01 ตุลาคม 2554

100 วันสำหรับการตั้งวิถีของอนาคต!


100 วันสำหรับการตั้งวิถีของอนาคต! คำเผยพระวจนะจาก ดร.ชัค ดี. เพียซ :

ในช่วงที่ผมอยู่ที่รัฐอลาสก้า เมื่อไม่ถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา องค์เจ้าชีวิตได้เริ่มต้นที่จะพูดกับผมเกี่ยวกับ 100 วันข้างหน้า ผมเงยหน้าขึ้นและมองเห็นหน้าต่างบานหนึ่ง ภายในหน้าต่างบานนั้นมีประตู 100 บานอยู่ข้างใน สิ่งนี้ดูเหมือนปฏิทินของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเป็นจริง ที่นี่พวกคุณจะเปิดประตูออกทีละบาน ๆ แล้วก็จะพบกับสิ่งที่ทำให้ต้องอัศจรรย์ใจในแต่ละวัน ไม่เพียงแค่มีสิ่งที่ทำให้ต้องอัศจรรย์ใจในแต่ละวันเท่านั้น แต่พวกคุณก็จะค้นพบการเปิดเผยสำแดงที่จะเปิดเผยเรื่องราวต่าง ๆ และให้นิมิตที่ชัดเจนสำหรับฤดูกาลที่อยู่เบื้องหน้านี้ด้วย! ในช่วงการประชุม “ศีรษะของปี” นี้ องค์เจ้าชีวิตเริ่มต้นที่จะให้การเปิดเผยเพิ่มเติมดังนี้

"บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นยืนอยู่ตรงทางแยกมากมาย"
เรา กำลังส่งสายฟ้าฟาดมากมายของเรามา! เราได้เฝ้ารอคอยที่จะเติมริมฝีปากของบรรดาลูก ๆ ของเราให้เต็มไปด้วยเสียงของสวรรค์มาเนิ่นนานแล้ว! เรากำลังส่งบรรดาผู้ส่งสาส์นทั้งหลายแห่งสายฟ้าฟาดของเราออกไปในชั่วโมงนี้ เรามีคนกลุ่มหนึ่งที่จะกลายมาเป็นไม้เท้ามากมายแห่งสายฟ้าฟาด! แล้วพวกเขาก็จะกลายมาเป็นพายุมากมายบนแผ่นดินโลกนี้ พวกคุณจะเนรมิตสร้างพายุมากมาย และพวกคุณเองก็จะพัดโหมกระหน่ำชั้นบรรยากาศทั้งสิ้นแห่งความมืดในวันทั้ง หลายที่อยู่เบื้องหน้านี้

พวกเจ้ายืนอยู่ ณ ทางสี่แพร่งทั้งหลาย บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นยืนอยู่ตรงทางแยกมากมาย “นี่เป็นเวลาที่พวกเราจะวิ่ง ขอทรงโปรดสำแดงให้เราทราบว่าพวกเราจะวิ่งไปทางไหน” ประชากรของเราจะตัดสินใจว่าบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นนั้นจะไปทางไหนดีใน “ที่ลุ่มแห่งนิมิต” นี้ ประชากรของเราจะผ่าอำนาจทั้งหลายของไสยศาสตร์ที่ได้จับบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นเอาไว้เป็นเชลยของมัน

เรา กำลังพาพวกเจ้าเข้าไปสู่หน้าต่าง 100 วัน ที่ซึ่งพวกเจ้าจะเริ่มต้นที่จะเปิดสิ่งที่ยังไม่ได้ไหลบ่าลงมาจากบัลลังก์ ของเรา และเพื่อที่พวกเจ้าจะเนรมิตสร้างเหตุรุนแรงให้เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศต่าง ๆ ของแผ่นดินโลก ด้วยว่าเวลานี้เป็นเวลาของเราที่การรบกวนความสงบและการสร้างเหตุรุนแรงจะ เกิดขึ้น พวกเจ้ากำลังเข้าไปสู่ฤดูกาลที่แผ่นดินโลกจะถูกทำให้เป็นทุกข์ใจอย่างมาก! สิ่งนี้จะช่วยให้พระสิรินั้นลอยขึ้นมา พวกเจ้าจะเป็นเหมือนดั่งคนหนึ่งผู้ที่เสียบแทงสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกเสียบแทงมาก่อน พวกเจ้าจะเสียบแทงเข้าไปในโครงสร้างต่าง ๆ ที่ได้ปฏิเสธที่จะยอมมอบพระพรซึ่งพวกมันได้จับเอาไว้เป็นเชลยนั้นจนทะลุเลยทีเดียว!

"ขุมสมบัติทั้งสิ้นของสวรรค์และของแผ่นดินโลกจะถูกเขย่า"

“พวกเจ้ากำลังเข้าไปสู่ฤดูกาลของอัครทูตและของการเร่งอัตราความเร็วขึ้น! เราจะส่งพวกเจ้าเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ที่รัฐบาลของเรายังไม่ได้ปกครอง! พวกเจ้ากำลังเข้าไปสู่ฤดูกาลของอัครทูตแห่งการทะยานออกไป จงเต็มใจที่จะไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่พวกเจ้าไม่เคยไปมาก่อน! จงเต็มใจที่จะอยู่ในทีมต่าง ๆ ที่จะสำแดงฤทธิ์เดชของเราให้ปรากฏแจ้ง! การแยกออกนั้นบัดนี้ได้เริ่มปฏิบัติการแล้ว และบรรดาผู้ที่ถูกแยกออกมานั้นเวลานี้ก็จะทะยานออกไปและส่องแสงทำให้ทุกสิ่ง สว่างขึ้น

“จงไปแวะเยี่ยมลานนวดข้าวเถิด! ณ ที่ลานนวดข้าวของพันธกิจของพวกเจ้าและอาณาเขตทั้งสิ้นของพวกเจ้านั่นเอง เป็นที่ที่การแยกออกซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะดึงเอาโครงสร้างแห่งความ มั่งคั่งอันถัดไปของพวกเจ้านั้นให้เกิดขึ้นมาได้! เรากำลังเฝ้ามองและกำลังรอคอยพวกเจ้าอยู่ รอคอยว่าเมื่อไรพวกเจ้าจะมายืนอยู่บนลานนวดข้าวนี้เสียที! เมื่อเจ้ามา เมื่อนั้นแหละความมั่งคั่งก็จะถูกปลดปล่อยออกมาได้

ขุมสมบัติทั้งสิ้นของสวรรค์และของแผ่นดินโลกจะถูกเขย่า จงมองดูและจงได้ยินคำประกาศถึงขุมสมบัติเหนือ 100 วันต่อไปนี้! คำประกาศถึงขุมสมบัติทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกนี้จะหมายถึงการที่เรากำลังเคลื่อนประชากรของเราเข้าไปสู่การทรงเจิมใหม่

เรา กำลังแยก “บรรดาเอซาวทั้งหลาย” และ “บรรดายาโคบทั้งหลาย” ออกจากกันในภูมิภาคของพวกเจ้า ในที่ซึ่งมีการทำสงครามกันในท่ามกลางพวกเจ้า ดังที่เอซาวได้ต่อสู้กับบรรดายาโคบทั้งหลายของเรา เวลานี้ การนี้จะต้องเปลี่ยน! สายฟ้านั้นกำลังลงมาอยู่เหนือบรรดายาโคบทั้งหลายในชั่วโมงนี้แล้ว

"บรรดามารดาทั้งหลายแห่งอิสราเอล..."

“ถึง บรรดามารดาทั้งหลายแห่งอิสราเอล เรากล่าวกับพวกเจ้าว่า “จงลุกขึ้นและเผยพระวจนะถึงสิ่งที่เราได้สำแดงให้แก่พวกเจ้าแล้วนั้นเถิด! เราได้สำแดงถึงสิ่งที่กำลังจะมานั้นให้แก่พวกเจ้าแล้ว แต่ทว่าพวกเจ้ากลับได้ยื่นเสนอสิ่งนั้นเข้าไปสู่บรรยากาศอย่างผิด ๆ! จงเผยพระวจนะและจงยื่นเสนอสิ่งนั้นเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศ จงร้องออกมาในนิเวศน์ต่าง ๆ ถึงสิ่งซึ่งกำลังมานั้น เหมือนกับที่เราได้เปิดเผยสำแดงแก่เรเบคาห์ถึงการทรงเรียกของยาโคบอย่างไร เราก็ได้เปิดเผยสำแดงแก่บรรดามารดาทั้งหลายแห่งอิสราเอลแล้วถึงการทรงเรียก บรรดาผู้นำทั้งหลายของเราสำหรับอนาคต

“จงเปิดริมฝีปากของพวกเจ้าแล้ว จงกล่าวการทรงเรียกทั้งหลายเหล่านั้นออกมาเถิด เรากำลังขยายประชากรของเราและเรากำลังนำลงมาให้อยู่ภายในพวกเจ้าสิ่งซึ่งจะ ระเบิดออกและเป็นเหตุให้พวกเจ้าขยายออกไป จงเคลื่อนไปกับเรา ด้วยว่าแม้แต่ตรงที่ที่พวกเจ้ายืนอยู่ในขณะนี้นั้นก็จะไม่ใช่สถานที่ที่เรา ตั้งใจที่จะสำแดงกิจการทั้งสิ้นของเราหรอก

“นี่จะเป็นการเริ่มต้นของ การตระเตรียมหนทางเข้าไปสู่กิจการอันอัศจรรย์สำหรับอนาคต จงรู้ไว้เถิดว่า เวลานี้ เรากำลังกดปุ่มพวกเจ้าให้เริ่มทำงานได้ แล้วพวกเจ้าก็จะกลายมาเป็นบรรดาผู้ที่เอาสิ่งที่พวกเจ้าได้กลัวที่จะเอามา เป็นเป้าหมายในฤดูกาลที่แล้วนั้นกลายมาเป็นเป้าหมายในเวลานนี้ เราจะแสดงให้พวกเจ้าดูว่าพวกเจ้าจะยิงลูกธนูนั้นซึ่งกำลังขึ้นมาจากเบื้อง ลึกทั้งหลายของภายในวิญญาณจิตของพวกเจ้านั้นได้อย่างไร ลูกธนูนั้นจะออกมาจากปากของพวกเจ้าแล้วก็จะเสียบแทงสิ่งที่พวกเจ้าไม่สามารถ เสียบแทงได้มาก่อนนั้นเลย

จง เตรียมตัวไว้ให้พร้อม พวกเจ้าได้ถูกกดปุ่มให้เริ่มเข้าไปสู่ฤดูกาลที่เรียกว่า “สายฟ้าฟาด” แล้ว พวกเจ้าได้ถูกว่าจ้างให้ทำ (รับค่านายหน้า)แล้ว เพื่อที่จะทะยานออกไป กะเทาะให้เปิดออก และสำแดงแผนการของเราในฤดูกาลข้างหน้านี้

จงอย่ายอมให้การลงความเห็นของประเทศบางประเทศเป็นเหตุให้พวกเจ้าถดถอยไปเลย เรามี “เจ้าสาว” ผู้หนึ่งที่ได้ถูกจับเป็นเชลยเอาไว้ในประเทศทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้ตั้งตัว ต่อสู้เรา เวลานี้ เราจะสั่งการให้เริ่มปฏิบัติการและส่งประชากรของพวกเราเข้าไปราวกับสายฟ้า ฟาด เพื่อที่จะเป็นเหตุให้เจ้าสาวคนนั้นของเราได้รับอิสรภาพเสียที

"การช่วยกู้ นั้นในเวลานี้ก็จะระเบิดขึ้นไปทั่วทุกอาณาจักรของแผ่นดินโลก "
พวก เจ้ากำลังเข้าไปสู่ฤดูกาลแห่งการ “ออกไป” พวกเจ้ากำลังเข้าไปสู่ฤดูกาลแห่งการ “กดปุ่มให้เริ่มทำงานได้” พวกเจ้ากำลังเข้าไปสู่ฤดูการแห่ง “การสำแดงให้เห็นชัด” พวกเจ้ากำลังเข้าไปสู่ฤดูกาลหนึ่งที่เพียงพวกเจ้าแค่คิด พวกเจ้าก็จะกดปุ่มให้มันเริ่มกระบวนการ และมีผลิตผลออกมาเป็นชัยชนะได้เลยทีเดียว พวกเจ้ากำลังเข้าไปสู่ฤดูกาลแห่งการปลดปล่อยทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และธุรกิจ คนทั้งหมดของทุก ๆ ชุมนุมชนจะได้รับการช่วยกู้ภายในวันเดียว พวกคุณยืนอยู่ที่ทางสี่แพร่งแห่งการช่วยกู้สำหรับบรรดาเมืองต่าง ๆ และชนชาติต่าง ๆ การช่วยกู้นั้นเวลานี้กำลังถูกปลดปล่อยเข้ามาสู่แผ่นดินโลกแล้ว การช่วยกู้นั้นในเวลานี้ก็จะระเบิดขึ้นไปทั่วทุกอาณาจักรของแผ่นดินโลก เรากำลังวางตำแหน่ง และกำลังเชื่อมต่อของประทานทั้งสิ้นสำหรับชั่วโมงนี้ของเราลงมา ในเวลานี้แล้ว

“เท้าซ้ายของพวกเจ้าซึ่งไม่เคยทำได้มาก่อนเวลานี้จะ สามารถถูกใช้เพื่อเหยียบหัวทั้งหลายของงูร้ายเหล่านั้นได้ เรากำลังเจิมเท้าซ้ายของพวกเจ้าเพื่อที่จะบดขยี้งูร้ายเหล่านั้น ส่วนเท้าซ้ายของพวกเจ้านั้นจะพบกับที่มั่นที่จะก้าวขึ้นไป” (แล้วผมก็ได้เห็นด้านข้างของภูเขาลูกหนึ่งที่เท้าซ้ายของผู้คนมากมายกำลัง เหยียบอยู่บนหัวทั้งหลายของงูร้ายตัวหนึ่ง ในขณะที่เท้าข้างขวาของผู้คนเหล่านั้นนอกจากจะใช้บดขยี้แล้วยังพาพวกเขาให้ กระโจนขึ้นไปได้ไกลอีกด้วย) “พวกเจ้ากำลังเข้าไปสู่ฤดูกาลหนึ่งแห่งการบดขยี้และการก้าวกระโดด พวกเจ้าจะบดขยี้ศัตรูและกระโจนเข้าไปสู่ชั้นหินที่โผล่ออกมาตรงหน้าผาแห่ง นิมิต จงเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อม พวกเจ้ากำลังพุ่งทะยานออกไปเพื่อบดขยี้และกระโจนเข้าไปสู่ปีที่อยู่เบื้องหน้าแล้ว”
ขอพระพรมากมายจงมีแด่พวกท่าน


ChuckPierce

Glory of Zion International Ministries
Email: chuckp@glory-of-zion.org

ที่มา: http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=10307

ขอขอบคุณ http://missionkorat.blogspot.com/2011/09/100.html#more

เอ็ม สุรชัย แปล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น