19 สิงหาคม 2554

คำเผยพระวจนะในเดือน AV

จากคำสอนเรื่องเข้าใจความหมายของเดือนตามปฎิทินยิว ของ ดร.ชัค เพียซ และ ดร.โรเบิร์ต ไฮด์เลอร์ (Glory of Zion) ให้ความหมายในเดือนอับ AV ช่วงเดือนสิงหาคม

1. เดือนสิเมโอน ซึ่งหมายถึง "การได้ยิน การตระหนัก" เราอยากที่จะตระหนักว่าเราสามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าต่อ ไปได้ สิเมโอนนั้นยุ่งเหยิง ก็คล้ายๆกับรูเบน (เดือนก่อนหน้า) ผู้ซึ่งไม่มั่นคง เขาถูกเรียกว่าเป็น "เครื่องมือของความโหดร้าย" (ปฐก 49:5) ดังนั้นจึงอาจจะมีความไม่มั่นคง บางทีอาจเป็นเพราะแม่ของเขา เลอาห์ ผู้ที่รู้สึกว่าการตั้งครรภ์เขาจะทำให้ได้รับความรักจากสามี (ดู ปฐก 29:31-33) เราถูกต่อกิ่งเข้ากับมรดกอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีไว้สำหรับเรา แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความไม่มั่นคงในสายเลือดอย่างที่สิเมโอนมี (พวกเราส่วนใหญ่มีสิ่งนี้) เราจำเป็นต้องพัฒนาวินัยฝ่ายวิญญาณ เพราะวิญญาณชั่วจะเข้ามาและโน้มน้าวให้คุณเห็นด้วยและไปด้วยกันกับมัน พวกมันรู้วิธีในการใช้รูปแบบของความผิดบาปในชีวิตเราดึงเรากลับไปหามัน เมื่อเราเห็นพ้องกับแผนแห่งความชั่ว ของมาร มันก็จะหยั่งรากลงในชีวิตเรา ดังนั้นโปรดเข้าเว็บไซต์ของ กลอรี่ออฟไซออน ในวันที่ 23/7/2011 เพื่อได้รับคำอธิบายที่ยอดเยี่ยมถึงวิธีที่มารพยายามแยกเราออกจากกองทัพทูต สวรรค์ เพื่อให้เราอยู่ลำพังในที่สุด (http://www.gloryofzion.org/outmail/7-23-11_ExhortationOnline.htm)
จง อธิษฐานว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ไม่มั่นคง แต่ข้าพระองค์ก็จะไม่ยุ่งเหยิงเหมือนดังสิเมโอน (ผู้ซึ่งเลือกการแก้แค้นและการไม่ให้อภัย) ข้าพระองค์ทูลขอวินัยในฝ่ายวิญญาณที่จะไม่ยอมเห็นด้วยกับผีเกี่ยวกับตัวข้า พระองค์ ข้าพระองค์เลือกที่จะเชื่อพระองค์และสิ่งที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับข้า พระองค์ ข้าพระองค์ทูลขอแบบแผนของพระองค์ที่จะหยั่งรากลงในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอให้แบบแผนแห่งการล้มเลิก การเลือกทางที่ง่ายแทนทางที่ถูกต้อง ปรากฏขึ้นชัดเจนในชีวิตข้าพระองค์ และถูกถอนรากถอนโคนออกไป”

2. เดือนที่คุณจะตัดสินใจต่อสิ่งที่คุณได้ยิน คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่า “ข้าพเจ้าจะเพียงแค่ได้ยินสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับข้าพเจ้า หรือจะตอบสนองโดยการทำตาม”

3. เดือนแห่งการเชื่อมต่อที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้หมายความว่าพระเจ้ามีการเชื่อมต่อที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับคุณ ที่จะเปิดเผยและช่วยให้คุณเคลื่อนไปข้างหน้า จงพิจารณาว่าเมื่อเราอยู่ในแนวเดียวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงนำมา เมื่อนั้นเราก็จะอยู่ในแนวเดียวกับเหล่าทูตสวรรค์ และหนทางของเราก็จะง่ายดายขึ้น

4. เดือนนี้มีจุดที่ตกต่ำ(ช่วงวันที่ 9-15)หรืออาจจะสูงสุด,ตามประวัติศาสตร์มีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นในวันที่ 9 ของเดือนนี้ เป็นเวลาที่พระวิหารถูกทำลาย ดังนี้้นเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเฝ้าระวัง

5. เดือนนี้เป็นเดือนแห่งจุดสูง ถ้าคุณยกเปลี่ยนระดับให้ถูกต้อง คุณก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่สิ่งที่พระเจ้ามีไว้สำหรับคุณ

6. เดือนแห่งตัวอักษรฮีบรู Teth( ט )ซึ่งคล้ายกับครรภ์ สิ่งดี ๆ จะถือกำเนิดอย่างแน่นอน

7. เดือนแห่งกลุ่มดาวสิงโต สดด 19:2 บอกไว้ว่า สวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า ดังนั้นพระประสงค์ของพระบิดากำลังถูกทำให้สำเร็จ พระองค์จะเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองและการมีส่วนร่วมของเรา

8. เดือนที่สิงโตคำราม - สิ่งห์แห่งยูดากำลังคำรามเพื่อเรา (ยอล 3:16) ดังนั้นเราต้องคำรามในความเชื่อ การคำราม(หรือสรรเสริญ)ของเราจะกลายเป็นเหมือนการที่องค์พระเยซูสวมทับชีวิต ของเรา และพระเจ้าจะเริ่มที่จะปลดปล่อยสิ่งต่างๆเพื่อเรา จงให้เดือนนี้เป็นแห่งเสียงสรรเสริญที่ยินดีและมีพลัง

9. เดือนที่พระเจ้าทรงทำลายเพื่อพระองค์จะสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ - จงขอพระเจ้าให้ทรงทำลายโครงสร้างและรากฐานเก่าที่ขัดขวางคุณและการเคลื่อน ไหวของพระเจ้าไม่ให้ก้าวหน้าไป

10. เดือนที่โลกจะเริ่มหดตัว-ให้เฝ้าดูแผ่นดินไหว ความลับของการตั้งครรภ์เริ่มที่จะเคลื่อนเข้าสู่มิติโลก เมื่อคุณเห็นแผ่นดินไหว จงรู้ว่าพระเจ้าพร้อมแล้วที่จะให้กำเนิดบางสิ่ง

11. เดือนที่มีความหมายว่า “มีความชั่วร้ายอยู่” อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องยอมให้มันดำเนินต่อ ไป คุณเปลี่ยนแปลงเพื่อจะดีขึ้น ไม่เช่นนั้น คุณก็จะค่อย ๆ แย่ลง ให้เราอธิษฐานว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ความชั่วร้ายใด ๆ ขอพระองค์ทรงสำแดงแก่ข้าพระองค์ เพื่อว่าความชั่วร้ายนั้นจะสามารถสิ้นสุดลง” ให้เราป่าวประกาศว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ขอบคุณที่โดยองค์พระวิญญาณ ข้าพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงได้

12. เดือนที่อาณาจักรก้าวหน้าไปผ่านการเป็นหุ้นส่วน จงตระหนักรู้ถึงหุ้นส่วนของคุณ เฝ้ามองดูพวกเขา สิ่งนี้จะเป็นมากกว่าแค่การเชื่อมต่อ (connection) จงตระหนักรู้และสนับสนุนหุ้นส่วนที่พระเจ้าให้กับคุณ

13. เดือนแห่งการมองเห็นเข้าใจในระดับใหม่ของการพัฒนาอารมณ์นิสัยเสียที่หลงเหลืออยู่ ไม่เช่นนั้นแล้ว คุณก็จะต่อต้านคำแนะนำและการให้คำ ปรึกษาของพระเจ้า โดยไม่ตั้งใจ ให้สังเกต พระธรรมสดุดี 32 พระเจ้าทรงครอบครอง (เหนืออารมณ์นิสัยของเรา) ไม่มีสิ่งใดต่อต้านการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ให้เราอธิษฐานว่า “ขอบคุณพระองค์สำหรับความเข้าใจในระดับใหม่ ให้ความเข้าใจนี้เพิ่มพูนทีวีขึ้นเพื่อข้าพระองค์จะไม่ขัดขวางคำแนะนำ ชี้แนะของพระองค์ ขอที่จะไม่มีสิ่งใดขัดขวางการทรงนำของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ได้”

1. The month of Simeon, which means “to hear, to be concerned.” We want to be concerned that we are able to continue moving ahead. Simeon messed up, just like Reuben (the previous month) who was unstable. He was called “instrument of cruelty” (Gen. 49:5). Also, there seemed to be instability, perhaps from his mother Leah, who felt that bearing him would earn her the love of her husband. (see Gen. 29:31-33). We are grafted into the great inheritance God has for us. However, when there is instability in the bloodline like Simeon had (most of us have this), we need to develop spiritual discipline because the demons will come in and try to convince you to align with and agree with them. They understand how to use our iniquitous patterns to pull us back. When we agree with Satan’s iniquitous plan, it will then get rooted in us. Also, please see the Glory of Zion website for July 23, 2011, for an excellent explanation of how Satan tries to separate us from the angelic army so that we go at it alone. (http://www.gloryofzion.org/outmail/7-23-11_ExhortationOnline.htm)

Pray, “Lord, I am not unstable, neither will I mess up like Simeon (who chose revenge/unforgiveness). I ask for spiritual discipline to not agree with demons about myself. Rather, I choose to believe You, Lord and what you say about me. I want Your patterns to be rooted in me. I ask that patterns of giving up, and making easyinstead of right choices, would be exposed in my life and uprooted.”

2. The month that you decide on what you have heard. You need to make a decision. “Will I just hear what God has told me, or will I actually do it?”

3. The month of predestined connections–This means God has connections pre-ordained for you that will manifest and really help you move ahead. Consider that as we align ourselves with those God brings, then we will also be in alignment with the angels, and our way will be easier.

4. The low-point (9th and 15th of AV) or high point month–In history, bad things have happened to Israel on the 9th of Av. This is the time when the temple was destroyed. We need to be watchful.

5. This is also the high-point month. If you make right shift, you will move into what God has for you.

6. The month of the Hebrew letter “TET,” which “resembles the womb.” Certain good things will be birthed.

7. The month of the constellation of the Lion. Psalm 19:2 states the heavens declare the glory of God. Also, the divine will of the Father is being executed. He begins to execute and carry out things based on what we have responded to and committed to.

8. The month the lion roars–The Lion of Judah is roaring for us (Joel 3:16). Also, we must “roar” in faith. Our roaring/praise becomes a covering of the Lord, and God begins to unlock things for us. Let this be a month of joyful, powerful praise.

9. The month where God destroys so that He can reconstruct–Ask the Lord to destroy the old foundations and structures that are hindering you and the moves of God from advancing.

10. The month where the earth begins to contract–Watch for earthquakes. The secret of the pregnancy begins to move into the earth realm. When you see earthquakes, know that God is getting ready to birth something.

11. The month that means “there is an iniquity.” However, we do not need to not let it continue. You change for the better, or you will gradually disintegrate. Pray, “Lord, any iniquity–show it to me, so that it can be ended.” Declare, “Lord, I am changing for the better. Thank you that by the Holy Spirit I can change.”

12. The month where kingdom advances through partnership – Be very aware of your partnerships. Watch them. This is more than just connections. Be very aware and supportive of the partnerships God has given you.

13. The month of the left kidney–Develop a new level of discernment, or you will unwittingly oppose God’s counsel and advice. Note Psalm 32. He takes hold of the reigns (of our kidneys). There should be no resisting to the leading of the Holy Spirit. Pray, “Thank you for a new level of discernment. Let this increase so I do not oppose your counsel or advice. Let there be no resisting of Your leading for me.”

ที่มา: http://arise5.com/#/resources/hebrew-months
ขอบคุณข้อมูลจาก http://missionkorat.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น