20 กุมภาพันธ์ 2559

“คำอธิษฐานที่ส่งอิทธิพลในชีวิต” จากชีวิตของยาเบส

 “คำอธิษฐานที่ส่งอิทธิพลในชีวิต” จากชีวิตของยาเบส (๋Jabez)จากพระธรรม 1 พงศาวดาร 4:9-10 
"ยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่า  "ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์  และขยายเขตแดนของข้าพระองค์  และขอพระหัตถ์ของพระองค์  อยู่กับข้าพระองค์  และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย  เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย"  และพระเจ้าทรงประสาทตามที่เขาทูลขอ"

ชีวิตเราแม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่เราสามารถเลือกการดำเนินชีวิตได้ บางคนเกิดมาบนความจำกัด บางคนมีอดีตที่เจ็บปวดและขมขื่น แต่เมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้า พระองค์เปิดโอกาสให้เราสามารถเปลี่ยนชีวิตให้เป็นคนใหม่ที่เต็มไปด้วยเกียรติยศและความสำเร็จ  เพียงแต่เรามีท่าทีที่ถูกต้อง มีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้ และอธิษฐานทูลขอพระองค์ด้วยความไว้วางใจ 

ชื่อของยาเบส ถูกเน้นแม้ว่าจะมีรายชื่อประมาณ 600 ชื่อใน 9 บทแรกของ 1พงศาวดาร
ตามธรรมเนียมคนยิวจะนิยมตั้งชื่อลูกตามสภาพหรือตามสถานการณ์ ณ เวลานั้นๆ  แม่ของยาเบสตั้งชื่อลูกตัวเองว่า “เจ็บปวด ทุกข์ระทม” (ข้อ 9)  แม่ของยาเบสอาจจะเจ็บปวดทั้งกายและใจอย่างมากเป็นพิเศษ จึงตั้งชื่อลูกแบบนั้น เรียกง่ายว่า "เด็กชายเจ็บปวด"  แต่ยาเบสไม่ยอมให้ความขมขื่นจากแม่ส่งอิทธิพลต่อเขาได้   เขาอธิษฐานขอต่อพระเจ้า โดยขอ 4 สิ่งจากพระเจ้า และข้อ 10 ตอนท้ายบอกว่า “และพระเจ้าทรงประสาทตามที่เขาทูลขอ”  จากคำอธิษฐานนี้เองทำให้ชีวิตของยาเบสส่งผ่านอิทธิพลนี้ไปถึงผู้อื่นดังต่อไปนี้

1. อิทธิพลชีวิตที่ได้รับพระพรจากพระเจ้า 

คริสเตียนบางคนไม่กล้าอธิษฐานขออย่างนี้ เพราะเกรงจะเป็นสิ่งผิด เป็นการเห็นแก่ตัว อัครทูตเปาโลยืนยันว่า น้ำพระทัยพระเจ้าต้องการจะประทานพระพรแก่คนที่รักพระองค์อยู่แล้ว (รม  8:28ยาเบสอธิษฐานขอการอวยพรจากพระเจ้าด้วยความมั่นใจ  เพราะว่าท่านมีสถานะเป็นบุตรของพระเจ้า เมื่อบุตรขอสิ่งที่ดี บิดาย่อมไม่มอบสิ่งเลวร้ายให้อย่างแน่นอน เมื่อได้รับพรก็จะส่งผ่านพระพรออกไป   
ดังนั้นไม่เพียงแต่อวยพรตัวเอง แต่ให้เราอธิษฐานอวยพรคนอื่นๆ และเรื่องต่างๆ ของคริสตจักรด้วยอย่าให้เราละเลยที่จะอธิษฐานอวยพรซึ่งกันและกัน อธิษฐานเผื่อคริสตจักร อธิษฐานเผื่อผู้นำ

2. อิทธิพลที่ขยายขอบเขตของชีวิตออกไป


ยาเบสคงรู้ความจำกัดของตนเอง แต่เขาก็ไม่ได้คิดจะหยุดอยู่กับที่ หรือจมอยู่กับสภาพเดิมของตัวเอง  ความทะเยอทะยานในฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่ดี เป็นความปรารถนาให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเรา ขยายขอบเขตชีวิตของเราให้กว้างขวางขึ้น สูงขึ้น และมากขึ้น
เราต้องตระหนักว่า พระเจ้าปรารถนาให้เราขยายเขตแดนชีวิตของเรา พระองค์พึงพอใจในคำอธิษฐานของยาเบส และทรงช่วยยาเบสมาแล้ว พระองค์ก็จะช่วยเราเช่นกัน (ยน.11:40)...ถ้าเชื่อจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า"
ยาเบสกล้าคิด กล้าอธิษฐาน กล้าที่จะคิดออกนอกความจำกัดของตนเอง พึ่งพาพระเจ้า และมีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต อย่าเอาความจำกัดของเรา มาจำกัดพระเจ้าที่ไม่จำกัด

3.อิทธิพลชีวิตที่มาจากการทรงสถิต

สิ่งที่ 3 ที่ยาเบสอธิษฐานขอจากพระเจ้ามีความสำคัญมาก คือ “ขอพระหัตถ์พระเจ้าอยู่ด้วย”  พระหัตถ์พระเจ้า หมายถึง “ฤทธิ์อำนาจ” ที่ไม่จำกัดของพระเจ้า
ยาเบสรู้ว่า ลำพังโดยตัวเอง เขาคงทำไม่ได้แน่นอน แต่ถ้ามีพระหัตถ์ของพระเจ้าช่วยเหลือ จะเกิดการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน     อพยพ 14 โมเสสข้ามทะเลแดง ด้วยความจำกัดทุกประการ แต่เมื่อพระหัตถ์พระเจ้าอยู่กับเขา สิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น  ให้เรากล้าและอย่าลืมที่จะขอการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในทุกสิ่งที่เราจับต้องทำ เพื่อที่เราจะเห็นฤทธิ์เดชของพระองค์อยู่ในทุกการงานของเรา

4.อิทธิพลชีวิตที่ได้รับการปกป้องจากพระเจ้า

ยาเบสอธิษฐานขอพระเจ้าทรงปกป้องรักษาจากพระเจ้า  พระเจ้าก็ทรงรักษาท่านให้พ้นจากมารร้าย ปกป้องท่านจากการล่อลวง  พระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐานในมัทธิวบทที่ 6 และส่วนสำคัญมากประการหนึ่ง คือ อธิษฐานเพื่อนำเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย (มธ.6:13) ให้เราอธิษฐานด้วยท่าทีเช่นนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไป ที่เราจะไม่ตกอยู่ในการทดลองและต้องพ่ายแพ้  อย่าเพียงอธิษฐานให้เราชนะการทดลอง แต่ให้เราอธิษฐานที่เราเองจะไม่ตกอยู่ในการทดลองด้วย และนำการปกครองของพระเจ้าไปสู่สังคมเพื่อสังคมได้รับการปกป้องให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย
คำถามเพื่อการใคร่ครวญ
  1. ท่านคิดว่าเหตุใดคริสเตียนจำนวนไม่น้อยพึงพอใจกับสิ่งเล็กน้อยๆ ที่เป็นอยู่และไม่กล้าขอพระเจ้าขยายเขตแดนในชีวิต?
  2. ท่านคิดว่าการอธิษฐานขอการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของท่านมีความสำคัญและส่งผลดีต่อชีวิตของท่านอย่างไร ?


กิจกรรมตอบสนอง 
ให้ร่วมกันอธิษฐานเผือกันและกัน ขอการอวยพรของพระเจ้ามาถึงชีวิตส่วนตัว หน้าที่การงาน งานรับใช้ การเรียน ครอบครัวของเราอย่างเจาะจง   ขอพระเจ้าทรงขยายชีวิตของเราให้ครอบครองและเป็นพรต่ออาณาจักรของพระองค์มากขึ้น  ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยในทุกสิ่งที่เราจับต้องทำ ให้เราเห็นฤทธิ์เดชของพระองค์และการเกิดผล  ขอพระเจ้าทรงปกป้องเราจากการล่อลวง การทดลอง และขอให้เรามีชัยชนะเหนือการล่อลวงและการทดลอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น