24 กุมภาพันธ์ 2560

วางชีวิตสอดคล้องกับศิโยน (Zion alignment)

บทความเรื่อง "วางชีวิตสอดคล้องกับศิโยน"(Zion alignment)
โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์(Asher Intrater)


ในศตวรรษแรกพันธกิจของพระคริสต์และสาวกส่วนมากจะเชื่อมโยงกับเวลาและสถานที่ แต่เมื่อข่าวประเสริฐแพร่ไปยังประชาชาติในช่วงกว่า 1,900 ปีที่ผ่านมา มีการเน้นย้ำค่อนข้างน้อยในหมู่คริสเตียนเรื่องเวลาและสถานที่ ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหนและเวลาใดก็ได้ จะรับพระวิญญาณของพระเจ้าที่ไหนเวลาใดก็ได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้มีกายอย่างมนุษย์แต่ทรงอยู่ในเราทุกคน

อย่างไรก็ตามเมื่อเราเข้าใกล้การเสด็จกลับมาของพระเยซู เวลาและสถานที่จะมีความสำคัญอีกครั้ง พระองค์จะเสด็จมาทางกายภาพยังสถานที่แห่งหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง สถานที่นั้นคือ ภูเขามะกอกเทศ  

เศคาริยาห์ 14:4 ใน​วัน​นั้น พระ​บาท​ของ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ยืน​อยู่​ที่​ภูเขา​มะกอก​เทศ ซึ่ง​อยู่​หน้า​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​ด้าน​ตะวัน​ออก และ​ภูเขา​มะกอก​เทศ​นั้น​จะ​แยก​ออก​เป็น 2 ส่วน จาก​ทิศ​ตะวัน​ออก​ไป​ทิศ​ตะวัน​ตก โดย​มี​หุบ​เขา​กว้าง​มาก​คั่น​อยู่ ภูเขา​กึ่ง​หนึ่ง​จึง​จะ​ถอย​ไป​ทาง​เหนือ และ​อีก​กึ่ง​หนึ่ง​จะ​ถอย​ไป​ทาง​ใต้


กิจการ  1:11 สอง​คน​นั้น​กล่าว​ว่า “ชาว​กา​ลิลี​เอ๋ย ทำไม​พวก​ท่าน​ถึง​ยืน​จ้อง​มอง​ฟ้า​สวรรค์? พระ​เยซู​องค์​นี้​ที่​ทรง​รับ​ไป​จาก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ขึ้น​ไป​ยัง​สวรรค์​นั้น จะ​เสด็จ​มา​อีก​ใน​ลักษณะ​เดียว​กับ​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​เห็น​พระ​องค์​เสด็จ​ไป​ยัง​สวรรค์​นั้น”

เวลาคือเมื่อประชาชาติ จู่โจมอิสราเอล  

เศคาริยาห์ 14:2 เพราะ​เรา​จะ​รวบ​รวม​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​สิ้น​ให้​ทำ​ศึก​กับ​เย​รู​ซา​เล็ม เมือง​นั้น​จะ​ถูก​ยึด ทรัพย์​ใน​บ้าน​จะ​ถูก​ปล้น​และ​ผู้​หญิง​จะ​ถูก​ข่ม​ขืน พล​เมือง​ครึ่ง​หนึ่ง​จะ​ตก​ไป​เป็น​เชลย แต่​ประ​ชา​ชน​ส่วน​ที่​เหลือ​อยู่​จะ​ไม่​ถูก​ตัด​ออก​เสีย​จาก​เมือง


ลูกา21:20  “เมื่อ​พวก​ท่าน​เห็น​กอง​ทัพ​มา​โอบ​ล้อม​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม จง​รู้​ว่า​วิบัติ​ของ​เมือง​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว

และอิสราเอลจะร้องว่า บารุค ฮาบา”  

สดุดี 118:26 ขอ​ท่าน​ผู้​เข้า​มา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​ยาห์​เวห์ จง​ได้​รับ​พระ​พร เรา​อวย​พร​พวก​ท่าน​จาก​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์

มัทธิว 23:39 เพราะ​ว่า​เรา​บอก​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ว่า ตั้ง​แต่​นี้​ไป​เจ้า​จะ​ไม่​เห็น​เรา​อีก จน​กว่า​พวก​เจ้า​จะ​กล่าว​ว่า ‘ขอ​ให้​ท่าน​ผู้​เสด็จ​มา​ใน​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​พระ​เจริญ’ ”

ในโทราห์มีเทศกาลที่เรียกว่า מועד โมเอ็ด หมายความว่า เวลาที่กำหนดไว้”
ในหนังสือผู้เผยพระวจนะ คำสัญญาฝ่ายวิญญาณแต่ละข้อล้วนเชื่อมต่อกับพระสัญญาทางกายภาพของการยึดครองดินแดน
ในมุมมองของคริสเตียน โลกวิญญาณนั้นเป็นสากลและไม่มีขอบเวลา
ในมุมมองของยิวโลกวิญญาณนั้นเกี่ยวเนื่องกับเวลาและสถานที่ ทั้งคู่ต่างเป็นความจริง มุมมองทั้งสองฝั่ง  (two-eyed) จากพระคัมภีร์กำลังรับการฟื้นคืนในวันนี้เพื่อให้เรามีมุมมองครบถ้วนทุกมิติ
เพื่อที่จะพร้อมรับการเสด็จมาของพระคริสต์ ความสนใจของทั้งโลกจะต้องจดจ่ออยู่ที่ทิศทางที่ถูกต้อง ละครจะเล่นไม่ได้ ม่านจะไม่เปิดออก และนักแสดงชูโรงจะปรากฏตัวไม่ได้หากทุกคนยังไม่มองมาที่เวที กรุงเยรูซาเล็ม คือ เวที 
พระเยซูคือนักแสดงชูโรงคนนั้น

คำภาษาฮีบรูที่ใช้เรียก ศิโยน คือ ציון หมายความว่า ป้ายสัญญาณ

เยเรมีห์ 31:21  “จง​ปัก​ป้าย​ชี้​ทาง​ไว้​สำ​หรับ​ตน จง​ทำ​ป้าย​นำ​ทาง​ไว้​สำ​หรับ​ตัว จง​พิจาร​ณา​ให้​ดี​ถึง​ทาง​หลวง คือ​ทาง​ซึ่ง​เจ้า​ดำ​เนิน​ไป​นั้น อิส​รา​เอล​พรหม​จารี​เอ๋ย จง​กลับ​เถิด จง​กลับ​มา​ยัง​เมือง​เหล่า​นี้​ของ​เจ้า

ศิโยนคือจุดสังเกตเป็นป้ายบอกทางชี้ไปยัง เส้นทางที่ถูก ไม่ต้องแปลกใจที่องค์การสหประชาชาติและพวกอิสลามหัวรุนแรงจะเป็นกลุ่ม “ต่อต้าน” การสร้างชาติอิสราเอล (ต่อต้านไซออนนิสต์ Anti Zionistทุกคนจะถูกชี้ทางให้ไปยังศิโยน ไม่ว่าจะเพื่อการดีหรือการร้ายก็ตาม

ผู้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นมีชื่อว่า “ผู้เกลียดชัง”ศิโยน
สดุดี 129:5 ขอ​ให้​ทุก​คน​ที่​เกลียด​ชัง​ศิโยน อับ​อาย​และ​ต้อง​ถอย​กลับ​ไป

การวางชีวิตสอดคล้องนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วน เหมือนกับการจัดกระดูกบำบัดสำหรับ “พระกายพระคริสต์”เมื่อคอและหลังกลับมาเรียงประสานกัน(alignment) พลังการรักษาและอิสระในการเคลื่อนไหวก็ถูกปลดปล่อย สิ่งนี้จะวางระเบียบและแบบแผนแผนงานที่ถูกต้องของแผนงานพระเจ้าขึ้น

1. พระมหาบัญชา (Great Commission)  พระเยซูส่งสาวกออกไปเพื่อประกาศข่าวประเสริฐจากเยรูซาเล็มยังสุดปลายแผ่นดินโลก และบัดนี้จะกลับมาสู่เยรูซาเล็ม

กิจการฯ 1:8  แต่​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​พระ​ราช​ทาน​ฤทธา​นุภาพ เมื่อ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​สักขี​พยาน​ของ​เรา​ใน​กรุง​เยรู​ซา​เล็ม ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย ทั่ว​แคว้น​สะมา​เรีย และ​จน​ถึง​ที่​สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก”

2. เอกภาพในพระกาย (Unity of the Body) เมื่อคริสเตียนมีศิโยนในหัวใจ พวกเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันในการอธิษฐานและฝ่ายวิญญาณ (สดุดี 133, ยอห์น17)

3. คริสตจักรนานาชาติ (International Church)  (ศาสนศาสตร์คริสตจักร -Ecclesiology) เมื่อคริสเตียนถูกทาบกิ่งเข้ายัง “ต้นมะกอก”พวกเขาจะเชื่อมต่อกับรากเหง้าของความเชื่อตน 
โรม 11:17 แต่​ถ้า​บาง​กิ่ง​ถูก​หัก​ออก​เสีย​แล้ว และ​พระ​เจ้า​ทรง​นำ​ท่าน​ผู้​เป็น​กิ่ง​มะกอก​เทศ​ป่า​มา​ต่อ​กิ่ง​ไว้​แทน​กิ่ง​เหล่า​นั้น เพื่อ​ให้​เข้า​เป็น​ส่วน​ได้​รับ​น้ำ​เลี้ยง​จาก​ราก​ต้น​มะกอก

4. เวลาสิ้นยุค(End Times) (ศาสนศาสตร์ยุคสุดท้าย -Eschatology) ทุกคำพยากรณ์ถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ชี้ไปยังเหตุการณ์ในอิสราเอลและตะวันออกกลาง(เอเสเคียล 38-39)

5. เพนเตคอสครั้งที่ 2 (Second Pentecost) ในยุคสุดท้ายพระวิญญาณจะเทลงมาเหนือมนุษย์ทุกคนในการฟื้นฟูครั้งใหญ่ด้วยหมายสำคัญ และการอัศจรรย์ 
กิจการ 2:17-21 
 17 ‘พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า ใน​วาระ​สุด​ท้าย เรา​จะ​เท​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​เรา​บน​มนุษย์​ทั้ง​หมด บุตรา บุตรี​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลายจะ​เผย​พระ​วจนะ บรร​ดา​คน​หนุ่ม​ของ​ท่าน​จะ​เห็น​นิมิต และ​บรร​ดา​คน​แก่​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลายจะ​ฝัน​เห็น
 18 แน่​ที​เดียว​เว​ลา​นั้น เรา​จะ​เท​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​เรา บน​ทาส​ทาสี​ของ​เรา และ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​เผย​พระ​วจนะ
 9 เรา​จะ​สำ​แดง​การ​อัศ​จรรย์​ใน​อา​กาศ​เบื้อง​บน และ หมาย​สำ​คัญที่​แผ่น​ดิน เบื้อง​ล่าง เป็น​เลือด ไฟ และ​ไอ​ควัน
 20 ดวง​อา​ทิตย์​จะ​มืด​ไป และ​ดวง​จันทร์​จะ​กลับ​เป็น​เลือด ก่อน​ถึง​วัน​ยิ่ง​ใหญ่​และ​สง่า​งามของ​พระ​เจ้า
 21 และ​จะ​เป็น​เช่น​นี้​คือ ทุก​คน​ที่​ร้อง​ขอ​ใน​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด’ 

6. อาณาจักรพันปี (Millennial Kingdom) หลังจากการเสด็จกลับมาของพระเยซูจะมีการปกครองโลกทั้งใบด้วยสันติและความเจริญรุ่งเรืองโดยมี กรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง 
อิสยาห์ 2:1-4 
 1 ถ้อย​คำ​เกี่ยว​กับ​ยูดาห์​และ​เยรู​ซาเล็ม​ที่​อิส​ยาห์​บุตร​อา​มอส​ได้​เห็น
 2 ใน​วาระ​สุดท้าย​จะ​เป็น​ดัง​นี้ คือ​ภูเขา​แห่ง​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์ จะ​ถูก​สถา​ปนา​ขึ้น​เป็น​ที่​สูง​สุด​ของ​ภูเขา​ทั้ง​หลาย และ​จะ​ถูก​ยก​ขึ้น​ให้​อยู่​เหนือ​บรร​ดา​เนิน​เขา ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หมด​จะ​หลั่ง​ไหล​เข้า​มา​หา
3 ​​และ​ชน​ชาติ​จำนวน​มาก​จะ​มา​และ​กล่าว​ว่า “มา​เถิด ให้​เรา​ขึ้น​ไป​ยัง​ภูเขา​ของ​พระ​ยาห์​เวห์ ไป​ยัง​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​ของ​ยา​โคบ แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​สอน​วิถี​ของ​พระ​องค์​แก่​เรา และ​เพื่อ​เรา​จะ​เดิน​ใน​มรร​คา​ของ​พระ​องค์” เพราะ​ว่า​ธรรม​บัญญัติ​จะ​ออก​มา​จาก​ศิโยน และ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ออก​มา​จาก​เย​รู​ซา​เล็ม
4 พระ​องค์​จะ​ทรง​วินิจ​ฉัย​ระหว่าง​ประ​ชา​ชาติ​ทั้งหลาย และ​จะ​ทรง​ตัด​สิน​ความ​ให้​ชน​ชาติ​จำนวน​มาก และ​พวก​เขา​จะ​ตี​ดาบ​ของ​เขา​ให้​เป็น​ผาล​ไถ​นา และ​หอก​ของ​เขา​ทั้งหลาย​ให้​เป็น​ขอ​ลิด​แขนง ประ​ชา​ชาติ​จะ​ไม่​ยก​ดาบ​ขึ้น​ต่อ​สู้​กัน และ​เขา​จะ​ไม่​ศึก​ษา​ยุทธ​ศาสตร์​อีก​ต่อ​ไป

7. การสร้างโลกใหม่ (New Creation)ท้ายที่สุดในพระคัมภีร์เราเห็นสวรรค์คืนกลับมาในโลกที่สมบูรณ์เมื่อเยรูซาเล็มจากสวรรค์ลงมายังแผ่นดินโลก (วิวรณ์ 21-22)
ได้โปรดอธิษฐานกับเราให้การวางชีวิตสอดคล้องกับศิโยนสำเร็จเป็นจริง


ขอบคุณข้อมูลจาก  http://reviveisrael.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น