป็นประธานาธิบดีคนแรก  

ปัจจุบันอิสราเอลปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา ถือเป็นรัฐยิว มีประชากรประมาณ 7.1 ล้านคน  มีพื้นที่ทั้งหมด 22,145 ตารางกิโลเมตร  

สิ่งเหล่านี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เราได้เห็นถึงพระเมตตากรุณาของพระยาห์เวห์ที่มีต่อชนชาติของพระองค์แม้พวกเขาจะมีเวลาแห่งการหลงหาย แต่พระองค์ทรงรักพวกเขา และเมื่อพวกเขากลับใจใหม่หันเสียจากความบาป พระองค์ทรงฟื้นฟูชีวิตของพวกเขา 

ประวัติศาสตร์ต่างๆของชนชาติอิสราเอล ตามที่พระคัมภีร์บันทึกไว้เป็นข้อเตือนใจให้เรา  เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ เพื่อระมัดระวังในชีวิต เพื่อเราจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีก เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอย 

สรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณสำหรับพระเมตตาที่พระองค์ให้โอกาสเสมอในการกลับใจใหม่  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น