04 มิถุนายน 2559

"เราจะขจัดความมืดที่ปกคลุมแผนการของเราสำหรับชีวิตของเจ้าออกไป” (I'm Removing the Darkness Covering up My Plan for Your Life! )

"เราจะขจัดความมืดที่ปกคลุมแผนการของเราสำหรับชีวิตของเจ้าออกไป” 
(I'm Removing the Darkness Covering up My Plan for Your Life! )
คำเผยพระวจนะของดร.ชัค เพียร์ซ (Chuck Pierce) วันที่ 3/6/2016
"นี่คือช่วงเวลาที่เรากำลังเปิดหัวใจและจิตวิญญาณของเจ้าในรูปแบบใหม่ เราจะขจัดความมืดที่ปรากฏอยู่นี้ เราจะขจัดความมืดที่ปกคลุมแผนการของเราสำหรับชีวิตของเจ้าออกไป เรากำลังจะเข้ามาฉายส่องความสว่างของเราในหัวใจของเจ้าในรูปแบบใหม่ สิ่งที่เจ้าไม่สามารถมองเห็นในฤดูกาลที่ผ่านมา เจ้าจะได้เห็นในฤดูกาลนี้ เราจะเข้ามาในห้วงความคิดของเจ้า เมื่อเจ้ารู้สึกว่าอนาคตของเจ้ามืดมนและหดหู่ใจ เราจะเข้ามาทำลายอำนาจของความเศร้าโศกและการปรับโทษเจ้าและจะทำลายอำนาจของความสิ้นหวังออกจากเจ้า
นี่คือความสุขใหม่ที่กำลังผุดขึ้นมาภายในตัวของเจ้า ความสุขนี้จะผุดขึ้นมาเป็นฟองดังเช่นน้ำพุที่ไหลออกมาและฟองของมันจะทำปฏิกิริยาเปอร์ออกไซด์ (peroxide) เพื่อจะชำระล้างความสงสัย ความไม่เชื่อ และความสิ้นหวังที่ฉุดรั้งเจ้าให้ท้อถอยออกไป

จากถ้อยคำเผยพระวจนะของดร.ชัค เพียร์ซ ผมขออธิษฐานป่าวประกาศดังนี้ 
ขอความสว่างของพระยาห์เวห์ขจัดความมืดที่ปกคลุมแผนการของพระองค์ในชีวิตของเรา  และน้ำพุแห่งชีวิตชำระความผิดหวังและความโศกเศร้าให้ออกไป

“เพราะน้ำ‍พุแห่งชีวิตอยู่กับพระ‍องค์ เราเห็นความสว่างโดยความสว่างของพระ‍องค์”  สดุดี 36:9 

I'm Removing the Darkness Covering up My Plan for Your Life!
“This is a time that I am opening hearts and spirits in a new way. I’m removing the darkness that has been there. I’m removing the darkness that has covered up My plan for your life. I am coming to shine My light in your heart in a new way. What you could not see in the past season, you’re going to see in this season. I am coming! Where you thought your future was bleak and dismal, I’m coming to break the power of gloom and doom off of you, and to break the power of hopelessness off of you. There’s a new joy that is going to spring up on the inside of you.
That joy is going to bubble up like a fountain, and it is going to bubble up just like peroxide bubbles up. This joy is going to bubble up, and it’s going to wash out the doubt, the unbelief, and the hopelessness that has held you back."


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น